بیشتر بخوانید

خواص گلیسیرین برای زیبایی، پوست و مو

خواص گلیسیرین برای زیبایی، پوست و مو

علل و درمان های خانگی خارش و حساسیت پوستی

علل و درمان های خانگی خارش و حساسیت پوستی

شادابی پوست با تونیک های گیاهی

شادابی پوست با تونیک های گیاهی

درمان “خشکی پوست” با روش های خانگی و طبیعی

درمان “خشکی پوست” با روش های خانگی و طبیعی

خوشمزه ای که موهایتان را کم پشت می کند

خوشمزه ای که موهایتان را کم پشت می کند

رشد ابروهای ریخته با هر روشی که فوری اثر می کند

رشد ابروهای ریخته با هر روشی که فوری اثر می کند

“درمان جوش صورت” سریعتر از آنچه فکر کنید

“درمان جوش صورت” سریعتر از آنچه فکر کنید

لوازم آرایشی تاریخ گذشته را دور بیاندازید

لوازم آرایشی تاریخ گذشته را دور بیاندازید

علل لکه های تیره روی پا و درمان خانگی و مدرن آن

علل لکه های تیره روی پا و درمان خانگی و مدرن آن

بوتاکس صورت

بوتاکس صورت
چانه هایی که نیاز به جراحی دارند و برعکس
جراحی چانه جزء یکی از جراحی های زیبایی می باشد و برای افرادی که دچار ناهنجاری های فک و دندان ها مانند عقب یا جلو بودن فک هستند انجام می شود.

ناهنجاری های فک و یا فک نافرم چیست؟ جراحی چانه برای ناهنجاری های فک

دفرمه‌بودن به‌معنی بدشکلی, شکل غیرطبیعی و از دست دادن نظم طبیعی است.هر انسان ی دو فک دارد, فک بالا و فک پایین و ناهنجاری دفرمگی مربوط به‌فک پایینی است. فک پایینی تک استخوان، آرواره‌است و فک بالایی یک واحد وظیفه‌ای است که‌متشکل از چهار استخوان مجزا می‌باشد:

راست و چپ استخوان آرواره‌و چپ و راست استخوان کام، با توجه‌به‌مورد اخیر, ما به‌طور خاص به‌بخش هایی از این استخوان ها در زیر پوست (استخوان, گونه‌یا استخوان کفل) اشاره‌می‌کنیم.

فک بالایی نیز " آرواره‌" نامیده‌می‌شود, عبارتی که‌می‌تواند گیج کننده‌باشد زیرا نام یک استخوان نیز هست. از این پس, اصطلاح آرواره‌به‌فک بالایی اطلاق می‌شود. برخی از ناهنجاری های فک از زمان جنینی رخ می‌دهند و در هنگام تولد وجود دارند, در حالی که‌برخی دیگر بعداً در زندگی رخ می‌دهند.

آن ها از عوامل زیادی سرچشمه‌می‌گیرند، مانند:ناهنجاری های ژنتیکی, تغییر شکل, اختلالات داخل رحمی, بیماری ها, آسیب ها یا عملکرد غیرعادی.

 ناهنجاری های فک

جراحی چانه‌و ناهنجاری های فک

ناهنجاری های فک حداقل یکی از ویژگی های هندسی فک ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند:

  • اندازه
  • موقعیت
  • جهت
  • شکل
  • تقارن

برای یک بیمار، بدشکلی فک مشکل اولیه‌است و یا می‌تواند از یک بیماری, جراحت یا آسیب ایجاد شود. یک نمونه‌از بیمارانی که‌بدشکلی در آن ها وجود دارد, شامل افرادی است که‌سابقه‌فامیلی پیشگامانگی مندیبولار دارند، که‌این شرایط را در دوران بلوغ ایجاد کرده‌است.

نمونه‌هایی از ناهنجاری های ثانویه‌شامل ورم مفاصل است, و یک نوجوان با عدم تقارن صورت در هنگام کودکی مواجه‌است.

