بیشتر بخوانید

بهترین دعا هنگام وضو گرفتن

بهترین دعا هنگام وضو گرفتن

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکال دارد ؟

استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکال دارد ؟

حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع تقلید و قانون

حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع تقلید و قانون

آیا اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره ضروری است؟

آیا اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره ضروری است؟

حکم شرعی پختن و یا سرخ کردن کشمش و مویز در غذا

حکم شرعی پختن و یا سرخ کردن کشمش و مویز در غذا

قبله در فضا به کدام جهت است؟

قبله در فضا به کدام جهت است؟

ثواب و گناهها در اعمال رابطه زناشویی

ثواب و گناهها در اعمال رابطه زناشویی

در کدام موارد سجده سهو را باید به جای آورد؟

در کدام موارد سجده سهو را باید به جای آورد؟

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار
حکم آروغ و استفراغ عمدی در حال روزه
آروغ زدن و استفراغ فرد روزه دار اگر بی اختیار و غیر عمد باشد روزه را باطل نمی کند اما اگر قی کردن عمدی باشد روزه باطل است.

حکم استفراغ عمدی فرد روزه‌دار در حال روزه‌از دید مراجع تقلید

اگر روزه‌داربه‌دلیل حالت تهوع ، استفراغ عمدی کند ، روزه‌‏اش چه‌حکمی دارد ؟و اگر شخص از روی عمد در ماه‌رمضان استفراغ کند مانند فرو بردن انگشت در دهان ، آیا باید کفاره‌پرداخت کند یا گرفتن قضای آن کافیست ؟ حکم شرعی استفراغ عمدی در زمان روزه‌داری از نظر مراجع تقلید را می‌توان در این بخش از مجله اینترنتی فنجان بخوانید.

مقام معظم رهبری

هرگاه‌روزه‌دار عمداً قی کند اگر چه‌به‌واسطه‌ی بیماری و مانند آن ناچار به‌این کار باشد، روزه‌اش باطل می‌شود ولی اگر سهواً یا بی اختیار قی کند اشکال ندارد.

اگر در هنگام آروغ زدن چیزی در دهانش بیاید باید آن را بیرون بریزد و اگر بی اختیار فرو رود روزه‌اش صحیح است.

اگر روزه‌دار به‌جهت حالت تهوّع، قی کند؛ روزه‌‏اش چه‌حکمی دارد؟

اگر بی اختیار باشد، اشکال ندارد؛ ولی اگر از روی عمد باشد، روزه‌را باطل می‌‏کند.

استفراغ روزه‌دار

آیا قی کردن عمدی موجب کفّاره‌است؟

آیت الله‌صافی گلپایگانی

هر گاه‌روزه‎دار عمداً قی کند اگر چه‌به‌واسطه‌مرض و مانند آن ناچار باشد، روزه‎اش باطل می‎شود، ولی اگر سهواً یا بی‎اختیار قی کند، اشکال ندارد.

اگر در شب چیزی بخورد که‌می‎داند به‌واسطه‌خوردن آن، در روز بی‎اختیار قی می‎کند، احتیاط واجب آن است که‌روزه‌آن روز را قضا نماید.

اگر روزه‎دار بتواند از قی کردن خودداری کند، چنان چه‌برای او ضرر و مشقت نداشته‌باشد، باید خودداری نماید.

اگر مگس در گلوی روزه‎دار برود، چنان چه‌ممکن باشد، باید آن را بیرون آورد و روزه‎اش باطل نمی‎شود، ولی اگر بداند که‌به‌واسطه‌بیرون آوردن آن، قی می‎کند واجب نیست بیرون آوردن و روزه‎اش صحیح است.

اگر سهواً چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن به‌شکم یادش بیاید که‌روزه‌است، چنان چه‌ممکن باشد باید آن را بیرون آورد، و روزه‎اش صحیح است.

اگر یقین داشته‌باشد که‌به‌واسطه‌آروغ زدن ، چیزی از گلو بیرون می‎آید، نباید عمداً آروغ بزند بلکه‌اگر احتمال بدهد بنابر احتیاط واجب آروغ نزند.

