بیشتر بخوانید

تفاوت های عجیب چشم روشن ها با چشم تیره ها

تفاوت های عجیب چشم روشن ها با چشم تیره ها

شخصیت شناسی ؛ شما چه مدلی دست میدید ؟

شخصیت شناسی ؛ شما چه مدلی دست میدید ؟

راه حل روانشناس برای فراموش کردن خاطرات بد

راه حل روانشناس برای فراموش کردن خاطرات بد

شخصیت شناسی اسم این بار با حروف انگلیسی

شخصیت شناسی اسم این بار با حروف انگلیسی

آنچه زنگ موبایل تان در مورد شخصیت شما می گوید

آنچه زنگ موبایل تان در مورد شخصیت شما می گوید

شخصیت شناسی جالب خانم ها با فرم رژلب شان

شخصیت شناسی جالب خانم ها با فرم رژلب شان

نوع حمام کردن تان در مورد شخصیت شما چه می گوید؟

نوع حمام کردن تان در مورد شخصیت شما چه می گوید؟

بگو چطور عطسه می کنی تا شخصیتت رو بگم

بگو چطور عطسه می کنی تا شخصیتت رو بگم

شخصیت شناسی رنگ و سبک لباس پوشیدن شما

شخصیت شناسی رنگ و سبک لباس پوشیدن شما

شخصیت شناسی افراد از مدل پیامک زدنشان

شخصیت شناسی افراد از مدل پیامک زدنشان
مدل گرفتن فرمان خودرو رازی از درون شما فاش می کند
برای شخصیت شناسی خود یا شناخت شخصیت افراد دیگر می توانید به نحوه گرفتن فرمان ماشین هنگام رانندگی دقت کنید.

طرز فرمان دست گرفتن نشانه‌شخصیت شما می‌باشد

با سبک رانندگی و نحوه‌گرفتن فرمان ماشین در دست میتوان شخصیت شناسی کرد, شما جزو کدام دسته‌هستید؟ اگر از شما بپرسم که‌هنگام رانندگی چگونه‌فرمان را به‌دست می‌گیرید، پاسخ دقیقا یادتان هست؟

زمانی که‌شما در حال رانندگی هستید، این کار برای تان به‌یک روتین تبدیل می‌شود این گونه‌که‌سوار ماشین می‌شوید، روی صندلی می‌نشینید، آینه‌را تنظیم می‌کنید و حرکت می‌کنید و احتمال زیاد به‌این موضوع توجه‌نکرده‌باشید که‌دست های شما چگونه‌روی فرمان قرار می‌گیرند اما بدانید که‌نوع دست گرفتن تان روی فرمان نشان دهنده‌شخصیت شما نیز می‌باشد پس این دفعه‌که‌سوار ماشین شدید و اقدام به‌رانندگی کردید، به‌این موضوع دقت کنید و بعد ببینید که‌شخصیت شما چگونه‌است.

شخصیت شناسی از نحوه‌گرفتن فرمان ماشین

1. اگر با یک دست در کنار فرمان رانندگی می‌کنید.

شما انسان راضی و خرسندی هستید و زندگی تان بسیار ساده‌سپری می‌شود و فشار خاصی برای شما وجود ندارد و همچنین شما سعی می‌کنید که‌دوستان نزدیک کمی داشته‌باشید تا اینکه‌اطراف خود را از انسان ها شلوغ کنید و نسبت به‌رویاپردازی زیاد علاقه‌نشان نمی دهید و پشت فرمان نشستن معمولاً شما را خسته‌نمی کند و شما می‌توانید بدون استرس خاص یا ترسی از آینده‌زندگی خود را پیش ببرید.

شخصیت شناسی

شخصیت شناسی از روی گرفتن فرمان

2. اگر دو دست خود را دقیقاً در وسط فرمان قرار می‌دهید.

شما انسانی هستید که‌آرامش را در همه‌جا برقرار می‌کند و از کشمکش و پیچیدگی ها متنفر می‌باشید و هیچ گاه‌صدای خود را بالا نمی برید و دشمنی با دیگران به‌شما احساس ناراحتی می‌دهد. چنانچه‌بخش شخصیت شناسی مجله اینترنتی فنجان گفته‌است شما همچنین می‌توانید از مهارت ایجاد آرامش خود استفاده‌کنید تا افراد را با یکدیگر آشتی دهید و مشکلات را حل کنید.

3. اگر یک دست را بالای فرمان و یک دست را پایین فرمان قرار می‌دهید.

شما انسان منطقی هستید و برای هر چیز به‌دنبال دلیل می‌گردید و برای دیگران انسان قابل اعتمادی می‌باشید و افراد دیگر به‌دنبال شما می‌آیند تا از توصیه‌های تان استفاده‌کنند و می‌دانند که‌همیشه‌تصمیم درست را می‌گیرید.

