بیشتر بخوانید

بهترین دعا هنگام وضو گرفتن

بهترین دعا هنگام وضو گرفتن

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکال دارد ؟

استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکال دارد ؟

حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع تقلید و قانون

حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع تقلید و قانون

آیا اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره ضروری است؟

آیا اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره ضروری است؟

حکم شرعی پختن و یا سرخ کردن کشمش و مویز در غذا

حکم شرعی پختن و یا سرخ کردن کشمش و مویز در غذا

قبله در فضا به کدام جهت است؟

قبله در فضا به کدام جهت است؟

ثواب و گناهها در اعمال رابطه زناشویی

ثواب و گناهها در اعمال رابطه زناشویی

در کدام موارد سجده سهو را باید به جای آورد؟

در کدام موارد سجده سهو را باید به جای آورد؟

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار
حکم لباس و یا فرش آلوده شده با ادرار نوزاد چیست؟
اگر ادرار نوزاد چند ماهه بر روی لباس مان بریزد چه حکمی دارد؟ آیا عوض کردن لباس کفایت می کند آیا غسل دارد وآیا بین ادرار دختر و پسر نوزاد شیر خوار تفاوتی است؟ برای پاسخ به این سوالات با ما در این بخش از سایت مجله اینترنتی فنجان همراه شوید.

آیا ادار نوزاد شیر خوار نجس است ودراین مسئله‌بین پسر ودختر فرق است

اینکه‌گفته‌می‌شود ادرار نوزاد شیرخوار نجس نیست، گفته‌ای اشتباه‌است. بلکه‌اگر ادرار نوزاد به‌چیزی برخورد کند برای تطهیر باید یک مرتبه‌آب بریزند تا پاک شود، در ادرار بزرگسال باید دو مرتبه‌با آب قلیل و یا یک بار با آب کر (لوله‌کشی شهری) شسته‌شود. ضمنا مدفوع نوزاد نیز نجس هست.

ادرار نوزاد نجس است لیکن اگر نوزاد پسر شیرخوار باشد و هنوز غذاخور نشده‌باشد، ادرار کند، اگر یک مرتبه‌آب قلیل روزی چیزی که‌پسر نوزاد ادرار کرده‌است،ریخته‌شود و آب به‌تمام جاهای نجس آن برسد، پاک است. در مثل لباس فشار دادن هم لازم نیست، هرچند احتیاط مستحب آن است که‌یک مرتبه‌دیگر هم آب ریخته‌شود.

اما اگر ادرار نوزاد دختر باشد، باید دو مرتبه‌آب قلیل روی آن ریخته‌شود . در مثل لباس و فرش بعد از هر دفعه‌باید فشار داده‌شود.

مسأله‌ی که‌به‌آن اشاره‌نموده‌اید در کتاب های فقهی به‌این صورت آمده‌است:«اگر چیزی به‌بول (ادرار) پسر شیرخواری که‌غذاخور نشده‌و شیر خوک نخورده‌نجس شود چنان چه‌یک مرتبه‌آب روی آن بریزند که‌به‌تمام جاهای نجس آن برسد پاک می‌شود. و در لباس و فرش و مانند این ها فشار لازم نیست». پس اولا؛ مدفوع پسر شیر خوار، مشمول این حکم نمی باشد، ثانیا؛ در عبارات فقها این تعبیر وجود ندارد که‌ادرار پسر شیر خوار نجس نیست.

چندی پیش در مجله‌ای در صفحه‌ی دینی درباره‌ی نجاست نوشته‌بود که:«نجاست پسر شیرخواره‌نجس نیست». آیا واقعا این حکم از کدام روایت نشأت گرفته‌است؟

مسأله‌ی که‌به‌آن اشاره‌نموده‌اید در کتاب های فقهی به‌این صورت آمده‌است:«اگر چیزی به‌بول (ادرار) پسر شیرخواری که‌غذاخور نشده‌و شیر خوک نخورده‌نجس شود چنان چه‌یک مرتبه‌آب روی آن بریزند که‌به‌تمام جاهای نجس آن برسد پاک می‌شود. و در لباس و فرش و مانند این ها فشار لازم نیست». پس اولا؛ مدفوع پسر شیر خوار، مشمول این حکم نمی باشد، ثانیا؛ در عبارات فقها این تعبیر وجود ندارد که‌ادرار پسر شیر خوار نجس نیست.

