بیشتر بخوانید

عملی برای محبوب خدای متعال شدن

عملی برای محبوب خدای متعال شدن

مضرات خواب بین الطلوعین برای روزی و چهره

مضرات خواب بین الطلوعین برای روزی و چهره

ذکر آمرزش گناهان کبیره و صغیره

ذکر آمرزش گناهان کبیره و صغیره

خواندن این آیات قرآنی قبل از خواب مفید است

خواندن این آیات قرآنی قبل از خواب مفید است

دعاهای مجرب جهت ادای قرض و فراوانی روزی

دعاهای مجرب جهت ادای قرض و فراوانی روزی

سوره ای برای محشور شدن با امام حسین (ع)

سوره ای برای محشور شدن با امام حسین (ع)

رازهایی درمورد حکمت وضو گرفتن

رازهایی درمورد حکمت وضو گرفتن

دعای حرز امام جواد(ع) برای دفع بلا

دعای حرز امام جواد(ع) برای دفع بلا

دعاهای مجرب برای ازدواج جوانان

دعاهای مجرب برای ازدواج جوانان

بهترین زمان استخاره چه وقتی است؟

بهترین زمان استخاره چه وقتی است؟
خواص حیرت آور سوره ملک برای زنده و مرده
سوره ملک از سوره های پرفضیلت قرآن کریم است که خواندن آن برای زنده و مرده ثواب زیادی دارد. از خواص سوره ملک میتوان به نجات از عذاب قبر و امنیت اشاره کرد.

فضیلت سوره‌ملک و خواص آن برای موارد مختلف

سوره‌ملک سوره‌شصت و هفتم قرآن کریم است که‌30 آیه‌دارد و در مکه‌نازل شده‌است. نام دیگر این سوره‌«المنجیه» و «الواقعیة» می‌باشد. (درمان با قرآن، ص122)

ایـن سوره‌ی مبارکـه‌از سوره‌هـای بسیار بـا فضلیت قـرآن می‌باشد و روایت های بسیاری از پیامبراکرم(ص) و ائمه‌اهل بیت(ع) درباره‌فضیلت این سوره‌نقل شده‌است که‌در این بخش از دین و مذهب مجله اینترنتی فنجان بخشی از آنها را ارائه‌می‌کنیم.

خواندن سوره‌ملک

محتوای سوره‌ملک

محتوای سوره‌ملک به‌شرح زیر است:

  • صفات خداوند
  • آفرینش و مرگ و حیات در جهت آزمایش الهی و انتخاب اصلح
  • نظام شگفت انگیز خلقت مخصوصا آفرینش آسمان ها، ستارگان، زمین و مواهب آن و همچنین آفرینش پرندگان و آب های جاری و آفرینش گوش و چشم و ابزار شناخت
  • عذاب دوزخ و گفتگوهای ماموران عذاب با دوزخیان
  • تبریک و تحسین خداوند در مورد فرمانروایی و حاکمیت و قدرت مطلقه‌او

فضیلت سوره‌ملک

فضایل سوره‌ملک

پیامبر اکرم(ص) در مورد فضیلت سوره‌ملک فرمودند:

هر کس در شب سوره‌ملک را قرائت کند اجری مانند احیای شب قدر را خواهد داشت.(مجمع البیان، ج10، ص66)

بدانید سوره‌ملک از طرف قاری و صاحب این سوره‌در روز قیامت مجادله‌می‌کند و برای او طلب آمرزش و مغفرت می‌کند.(مستدرک الوسائل، ج4، ص366)

دوست دارم که‌سوره‌ملک در قلب هر مؤمنی باشد.(کنزالعمال، ص2648)

پیامبر خود هر شب پیش از خواب این سوره‌را قرائت می‌کردند.(مستدرک الوسائل، ج4، ص306)

حضرت علی(ع) به‌نقل از پیامبر فرمود:

هر کس این سوره‌را (حداقل روزی یک بار) بخواند در روز قیامت با چهره‌همانند جمال یوسف(ع) بر بال های فرشتگان درمی آید.( تفسیر نورالثقلین)

سوره‌ملک

آثار و برکات سوره‌ملک

نجات دهنده‌از عذاب قبر

ابن عباس می‌گوید:مردی بر روی قبری نشست در حال که‌نمی دانست آنجا قبری است و سوره‌ملک را قرائت نمود ناگاه‌صدایی بلند شنید که‌می‌گوید:این سوره‌نجات دهنده‌است. این مطلب را به‌عرض پیامبر خدا(ص) رساندند ایشان فرمود:این سوره‌نجات دهنده‌از عذاب قبر است. (الدعوات، ص279)

