بیشتر بخوانید

میدانید مردان چگونه ابراز علاقه میکنند؟

میدانید مردان چگونه ابراز علاقه میکنند؟

راه حل کاهش دخالت خانواده ها در زندگی مشترک

راه حل کاهش دخالت خانواده ها در زندگی مشترک

جملاتی که زنان نمیدانند ولی برای مردان آزار دهنده است

جملاتی که زنان نمیدانند ولی برای مردان آزار دهنده است

اشتباهات شایع زنان در زندگی مشترک

اشتباهات شایع زنان در زندگی مشترک

ابراز علاقه در دوران نامزدی چگونه باشد بهتر است؟

ابراز علاقه در دوران نامزدی چگونه باشد بهتر است؟

دلایلی که باعث میشود زن و شوهر بهم خیانت کنند

دلایلی که باعث میشود زن و شوهر بهم خیانت کنند

کارهایی که باعث دلسردی همسرتان می شود

کارهایی که باعث دلسردی همسرتان می شود

مزایا و معایب جدی دوستی در فضای مجازی

مزایا و معایب جدی دوستی در فضای مجازی

رفتار درست با مرد پرخاشگر و شوهری که دست بزن دارد

رفتار درست با مرد پرخاشگر و شوهری که دست بزن دارد

نکات مهم قبل از ازدواج با مرد کوچکتر از خودتان

نکات مهم قبل از ازدواج با مرد کوچکتر از خودتان
علت خشونت و پرخاشگری در زندگی
خشونت و پرخاشگری یکی از اتفاقاتی است که ممکن است در زندگی با آن مواجه شده باشید. در این مطلب شما را با تعریف خشونت و عوامل موثر بر آن در زندگی آشنا می کنیم.

تعریف خشونت و انواع آن

از آن جا که‌خشونت بدنی ساده‌ترین نوع خشونت است تا امروز هم اکثر محققان در این زمینه‌کار می‌کنند. تعاریف اولیه‌ای که‌برای خشونت ارایه‌شدند نیز بیشتر در رابطه‌با خشونت بدنی است. گلز و استراوس دو پژوهشگری که‌سال ها در زمینه‌خشونت خانگی فعالیت کرده‌اند، خشونت را به‌عنوان رفتاری با قصد و نیت آشکار یا رفتاری با قصد و نیت پوشیده‌اما قابل درک جهت واردکردن آسیب بدنی به‌فرد دیگر تعریف کرده‌اند. مگارژی محققی دیگر در زمینه‌خشونت است. تعریف او انواع دیگر خشونت را نیز در بر می‌گیرد. او از خشونت به‌عنوان شکل افراطی پرخاشگرانه‌نام می‌برد که‌احتمالا باعث آسیب مشخص به‌فرد قربانی می‌شود.

دعوای زن و شوهر

شهلا اعزازی، جامعه‌شناس؛ خشونت را این گونه‌تعریف می‌کند:وقتی شخصی درون خانواده‌مقتدر است و از این اقتدار- از هر نوعی که‌می‌خواهد باشد- بدنی، اجتماعی یا اقتصادی- درجهت پیشبرد امیال خود، بدون توجه‌به‌تمایل دیگری استفاده‌می‌کند، این کار خشونت است. فکر می‌کنم که‌این تعریف بسیار گسترده‌است و انواع خشونت را دربر می‌گیرد.

عوامل موثر بر بروز خشونت

١- زمینه‌خانوادگی:

خشم های کنترل نشده‌ناشی از عوامل ارثی، ناراحتی های عاطفی، نداشتن الگوهای مناسب یا ترکیبی از همه‌اینهاست.

٢- عوامل روانپزشکی و روانشناختی:

یورگمن، روانکاو سوئدی در توضیح علت اعمال خشونت در تمامی خانواده‌ها بر نقش عوامل فردی تأکید می‌کند؛ او نشان می‌دهد در خانواده‌هایی که‌اعضای آن خود در معرض خشونت قرار گرفته‌اند، احتمال بروز خشونت یا تن دادن به‌آن به‌مراتب بیشتر است. همچنین در میان شخصیت های پرخاشگر و خودشیفته‌نیز احتمال بروز خشونت بیشتر است.

