بیشتر بخوانید

فطریه مهمان شب عید فطر بر عهده کیست؟

فطریه مهمان شب عید فطر بر عهده کیست؟

با عزرائیل چگونه روبرو می شویم؟

با عزرائیل چگونه روبرو می شویم؟

راههای تسلط شیطان بر انسان و گمراه کردن

راههای تسلط شیطان بر انسان و گمراه کردن

عرش الهی بر دوش چه کسانی است؟

عرش الهی بر دوش چه کسانی است؟

زنانی که فشار قبر کمی خواهند داشت

زنانی که فشار قبر کمی خواهند داشت

بدترین مردم کسانی هستند که سخن چینی می کنند

بدترین مردم کسانی هستند که سخن چینی می کنند

آیا هر نفرینی مستجاب می شود؟

آیا هر نفرینی مستجاب می شود؟

اسرار و حقایق مهم عید قربان

اسرار و حقایق مهم عید قربان

درخت ممنوعه حضرت آدم چه درختی بود؟

درخت ممنوعه حضرت آدم چه درختی بود؟

آداب و مراسم عید قربان اهل سنت ایران

آداب و مراسم عید قربان اهل سنت ایران
فطریه مهمان شب عید فطر بر عهده کیست؟
برای اغلب افراد این موضوع سوال است که فطریه مهمان شب عید فطر بر عهده چه کسی است؟ در ادامه پاسخ مراجع تقلید را در مورد این سوال ملاحضه می نمایید.

فطریه‌مهمان شب عید فطر بر عهده‌میزبان است یا میهمان ؟

یکی از سوالات رایج شبهای آخر ماه‌رمضان این است که‌تکلیف فطریه‌مهمان شب عید چه‌می‌شود ؟ اگر کسی شب عید فطر در منزل خود نبوده‌و مهمان باشد تکلیف فطریه‌او چه‌می‌شود؟ آیا دادن فطریه‌از وی ساقط شده‌و بر عهده‌میزبان می‌باشد؟ یا اینکه‌فطریه‌مهمانی که‌چند روز قبل از شب عید و شب عید مهمان است به‌عهده‌چه‌کسی است؟ پاسخ این سوالات را از نظر مراجع دینی بدانید.

فطریه‌چیست؟

هر شخصی که‌قادر به‌روزه‌گرفتن است و توانایی بدنی وی اجازه‌ی روزه‌گرفتن را به‌او داده‌است و حتی اشخاصی که‌بنا به‌پیشنهاد پزشک، از روزه‌گرفتن محروم هستند یا کسانیکه‌به‌عمد روزه‌خواری میکنند مکلفند فطریه‌ی خود را بپردازند. فطریه‌همچنین شامل نوزادن شیر خواره‌و حتی کودکانی که‌قبل از غروب آفتاب متولد شده‌اند نیز می‌شوند ولی جنینی که‌در شکم مادرش است و هنوز متولد نشده‌پرداخت فطریه‌بر او واجب نمی باشد.

فطریه‌فایده‌های بسیاری برای شخصی که‌روزه‌میگیرد دارد از جمله‌اینکه‌فرد با پرداخت فطریه‌خودش را به‌مدت یک سال در مقابل انواع اتفاقات در نزد خدای مهربان بیمه‌میکند یا با پرداخت فطریه‌روزه‌اش در نزد پروردگار مورد قبول قرار می‌گیرد اگرچه‌مبلغ فطریه‌ناچیز و کم است ولی تندرستی انسان با این عمل تضمین می‌شود پس چه‌خوب است که‌هرکس با توجه‌به‌درآمدش در این کار خیر سرمایه‌گذاری کند و برای آخرتش توشه‌ای ذخیره‌نماید.

انسان از هرآنچه‌که‌به‌عنوان غذای اصلی او در سال است باید به‌میزان آن فطریه‌پرداخت کند اکثراً هم غذای اصلی ما در حال حاضر گندم و برنج می‌باشد بنابراین به‌ازای هر یک فرد باید سه‌کیلو گرم برنج یا گندم و یا معادل نقدی آن را بعنوان زکات فطریه‌به‌شخص فقیر و نیازمند بپردازیم.

