بیشتر بخوانید

تستی برای اندازه گیری سریع میزان افسردگی

تستی برای اندازه گیری سریع میزان افسردگی

عواقب منفی کارکردن زیاد

عواقب منفی کارکردن زیاد

دلیل قضاوت کردن درباره دیگران چیست؟

دلیل قضاوت کردن درباره دیگران چیست؟

فردی که سکته می کنه دنیا رو چطور می بینه ؟

فردی که سکته می کنه دنیا رو چطور می بینه ؟

ضریب هوشی یا آی کیو

ضریب هوشی یا آی کیو

هوش هیجانی یا EQ

هوش هیجانی یا EQ

رفع استرس در کوکان

رفع استرس در کوکان

افسردگی پاییزی سراغ تان آمده اگر ...

افسردگی پاییزی سراغ تان آمده اگر ...

افسردگی را ساده درمان کنید

افسردگی را ساده درمان کنید

عواملی که موجب بی خوابی میشوند

عواملی که موجب بی خوابی میشوند
حقایق اتاق درمان که قبل از ملاقات با مشاور باید بدانید
اتاق درمان و رفتار درمانگر برای مراجعین به مشاوره و روان درمانی بسیار مهم است و باعث می شود این افراد احساس و صحبت هایشان را با حس امنیت و راحتی به درمانگر بیان کنند.

آنچه‌باید درباره‌اتاق درمان در بحث روانشناسی و مشاوره‌بدانید

وقتی شخصی برای روان درمانی یا مشاوره‌مراجعه‌می‌کند اتاق درمان نخستین جایی است که‌باید شخص در آن حاضر شود تا بتواند با درمانگر یا مشاور خود ملاقات کند. داشتن حس خوب به‌اتاق درمان در روند مشاوره‌و روان درمانی لازم است و این حس خوب می‌تواند از نوع احساس امنیت و راحتی باشد.

فضای اتاق درمان،چیدمان این اتاق و خود درمانگر میتوانند در ایجاد این حس خوب در مراجع سهیم باشند.مراجع باید بتواند بدون اینکه‌احساس کند قضاوت می‌شود،در کمال احساس امنیت تمام حرفها و احساساتش را با درمانگر در میان بگذارد و این امکان پذیر نیست مگر اینکه‌درمانگر نیز به‌نوبه‌خود بتواند ارتباط همدلانه‌و راحتی در محدوده‌مقررات درمان با مراجع برقرارکند.

اتاق درمان و اتاق روانکاوی

احساس امنیت و راحتی در اتاق روانشناسی

شرایط برگزار کردن جلسات درمان مفید و روش برخورد درمانگر با مراجع و شیوه‌درمان و مشاوره

  • جلسات و تمام صحبتهای مراجع محرمانه‌باشند و هیچ اطلاعاتی به‌بیرون اتاق درمان و نزد شخص دیگری فاش نشود.
  • قضاوت وجود نداشته‌باشد و درمانگر بر اساس صحبتهای مراجع او را قضاوت نکند.
  • درمانگر با مراجع همدلی داشته‌باشد،یعنی قضایا را از دید مراجع میبیند و می‌تواند شرایط و هیجانات او را کاملا درک کند.
  • صبورانه‌به‌تمام حرفهای مراجع گوش کند و فقط مواقعی که‌صحبتهای مراجع به‌درازا کشید و از بحث اصلی منحرف شد یا شنیدن آن حرفها به‌درد درمان نخورد بصورت دلنشینی به‌سمت صحبتهای ضروری تر هدایت شود.
  • در صورتیکه‌درمانگر تخصصی در مسأله‌مراجع نداشت یا در درمان او به‌بن بست می‌رسد مراجع را به‌درمانگر شایسته‌دیگری ارجاع دهد.
  • درمانگر رابطه‌درمانی خود را با مراجع حفظ کند و از برقراری ارتباط عاطفی یا دوستی با مراجع امتناع کند.

شیوه‌روان درمانی

چگونگی درمان و ارتباط درمانگر با مراجع

اتاق درمان برای مشاوره‌چگونه‌است؟

اتاق درمان جایی است که‌مراجع می‌آید تا در آنجا در کمال امنیت تمام حرفها،باورها،هیجانات،ناکامی ها و آرزوهایش را بدون حس قضاوت شدن بیان کند.

گوش شنوا می‌خواهد،درمانگر صبوری را می‌خواهد که‌بدون آنکه‌سخنان مهمش را قطع کند به‌تمامی حرفهایش گوش کند.