پرایس، معتقد است که‌سبک پرخاشگری کاملا متناسب با نوع شخصیت افراد است، حال آن که‌گروهی دیگر مانند گیلبرت (١٩٨٩) استدلال می‌کنند که‌سبک پرخاشگری به‌نوع شخصیت خاصی بستگی ندارد، بلکه‌توصیفی عام است که‌بین انواع شخصیت ها ازجمله‌شخصیت خودشیفته‌و شخصیت خوداجتماعی یافت می‌شود، تمرکز کلیدی بر تجربه‌حیات به‌عنوان منازعه‌ای رقابت آمیز، بدگمانی نسبت به‌دیگران، ناچیزشمردن نیازهای دیگران و آمادگی برای پرخاشگری یا تهدید در موقعیت منازعه‌ازجمله‌باورها و خصوصیاتی است و عدم مقابله‌با آن می‌کند. خجالت نیز ازجمله‌موضوعاتی که‌آسیب پذیری از حیث آن از همان ابتدای زندگی آغاز شده‌و در سراسر دوره‌زندگی به‌صورت فعال عمل می‌کند.

خجالت نه‌تنها به‌عنوان عامل محرکه‌خشونت بلکه‌به‌مثابه‌عامل اصلی بروز بسیاری از اشکال دیگر رفتار مطرح است، خجالت ارتباط نزدیکی با موضوع رتبه‌و مقام تجربه‌و ترس از ناتوانی دارد. خشونت در موقعیت های ناشی از خجالت درصورتی که‌فرد کارآیی آن را احساس کند(یعنی می‌تواند برنده‌شود) و همدلی برای قربانی مانع او نشود، می‌تواند توسط وی صورت گیرد. برخی درمان کنندگان منشأ بسیاری از کشمکش ها در ازدواج های ناسازگار را خجالت می‌دانند.

حسادت از ناحیه‌مرد اگر احساس کمیاب و زودگذر نباشد، شرایط خطرزایی را برای زن ایجاد می‌کند. مردی که‌عزت نفس کمی دارد، سایر مردها را دزد و راهزن می‌بیند و به‌همین دلیل ممکن است در مقام آزار و مجازات کسی برآید که‌برای او ارزش قایل است. مسلما بسیاری از این عوامل حالت ناخودآگاه‌دارند و رفتار ناشی از آن بسیار غیرمنطقی است.

٣- عوامل اجتماعی:

صرف نظر از خصوصیات فردی، شرایط اجتماعی افراد نیز در کاهش یا افزایش خشونت موثر است. برای مثال، فشارهای روانی و تنش های حاصل از آن یا بحران های اقتصادی- اجتماعی خطر بروز خشونت را افزایش می‌دهد.

زن کتک خورده


٤- اقتصاد و ساختارهای اقتصادی:

این امر به‌طرق مختلف به‌اعمال خشونت منجر می‌شود. در بررسی های گذشته‌محققان به‌این نتیجه‌رسیدند که‌مشکلات اشتغال و مسائل مالی به‌ایجاد خشونت در خانواده‌کمک می‌کند. انتظارات زنان و مردان از اشتغال نقش شوهر به‌عنوان یک تأمین کننده، اهمیت موفقیت های شغلی و رضایت خاطر از درآمد خانواده‌می‌تواند بر بروز خشونت در روابط میان زن و شوهر تأثیر تعیین کننده‌داشته‌باشد که‌به‌تبع آن زنان و فرزندان آنها تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در بسیاری از مواقع نیز انتظارات خانواده‌با سطح درآمد آن همخوانی ندارد در فاصله‌سال های ٧٥-١٩٧٠ به‌دلیل وجود بحران های شغلی در اقتصاد منازعات خانوادگی به‌مقدار زیاد بالا گرفت. به‌طورکلی با افزایش بیکاری میزان خشونت میان زن و شوهر افزایش می‌یابد.