فطریه‌مهمان شب عید فطر

افرادی که‌بضاعت مالی دارند و دستشان به‌دهنشان میرسد و از پس هزینه‌های زندگی خود بر می‌آیند پرداخت فطریه‌برآنها واجب است اما خانواده‌هایی که‌از نظر مالی در مضیقه‌هستند و از نظر مالی در وضعیت مناسبی قرار ندارند پرداخت فطریه‌بر آنها واجب نیست و حتی می‌توانند فطریه‌هم دریافت نمایند.

مراجع تقلید معتقدند مهمانی که‌قبل از غروب شب عید فطر و با رضایت قلبی صاحبخانه‌وارد شده‌در صورتیکه‌بگویند امشب غذای او را داده‌اند فطریه‌بر او واجب می‌شود اگرچه‌نان خور حساب نگردد اما بعضی از مراجع هم فطریه‌ی مهمان یک شب را واجب نمی دانند.

اگر زنی باشد که‌شوهرش خرج و مخارج او را ندهد و شخص دیگری خرج زن را بدهد و زن نان خور فرد دیگری باشد آن شخص باید فطریه‌ی زن را بپردازد و اگر کسی خرج و مخارج او را ندهد و زن خودش از توانایی مالی برخوردار باشد باید خودش فطریه‌اش را پرداخت نماید.

اگر فردی فطریه‌ی چند نفر را پرداخت می‌کند لازم نیست که‌حتما همه‌ی فطریه‌ها از یک نوع و جنس باشد اگر برای فطریه‌ی بعضی گندم میدهد می‌تواند فطریه‌ی برخی را هم جو یا برنج یا پول بدهد.

پرداخت فطریه‌باید قبل از عید فطر پرداخت شود و مراجع به‌تاخیر انداختن زمان پرداخت فطریه‌را جایز نمی دانند اما اگر شخصی نماز عید فطر را نخوانده‌باید فطریه‌اش را تا ظهر روز عید فطر بپردازد. ولی اگر دسترسی به‌شخص فقیر نباشد میتوان مقداری از مال خود را بعنوان فطریه‌کنار گذاشت یا برای شخص مستحقی در نظر گرفت و البته‌قبل از پرداخت آن باید، نیت فطریه‌بکند.

اما اگر زمانی که‌پرداخت زکات فطریه‌واجب است شخص فطریه‌اش را پراخت نکند و کنار هم نگذارد، احتیاط واجب آنست که‌بعدا بدون اینکه‌نیت ادا و قضا کند فطریه‌اش را پرداخت کند.

فطریه‌شب عید مهمان

پرداخت فطریه‌ی مهمان شب عید فطر بر عهده‌خود مهمان است یا میزبان؟

رایج ترین سوالی که‌همیشه‌پرسیده‌می‌شود این است که‌پرداخت زکات فطریه‌مهمان به‌عهده‌ی کیست؟ یا مهمانی که‌از چند روز قبل و همینطور شب عید فطر مهمان خانواده‌است فطریه‌اش توسط چه‌کسی باید پرداخت شود حال به‌این دو سوال جواب می‌دهیم :

مراجع تقلید بر این اعتقادند که‌اگر شخصی به‌عنوان مهمان یا نان خور شب عید فطر خانه‌ی فرد دیگری باشد فطریه‌اش بر عهده‌صاحبخانه‌است اما در مورد اینکه‌نان خور به‌چه‌کسی اطلاق می‌شود همیشه‌در بین فقها و مراجع تفاوت نظر وجود دارد.

بیشتر فقها معتقدند شخصی که‌مهمان است با یک شب نان خور به‌حساب نمی آید اما بعضی دیگر از مراجع، معتقدند که‌با یک شب هم مهمان نان خور محسوب می‌گردد و چنانچه‌پیش از غروب خورشید وارد منزل صاحبخانه‌گردد زکات فطره‌او بر عهدی صاحبخانه‌خواهد بود.

پرداخت فطریه 

پاسخ مراجع عظام تقلید در مورد این سوال بدین شرح است:

آیت الله‌خامنه‌ای می‌فرمایند:

مهمان اگر نان خور صاحبخانه‌حساب شود کفاره‌او به‌گردن میزبان است مگر اینکه‌خود مهمان فطریه‌را به‌وکالت از طرف صاحبخانه‌پرداخت کند و باید دقت نمود که‌مهمان با یک شب نان خور حساب نمی گردد و فطریه‌به‌عهده‌ی خودش است.