 ویژگی های فک

جراحی چانه‌برای بد شکل بودن فک

طبقه‌بندی ناهنجاری های فک:

سایز:

خیلی بزرگ - هایپرپلاسیا، ماکروجناتیا، ماکرو جنیا

خیلی کوچک – هایپوپلاسیاریا، میکروجناتیا، کیکروجنیا

موقعیت:

پیشاپیش – پروگناتیسم، رتروگناتیسم

عرضی - لاتروگانتیا

عمودی – نابجایی زیادی به‌پایین – نا به‌جایی نامناسب رو به‌پایین

جهت :

مالروتیشن

 ناهنجاری های فک

ناهنجاری فک از نظر اندازه‌و جهت

ظاهر:

دیستورشن

کامل بودن:

اگنسییس ، شکاف، مشکل

تقارن:

شی – عدم تقارن

هم ترازی – ناهم ترازی_ عدم تقارن

این طبقه‌بندی معیارهای هندسی شامل اندازه, موقعیت, جهت, شکل, تقارن و کامل بودن را تشخیص می‌دهد. ناهنجاری های فکی براساس خصوصیات خودشان دسته‌بندی می‌شوند.

 عدم تقارن فک

تشخیص نوع ناهنجاری های فک

ناهنجاری های اندازه‌ای زمانی رخ می‌دهند که‌فک بسیار بزرگ یا خیلی کوچک باشد. داده‌ها با استفاده‌از نرم افزار spss تجزیه‌و تحلیل می‌شوند. از نظر هیپوپلازی فک پایین مترادف با هیپرپلازی مندیبل است از این عبارات می‌توان به‌اندازه‌و سایز آن اشاره‌کرد.

موقعیت فک غیرطبیعی در تمام جهات اصلی وجود دارد. دارای ناهنجاری های مادرزادی قدامی / خلفی هستند. براساس این کنوانسیون, موقعیت قدامی خلفی در ارتباط با قاعده‌جمجمه‌ارزیابی می‌شود.

این حالت زمانی رخ می‌دهد که‌فک عقب ، یا خیلی جلو باشد. در جهت عرضی هم فک را می‌توان جابجا کرد, در هر جهت, دور از صفحه‌میانی, ناهنجاری نام دارد. به‌صورت عمودی, فک می‌تواند بسیار پایین باشد - جابجایی رو به‌پایین -.

هنگامی که‌فک به‌طرز غیر عادی جهت دار است, چرخش ناهنجار رخ می‌دهد. این تغییرات براساس محوری که‌چرخش غیر عادی اتفاق می‌افتد، طبقه‌بندی می‌شوند.

 فک غیر طبیعی

انواع ناهنجاری های فک را بشناسید

چه‌زمانی می‌گویند فک درجه‌ناهنجای دارد؟

وقتی فک در اطراف محور عرضی انحراف و چرخش دارد, گفته‌می‌شود که‌درجه‌ناهنجاری دارد. وقتی که‌حول محور قدامی خلفی می‌چرخد, فک دارای یک چرخش غیر طبیعی است. در نهایت, هنگامی که‌فک حول محور عمودی منحرف می‌شود, این انحراف غیرطبیعی است.

سبک به‌شکل، مشخصه‌هندسی یک شی اشاره‌دارد که‌اندازه، موقعیت، یا جهت گیری نیست. فک با شکل غیر عادی ممکن است از شکل طبیعی خارج شده‌باشد.

شرط تقارن صورت انسان

تقارن صورت انسان بازتابی در اطراف یک صفحه‌دارد.برای تقارن صورت، دو شرط باید وجود داشته‌باشد.

اول، هر یک از واحدهای متشکل از صورت باید متقارن باشند، وضعیتی که‌تقارن جسم نامیده‌می‌شود. دوم اینکه، هر یک از واحدها باید به‌طور متقارن با صفحه‌میانی قرار داشته‌باشند، یک شرط که‌هم ترازی متقارن نامیده‌می‌شود.

فک ها می‌توانند به‌دلیل عدم تقارن، دچار ناهنجاری و عدم تقارن باشند. اصطلاح نامتقارنی فک پایین و عدم تقارن ماگزیلاری یل فکی به‌ناهنجاری ها در تقارن شی اشاره‌دارد؛ در حالی که‌اصطلاح هم ترازی نامتقارن برای نشان دادن همبستگی غیر طبیعی که‌باعث عدم تقارن می‌شود، استفاده‌می‌شود.