مردان بیکار در مقایسه‌با مردانی که‌کار پاره‌وقت دارند و در مقایسه‌با مردان شاغل خشونت بیشتری در خانواده‌اعمال می‌کنند، مردانی که‌نمی توانند شغلی به‌دست آورند، ممکن است به‌تلافی سرخوردگی و ناکامی انسان در جامعه، بر تربیت شان نسبت به‌اعضای خانواده‌تاثیرگذار باشد. اگر زن و شوهر نقش تقسیم کار سنتی را پذیرفته‌باشند، اگر شوهر نان آور خانواده‌و زن مسئول امور خانه‌باشد، اشتغال زن ممکن است نقش مردان را به‌مخاطره‌بیندازد، از سوی دیگر، زنانی که‌مسئولیت سنتی در قبال موفقیت ازدواج شان را پذیرا شده‌اند، وقتی ازدواجشان به‌خشونت می‌کشد به‌احتمال زیاد احساس گناه‌می‌کنند.

با نگاهی به‌پرونده‌های خشونت های خانوادگی می‌توان یک نقطه‌مشترک را مشاهده‌کرد؛ عامل اقتصادی که‌درحال حاضر از علل مهم خشونت و پرخاشگری در خانواده‌است. والدین که‌برای تأمین مخارج خود بعضا در دو شیفت کار می‌کنند و هرگز نمی توانند آرام و خونسرد، مهربان و صمیمی باشند و کارشناسان مسائل اجتماعی بیکاری را نیز جزو نخستین و مهم ترین آسیب های اجتماعی کشور عنوان می‌کنند که‌خود عامل اصلی پرخاشگری نیز محسوب می‌شود.

عصبانیت

٥- آداب ورسوم و سنت ها:

عملکرد سنتی بازتابی است از ارزش ها و عقاید اعضای یک اجتماع که‌اغلب چندین نسل را دربر می‌گیرد. طبق اظهارات مخصوص کمیسیون حقوق بشر، اعمال منسوب از جهات مختلف مانند اعمالی که‌مربوط به‌نابرابری های قدرتی عمیقا ریشه‌دار در جامعه‌می‌شوند اغلب ارتکاب خشونت بر زنان و کودکان را تشکیل می‌دهند. پیروی کورکورانه‌از این اعمال و عدم پیگیری قوی درمورد علت وجود چنین عملکردهایی کمبود اطلاعات و آموزش در نواحی بسیاری که‌چنین عملکردهایی در آنها حکمفرماست و همچنین عدم برخورد حکومت با این اعمال رایج و سنتی همگی اعمالی هستند که‌در تداوم و بقای عملکردهای سنتی که‌امروزه‌سلامتی زنان و کودکان را در آفریقا و آسیا به‌خطر می‌اندازد، موثر هستند.

باید تأکید کرد که‌همه‌آداب و رسوم و سنت ها در جهت عدم حفظ حقوق زنان نیستند و اعمالی خاص در حقیقت حقوق و شخصیت زنان را ارتقا می‌بخشد و از آنها دفاع می‌کند. با این وجود نمی توان آن دسته‌از اعمال را که‌شکل های مشخصی از اعمال خشونت را تشکیل می‌دهند بر پایه‌زمینه‌های سنتی و فرهنگی توجیه‌کرد. مثلا تهیه‌جهیزیه‌که‌خانواده‌عروس موظف به‌پرداخت آن هستند. در هند به‌طور متوسط روزانه‌٥ زن به‌علت درگیری های مرتبط با جهیزیه‌توسط شوهر یا خانواده‌شوهر سوزانده‌می‌شوند و البته‌بسیاری موارد هرگز گزارش نمی شود. 

٦- رسانه‌های گروهی نیز با نشان دادن خشونت از عوامل تقویت کننده‌خشونت هستند.

از آن جایی که‌تلویزیون به‌عنوان تنها سرگرمی در دسترس خانواده‌ها همواره‌حضور دارد شایسته‌است که‌خانواده‌ها نکته‌های زیر را رعایت کنند:

- برنامه‌های مشخصی را تعقیب کنند که‌عاری از خشونت باشد.