این مسأله‌تقریبا مورد اجماع تمام فقهای اسلامی - شیعه‌و سنی – است و مستند فتوای فقها، جمعی از روایات است که‌در کتابهای فقهی و روایی آمده‌است.

البته‌آنچه‌به‌نقل از مجله‌نام برده، نوشته‌اید در تاریخ فقه‌اسلامی به‌این صورت آمده‌است که:کسانی مانند اسکافی و صدوق معتقدند:بول (ادرار) پسر شیرخواری که‌هنوز غذاخور نشده‌نجس نیست. پس طبق این دیدگاه‌هم، غائط (مدفوع) پسر شیرخوار، نجس است و تنها ادرار، نجس نیست.

نتیجه‌این که؛ آن چه‌از این مجله‌نقل کردید، اولا؛ مخالف فتوای تقریبا تمام فقهاست ثانیا؛ با فتوای کسانی مثل صدوق هم موافق نیست.

ادرار نوزاد

حکم ادرار نوزاد

استفتائات آیت الله‌مکارم شیرازی:

آیا ادرار نوزاد تا زمان شیرخوارگی برای مادر طاهر است و مادر می‌تواند با بدن و لباسی که‌از ادرار نوزادش خیس شده‌نماز بخواند؟

پاسخ :نجس است و باید آن را تطهیر کند.

نحوه‌طهارت شیئی که‌با بول نوزاد نجس شده‌[روش تطهیر با آب ]

پرسش :اگر چیزی با بول نوزادی نجس شود آیا در فرایند تطهیر، فشار لازم است؟

پاسخ :هرگاه‌چیزی با بول پسر یا دختر شیرخواری که‌غذا خور نشده‌نجس گردد، چنانچه‌یک مرتبه‌آب (قلیل) روی آن بریزند پاک می‏شود و در لباس و فرش و مانند آن فشار لازم نیست، ولی احتیاط مستحبآن است که‌دومرتبه‌بریزند.

طهارت غساله‌چیزی که‌با بول شیرخوار نجس شده‌[روش تطهیر با آب ]

«هرگاه‌چیزی با بول پسر یا دختر شیرخواری که‌غذاخور نشده‌نجس گردد، چنانچه‌یک مرتبه‌آب روی آن بریزند پاک می‏شود و در لباس و فرش و مانند آن فشار لازم نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که‌دومرتبه‌بریزند.» آیا غساله‌آن نجس است و جمع کردن آن لازم است؟

پاسخ :غساله‌آن پاک است؛ فشردن و جمع غساله‌لازم نیست هر چند بهتر است.

شیر خشک و صدق غذا خور شدن [روش تطهیر با آب ]

پرسش :نسبت به‌تطهیر راحت تر بول شیر خوار غذاخورشدن پسربچه‌شیرخوار، با خوردن شیرخشک هم صدق می‌کند؟

پاسخ :شیر خشک هم در حکم غذا خوردن است.

مطابق نظر آیت الله‌سیستانی:

مسأله‌173. اگر شیئی به‌ادرار پسر یا دختر شیرخواری که‌غذا خور نشده، نجس شود، چنانچه‌یک مرتبه‌آب – هرچند کم – روی آن بریزند که‌به‌تمام جاهای نجس آن برسد و نجاست داخل آب از بین رفته‌حساب شود، پاک می‌شود ولی احتیاط مستحب آن است که‌یک مرتبه‌دیگر هم آب روی آن بریزند و در لباس و فرش و مانند اینها، فشار دادن لازم نیست.

مسأله‌174. اگر شیئی که‌ظرف نیست به‌غیر ادرار نجس شود (مثل خون، مدفوع و منی) چنانچه‌با برطرف کردن نجاست، یک مرتبه‌آب قلیل روی آن بریزند و از آن جدا شود، پاک می‌گردد ولی لباس و مانند آن را (بنابر فتوی یا احتیاط) باید فشار دهند تا غساله‌آن بیرون آید. رساله‌آیت الله‌سیستانی.