 تقارن صورت

ناهنجاری و عدم تقارن فک ها

علت کامل نبودن فک

کامل بودن به‌تمامیت فک اشاره‌دارد. کامل نبودن فک می‌تواند به‌این دلیل رخ دهد که‌یکی از فرآیندهای آن به‌طور کامل توسعه‌نیافته‌بود، فقدان فرایند کندیل فکی، که‌ممکن است در میکروسومیا صورت دیده‌شود.

کامل شدن نیز می‌تواند دچار مشکل شود، به‌دلیل برخی از فرایندهای جنینی فک دچار اختلال شوند (به‌عنوان مثال، شکاف) و یا به‌علت نقص های اکتسابی.

انواع مختلفی از اشکال فک (اندازه، موقعیت، جهت گیری، شکل، تقارن و کامل بودن) اغلب هم بسته‌هستند. برای مثال همترازی نامتقارن نمی تواند در غیاب حداقل یک نقص دیگر رخ دهد.

تاثیر اشکال فک بر دندان ها

همانطور که‌در بالا گفته‌شد، شکل های فک نیز می‌توانند بر دندان ها تاثیر بگذارند.

مانند ICD - cm3، طرح طبقه‌بندی ما فقط تغییر شکل دندان ها را در نظر می‌گیرد که‌مالوکلوژن را به‌خطر می‌اندازد. مالوکلوژن می‌تواند ناشی از عدم ترتیب یک یا چند دندان در قوس جای دندان ها باشد، یا به‌این دلیل که‌طاق های دندانی بالا و پایین هماهنگ نیستند.

در یک قوس دندانی، بدشکلی ممکن است بر هم ترازی، تسطیح و یا فاصله‌دندان تاثیر بگذارد. ردیف بودن به‌آرایش دندان ها در یک قوس اشاره‌دارد. در هم ترازسازی ایده‌آل، لبه‌های درگیر دندان های پیشین و دندان های نیش، دندان های آسیاب کوچک و دندان های آسیاب بزرگ، طاقی را تشکیل می‌دهند.

 انواع شکل های فک

شکل فک چه‌تاثیری روی دندان ها دارد؟

ناهماهنگی فک و دندان ها

ناهماهنگی می‌تواند به‌خاطر جابجایی دندان، نوک دار بودن دندان، و یا پیچش دندان روی دهند. در جابجایی، یک دندان به‌طور جسمانی خارج از طاق بیرون می‌آید.

در نوک دار بودن، یک دندان به‌طور غیر عادی متمایل است. در چرخش ها، یک دندان به‌دلیل چرخش غیر عادی حول محور بلند، تغییر می‌کند.

سطح بندی به‌آرایش عمودی دندان اشاره‌دارد.سطح بندی غیر عادی می‌تواند بر یک دندان یا کل قوس تاثیر بگذارد .

برای این ارزیابی، یکی از آن ها موقعیت عمودی دندان ها در رابطه‌با صفحه‌اکلوزالی را اندازه‌گیری می‌کند به‌عبارت دیگر، یکی مواضع عمودی دندان پایینی را در رابطه‌با صفحه‌اکلوزال فک پایین و مواضع عمودی دندان های بالاتر در رابطه‌با صفحه‌اکلوزال فک بالا، اندازه‌گیری می‌کند.

 ناهماهنگی فک

علت ناهماهنگی فک و دندان ها

ناهنجاری و عدم هماهنگی دندان ها

در یک قوس دندانی، دندان ها باید به‌طور طبیعی از هم فاصله‌داشته‌باشند، یعنی دندان های مجاورنباید خیلی زیاد به‌هم چسبیده‌باشند. فاصله‌ای غیر عادی است که‌دیاستاماها حاضر باشند یا زمانی که‌قوس نمی تواند جایی برای دندان را داشته‌باشد.