حالت روحی شما به‌سرعت تغییر می‌کند اما اکثر اوقات می‌توانید احساسات و عواطف خود را کنترل کنید.

مدل گرفتن فرمان

 تست شخصیت شناسی گرفتن فرمان ماشین

4. اگر دو دست خود را جدا از هم در بالای فرمان می‌گیرید.

شما انسان کمال گرایی هستید و با این کار باور دارید که‌دستانتان دقیقاً در محل درستی قرار گرفته‌است و همیشه‌به‌آن پایبند می‌مانید و افراد معمولا برای سخت کوشی و رسیدن به‌موفقیت به‌شما مراجعه‌می‌کنند تا آن ها را راهنمایی کنید.

5. اگر دستان را نزدیک به‌هم و در بالای فرمان قرار می‌دهید.

شما انسان هشدار دهنده‌ای هستید و با عصبانیت و استرس مبارزه‌می‌کنید و حس ششم خوبی نسبت به‌خودتان دارید.

دوستان و خانواده‌شما به‌راحتی می‌توانند در آرامش شما نقش داشته‌باشند و افراد دیگر می‌دانند که‌شما انسان بسیار مهربانی هستید و پشت عصبانیتتان، یک دل رئوف وجود دارد.

شخصیت شناسی رانندگی

شخصیت افرادی که‌این مدلی فرمان را می‌گیرند

6. اگر یک دست را در مرکز فرمان قرار می‌دهید.

شما انسان ماجراجویی هستید و فرقی ندارد که‌بخواهید در اقیانوس با کوسه‌ها شنا کنید یا این که‌یک قله‌را فتح کنید، در هر صورت همیشه‌دوست دارید که‌چیزهای جدید را تجربه‌کنید و بعضی از افراد ممکن است از امنیت کار شما بترسند اما آن هایی که‌مانند شما هستند و درکتان می‌کنند، برای عشقتان به‌این ماجراجویی احترام قائل هستند.

7. اگر دو دستتان را با فاصله‌در پایین فرمان قرار می‌دهید.

شما رئیس هستید، ذاتا رهبر و رئیس زاده‌شده‌اید و می‌توانید مسئولیت کارهای دیگران را نیز به‌عهده‌بگیرید و دیگران شما را مدیر و مربی می‌دانند و آن ها به‌قضاوت شما اعتماد می‌کنند و اعتماد به‌نفس شما را تحسین می‌کنند.

مهارت رهبری فوق العاده‌بالایی دارید که‌باعث می‌شود دیگران به‌سمت شما جذب شوند.

8. اگر دو دستتان را نزدیک به‌هم در پایین فرمان قرار می‌دهید.

شما نان آور خانواده‌هستید، بسیار سخت کوش می‌باشید اما همیشه‌مهربانی خاصی در دل تان دارید. دائما موفقیت دیگران را جشن می‌گیرید و همیشه‌برای حمایت آن ها در دسترس هستید و همزمان با جریان زندگی حرکت می‌کنید و می‌دانید که‌تنها خودتان مسئول شادی خودتان هستید.

نحوه‌گرفتن فرمان

شخصیت شناسی بر اساس مدل گرفتن فرمان ماشین

9. اگر فرمان را با یک دست در بالا و وسط فرمان می‌گیرید.

شما نیز انسان راضی می‌باشید و توانایی این را دارید که‌خودتان را آرام کنید و مدیریت شرایط را به‌دست بگیرید و معمولاً دوستان شما برای کاهش استرس به‌شما مراجعه‌می‌کنند. همچنین هیچ گاه‌اجازه‌نمی دهید که‌دیگران از شما سوء استفاده‌کنند.

10. اگر یک دست در بغل فرمان و دست دیگر روی بوق می‌باشد.

شما انسان زورگویی هستید و همیشه‌در حال دستور دادن می‌باشید و معمولاً برای انسان هایی که‌به‌شما نیاز دارند، وقت کافی نمی گذارید. افرادی که‌شما را می‌شناسند، شما را به‌دلیل بلند پروازی ها و توانایی قاطع بودن تان تحسین می‌کنند.

بیشتر بخوانید

خانه ی شلخته تان در مورد شخصیت شما چه میگوید؟

خانه ی شلخته تان در مورد شخصیت شما چه میگوید؟

شخصیت شناسی نقاشی آدم بزرگها

شخصیت شناسی نقاشی آدم بزرگها

حسرتی که هر انسانی قبل از مرگ به آن میرسد !

حسرتی که هر انسانی قبل از مرگ به آن میرسد !

