بیشتر بخوانید

تفاوت های عجیب چشم روشن ها با چشم تیره ها

تفاوت های عجیب چشم روشن ها با چشم تیره ها

شخصیت شناسی ؛ شما چه مدلی دست میدید ؟

شخصیت شناسی ؛ شما چه مدلی دست میدید ؟

راه حل روانشناس برای فراموش کردن خاطرات بد

راه حل روانشناس برای فراموش کردن خاطرات بد

شخصیت شناسی اسم این بار با حروف انگلیسی

شخصیت شناسی اسم این بار با حروف انگلیسی

آنچه زنگ موبایل تان در مورد شخصیت شما می گوید

آنچه زنگ موبایل تان در مورد شخصیت شما می گوید

شخصیت شناسی جالب خانم ها با فرم رژلب شان

شخصیت شناسی جالب خانم ها با فرم رژلب شان

نوع حمام کردن تان در مورد شخصیت شما چه می گوید؟

نوع حمام کردن تان در مورد شخصیت شما چه می گوید؟

بگو چطور عطسه می کنی تا شخصیتت رو بگم

بگو چطور عطسه می کنی تا شخصیتت رو بگم

شخصیت شناسی رنگ و سبک لباس پوشیدن شما

شخصیت شناسی رنگ و سبک لباس پوشیدن شما

شخصیت شناسی افراد از مدل پیامک زدنشان

شخصیت شناسی افراد از مدل پیامک زدنشان
چرا بدون آنکه بدانیم از دیگران تقلید می کنیم؟
معاشرت و ارتباط عمیق با دیگران در گذشت زمان باعث می شود شما از رفتار و گفتار اطرافیان خود تقلید کنید.

دلایل تقلید از دیگران

چرا ما حتی بدون اینکه‌بدانیم چرا، از افراد اطراف مان کپی برداری و تقلید می‌کنیم، آیا تا به‌حال متوجه‌شده‌اید که‌شما و دوستانتان همگی به‌طور مشابه‌صحبت می‌کنید؟ این اصلاً تصادف نیست! هر چیزی که‌لازم است در مورد این که‌چرا ناخودآگاه‌افراد اطراف خود را کپی می‌کنند را مشخص می‌کنیم، آیا تا به‌حال متوجه‌شده‌اید زمانی که‌یک دوره‌طولانی را با کسی سپری می‌کنید، مانند هم صحبت و رفتار می‌کنید؟

این تقلید ناخودآگاه‌به‌عنوان" تقلید اتوماتیک حرکات، رفتارها، حالات چهره، سخنرانی و حرکات توصیف می‌شود "، به‌طور شگفت انگیزی، درگیر شدن در تقلید اتوماتیک در واقع چیزهای زیادی را در مورد شما نشان می‌دهد - درست مثل عادت های دیگری که‌چیزهای زیادی را درباره‌شخصیت شما نشان می‌دهد، تعجب می‌کنید که‌چرا این کار را انجام می‌دهید و چطور؟ حتی ممکن است افراد بدون دانستن آن را تقلید کنند؟

تقلید از دیگران

علت تقلید از دیگران چیست؟

پاسخش چنانچه‌در مجله اینترنتی فنجان توضیح خواهیم داد واقعا علمی است، تقلید بهترین شکل فریبندگی است، به‌بهترین دوست خود بگویید کلمه‌"کاملا" را در هر جمله‌تکرار کند، طبیعتاً، دو نفر از شما زمان زیادی را با هم سپری می‌کنید - صحبت کردن، گوش دادن، و گشتن، مدتی بعد، یکی از اعضای خانواده‌اشاره‌کرد که‌شما شروع به‌گفتن "کاملا" در بیشتر جملاتتان را کرده‌اید، اگر آشکارا سعی می‌کردید که‌دوست خود را کپی کنید، این اتفاق چگونه‌رخ می‌داد؟

هنگامی که‌بیشتر بر روی افراد اطرافمان متمرکز می‌شویم، نگرانی بزرگی برای آن ها داریم، کمی وابستگی حس می‌کنیم و یا تمایل داریم که‌دوست داشته‌شویم، این عوامل باعث می‌شود که‌مردم بیشتر از دیگران تقلید کنند، در این مثال، معاشرت عمیق با دوستتان ممکن است باعث شود که‌شما به‌صورت ناخودآگاه‌عادت های گفتاری آنها را ثبت کرده‌و از استفاده‌از کلمه‌"کاملا" تقلید کنید.