علاوه‌بر این، ناهنجاری و بدشکلی دندانی زمانی رخ می‌دهد که‌قوس های بالا و پایین باهم هماهنگ نباشند. برای جفت شدگی نرمال، باید فک بالا و پایین به‌طور معمول در یک قوس تنظیم شوند و روی هم قرار بگیرند.

طاق های بالایی و پایینی باید هماهنگ شوند:

در موقعیت، شکل و اندازه‌دندان. قوس دفاعی متناقض منجر به‌مالوکلوژن می‌شود.

این عدم تطابق می‌تواند بین تمام صفحات اصلی رخ دهد:پیشاپیش، عمودی و عرضی.

 انحراف فک

 جراحی چانه‌برای هماهنگ شدن فک و دندان

ما روابط اکلوزالی را در سه‌محل مختلف ارزیابی می‌کنیم: مولار اول، دندان نیش و دندان های پیشین مرکزی.

در این ارزیابی چارچوب مرجع ساختار دندانی بالایی است. رابطه‌زاویه‌ای مولی موقعیت شیار باکال اولین مولار را در رابطه‌با برامدگی های مسیوبوک دندان است. در رابطه‌کلاس دوم، شیار دندان آسیاب پشت برامدگی های دندان های بالایی قرار دارد، و کلاس سوم که‌در جلو است.

یک ارزیابی مشابه‌در منطقه‌دندان نیش انجام می‌شود.

در کلاس I رابطه‌کنی، آسیاب پایینی اولی با دندان نیش- با سوراخ های هماهنگ و همتراز دندنی آسیاب به‌همراه‌دندان های آسیاب کنی بالا. در کلاس دوم، تو رفتگی های دندانی پشت برامدگی های دندان نیش قرار دارد؛ با کلاس سوم، این اتفاق در جلو رخ می‌دهد. در نهایت، منطقه‌بیرون زدگی را کامل اندازه‌گیری می‌کنیم.

 فک و دندان ها

علت بیرون زدگی فک و دندان ها

بیرون زدگی فاصله‌افقی بین لبه‌های درگیر فوقانی و دندان های پیشین مرکزی پایین ی است. هنگامی که‌لبه‌پایینی درگیر با بالا منطبق می‌شود، بیرون زدگی صفر می‌شود. زمانی که‌پشت آن قرار دارد، اندازه‌گیری جوابی مثبت دارد، و در جلو، منفی است.

بیرون زدگی ایده‌آل + 2 میلی متر است.

براساس این ارزیابی ها، جفت شدگی به‌نوتروکلاسیون، دیستوکلوژن یا مسیکلوژن طبقه‌بندی می‌شود. در نوتروکلاسیون، رابطه‌آسیاب و نیش در کلاس I هستند و بیرون زدگی نرمال است.

در دیستوکلوژن ، رابطه‌آسیا و نیش در کلاس II هستند و بیرون زدگی بیش از حد نرمال است (بخش 1) یا نرمال (بخش 2). در مسیکلوژن ، رابطه‌آسیا و نیش در کلاس سوم است و بیرون زدگی کمتر از نرمال، معمولاً منفی است.

 بیرون زدگی نرمال فک

ناهماهنگی بین فک بالا و پایین و دندان ها

موقعیت بین طاق های دندانی فوقانی و پایینی

عدم هماهنگی موقعیت بین طاق های دندانی فوقانی و پایینی نیز در جهت عمودی رخ می‌دهد. عدم وجود همپوشانی عمودی بین دندان های بالا و پایین یک گاز باز را ایجاد می‌کند که‌می‌تواند قدامی یا خلفی باشد.

همپوشانی عمودی - بیرون زدگی دندانهای قدامی منجر به‌گاز عمیق می‌شود.

همپوشانی عمودی - بیرون زدگی دندان های عقبی منجر به‌عدم توانایی در گاز زدن می‌شود.

موقعیت دوم تنها زمانی اتفاق می‌افتد که‌دندان های عقبی ناپدید می‌شوند و دندان های باقی مانده‌دیگر روی هم قرار نمی گیرند و یا هنگامی که‌کراس بیت کامل دندان عقبی وجود دارد.