آیت الله‌مکارم شیرازی:

آیت الله‌شیرازی معتقدند فردی که‌شب عید فطر مهمان خانه‌ای است با یک شب، نان خور محسوب نمی گردد اما اگر مهمانی به‌مدت یک هفته‌و ده‌روز مهمان خانه‌ای باشد جزو (عیال) است و باید فطریه‌ی او توسط صاحبخانه‌پرداخت گردد.

زکات فطریه 

آیت اله‌صافی گلپایگانگی:

اگر مهمانی قبل از غروب آفتاب شب عید فطر و با میل صاحبخانه‌وارد شده‌در صورتیکه‌بگویند نان او را داده‌اند بر او واجب است اگر چه‌نان خور محسوب نگردد.

فطریه‌مهمانی که‌قبل از غروب آفتاب شب عید بدون میل و رغبت صاحبخانه‌وارد شده‌است و مدتی نیز نزد صاحبخانه‌می‌ماند هم بنابر احتیاط واجب است و همینطور فطریه‌کسی که‌شخص را مجبور کرده‌اند خرجی او را بدهد.

اما فطریه‌مهمانی که‌بعد از غروب شب عید بر صاحبخانه‌وارد شده‌بر گردن صاحبخانه‌واجب نیست اگرچه‌قبل از غروب او را دعوت کرده‌باشد و در خانه‌ی صاحبخانه‌هم افطار کرده‌باشد.

آیت الله‌جعفر سبحانی :

شخصی که‌فقط یک شب مهمان صاحبخانه‌است بر صاحبخانه‌واجب نیست که‌فطره‌ی او مهمان را بپردازد و فقط فطریه‌نان خور بر عهده‌ی صاحبخانه‌می‌باشد.

اگر شخصی به‌عنوان مثال از روز ٢٧ ماه‌رمضان به‌بعد در خانه‌ی کسی بماند فطریه‌اش به‌عهده‌ی صاحبخانه‌است اما خودش هم می‌تواند با اجازه‌ی صاحبخانه‌آن را پرداخت نماید.

آیت الله‌نوری همدانی:

اگر شخصی به‌عنوان میزبان در مسجد یا سالن پذیرایی یا در خانه‌در شب عید فطر غذا دهد فطره‌ی همه‌ی مهمانان بر عهدی میزبان خواهد بود.

 فطریه

آیت الله‌حسین مظاهری :

مطلقا به‌گردن شخص است نه‌میزبان. و هیچ فرقی نمی کند که‌در هتل ، رستوران، خانه‌...باشد فطره‌را باید مهمان خودش بپردازد اگرچه‌در منزل میزبان افطار کرده‌باشد.

اگر کسی از اول ماه‌رمضان یا فقط چند روز آخر ماه‌رمضان را در شهر دیگری به‌عنوان مهمان حضور داشته‌،زکات فطره‌اش بر عهده‌ی خودش می‌باشد.

آیت الله‌سیستانی:

اگر مهمان شب را در پیش میزبان بماند و اگر چه‌موقتا نان خور حساب گردد باز فطره‌اش بر میزبان واجب است. 