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

هر کس سوره‌ملک را قرائت کند، نجات دهنده‌او از عذاب قبر است و به‌اجری همانند کسی که‌شب قدر را احیا داشته‌است اعطا می‌شود و هر کس این سوره‌را حفظ کند، انیس و مونس او در قبر خواهد شد و او را از هر حادثه‌و عذاب در قبر نگه‌می‌دارد، او را به‌خدا نزدیک می‌کند تا اینکه‌وارد بهشت شود، در حالی که‌از وحشت قبر در امان است. (تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه433)

سوره‌ملک برای میت

مقابله‌با نکیر و منکر

امام باقر(ع) نیز در فضیلت این سوره‌فرمودند:

سوره‌ملک، سوره‌مانعه‌است و مانع از عذاب قبر می‌شود و در تورات نیز سوره‌ملک نوشته‌شده‌است. هر کس در شب ها این سوره‌را قرائت نماید عملی زیاد و پاک و نیکو به‌جا آورده‌است. و از گروه‌غفلان نوشته‌نمی شود. من پس از نماز عشای خود به‌حالت نشسته‌آن را قرائت می‌کنم و پدرم امام سجاد(ع) در شب و روز این سوره‌را قرائت می‌کرد.

هر کس آن را قرائت کند هنگامی که‌نکیر و منکر از جانب پاهایش وارد قبرش می‌شوند پاهایش به‌این دو فرشته‌می‌گویند:شما را به‌بالاتر از من راهی نیست زیرا این بنده‌خدا به‌روی ما ایستاد و سوره‌ملک را در شب و روز قرائت می‌کرد و اگر از جانب شکم و سینه‌اش بیایند به‌آنها گفته‌می‌شود که‌شما را به‌این بنده‌راهی نیست؛ زیرا او، سینه‌اش را جایگاه‌سوره‌ملک قرار داده‌است و اگر نکیر و منکر از جانب سرش بیایند زبانش به‌آن دو می‌گوید:شما را به‌پایین تر از من راهی نیست زیرا این بنده‌خدا به‌وسیله‌من سوره‌ملک را هر شب و روز قرائت می‌کرد.(الکافی، ج2، ص633)

خواص سوره‌ملک

شفاعت و بخشش

پیامبر اکرم(ص) فرموده‌است:

سوره‌ای در قرآن است که‌سی آیه‌دارد و فرد قرائت کننده‌خود را آنقدر شفاعت می‌کند تا او را ببخشند و آن سوره‌ملک است.(الدر المنثور، ج6، ص246)

هر کس سوره‌ملک را قرائت کند نجات دهنده‌او از عذاب قبر است و به‌اجری همانند کسی که‌شب قدر را احیا داشته‌است اعطا می‌شود و هر کس این سوره‌را حفظ کند. انیس و مونس او در قبر خواهد شد و او را از هر حادثه‌و عذاب در قبر نگه‌می‌دارد او را به‌خدا نزدیک می‌کند تا اینکه‌وارد بهشت شود در حالی که‌از وحشت قبر در امان است.(تفسیرالبرهان، ج5، ص433)

رفع دندان درد

رسول خدا صلی الله‌علیه‌و اله‌وسلم فرموده‌است:

هر کس که‌دندانش درد می‌کند انگشتش را بر دندانی که‌درد می‌کند بگذارد و آیه‌«23 سوره‌ملک» را هفت مرتبه‌بخواند.( مکارم الاخلاق، ص405)

رفع دندان درد

بخشش اموات

قرائت قرآن و هدیه‌کردن ثواب آن به‌گذشتگان، موجب رفع گرفتاری های آخرت آنها و مغفرت و بخشش برای ایشان خواهد بود.

رسول خدا(ص) در این باره‌فرموده‌است:

هر کس سوره‌ملک را قرائت کن وبه‌برداران خود که‌در گذشته‌اند هدیه‌کند ثواب آن با سرعت برق به‌آنها خواهد رسید و در عذاب گناهان ایشان تخفیف داده‌می‌شود و مایه‌انس ایشان در قبر می‌شود. (تفسیرالبرهان، ج5، ص433)

امام صادق(ع) در روایتی فرموده‌است:

هر کس سوره‌ملک را برای میّتی بخواند از عذابی که‌در آن است تخفیف داده‌می‌شود و اگر قرائت کننده‌به‌اموات هدیه‌کند ثواب آن با سرعت برق به‌انها می‌رسد.(تفسیرالبرهان، ج5، ص433)