علاوه‌بر این، تحقیقات نشان می‌دهند که‌تقلید از تمایل ما به‌افزایش وابستگی یا ارتباط با دیگران توضیح داده‌می‌شود و به‌این معنی است که‌کپی کردن شما از کلمه‌"کاملا" می‌تواند نشان دهنده‌تمایل شما به‌نزدیک شدن و تایید شدنتان توسط دوست تان باشد، همچنین این احتمال وجود دارد که‌شما به‌طور ناخودآگاه‌از شخصی تقلید کنید، چون به‌آن ها نگاه‌می‌کنید.

تقلید از کار دیگران

چرا از دیگران تقلید می‌کنیم؟

ما از افرادی تقلید می‌کنیم که‌آنها را دوست داریم و یا مقداری نفوذ اجتماعی دارند، که‌این فرد می‌تواند رئیس شما، یک هم کار، یک دوست، یا یک شخصیت معمولی باشد ، اگر تا به‌حال مشاهده‌کرده‌اید که‌یک هم کار ماهر با فرم بدنی عالی نشسته‌است، احتمال این وجود دارد که‌به‌صورت ناخودآگاه‌برای تقلید از آن ها همان گونه‌بنشینید، طبیعت انسانی همین گونه‌است …

خواستن دوستانی شبیه‌به‌خودمان، توجه‌به‌افرادی که‌به‌ما اهمیت می‌دهند و تحسین مردم با قدرت، همه‌توضیحات اجتماعی ای برای تقلید ناخودآگاهانه‌هستند، با این حال چنانچه‌در مجله اینترنتی فنجان گفته‌ایم یک دلیل بیولوژیکی هم وجود دارد که‌ما دوست داریم بدون توجه‌به‌آن، افراد اطراف خود را کپی کنیم."

برخی تحقیقات نشان می‌دهند که‌انسان ها یک سیستم نورونی آینه‌ای دارند که‌به‌آن ها اجازه‌می‌دهد تا از طریق تقلید چیز هایی را یاد بگیرند، نورون آینه‌ای در مغز ما هنگامی که‌رفتار دیگران را مشاهده‌می‌کنیم، فعال می‌شوند، تصور کنید که‌اجزای بسیار کوچکی از مغز, فعالیت های دیگران را بدون حتی یکبار انجام دادن شان واقعاً به‌خوبی انجام می‌دهند.

تقلید از رفتار دیگران

دلیل تقلید ناخودآگاه‌از دیگران از نظر روانشناسی

بسیاری از نورون های آینه‌ای برای یک کودک ممکن می‌سازند تا به‌والد خود نگاه‌کند که‌بند کفشش را می‌بنندد و سپس بدون دستور خاصی این عمل را تکرار می‌کند، به‌طور مشابه, نورون های آینه‌ای به‌ما اجازه‌می‌دهند تا زبان ها, ابزارهای موسیقی و سایر مهارت ها و حرکات را فقط با مشاهده‌دیگران در اطراف خود انجام دهیم.

این پدیده‌به‌عنوان " همدلی اجتماعی " شناخته‌می‌شود و توضیح داده‌شده‌که‌چطور خمیازه‌کشیدنی که‌توسط یک معلم آغاز می‌شود, در یک کلاس پخش خواهد شد و یا اینکه‌چگونه‌بی اختیار لهجه, ریتم, یا تن در صحبت ها مشابه‌می‌شود. " به‌عبارت ساده‌تر, نورون های آینه‌ای ما را همدل می‌کنند و این همدردی به‌صورت ناخودآگاه‌منتقل می‌شود و باعث کپی کردن از افراد اطراف مان خواهد شد.

حرف آخر: کاملاً طبیعی است متوجه‌شوید که‌شما به‌طور ناخودآگاه‌تغییر کرده‌اید و بیشتر شبیه‌به‌دوستان, خانواده‌یا اطرافیان دیگر شدید، اگر شما به‌فردیت خود افتخار کنید, رفتارهای دیگران را کپی نمی کنید، در حالی که‌ممکن است ما سعی در تغییر عادات یا شخصیت های خود نداشته‌باشیم, اما کپی کردن افراد اطرافمان فقط بخشی از همدلی اجتماعی و خوب انسانی است. 

 

بیشتر بخوانید

خانه ی شلخته تان در مورد شخصیت شما چه میگوید؟

خانه ی شلخته تان در مورد شخصیت شما چه میگوید؟

شخصیت شناسی نقاشی آدم بزرگها

شخصیت شناسی نقاشی آدم بزرگها

حسرتی که هر انسانی قبل از مرگ به آن میرسد !

حسرتی که هر انسانی قبل از مرگ به آن میرسد !

ریشه ی اختلال خواب نوجوانان و راه حل آن

ریشه ی اختلال خواب نوجوانان و راه حل آن

تکنیک های ساده برای فراموش نکردن درس

تکنیک های ساده برای فراموش نکردن درس

شخصیت شناسی جالبی که حتما باید امتحان کنید

شخصیت شناسی جالبی که حتما باید امتحان کنید

عاداتی که خبرندارید ولی ارثی هستند

عاداتی که خبرندارید ولی ارثی هستند

علامت عزت نفس پایین داخل کمد لباس شماست !