بیشتر بخوانید

زمان در عالم برزخ چگونه است ؟

زمان در عالم برزخ چگونه است ؟

اثبات صحت قران را از کجا بدانیم؟

اثبات صحت قران را از کجا بدانیم؟

بدترین شغل ها از منظر اسلام کدامند؟

بدترین شغل ها از منظر اسلام کدامند؟

فواید علمی پزشکی غسل جنابت

فواید علمی پزشکی غسل جنابت

ضرورت آشنایی و آموزش قرآن در تربیت کودکان

ضرورت آشنایی و آموزش قرآن در تربیت کودکان

مداحی میثم مطیعی برای شهادت امام کاظم(ع) + دانلود

مداحی میثم مطیعی برای شهادت امام کاظم(ع) + دانلود

اتفاقاتی که بعد از ظهور امام زمان خواهد افتاد

اتفاقاتی که بعد از ظهور امام زمان خواهد افتاد

چرا ماه رمضان ماه مهمانی خداست

چرا ماه رمضان ماه مهمانی خداست

شیطان کیست و کجا زندگی میکند؟

شیطان کیست و کجا زندگی میکند؟

افزایش انگیزه و تشویق فرزندان به روزه داری

افزایش انگیزه و تشویق فرزندان به روزه داری
مشاهده

مطالب بیشتر در گوناگون

ماجرای دلسوزی عزرائیل ، جایی که دلش برای 2 نفر سوخت

ماجرای دلسوزی عزرائیل ، جایی که دلش برای 2 نفر سوخت

دانلود مداحی کربلا میخوام ابوالفضل

دانلود مداحی کربلا میخوام ابوالفضل

آداب و روش انجام استخاره با قرآن چگونه است ؟

آداب و روش انجام استخاره با قرآن چگونه است ؟

گناهی بزرگتر از خوردن مشروب

گناهی بزرگتر از خوردن مشروب

داستان جابجایی قبر حضرت یوسف (ع)

داستان جابجایی قبر حضرت یوسف (ع)

توصیه های ناب برای نماز خوان شدن فرزندتان

توصیه های ناب برای نماز خوان شدن فرزندتان

تاریخ شروع و پایان ایام فاطمیه امسال

تاریخ شروع و پایان ایام فاطمیه امسال

مداحی ترکی شهادت حضرت فاطمه (س)

مداحی ترکی شهادت حضرت فاطمه (س)

نفس اماره همکار شیطان در درون ما

نفس اماره همکار شیطان در درون ما

آنچه درباره انگشتر و دعای شرف شمس نمیدانید

آنچه درباره انگشتر و دعای شرف شمس نمیدانید

مطالب مرتبط

اس ام اس جدید عید سعید فطر 95 - سری 3

اس ام اس جدید عید سعید فطر 95 - سری 3

پیامک های جدید عید فطر امسال

پیامک های جدید عید فطر امسال

ویژه برنامه های شبکه های سیما در روز عید فطر

ویژه برنامه های شبکه های سیما در روز عید فطر

اس ام اس عید فطر 93

اس ام اس عید فطر 93

عید فطر در کشورهای مختلف جهان چگونه است ؟

عید فطر در کشورهای مختلف جهان چگونه است ؟

متن عاشقانه و رسمی تبریک عید سعید فطر

متن عاشقانه و رسمی تبریک عید سعید فطر

تبریک اینستاگرامی چهره ها به مناسبت عید سعید فطر

تبریک اینستاگرامی چهره ها به مناسبت عید سعید فطر

فیلم هایی که از عید فطر در سینماها اکران میشوند

فیلم هایی که از عید فطر در سینماها اکران میشوند

اس ام اس جدید عید سعید فطر 95 - سری 2

اس ام اس جدید عید سعید فطر 95 - سری 2

اس ام اس تبریک عید فطر - سری 2

اس ام اس تبریک عید فطر - سری 2

صدیقه کیانفر از بیمارستان مرخص شد

صدیقه کیانفر از بیمارستان مرخص شد

مهران مدیری مهمان ویژه برنامه عیدانه خندوانه + عکس

مهران مدیری مهمان ویژه برنامه عیدانه خندوانه + عکس

زمان دقیق کنار گذاشتن فطریه چه موقع است؟

زمان دقیق کنار گذاشتن فطریه چه موقع است؟

ماه رمضان در ترکیه چگونه است؟

ماه رمضان در ترکیه چگونه است؟

احسان علیخانی مهمان رضا رشیدپور در شب یلدا

احسان علیخانی مهمان رضا رشیدپور در شب یلدا

آداب مهمان داری به سبک عنصرالمعالی در قابوس نامه

آداب مهمان داری به سبک عنصرالمعالی در قابوس نامه

پژمان جمشیدی مهمان همرفیق شد

پژمان جمشیدی مهمان همرفیق شد

آداب و ثواب مهمان نوازی در دین اسلام

آداب و ثواب مهمان نوازی در دین اسلام

میزبانی خوب از مهمونی که شب قراره بمونه

میزبانی خوب از مهمونی که شب قراره بمونه

آخر هفته ای متفاوت با تلویزیون و مهمان مامان

آخر هفته ای متفاوت با تلویزیون و مهمان مامان