اگر آروغ بزند و چیزی در گلو یا دهانش بیاید، باید آن را بیرون بریزد، ولی اگر بی‎اختیار فرو رود، روزه‎اش صحیح است.

آروغ زدن روزه‌دار

آیت الله‌سیستانی

هرگاه‌روزه‏ دار عمداً قی (استفراغ) کند هرچند به‌دلیل مرض یا برای نجات از مسمومیت و مانند آن ناچار به‌این کار باشد، روزه‏اش باطل می‌شود ولی اگر سهواً یا بی اختیار قی کند، اشکال ندارد.

اگر فرد در شب چیزی بخورد که‌می‌داند به‌علت خوردن آن، در روز، بی اختیار قی می‌کند، روزه‏اش صحیح است.

اگر روزه‏ دار بتواند از قی کردن خودداری کند، چنانچه‌خود به‌خود انجام شده‌است به‌گونه‌ای که‌عرفاً نگویند فرد، خودش را وادار به‌قی کردن نموده‌لازم نیست از آن جلوگیری کند و روزه‏اش صحیح می‌باشد.

آیت الله‌شبیری زنجانی

آیا قی کردن عمدی موجب کفاره‌است؟

پرداخت کفاره‌در این مورد بنابراحتیاط استحبابی است.

آیت الله‌مکارم شیرازی

قی کردن از روی عمد روزه‌را باطل می‌کند، هرچند برای نجات از مسمومیت و درمان بیماری و مانند آن باشد، ولی قی کردن بدون اختیار یا از روی سهو روزه‌را باطل نمی کند.

اگر فردی به‌طور عمد در ماه‌رمضان قی کند(مانند فرو بردن انگشت در دهان) و موجب باطل شدن روزه‌شود آیا فرد باید کفاره‌آن روز را بپردازد یا نه‌فقط قضا کافیست؟

اگر عمداً باشد علاوه‌بر قضا کفاره‌هم دارد.

قی کردن عمدی در روزه

آیت الله‌نوری همدانی

هر گاه‌روزه‌دار عمداً استفراغ کند ، اگر چه‌به‌واسطه‌مرض و مانند آن ناچار باشد ، روزه‌او باطل می‌شود اما اگر سهواً یا بی اختیار قی کند اشکال ندارد.

اگر در شب چیزی بخورد که‌می‌داند به‌واسطه‌خوردن آن ، در روز بی اختیار قی می‌کند ، احتیاط واجب آن است که‌روزه‌آن روز را قضا نماید.

اگر روزه‌دار بتواند از قی کردن خود داری کند ، چنانچه‌برای او ضرر و مشقت نداشته‌باشد ، باید خودداری نماید.

اگر مگس در گلوی روزه‌دار برود ، چنانچه‌بقدری پائین رود که‌به‌فرو بردن آن خوردن نمی گویند لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه‌او صحیح است و اگر به‌این مقدار پائین نرود و بداند که‌به‌واسطه‌آوردن آن استفراغ میکند ، بیرون آوردن آن واجب نیست و روزه‌اش صحیح است.

اگر یقین داشته‌باشد که‌به‌واسطه‌آروغ زدن چیزی از گلو بیرون می‌آید ، نباید عمداً آروغ بزند اما اگر یقین نداشته‌باشد اشکال ندارد.

اگر آروغ بزند و بدون اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید ، باید آن را بیرون بریزد و اگر بی اختیار فرو رود ، روزه‌اش صحیح است.

آیت الله‌وحید خراسانی

هرگاه‌روزه‌دار عمداً قی کند، اگر چه‌به‌واسطه‌بیماری و مانند آن ناچار باشد ، موجب باطل شدن روزه‌می‌شود اما اگر سهواً یا بی اختیار قی کند اشکال ندارد.