می خواهد نصیحت نشنود،مقایسه‌نشود،برچسب نخورد،دردش نادیده‌نگرفته‌نشود،تحقیر نشود و حس کند آنجا دیگر می‌تواند بدون هیچ ترسی خودش باشد،مکانیسم های دفاعییش بعد از شناسایی شدن تعطیل شود،نقابش را از چهره‌بردارد و با تمامی ترس هایش روبرو شود.

اتاق درمان جایی است که‌مراجع می‌تواند خودش باشد.

جلسات روان درمانی

بیان احساسات با روان درمانگر

رفتار روان درمانگر با مراجع در اتاق درمان

روان درمانگر معجزه‌گر نیست،او چوب سحرآمیز در دست ندارد و قرار نیست کاری کند که‌معجزه‌ای در زندگی مراجع اتفاق بیفتد.

او قرار نیست برای مراجع و زندگیش تعیین تکلیف کند و به‌جای مراجع تصمیم بگیرد و برایش مسیر زندگی را تعیین کند.

روان درمانگر و مشاور قرار است کنار مراجع باشد و به‌مراجع کمک کند تا او بتواند مسیرهای موجود را بهتر و با دقت بیشتری ببیند،نقش خود را در ایجاد مشکلاتش پیدا کند و بپذیرد،خودش را بهتر بشناسد،به‌توانمندیهای خود آگاه‌شود،هدف نهایی و درست خود را بشناسد و با انتخاب بهترین مسیر و با تلاش،پشتکار ،یادگیری مهارتها و آگاهی بیشتر،راحتتر و با انگیزه‌و توان بیشتری به‌سمت حل کردن مسائل،بهبود هیجانات،آرامش بیشتر،پیشرفت و حال خوب حرکت کند.

در همه‌مسائل تصمیم گیری نهایی با خود مراجع است و مسئولیت این تصمیم گیری با خود او است.هیچ کس به‌اندازه‌خود مراجع شایستگی و کفایت تصمیم گیری برای زندگیش را ندارد.

 در اتاق درمان حرفهای مراجع خوب شنیده‌میشود،مراجع می‌تواند به‌راحتی و بدون ترس از فاش شدن اسرارش و بدون ترس از مورد قضاون قرار گرقتن تمامی افکار،هیجانات،باورها و افکارش را با درمانگر خود مطرح کند.

گاهی بعضی از مراجعان در گرفتن تصمیم درست و قطعی در مورد کاری تردید دارند و نمی دانند باید چه‌کار کنند،آنها انتظار دارند که‌درمانگرشان برایشان تصمیم بگیرد و آنها را از این بلاتکلیفی و تردید نجات دهد.

آنها به‌این امید در جلسات مشاوره‌و روان درمانی حاضر می‌شوند که‌درمانگر به‌جایشان تصمیم بگیرد و مسیر درست را برایشان انتخاب کند.

یک درمانگر حرفه‌ای و اخلاقی باید برای مراجع توضیح دهد که‌نمی تواند جای او تصمیم بگیرد،در جایگاه‌تصمیم گیری برای او نیست و هیچ کس به‌جز خود مراجع توان تصمیم درست و کارآمد را برای او ندارد.تصمیم گیری نهایی به‌عهده‌خود مراجع است و مسئولیت این تصمیم گیری هم به‌عهده‌اوست،درمانگر فقط می‌تواند در تحلیل مسائل مراجع و شناسایی راههای موجود و مزایا و معایب احتمالی هر راه‌به‌مراجع کمک کند.

او می‌تواند به‌مراجع کمک کند که‌خودش را بهتر بشناسد،ولی در نهایت این مراجع است که‌باید برای خودش و زندگیش تصمیم نهایی بگیرد و مسئولیتش را بپذیرد.

 