 بیرون زدگی دندان ها

بیرون زدگی و روی هم قرار نگرفتن دندان ها

در نهایت، عدم هماهنگی بین آرواره‌های بالا و طاق های دندانی می‌تواند در بعد عرضی نیز رخ دهد. به‌طور معمول، برامدگی های لثه‌کنار دندان های فک عقبی کنار برامدگی های لثه‌دندان های پایینی قرار می‌گیرند.

زمانی که‌معکوس این حالت رخ می‌دهد، ما با یک کراس بیت خلفی روبرو می‌شویم. در موارد حاد، همه‌دندان های پایین می‌توانند در قسمت بالایی قرار بگیرند، شرایطی که‌به‌عنوان گاز برودی شناخته‌می‌شود.

همانطور که‌قبلاً ذکر شد، طاق های بالا و پایین می‌توانند به‌طور غیر عادی تکثیر شوند، زیرا اشکال مختلفی دارند. به‌عنوان مثال، قوس فک پایین U شکل با قوس فک بالا V تطابق نمی گیرد.

این روزها شاهد بالا رفتن آمار جراحی بینی هستیم و متأسفانه‌آمار جراحی پروتز چانه‌نیز افزایش داشته‌است. ولی آیا جراحی چانه‌نیاز است؟ چه‌زمانی باید چانه‌را جراحی کرد؟

 جراحی پروتز چانه

جراحی چانه‌برای رفع ناهنجاری های فک و دندان ها

افرادی که‌نیازمند جراحی پروتز چانه‌هستند

جراحی پروتز چانه‌از نظر درمانی برای کسانی انجام می‌شود که‌چانه‌عقب رفته‌ای دارند و بعد از این عمل، ابعاد اجزای صورتشان هماهنگ تر می‌شود. متخصص و جراح ابتدا زوایای فکی و وضعیت قرارگیری دندان های بالا و پایین روی هم را مورد بررسی قرار میدهد و سپس مهر تایید به‌انجام جراحی فک را حک می‌کند.

هر فکی نیاز به‌جراحی و پروتز ندارد مثلا اگر دندان های فک پایین خیلی عقب تر از دندان های فک بالا باشد، جراحی پروتز چانه‌تاثیری روی وضعیت بیمار ندارد و بایستی جراحی شود اما چنانچه‌زاویه‌های مورد نظر در ناحیه‌فک مشکلی نداشتند، می‌توان کوچکی چانه‌را با روش های جایگذاری پروتز بر چانه‌بیمار جبران کنیم.

 جراحی ایمپلنت چانه

جراحی چانه‌برای چه‌کسانی لازم است؟

سن مناسب برای جراحی ایمپلنت چانه

فردی که‌تصمیم به‌جراحی ایمپلنت چانه‌دارد باید رشد فکی کاملی داشته‌و به‌مرحله‌تثبیت وضعیت فکی رسیده‌باشد. سایر بیماران که‌از لحاظ سنی بالاتر هستند باید با توجه‌به‌بررسی شرایط جسمی و .. آنها با تجویز پزشک متخصص برای جراحی تایید یا رد شوند.

 

بیشتر بخوانید

هرکه خال صورتش بیش واقعا سلامتش بیشتر ؟

هرکه خال صورتش بیش واقعا سلامتش بیشتر ؟

بهترین ماسک طبیعی برای پوست های چرب

بهترین ماسک طبیعی برای پوست های چرب

علت جویدن ناخن در کودکان و بزرگسالان و راه ترک آن

علت جویدن ناخن در کودکان و بزرگسالان و راه ترک آن

طب سوزنی و لیفتینگ پوست صورت

طب سوزنی و لیفتینگ پوست صورت

آنچه موهایتان را زودتر از موعد سفید میکند

آنچه موهایتان را زودتر از موعد سفید میکند

رنگ مو با عصاره گیاهان طبیعی

رنگ مو با عصاره گیاهان طبیعی

محافظت از پوست خشک در زمستان

محافظت از پوست خشک در زمستان

17 توصیه مهم برای زیبایی پوست صورت

17 توصیه مهم برای زیبایی پوست صورت

نکاتی برای قبل و بعد از جراحی پیوند موی طبیعی

نکاتی برای قبل و بعد از جراحی پیوند موی طبیعی

چانه هایی که نیاز به جراحی دارند و برعکس

چانه هایی که نیاز به جراحی دارند و برعکس
مشاهده

مطالب بیشتر در پوست و مو

جوانی پوست دور چشم

جوانی پوست دور چشم

ویتامین های واجب برای زیبایی پوست

ویتامین های واجب برای زیبایی پوست

خطرات تاتو

خطرات تاتو

اینها رو بخورید تا موهاتون نریزه !