خواص سوره‌ملک برای مرده

امنیت

پیامبر اکرم(ص) فرموده‌است:

در کتاب خدا سوره‌ای است که‌سی آیه‌دارد و هر کس پیش از خوابیدن آن را قرائت کن خداوند برای او سی حسنه‌می‌نویسد و سی گناه‌از او را پاک می‌کند وسی درجه‌بر درجات او می‌افزاید و فرشته‌ای از فرشتگان خدا مأمور می‌شود تا بال هایش را بر روی او بگسترد و او را از هر بدی و آفتی نگه‌دارد تا از خواب بیدار شود و این سوره‌از جانب صاحبش در روز قیامت مجادله‌می‌کند و آن سوره‌ملک است.(کنزالعمال، ح 2708)

امام صادق(ع) نیز در این باره‌فرمودند:

هر کس سوره‌ملک را در نماز واجب خود یا پیش از آنکه‌بخواند قرائت نماید تا صبح در امان الهی خواهد بود تا وارد بهشت شود. (ثواب الاعمال، ص119)

سوره‌ملک در روایات

سوره‌ملک به‌همراه‌ترجمه‌آن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

به‌نام خداوند رحمتگر مهربان

تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ وَهُوَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ ﴿1﴾

بزرگوار [و خجسته] است آنکه‌فرمانروایی به‌دست اوست و او بر هر چیزی تواناست (1)

الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ ﴿2﴾

همانکه‌مرگ و زندگی را پدید آورد تا شما را بیازماید که‌کدامتان نیکوکارترید و اوست ارجمند آمرزنده‌(2)

الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَی فِی خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَی مِنْ فُطُورٍ ﴿3﴾

همان که‌هفت آسمان را طبقه‌طبقه‌بیافرید در آفرینش آن [خدای] بخشایشگر هیچ گونه‌اختلاف [و تفاوتی] نمی ‏بینی بازبنگر آیا خلل [و نقصانی] می‌‏بینی (3)

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ یَنْقَلِبْ إِلَیْکَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِیرٌ ﴿4﴾

باز دوباره‌بنگر تا نگاهت زبون و درمانده‌به‌سویت بازگردد (4)

وَلَقَدْ زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّیَاطِینِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِیرِ ﴿5﴾

و در حقیقت آسمان دنیا را با چراغهایی زینت دادیم و آن را مایه‌طرد شیاطین [= قوای مزاحم] گردانیدیم و برای آنها عذاب آتش فروزان آماده‌کرده‏ ایم (5)

وَلِلَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ ﴿6﴾

و کسانی که‌به‌پروردگارشان انکار آوردند عذاب آتش جهنم خواهند داشت و چه‌بد سرانجامی است (6)

إِذَا أُلْقُوا فِیهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِیقًا وَهِیَ تَفُورُ ﴿7﴾

چون در آنجا افکنده‌شوند از آن خروشی می‌‏شنوند در حالی که‌می‌‏جوشد (7)

تَکَادُ تَمَیَّزُ مِنَ الْغَیْظِ کُلَّمَا أُلْقِیَ فِیهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ یَأْتِکُمْ نَذِیرٌ ﴿8﴾

نزدیک است که‌از خشم شکافته‌شود هر بار که‌گروهی در آن افکنده‌شوند نگاهبانان آن از ایشان پرسند مگر شما را هشدار دهنده‏ ای نیامد (8)

قَالُوا بَلَی قَدْ جَاءَنَا نَذِیرٌ فَکَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَیْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِی ضَلَالٍ کَبِیرٍ ﴿9﴾

گویند چرا هشدار دهنده‏ ای به‌سوی ما آمد و[لی] تکذیب کردیم و گفتیم خدا چیزی فرو نفرستاده‌است‏ شما جز در گمراهی بزرگ نیستید (9)

وَقَالُوا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِی أَصْحَابِ السَّعِیرِ ﴿10﴾

و گویند اگر شنیده‌[و پذیرفته] بودیم یا تعقل کرده‌بودیم در [میان] دوزخیان نبودیم (10)

فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِیرِ ﴿11﴾

پس به‌گناه‌خود اقرار می‌کنند و مرگ باد بر اهل جهنم (11)

إِنَّ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کَبِیرٌ ﴿12﴾

کسانی که‌در نهان از پروردگارشان می‏ ترسند آنان را آمرزش و پاداشی بزرگ خواهد بود (12)