نویسنده‌:خانم دکتر ندا رحیمی متخصص روانشناسی / @drnedarahimi

بیشتر بخوانید

کاهش استرس با رازک

کاهش استرس با رازک

علت و علامت یک بیمار روانی مالیخولیایی

علت و علامت یک بیمار روانی مالیخولیایی

خواب بدون استرس را تجربه کنید

خواب بدون استرس را تجربه کنید

حقایق اتاق درمان که قبل از ملاقات با مشاور باید بدانید

حقایق اتاق درمان که قبل از ملاقات با مشاور باید بدانید

عادت هایی که همیشه بد نیستند

عادت هایی که همیشه بد نیستند

حدید سنگی با خواص باورنکردنی برای جسم و روح

حدید سنگی با خواص باورنکردنی برای جسم و روح

اطلاعاتی درباره بیماری آلزایمر که نمی دانید

اطلاعاتی درباره بیماری آلزایمر که نمی دانید

دلیل اصلی عدم تمرکز و درمان راحت آن

دلیل اصلی عدم تمرکز و درمان راحت آن

چراغ خواب برای مغز بسیار مضر است

چراغ خواب برای مغز بسیار مضر است

کنترل بیماری ام اس با کاهش استرس

کنترل بیماری ام اس با کاهش استرس
مشاهده

مطالب بیشتر در سلامت روان

عدم تاثیر ازدواج بر بیماری روانی

عدم تاثیر ازدواج بر بیماری روانی

بهداشت روانی چیست و نبودش چه علامتی دارد؟

بهداشت روانی چیست و نبودش چه علامتی دارد؟

تغییرات مهم روانی و رفتاری دوران بلوغ + راهکار والدین

تغییرات مهم روانی و رفتاری دوران بلوغ + راهکار والدین

نشانه های افسردگی ؛ کدام برای زنان و کدام برای مردان ؟

نشانه های افسردگی ؛ کدام برای زنان و کدام برای مردان ؟

از بین بردن دلشوره و اضطراب

از بین بردن دلشوره و اضطراب

کودک شما هم اسباب بازی اش را می خورد؟

کودک شما هم اسباب بازی اش را می خورد؟

راه حلی برای افراد کم رو و خجالتی

راه حلی برای افراد کم رو و خجالتی

علائم افسردگی زمستانی ؛ شاید شما هم دارید !

علائم افسردگی زمستانی ؛ شاید شما هم دارید !

رازی در پس اختلالی به نام هویت جنسیتی

رازی در پس اختلالی به نام هویت جنسیتی

افسردگی، بیماری امروزی که فراموش شده

افسردگی، بیماری امروزی که فراموش شده

مطالب مرتبط

سوالات کلیدی قبل از درمان ارتودنسی دندان که باید بدانید

سوالات کلیدی قبل از درمان ارتودنسی دندان که باید بدانید

هر آنچه که باید از بیماری “آمیلوئیدوز” بدانید !

هر آنچه که باید از بیماری “آمیلوئیدوز” بدانید !

قبل از عصب کشی و درمان ریشه دندان بهتر است بدانید که ...

قبل از عصب کشی و درمان ریشه دندان بهتر است بدانید که ...

کدام بیماری ها با هیپنوتیزم درمان می شوند ؟

کدام بیماری ها با هیپنوتیزم درمان می شوند ؟

درمان بیماری افسردگی با فیزیوتراپی

درمان بیماری افسردگی با فیزیوتراپی

حقایق درمان جای جوش با لیزر

حقایق درمان جای جوش با لیزر

هر آنچه که باید از داروی “آزیترومایسین” بدانید

هر آنچه که باید از داروی “آزیترومایسین” بدانید

از کجا بفهمیم شیمی درمانی جواب داده ؟

از کجا بفهمیم شیمی درمانی جواب داده ؟

با کایروپراکتیک میگرن را درمان کنید!

با کایروپراکتیک میگرن را درمان کنید!

علت گرگرفتگی پا و راه حل درمان گرگرفتگی پا

علت گرگرفتگی پا و راه حل درمان گرگرفتگی پا

نکاتی که دندانپزشکان باید از شما بدانند

نکاتی که دندانپزشکان باید از شما بدانند

غیر معمول ترین راههای درمان سرطان سینه

غیر معمول ترین راههای درمان سرطان سینه

با این گیاه خیلی راحت گرگرفتگی یائسگی را درمان کنید

با این گیاه خیلی راحت گرگرفتگی یائسگی را درمان کنید

درمان شمایی که همیشه سرماخورده اید

درمان شمایی که همیشه سرماخورده اید

درمان گرفتگی صدا با پیشنهادات طب سنتی

درمان گرفتگی صدا با پیشنهادات طب سنتی

علت و درمان اختلال و عدم نعوظ در مردان چیست؟

علت و درمان اختلال و عدم نعوظ در مردان چیست؟

درمان های بی خطر دندانپزشکی در دوران شیردهی

درمان های بی خطر دندانپزشکی در دوران شیردهی

قبل از کراتینه کردن با بوتاکس مو آشنا شوید

قبل از کراتینه کردن با بوتاکس مو آشنا شوید

بیماری هایی که با مدفوع انسان درمان می شوند !!

بیماری هایی که با مدفوع انسان درمان می شوند !!

درمان بورسیت با چند مدل روغن گیاهی

درمان بورسیت با چند مدل روغن گیاهی