بیشتر بخوانید

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

احکام پرسوال جنسی و زناشویی

احکام پرسوال جنسی و زناشویی

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

نگاه کردن به نامحرم چه حکمی دارد؟

نگاه کردن به نامحرم چه حکمی دارد؟

دادن چه نوع هدیه ای حرام می باشد؟

دادن چه نوع هدیه ای حرام می باشد؟

احکام شرعی رهن خانه از نظر مراجع تقلید

احکام شرعی رهن خانه از نظر مراجع تقلید

احکام مهم نزدیکی در دوران قاعدگی

احکام مهم نزدیکی در دوران قاعدگی

فاصله زن و مرد در نماز فرادا و جماعت

فاصله زن و مرد در نماز فرادا و جماعت

ثواب و شرایط قربانی کردن در عید قربان

ثواب و شرایط قربانی کردن در عید قربان

حکم لطمه زنی و برهنه شدن در عزاداری حسینی

حکم لطمه زنی و برهنه شدن در عزاداری حسینی
مشاهده

مطالب بیشتر در احکام

عقد و عروسی درماه محرم حرام است یا نه؟

عقد و عروسی درماه محرم حرام است یا نه؟

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

حکم آرایش زنان در اسلام چه می باشد؟

حکم آرایش زنان در اسلام چه می باشد؟

شرایط عده زن بعد طلاق و فوت همسرش

شرایط عده زن بعد طلاق و فوت همسرش

احادیث تکان دهنده در مورد عاقبت شکستن دل

احادیث تکان دهنده در مورد عاقبت شکستن دل

تفاوت دیه زن و مرد از نگاه اسلام

تفاوت دیه زن و مرد از نگاه اسلام

قرض دادن در اسلام چه حکمی دارد؟

قرض دادن در اسلام چه حکمی دارد؟

صیغه قبل از عقد صحیح است یا غلط؟

صیغه قبل از عقد صحیح است یا غلط؟

اعمال سفارش شده ی ماه مبارک رمضان

اعمال سفارش شده ی ماه مبارک رمضان

شرایط صحیح نیت روزه واجب ، قضا و مستحبی

شرایط صحیح نیت روزه واجب ، قضا و مستحبی

مطالب مرتبط

شرط صحیح بودن انواع روزه

شرط صحیح بودن انواع روزه

در چه حالت مسواک زدن روزه را باطل می کند؟

در چه حالت مسواک زدن روزه را باطل می کند؟

احکام روابط زناشویی در ماه مبارک رمضان

احکام روابط زناشویی در ماه مبارک رمضان

رابطه زناشویی در ماه رمضان چه حکمی دارد ؟

رابطه زناشویی در ماه رمضان چه حکمی دارد ؟

آروغ زدن زیاد می تواند نشانه بیماری باشد

آروغ زدن زیاد می تواند نشانه بیماری باشد

داروهای واژینال روزه را باطل نمیکنند!

داروهای واژینال روزه را باطل نمیکنند!

به یکی از این 10 دلیل زیاد آروغ میزنید + درمان طب سنتی

به یکی از این 10 دلیل زیاد آروغ میزنید + درمان طب سنتی

حکم مسافرت روزه دار در ماه مبارک رمضان

حکم مسافرت روزه دار در ماه مبارک رمضان

حکم تزریق آمپول تقویتی و درمانی برای روزه دار

حکم تزریق آمپول تقویتی و درمانی برای روزه دار

علائم و عوارض استفراغ خطرناک و درمان آن

علائم و عوارض استفراغ خطرناک و درمان آن

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

شرایط صحیح نیت روزه واجب ، قضا و مستحبی

شرایط صحیح نیت روزه واجب ، قضا و مستحبی

حکم محتلم شدن (جنب شدن ) در ماه رمضان چیست ؟

حکم محتلم شدن (جنب شدن ) در ماه رمضان چیست ؟

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار

حکم خالکوبی در اسلام برای غسل و وضو

حکم خالکوبی در اسلام برای غسل و وضو

حضور قلب در نماز و حکم “وسواس نماز”

حضور قلب در نماز و حکم “وسواس نماز”

روزه گرفتن در بارداری کدام ماه مجاز و کدام ماه ممنوع!

روزه گرفتن در بارداری کدام ماه مجاز و کدام ماه ممنوع!

حکم لطمه زنی و برهنه شدن در عزاداری حسینی

حکم لطمه زنی و برهنه شدن در عزاداری حسینی