بیشتر بخوانید

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و دوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و دوم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیست و چهارم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیست و چهارم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در هفته 25 بارداری

وضعیت مادر و جنین در هفته 25 بارداری

اندازه جنین در هفته 26 بارداری و مراقبتهای لازم در این هفته

اندازه جنین در هفته 26 بارداری و مراقبتهای لازم در این هفته

وضعیت مادر و جنین در هفته27 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته27 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته 29 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته 29 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در “هفته 28 بارداری” و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در “هفته 28 بارداری” و مراقبتهای لازم

رشد جنین در هفته 31 ام بارداری و مراقبتهای لازم

رشد جنین در هفته 31 ام بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و سوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و سوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در هفته 30 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت جنین و مادر در هفته 30 بارداری و مراقبتهای لازم
تاثیر استامینوفن روی جنسیت جنین
دانشمندان به زنان هشدار داده اند که هنگام بارداری در مورد مصرف استامینوفن احتیاط کنند زیرا این مسکن رایج ممکن است بر روی توان باروری کودکان پسر تاثیر منفی بگذارد.

اثرات استامینوفن در جنسیت جنین

قرص های استامینوفن جزء مسکن های معروف هستند که‌مورد استفاده‌قرار می‌گیرند اما اگر باردار باشید ، قبل از مصرف آن کمی بیشتر فکر کنید و در مورد آن مطالعه‌کنید . استامینوفن ها که‌ماده‌موجود درون قرص های مسکن می‌باشند گاهی اوقات می‌توانند در رشد جنین پسر تاثیرگزار باشند.

مطالعات نشان می‌دهد که‌استامینوفن می‌تواند از رشد هورمون مردانه‌تستوسترون در رویان جلوگیری کند و بنابراین خطر بد شکلی بیضه‌را در نوزادان پسر افزایش دهد اما کاهش سطح تستوسترون در مرحله‌جنینی همچنین برای رفتارهای مردانه‌در سن نوجوانی قابل اهمیت است و می‌تواند در آن تاثیر داشته‌باشد.

چنانچه‌در ادامه‌ی این بخش از مجله اینترنتی فنجان بیشتر توضیح خواهیم داد محققان در طول تحقیقات گسترده‌در این مورد اعلام کرده‌اند که‌:ما به‌این نتیجه‌رسیدیم که‌کاهش سطح تستوسترون به‌معنای کاهش ویژگی های مردانه‌می‌باشد و آن را از حد لازم کم تر می‌کند . این موضوع همچنین می‌تواند روی تحریک جنسی تاثیرگزار باشد.

این مطالعات روی موش ها انجام گرفت و نشان داده‌شد که‌موش هایی که‌در دوران جنینی در معرض مصرف استامینوفن قرار گرفته‌بودند ، نمی توانستند به‌سادگی با موش های دیگر رابطه‌جنسی برقرار کنند . در این موش ها ویژگی های مردانه‌به‌خوبی ظهور پیدا نمی کند و روی جوانی آن ها نیز تاثیر گزار است و این نقص تنها مختص به‌دوران کودکی نیست.

دوزهای استامینوفن که‌در آزمایش موش ها تهیه‌شده‌بود ، به‌دوزهای مصرف استامینوفن در خانم های باردار نزدیک بود . به‌دلیل محدود بودن آزمایش های مربوط به‌موش ها ، نتایج را نمی توان تمام و کمال به‌انسان ها ربط داد . اگرچه‌که‌محققان تا حد زیادی به‌مضرات استامینوفن مخصوصا در دوران بارداری واقف شده‌اند.

استامینوفن در بارداری

کاهش رفتارهای مردانه

تستوسترون یک هورمون اولیه‌مردانه‌است که‌به‌رشد بدن مردانه‌کمک می‌کند و مغز مردان را پی ریزی می‌کند . رفتارهای مردانه‌در موش ها توسط محققان با ویژگی هایی همچون خشم بیشتر نسبت به‌موش های مرد گزارش شده‌است که‌توانایی آن ها برای ارتباط جنسی نیز بیشتر است و نیاز به‌ارضا شدن بیشتری در آن ها مشاهده‌می‌شود.

موش ها به‌شدت به‌این سه‌پارامتر واکنش نشان دادند . آن ها به‌دیگر ویژگی های مردانه‌حمله‌نکردند و مشکل آن ها در ناتوانی برای برقرار کردن رابطه‌جنسی بود که‌باعث می‌شد رفتار زنانه‌بیشتری در آن ها از جمله‌در ارضا شدن ایجاد شود.

بعد از مشاهده‌تغییرات الگوهای رفتاری ، مشاهدات و مطالعات به‌این نتیجه‌دست پیدا کردند که‌اثرات خاصی از کمبود تستوسترون در مغز بعد از مصرف استامینوفن وجود دارد.

نتایج به‌طور کاملا واضح نشان می‌دهد که‌آن قسمت از مغز که‌مسئول تحریک جنسی است ، در موش های در معرض مصرف تستوسترون تقریبا نصف موش های دیگر دارای نورون ها می‌باشد. بازداری از تولید تستوسترون همچنین نصف کردن میزان فعالیت در آن قسمت از مغز می‌شود که‌برای ویژگی های مردانه‌حائز اهمیت می‌باشد.

تاثیر استامینوفن بر جنین

تاثیر روی باروری زنانه

این مطالعات مشخصا روی تاثیر استامینوفن بر ویژگی های مردانه‌تمرکز کرده‌است اما نشان می‌دهد که‌مصرف استامینوفن در دوران بارداری همچنین می‌تواند تاثیر زیادی روی کبد موش های ماده‌داشته‌باشد.