- برای جایگزینی تلویزیون از وسایل موردعلاقه‌کودکان مثل پازل، بازی های فکری، مداد شمعی، مداد رنگی، کاغذ، کتاب و مجلات استفاده‌کنند.

- تمام رسانه‌های حاوی خشونت را نفی کرده‌و این اصل را به‌عنوان قانون خانوادگی بپذیرند که‌در خانه‌جایی برای خشونت وجود ندارد چه‌در فیلم های ویدیویی، چه‌در بازی های رایانه‌ای، برای فعالیت های روزانه‌برنامه‌ریزی کرده‌و کودکان را به‌انجام فعالیت های دیگر تشویق کنند و به‌گروه‌های مخالف نمایش خشونت در تلویزیون بپیوندند. چون امروزه‌استفاده‌از شیوه‌های خشونت آمیز در رسانه‌های گروهی به‌امری بدیهی تبدیل شده‌و خشونت عریان از طریق تلویزیون، سینما و رایانه‌به‌نمایش گذاشته‌می‌شود به‌طوری که‌در بازی های رایانه‌ای، فرد به‌تعداد آدم هایی که‌به‌قتل می‌رساند امتیاز کسب می‌کند. این خود باعث نهادینه‌شدن خشونت در نظام شخصیتی- رفتاری افراد می‌شود.

٧- مشکلات نقش ها:

عواملی چون تحصیلات، گسترش ارتباطات، رسانه‌های گروهی و... انتظار افراد خانواده‌آنها را از نقش یکدیگر متحول ساخته‌است. هرگاه‌در این مجموعه‌به‌هم پیوسته‌نقش های اجتماعی (خانواده) طرفین نتوانند انتظارات همدیگر را برآورده‌سازند، ناسازگاری پدید می‌آید و شدت و وسعت این ناسازگاری به‌تعداد انتظارات و میزان درونی بودن آنها بستگی دارد. افراد در مواجه‌با ناسازگاری چند استراتژی پیش رو دارند، عده‌ای به‌سرکوب انتظارات خود پرداخته‌و از ارضای آنها چشم می‌پوشند. عده‌ای دیگر با توسل به‌شیوه‌های مختلف در مورد برآورده‌ساختن انتظارات خود بر می‌آیند. در این میان گروهی با استفاده‌از شیوه‌های اقناعی تا حدودی از انتظارات خود کاسته‌و به‌نوعی با یکدیگر به‌تفاهم دست می‌یابند، عده‌ای دیگر با استفاده‌از شیوه‌هایی که‌غالبا صیغه‌آمرانه‌دارند، دیگری را مجبور به‌برآورده‌ساختن انتظارات خود می‌کنند. جلوه‌های این نوع اخیر مواجه‌بیشتر خود را در قالب خشونت می‌نمایاند.

بیشتر بخوانید

راه درست بازگشت به زندگی بعد طلاق

راه درست بازگشت به زندگی بعد طلاق

مهم ترین بخش شناخت خانواده ها قبل ازدواج

مهم ترین بخش شناخت خانواده ها قبل ازدواج

اشتباهی که همه دخترها در انتخاب همسر مرتکب می شوند!

اشتباهی که همه دخترها در انتخاب همسر مرتکب می شوند!

متولدین هرماه سال عشق را چگونه می بینند ؟

متولدین هرماه سال عشق را چگونه می بینند ؟

آیا ازدواج پایان عشق است؟

آیا ازدواج پایان عشق است؟

اصلی ترین تفاوت عشق و دوست داشتن

اصلی ترین تفاوت عشق و دوست داشتن

آسیب های جدی دوستی های خیابانی

آسیب های جدی دوستی های خیابانی

جملات عاشقانه ای که هر زنی دوست دارد از مردش بشنود

جملات عاشقانه ای که هر زنی دوست دارد از مردش بشنود

رفتارهای غلط زن و مرد در روابط زناشویی

رفتارهای غلط زن و مرد در روابط زناشویی

پیامک هایی که نباید به مردان بفرستید

پیامک هایی که نباید به مردان بفرستید
مشاهده

مطالب بیشتر در روابط عاطفی

ازدواج با این مردان عاقبت خوشی ندارد !