اینها رو بخورید تا موهاتون نریزه !

خوراکی های مفید برای رشد مو

خوراکی های مفید برای رشد مو

ترفندهای بی نظیر زیبایی مردان

ترفندهای بی نظیر زیبایی مردان

بلاهایی که استرس و بی خوابی بر سر پوستتان می آورد!!

بلاهایی که استرس و بی خوابی بر سر پوستتان می آورد!!

برای جذاب شدن به این برنامه مراقبت از پوست نیاز دارید

برای جذاب شدن به این برنامه مراقبت از پوست نیاز دارید

در این ساعات شبانه روز بخوابید تا پوستتان شفاف شود

در این ساعات شبانه روز بخوابید تا پوستتان شفاف شود

چرا این روزها همه میکرونیدلینگ انجام میدن؟

چرا این روزها همه میکرونیدلینگ انجام میدن؟

مطالب مرتبط

چه زمانی باید برای درمان ناهنجاری فک کودک اقدام کرد؟

چه زمانی باید برای درمان ناهنجاری فک کودک اقدام کرد؟

علت ناهنجاری کراس بایت دندان و روش درمان آن

علت ناهنجاری کراس بایت دندان و روش درمان آن

بهترین سن برای مشاوره در زمینه مشکلات فک کودکان

بهترین سن برای مشاوره در زمینه مشکلات فک کودکان

بیماری هایی که داخل دهان علامت دارند !!

بیماری هایی که داخل دهان علامت دارند !!

عوارض جای خالی حتی یک دندان در دهان

عوارض جای خالی حتی یک دندان در دهان

شیوه های نوین ارتودنسی و مناسب ترین زمان انجام آن

شیوه های نوین ارتودنسی و مناسب ترین زمان انجام آن

در طول ارتودنسی دندان این خوراکی ها را نخورید

در طول ارتودنسی دندان این خوراکی ها را نخورید

راه حل شمایی که دندان هایتان حساسیت دارند

راه حل شمایی که دندان هایتان حساسیت دارند

تولد نوزاد با دندان نرماله ؟

تولد نوزاد با دندان نرماله ؟

سوالات کلیدی قبل از درمان ارتودنسی دندان که باید بدانید

سوالات کلیدی قبل از درمان ارتودنسی دندان که باید بدانید

آشنایی با انواع ناهنجاری دندان

آشنایی با انواع ناهنجاری دندان

دردهای دندانی که ربطی به دندان ندارند

دردهای دندانی که ربطی به دندان ندارند

فرزندتان نیاز جدی به ارتودنسی دارد اگر ....

فرزندتان نیاز جدی به ارتودنسی دارد اگر ....

پسری با 80 دندان اضافه جراحی شد + تصاویر

پسری با 80 دندان اضافه جراحی شد + تصاویر

برای چه مشکلاتی به متخصص پریودنتیست مراجعه کنیم؟

برای چه مشکلاتی به متخصص پریودنتیست مراجعه کنیم؟

زمان طلایی برای ارتودنسی دندان کودک

زمان طلایی برای ارتودنسی دندان کودک

ارتودنسی باعث افزایش عمر دندان می شود

ارتودنسی باعث افزایش عمر دندان می شود

کشیدن دندان عقل واقعا لازم است ؟ + بایدها و نبایدها

کشیدن دندان عقل واقعا لازم است ؟ + بایدها و نبایدها

بعد جراحی و کشیدن دندان غذا و خوردنی چی بخورم؟

بعد جراحی و کشیدن دندان غذا و خوردنی چی بخورم؟

مشکلات رایج دندان عقل و راه حل هرکدام

مشکلات رایج دندان عقل و راه حل هرکدام