مطالعات در سال 2016 نشان می‌دهد که‌خانم هایی که‌دو دوران بارداری استامینوفن مصرف کرده‌اند ، نسبت به‌خانم های باردار دیگر میزان تخمک کم تری دارند و در نتیجه‌به‌سرعت باعث ناباروی می‌شود اما با وجود این که‌استامینوفن مضر است ، به‌این معنا نیست که‌هرگز نباید آن را در دوران بارداری مصرف کرد.

قبل از مصرف این دارو باید به‌دقت فکر کنید . این روزها مصرف داروهای مسکنی مثل استامینوفن بسیار رواج پیدا کرده‌و افراد فراموش می‌کنند . استامینوفن هم یک نوع دارو است و همه‌داروها نیز دارای عوارض جانبی می‌باشند.

اگر بیمار هستید، باید این دارو را فقط در زمان هایی مصرف کنید که‌بدنتان نیاز طبیعی به‌آن را نشان می‌دهد . در کنار همه‌این موارد، یک مادر باردار و بیمار می‌تواند آسیب بیشتری به‌جنین وارد کند، تا یک مادری که‌استامینوفن مصرف کرده‌است.

افراد محقق در این امر تاکید دارند که‌یک خانم باردار باید راهنمایی های مربوط به‌مصرف دارو را تنها بر اساس تجویز پزشک خودش دنبال کند ، حتی اگر بخواهد داروی ساده‌ای مثل استامینوفن را مصرف کند.

بیشتر بخوانید

وضعیت جنین و مادر در “هفته دوازدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دوازدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته چهاردهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته چهاردهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته پانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته پانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هفدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هفدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هجدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هجدهم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیستم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیستم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته نوزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته نوزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته شانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته شانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و یکم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و یکم بارداری”
مشاهده

مطالب بیشتر در بارداری و نوزاد

وضعیت جنین و مادر در هفته چهارم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته چهارم بارداری

راهنمای بارداری هفته به هفته + تغییر وضعیت جنین

راهنمای بارداری هفته به هفته + تغییر وضعیت جنین

وضعیت جنین و مادر در هفته اول تا سوم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته اول تا سوم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته هشتم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته هشتم بارداری

هفته هفتم بارداری و نکات بسیار مهم هفته هفتم

هفته هفتم بارداری و نکات بسیار مهم هفته هفتم

گام به گام با مراقبت های بارداری در هفته ششم

گام به گام با مراقبت های بارداری در هفته ششم

انتظارات در “هفته نهم بارداری” و توصیه های هفته نهم

انتظارات در “هفته نهم بارداری” و توصیه های هفته نهم

انتظارات و توصیه های هفته پنجم بارداری

انتظارات و توصیه های هفته پنجم بارداری

وضعیت و تغییرات جنین و مادر در هفته یازدهم بارداری

وضعیت و تغییرات جنین و مادر در هفته یازدهم بارداری

وضعیت جنین و مادر در “هفته سیزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته سیزدهم بارداری”

مطالب مرتبط

زیاده روی در مصرف استامینوفن با بدن چه می کند؟

زیاده روی در مصرف استامینوفن با بدن چه می کند؟

عوارض مصرف نادرست استامینوفن بر بدن

عوارض مصرف نادرست استامینوفن بر بدن

یه نکته مهم درباره ژلوفن و استامینوفن

یه نکته مهم درباره ژلوفن و استامینوفن

آیا مصرف استامینوفن سرطان زا است؟

آیا مصرف استامینوفن سرطان زا است؟

استامینوفن در بارداری ممنوع یا آزاد ؟

استامینوفن در بارداری ممنوع یا آزاد ؟

موارد منع مصرف استامینوفن کدئین دار

موارد منع مصرف استامینوفن کدئین دار

استامینوفن عامل ناباروری در مردان ؟

استامینوفن عامل ناباروری در مردان ؟

دارویی در بارداری که موجب تاخیر زبانی کودک می شود

دارویی در بارداری که موجب تاخیر زبانی کودک می شود

نحوه مصرف قرص “کلد استاپ”

نحوه مصرف قرص “کلد استاپ”

جدی ترین عوارض مصرف بیش از حد استامینوفن

جدی ترین عوارض مصرف بیش از حد استامینوفن

تاثیر منفی مسکن ایبوپروفن بر قدرت باروری مردان

تاثیر منفی مسکن ایبوپروفن بر قدرت باروری مردان

تاثیر مصرف پروپرانولول در بارداری روی جنین

تاثیر مصرف پروپرانولول در بارداری روی جنین

تعیین جنسیت جنین با کمک طب سنتی

تعیین جنسیت جنین با کمک طب سنتی

عوارض مصرف مسکن در دوران بارداری برای جنین

عوارض مصرف مسکن در دوران بارداری برای جنین

خبری نگران کننده در مورد مصرف مسکن در دوران بارداری

خبری نگران کننده در مورد مصرف مسکن در دوران بارداری

مسکن هایی که برای زنان باردار ممنوع است

مسکن هایی که برای زنان باردار ممنوع است

تاثیر مصرف ماهی در بارداری بر امگا 3 جنین

تاثیر مصرف ماهی در بارداری بر امگا 3 جنین

داروهای سرماخوردگی که شما را به کشتن می دهند

داروهای سرماخوردگی که شما را به کشتن می دهند

هشدار درباره مصرف دارو برای کودکان

هشدار درباره مصرف دارو برای کودکان

6 توصیه مهم و مفید برای افزایش حجم عضلات در بدنسازی

6 توصیه مهم و مفید برای افزایش حجم عضلات در بدنسازی