علامت عزت نفس پایین داخل کمد لباس شماست !

با این تست، اعصاب خود را بسنجید

با این تست، اعصاب خود را بسنجید

این تست میگه که شما منزوی هستید یا نه

این تست میگه که شما منزوی هستید یا نه
مشاهده

مطالب بیشتر در روانشناسی

ارزیابی رفتاری کارکنان با نحوه کار کردن آنها

ارزیابی رفتاری کارکنان با نحوه کار کردن آنها

بررسی روابط دوستی دختر و پسر از نظر روانشناسی

بررسی روابط دوستی دختر و پسر از نظر روانشناسی

آنچه فرم صورتتان در مورد شخصیت شما فاش می کند

آنچه فرم صورتتان در مورد شخصیت شما فاش می کند

شخصیت شناسی جالب متولدین 365 روز سال

شخصیت شناسی جالب متولدین 365 روز سال

شخصیت شناسی طبق شکل ، فرم و فاصله انگشتان دست

شخصیت شناسی طبق شکل ، فرم و فاصله انگشتان دست

شخصیت شناسی شما با فصل تولدتان

شخصیت شناسی شما با فصل تولدتان

چرا بدون آنکه بدانیم از دیگران تقلید می کنیم؟

چرا بدون آنکه بدانیم از دیگران تقلید می کنیم؟

افراد دروغگو را چگونه بشناسیم ؟

افراد دروغگو را چگونه بشناسیم ؟

شخصیت شناسی با عکس

شخصیت شناسی با عکس

خصوصیات بارز و علامت عشق یک زن تیر ماهی

خصوصیات بارز و علامت عشق یک زن تیر ماهی

مطالب مرتبط

چگونه با دیگران ارتباط موثر و خوبی برقرار کنیم؟

چگونه با دیگران ارتباط موثر و خوبی برقرار کنیم؟

متقاعد کردن دیگران با این واژه های قدرتمند

متقاعد کردن دیگران با این واژه های قدرتمند

پی بردن به افکار دیگران با نگاه کردن به چشمانشان

پی بردن به افکار دیگران با نگاه کردن به چشمانشان

چرا با صدای غذا خوردن دیگران عصبی می شوم؟

چرا با صدای غذا خوردن دیگران عصبی می شوم؟

چطور با گفتگو دیگران را جذب کنیم ؟

چطور با گفتگو دیگران را جذب کنیم ؟

چگونه دیگران را به خودمان علاقه مند کنیم

چگونه دیگران را به خودمان علاقه مند کنیم

بو و رایحه ای که اعتماد دیگران را به شما جلب می کند!

بو و رایحه ای که اعتماد دیگران را به شما جلب می کند!

چگونه از بیشعوری و آزار دیگران خلاص شویم ؟

چگونه از بیشعوری و آزار دیگران خلاص شویم ؟

چطور دست از قضاوت و انتقاد دیگران برداریم؟

چطور دست از قضاوت و انتقاد دیگران برداریم؟

پاپ استارهایی که از “خواننده های لس آنجلسی” تقلید کردند

پاپ استارهایی که از “خواننده های لس آنجلسی” تقلید کردند

چرا بدون دلیل، پرخوری می کنیم؟

چرا بدون دلیل، پرخوری می کنیم؟

روش قطع کردن صحبت دیگران به شکل مودبانه

روش قطع کردن صحبت دیگران به شکل مودبانه

با این ترفند ها همه را مجذوب خود کنید!

با این ترفند ها همه را مجذوب خود کنید!

راه های نفوذ در دلها و جذب دیگران

راه های نفوذ در دلها و جذب دیگران

اتفاق خوبی که بعد از بخشش دیگران در بدنتان می افتد

اتفاق خوبی که بعد از بخشش دیگران در بدنتان می افتد

شما هم به موفقیت دیگران حسادت می کنید ؟

شما هم به موفقیت دیگران حسادت می کنید ؟

دلیل اینکه مدام دیگران را مقصر میدانیم چیست ؟

دلیل اینکه مدام دیگران را مقصر میدانیم چیست ؟

آیا در کارهایتان منتظر تایید دیگران هستید؟

آیا در کارهایتان منتظر تایید دیگران هستید؟

19 ترفند برای اینکه دست از راضی نگه داشتن دیگران بردارید

19 ترفند برای اینکه دست از راضی نگه داشتن دیگران بردارید

چرا زنان نمی توانندمرجع تقلید نمی شوند؟

چرا زنان نمی توانندمرجع تقلید نمی شوند؟