ازدواج با این مردان عاقبت خوشی ندارد !

دخترانی که قربانی پیشنهادی دروغین می شوند

دخترانی که قربانی پیشنهادی دروغین می شوند

کلید موفقیت در روابط زناشویی

کلید موفقیت در روابط زناشویی

رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج خوب یا بد؟

رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج خوب یا بد؟

بهترین رفتار با همسر پشیمان از خیانت

بهترین رفتار با همسر پشیمان از خیانت

حقایقی بیشتر از ازدواج

حقایقی بیشتر از ازدواج

همسر افسرده تان دوست دارد بدانید که ...

همسر افسرده تان دوست دارد بدانید که ...

از اولین روز زندگی متاهلی این طور رفتار کنید بهتره

از اولین روز زندگی متاهلی این طور رفتار کنید بهتره

دوست خوب سلامت شما را تضمین می کند

دوست خوب سلامت شما را تضمین می کند

عاقبت دوستی های نافرجام و راه حل مشکل

عاقبت دوستی های نافرجام و راه حل مشکل

مطالب مرتبط

علت خشونت و پرخاشگری در کودکان چیست؟

علت خشونت و پرخاشگری در کودکان چیست؟

دلیل بزن بزن ها در دعوای زن و شوهری

دلیل بزن بزن ها در دعوای زن و شوهری

از خشونت خانگی و دلایل آن چه میدانید؟

از خشونت خانگی و دلایل آن چه میدانید؟

تاثیر خشونت پدر و مادر بر رفتار کودک

تاثیر خشونت پدر و مادر بر رفتار کودک

ریشه ی خشونت در دانش آموزان پسر

ریشه ی خشونت در دانش آموزان پسر

خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان

خشونت خانگی بدون درد و خونریزی علیه زنان!

خشونت خانگی بدون درد و خونریزی علیه زنان!

با رفتارهای خشن و خشونت ها چه کنیم؟

با رفتارهای خشن و خشونت ها چه کنیم؟

خشونت فیزیکی زنان علیه مردان در این کشور! + عکس

خشونت فیزیکی زنان علیه مردان در این کشور! + عکس

علت افزایش خشم در کشور چیست؟

علت افزایش خشم در کشور چیست؟

تشخیص میزان خشونت افراد از مدل راه رفتنشان

تشخیص میزان خشونت افراد از مدل راه رفتنشان

چرا بعضی ها با فحش دادن آروم میشن ؟

چرا بعضی ها با فحش دادن آروم میشن ؟

کدام مردان با همسرشان رفتاری خشونتگرانه دارند

کدام مردان با همسرشان رفتاری خشونتگرانه دارند

روش آگاه کردن کودکان از خطرات فضای مجازی

روش آگاه کردن کودکان از خطرات فضای مجازی

وکیل آزاده نامداری: موکل من بارها با خشونت خانگی رو به رو بوده و یک بار کارش به بیمارستان کشیده

وکیل آزاده نامداری: موکل من بارها با خشونت خانگی رو به رو بوده و یک بار کارش به بیمارستان کشیده

تاثیر پذیری کودکان از شخصیت های کارتونی

تاثیر پذیری کودکان از شخصیت های کارتونی

نوجوان بداخلاقی که دست روی والدین بلند می کند!

نوجوان بداخلاقی که دست روی والدین بلند می کند!

صحبت های تند کارگردان لاتاری درباره این سینمایی

صحبت های تند کارگردان لاتاری درباره این سینمایی

زهر چشم گرفتن از همسرتان درست نیست

زهر چشم گرفتن از همسرتان درست نیست

ارتباط گرسنگی با بروز خشونت در میان زوجین

ارتباط گرسنگی با بروز خشونت در میان زوجین