منابع:

هدانا
مرکز ملی پاسخگویی به‌سوالات دینی

بیشتر بخوانید

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

احکام پرسوال جنسی و زناشویی

احکام پرسوال جنسی و زناشویی

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

نگاه کردن به نامحرم چه حکمی دارد؟

نگاه کردن به نامحرم چه حکمی دارد؟

دادن چه نوع هدیه ای حرام می باشد؟

دادن چه نوع هدیه ای حرام می باشد؟

احکام شرعی رهن خانه از نظر مراجع تقلید

احکام شرعی رهن خانه از نظر مراجع تقلید

احکام مهم نزدیکی در دوران قاعدگی

احکام مهم نزدیکی در دوران قاعدگی

فاصله زن و مرد در نماز فرادا و جماعت

فاصله زن و مرد در نماز فرادا و جماعت

ثواب و شرایط قربانی کردن در عید قربان

ثواب و شرایط قربانی کردن در عید قربان

حکم لطمه زنی و برهنه شدن در عزاداری حسینی

حکم لطمه زنی و برهنه شدن در عزاداری حسینی
مشاهده

مطالب بیشتر در احکام

عقد و عروسی درماه محرم حرام است یا نه؟

عقد و عروسی درماه محرم حرام است یا نه؟

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

حکم آرایش زنان در اسلام چه می باشد؟

حکم آرایش زنان در اسلام چه می باشد؟

شرایط عده زن بعد طلاق و فوت همسرش

شرایط عده زن بعد طلاق و فوت همسرش

احادیث تکان دهنده در مورد عاقبت شکستن دل

احادیث تکان دهنده در مورد عاقبت شکستن دل

تفاوت دیه زن و مرد از نگاه اسلام

تفاوت دیه زن و مرد از نگاه اسلام

قرض دادن در اسلام چه حکمی دارد؟

قرض دادن در اسلام چه حکمی دارد؟

صیغه قبل از عقد صحیح است یا غلط؟

صیغه قبل از عقد صحیح است یا غلط؟

اعمال سفارش شده ی ماه مبارک رمضان

اعمال سفارش شده ی ماه مبارک رمضان

شرایط صحیح نیت روزه واجب ، قضا و مستحبی

شرایط صحیح نیت روزه واجب ، قضا و مستحبی

مطالب مرتبط

دلیل نارنجی شدن و هر تغییر رنگ ادرار نوزاد چیست؟

دلیل نارنجی شدن و هر تغییر رنگ ادرار نوزاد چیست؟

راههای تشخیص سلامت نوزاد

راههای تشخیص سلامت نوزاد

دردهایی که با ادرار شتر درمان می شوند ؟!!

دردهایی که با ادرار شتر درمان می شوند ؟!!

چیزهایی که والدین نوزاد پسر حتما باید بدانند

چیزهایی که والدین نوزاد پسر حتما باید بدانند

تولد نوزاد عجیب الخلقه با 4 پا + تصاویر

تولد نوزاد عجیب الخلقه با 4 پا + تصاویر

تکرر ادرار بارداری خطرناکه؟

تکرر ادرار بارداری خطرناکه؟

نوزاد پسر 6 کیلویی در هند به دنیا آمد

نوزاد پسر 6 کیلویی در هند به دنیا آمد

زنان باردار با بی اختیاری ادرار چه کنند؟

زنان باردار با بی اختیاری ادرار چه کنند؟

بوی بد ادرار از چیست و چطور درمان می شود ؟

بوی بد ادرار از چیست و چطور درمان می شود ؟

“تکرر ادرار در زنان” چیست و چگونه درمان می شود؟

“تکرر ادرار در زنان” چیست و چگونه درمان می شود؟

علت تغییر رنگ ادرار در ماههای مختلف بارداری

علت تغییر رنگ ادرار در ماههای مختلف بارداری

چرا کودکان تکرر ادرار می گیرند و راه تشخیص و درمان آن چیست؟

چرا کودکان تکرر ادرار می گیرند و راه تشخیص و درمان آن چیست؟

درمان سریع “سوزش ادرار” با خیار و جوش شیرین

درمان سریع “سوزش ادرار” با خیار و جوش شیرین

تست سلامت از روی ادرار ، ادرار سالم چه رنگی است؟

تست سلامت از روی ادرار ، ادرار سالم چه رنگی است؟

علائم هشدار دهنده تکرر ادرار

علائم هشدار دهنده تکرر ادرار

علت ابتلا به سوزش ادرار و درمان آن

علت ابتلا به سوزش ادرار و درمان آن

18 روش موثر خانگی درمان تکرر ادرار + علائم و تشخیص

18 روش موثر خانگی درمان تکرر ادرار + علائم و تشخیص

بلای دردناکی که با نگه داشتن ادرار مبتلا می شوید

بلای دردناکی که با نگه داشتن ادرار مبتلا می شوید

بیماری مادرزادی اپیسپادیاس چیست ؟

بیماری مادرزادی اپیسپادیاس چیست ؟

این رنگ ادرار خطر ناک است!

این رنگ ادرار خطر ناک است!