ریشه ی اختلال خواب نوجوانان و راه حل آن

ریشه ی اختلال خواب نوجوانان و راه حل آن

تکنیک های ساده برای فراموش نکردن درس

تکنیک های ساده برای فراموش نکردن درس

شخصیت شناسی جالبی که حتما باید امتحان کنید

شخصیت شناسی جالبی که حتما باید امتحان کنید

عاداتی که خبرندارید ولی ارثی هستند

عاداتی که خبرندارید ولی ارثی هستند

علامت عزت نفس پایین داخل کمد لباس شماست !

علامت عزت نفس پایین داخل کمد لباس شماست !

با این تست، اعصاب خود را بسنجید

با این تست، اعصاب خود را بسنجید

این تست میگه که شما منزوی هستید یا نه

این تست میگه که شما منزوی هستید یا نه
مشاهده

مطالب بیشتر در روانشناسی

ارزیابی رفتاری کارکنان با نحوه کار کردن آنها

ارزیابی رفتاری کارکنان با نحوه کار کردن آنها

بررسی روابط دوستی دختر و پسر از نظر روانشناسی

بررسی روابط دوستی دختر و پسر از نظر روانشناسی

آنچه فرم صورتتان در مورد شخصیت شما فاش می کند

آنچه فرم صورتتان در مورد شخصیت شما فاش می کند

شخصیت شناسی جالب متولدین 365 روز سال

شخصیت شناسی جالب متولدین 365 روز سال

شخصیت شناسی طبق شکل ، فرم و فاصله انگشتان دست

شخصیت شناسی طبق شکل ، فرم و فاصله انگشتان دست

شخصیت شناسی شما با فصل تولدتان

شخصیت شناسی شما با فصل تولدتان

چرا بدون آنکه بدانیم از دیگران تقلید می کنیم؟

چرا بدون آنکه بدانیم از دیگران تقلید می کنیم؟

افراد دروغگو را چگونه بشناسیم ؟

افراد دروغگو را چگونه بشناسیم ؟

شخصیت شناسی با عکس

شخصیت شناسی با عکس

خصوصیات بارز و علامت عشق یک زن تیر ماهی

خصوصیات بارز و علامت عشق یک زن تیر ماهی

مطالب مرتبط

رازی که صدایتان در مورد شخصیت شما فاش می کند

رازی که صدایتان در مورد شخصیت شما فاش می کند

ماشین عجیب و غریب با فرمان انبردستی! + تصاویر

ماشین عجیب و غریب با فرمان انبردستی! + تصاویر

فرمان های مهم CMD برای کاربران ویندوز + تصاویر

فرمان های مهم CMD برای کاربران ویندوز + تصاویر

مدل مویتان در مورد شخصیت شما رازها فاش می کند

مدل مویتان در مورد شخصیت شما رازها فاش می کند

بهمن فرمان آرا با حکایت دریا به سینماها می آید

بهمن فرمان آرا با حکایت دریا به سینماها می آید

بعد از ترکیدن لاستیک چه کنیم و چه نکنیم؟

بعد از ترکیدن لاستیک چه کنیم و چه نکنیم؟

چیزهای جالبی که فرم لبخند شما از درون تان فاش می کند!

چیزهای جالبی که فرم لبخند شما از درون تان فاش می کند!

روش ضد عفونی کردن خودرو در روزهای کرونایی

روش ضد عفونی کردن خودرو در روزهای کرونایی

آنچه فرم صورتتان در مورد شخصیت شما فاش می کند

آنچه فرم صورتتان در مورد شخصیت شما فاش می کند

بررسی و تحلیل مشخصات “سانتافه 2017”

بررسی و تحلیل مشخصات “سانتافه 2017”

تصاویر جالب و سوژه های خنده دار از رانندگان وسایل نقلیه

تصاویر جالب و سوژه های خنده دار از رانندگان وسایل نقلیه

نوع حمام کردن تان در مورد شخصیت شما چه می گوید؟

نوع حمام کردن تان در مورد شخصیت شما چه می گوید؟

پیشگیری از کمردرد در سفرهای نوروزی با ماشین

پیشگیری از کمردرد در سفرهای نوروزی با ماشین

لرزش خودرو هنگام حرکت علامتی است از ...

لرزش خودرو هنگام حرکت علامتی است از ...

شخصیت شناسی از روی گروه خونی شما

شخصیت شناسی از روی گروه خونی شما

لو رفتن شخصیت شما در 10 دقیقه!

لو رفتن شخصیت شما در 10 دقیقه!

شخصیت شناسی افراد از مدل پیامک زدنشان

شخصیت شناسی افراد از مدل پیامک زدنشان

رازی که شخصیت شما را دوست داشتنی می کند

رازی که شخصیت شما را دوست داشتنی می کند

فال میوه ؛ میوه مورد علاقه تان از شما چه می گوید؟

فال میوه ؛ میوه مورد علاقه تان از شما چه می گوید؟

ناخن هایتان درباره شخصیت شما چه می گویند؟

ناخن هایتان درباره شخصیت شما چه می گویند؟