بیشتر بخوانید

چرا برخی خوردنی حرام هستند

چرا برخی خوردنی حرام هستند

حکم وضو گرفتن با آب دریا

حکم وضو گرفتن با آب دریا

احکام شک وسهو در نماز

احکام شک وسهو در نماز

طولانی ترین قرآن جهان بدون ورق زدن + عکس

طولانی ترین قرآن جهان بدون ورق زدن + عکس

شرایط امر به معروف و نهی از منکر چیست

شرایط امر به معروف و نهی از منکر چیست

اسرار علمی نماز + عکس

اسرار علمی نماز + عکس

کتب اربعه شیعه کدامند

کتب اربعه شیعه کدامند

اعمالی که نماز را باطل می کند

اعمالی که نماز را باطل می کند

دلیل خواندن سوره حمد در نماز چیست؟

دلیل خواندن سوره حمد در نماز چیست؟
قبولی نماز و عبادات در گرو 8 خصلت است
برای قبولی نماز احادیث بسیاری ذکر شده است، در میان آنها امام صادق (ع) از فرمایشات خداوند هشت خصلت را راز اصلی قبول شدن نماز معرفی کردند.

خصلت هایی که‌موجب قبولی نماز می‌شوند

امام صادق (ع) فرمود:خداوند تبارک و تعالی فرمود، همانا نماز را از کسی قبول می‌کنم که‌هشت خصلت داشته‌باشد:

امام صادق(ع) فرمود:خداوند تبارک و تعالی فرمود، همانا نماز را از کسی قبول می‌کنم که‌هشت خصلت داشته‌باشد:

قبولی نماز

خصلت های اصلی برای قبولی نماز

هشت خصلت مهم برای قبولی نماز

  • در پیشگاه‌عظمت من تواضع کند.
  •  روز را به‌ذکر من بگذراند.
  •  به‌بندگانم بزرگی نفروشد.
  •  گرسنه‌را سیر کند.
  •  برهنه‌را بپوشاند.
  •  نفسش را به‌خاطر من از شهوات باز دارد.
  •  بر مصیبت زده‌رحم کند.
  •  غریب را جای دهد.

پس چنین بنده‌ای نورش مانند خورشیدی می‌تابد، به‌او در تاریکی ها نور می‌بخشم، و در سرگردانی ها علم می‌دهم، با عزت خود حفظش می‌کنم، فرشتگانم را به‌حفاظتش می‌گمارم، چون مرا بخواند جوابش دهم، و چون در خواست کند عطا می‌کنم، و مثل این بنده‌در نزد من مانند باغ های بهشت است که‌میوه‌هایش خشک نمی شوند و تغییر حالت نمی دهد.
حتما بخوانید بوی بهشت به‌مشام این افراد نمی رسد.

بیشتر بخوانید

قبولی نماز و عبادات در گرو 8 خصلت است

قبولی نماز و عبادات در گرو 8 خصلت است

شرط صحیح بودن انواع روزه

شرط صحیح بودن انواع روزه

شغلی که برای زنان حرام است!

شغلی که برای زنان حرام است!

عربی بودن قرآن چه دلیلی در بر داشت؟

عربی بودن قرآن چه دلیلی در بر داشت؟

بهترین اعمال برای کاهش فشار قبر

بهترین اعمال برای کاهش فشار قبر

از کجا بدانیم ابلیس جن است یا فرشته ؟

از کجا بدانیم ابلیس جن است یا فرشته ؟

جان انسان را چه کسانی میگیرند و چگونه ؟

جان انسان را چه کسانی میگیرند و چگونه ؟

حکم اقامه نماز عصر بدون خواندن نماز ظهر

حکم اقامه نماز عصر بدون خواندن نماز ظهر

دلیل خواندن نماز به زبان عربی چیست

دلیل خواندن نماز به زبان عربی چیست

احکام کامل وضو و غسل جبیره

احکام کامل وضو و غسل جبیره
مشاهده

مطالب بیشتر در اصول و فروع دین

حضور قلب در نماز چگونه بدست می آید؟

حضور قلب در نماز چگونه بدست می آید؟

علت حرام بودن شرابخواری در قرآن

علت حرام بودن شرابخواری در قرآن

روایتی درباره عواقب قضا شدن نماز صبح

روایتی درباره عواقب قضا شدن نماز صبح

بهترین زمان برای خواندن نماز قضا

بهترین زمان برای خواندن نماز قضا

شروط لازم برای شکسته خواندن نماز

شروط لازم برای شکسته خواندن نماز

آخرت چه شکلیه؟

آخرت چه شکلیه؟

3 دقیقه مانده به ساعت آخرالزمان

3 دقیقه مانده به ساعت آخرالزمان

راههای جلوگیری از قضا شدن نماز صبح + نظر آیت الله بهجت

راههای جلوگیری از قضا شدن نماز صبح + نظر آیت الله بهجت

احکام شرعی حرکت کردن در هنگام نماز خواندن

احکام شرعی حرکت کردن در هنگام نماز خواندن

ایمان به خدا از روی ترس چه فایده ای دارد؟

ایمان به خدا از روی ترس چه فایده ای دارد؟

مطالب مرتبط

شکیات نماز چیست و بر چند قسم است؟

شکیات نماز چیست و بر چند قسم است؟

آگاهی از اهمیت نماز در آیات و روایات

آگاهی از اهمیت نماز در آیات و روایات

آشنایی با احکام کامل نماز

آشنایی با احکام کامل نماز

حضور قلب در نماز و حکم “وسواس نماز”

حضور قلب در نماز و حکم “وسواس نماز”

احکام شک وسهو در نماز

احکام شک وسهو در نماز

حضور قلب در نماز چگونه بدست می آید؟

حضور قلب در نماز چگونه بدست می آید؟

حکم اقامه نماز عصر بدون خواندن نماز ظهر

حکم اقامه نماز عصر بدون خواندن نماز ظهر

روش خواندن نماز حاجت برای برآورده شدن حاجات

روش خواندن نماز حاجت برای برآورده شدن حاجات

وقت و نحوه خواندن نماز جعفر طیار

وقت و نحوه خواندن نماز جعفر طیار

آداب نماز توبه و تمام نکات نماز استغفار

آداب نماز توبه و تمام نکات نماز استغفار

حکم نماز بر روی تختخواب و تشک ابری

حکم نماز بر روی تختخواب و تشک ابری

دلیل جلوتر ایستادن مرد در نماز چیست؟

دلیل جلوتر ایستادن مرد در نماز چیست؟

احکام شرعی حرکت کردن در هنگام نماز خواندن

احکام شرعی حرکت کردن در هنگام نماز خواندن

فضیلت و معجزات نماز اول وقت

فضیلت و معجزات نماز اول وقت

اعمالی که نماز را باطل می کند

اعمالی که نماز را باطل می کند

فوایدی از نماز که باورتان نمی شود

فوایدی از نماز که باورتان نمی شود

روایت حضرت فاطمه (س) درباره آثار سبک شمردن نماز

روایت حضرت فاطمه (س) درباره آثار سبک شمردن نماز

دلیل خواندن نماز به زبان عربی چیست

دلیل خواندن نماز به زبان عربی چیست

آشنایی با “آداب ظاهری نماز”

آشنایی با “آداب ظاهری نماز”

شک در نماز خواندن قبل از وقت اذان

شک در نماز خواندن قبل از وقت اذان