وَأَسِرُّوا قَوْلَکُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿13﴾

و [اگر] سخن خود را پنهان دارید یا آشکارش نمایید در حقیقت وی به‌راز دلها آگاه‌است (13)

أَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ ﴿14﴾

آیا کسی که‌آفریده‌است نمی‏ داند با اینکه‌او خود باریک بین آگاه‌است (14)

هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِی مَنَاکِبِهَا وَکُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَیْهِ النُّشُورُ ﴿15﴾

اوست کسی که‌زمین را برای شما رام گردانید پس در فراخنای آن رهسپار شوید و از روزی [خدا] بخورید و رستاخیز به‌سوی اوست (15)

أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِی السَّمَاءِ أَنْ یَخْسِفَ بِکُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِیَ تَمُورُ ﴿16﴾

آیا از آن کس که‌در آسمان است ایمن شده‏ اید که‌شما را در زمین فرو برد پس بناگاه‌[زمین] به‌تپیدن افتد (16)

أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِی السَّمَاءِ أَنْ یُرْسِلَ عَلَیْکُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ کَیْفَ نَذِیرِ ﴿17﴾

یا از آن کس که‌در آسمان است ایمن شده‏ اید که‌بر [سر] شما تندبادی از سنگریزه‌فرو فرستد پس به‌زودی خواهید دانست که‌بیم دادن من چگونه‌است (17)

وَلَقَدْ کَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَکَیْفَ کَانَ نَکِیرِ ﴿18﴾

و پیش از آنان [نیز] کسانی به‌تکذیب پرداختند پس عذاب من چگونه‌بود (18)

أَوَلَمْ یَرَوْا إِلَی الطَّیْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَیَقْبِضْنَ مَا یُمْسِکُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ بَصِیرٌ ﴿19﴾

آیا در بالای سرشان به‌پرندگان ننگریسته‏ اند [که‌گاه] بال می‏ گسترند و [گاه] بال می‌‏آنند جز خدای رحمان [کسی] آنها را نگاه‌نمی دارد او به‌هر چیزی بیناست (19)

أَمَّنْ هَذَا الَّذِی هُوَ جُنْدٌ لَکُمْ یَنْصُرُکُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْکَافِرُونَ إِلَّا فِی غُرُورٍ ﴿20﴾

یا آن کسی که‌خود برای شما [چون] سپاهی است که‌یاریتان می‌‏کند جز خدای رحمان کیست کافران جز گرفتار فریب نیستند (20)

أَمَّنْ هَذَا الَّذِی یَرْزُقُکُمْ إِنْ أَمْسَکَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِی عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿21﴾

یا کیست آن که‌به‌شما روزی دهد اگر [خدا] روزی خود را [از شما] باز دارد [نه] بلکه‌در سرکشی و نفرت پافشاری کردند (21)

أَفَمَنْ یَمْشِی مُکِبًّا عَلَی وَجْهِهِ أَهْدَی أَمَّنْ یَمْشِی سَوِیًّا عَلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ ﴿22﴾

پس آیا آن کس که‌نگونسار راه‌می‌‏پیماید هدایت‏ یافته‌تر است‏ یا آن کس که‌ایستاده‌بر راه‌راست می‌‏رود (22)

قُلْ هُوَ الَّذِی أَنْشَأَکُمْ وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِیلًا مَا تَشْکُرُونَ ﴿23﴾

بگو اوست آن کس که‌شما را پدید آورده‌و برای شما گوش و دیدگان و دلها آفریده‌است چه‌کم سپاسگزارید (23)

قُلْ هُوَ الَّذِی ذَرَأَکُمْ فِی الْأَرْضِ وَإِلَیْهِ تُحْشَرُونَ ﴿24﴾

بگو اوست که‌شما را در زمین پراکنده‌کرده‌و به‌نزد او [ست که] گرد آورده‌خواهید شد (24)

وَیَقُولُونَ مَتَی هَذَا الْوَعْدُ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ ﴿25﴾

و می‏ گویند اگر راست می‏ گویید این وعده‌کی خواهد بود (25)

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِیرٌ مُبِینٌ ﴿26﴾

بگو علم [آن] فقط پیش خداست و من صرفا هشدار دهنده‏ ای آشکارم (26)

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا وَقِیلَ هَذَا الَّذِی کُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴿27﴾

و آنگاه‌که‌آن [لحظه‌موعود] را نزدیک ببینند چهره‌‏های کسانی که‌کافر شده‏ اند در هم رود و گفته‌شود این است همان چیزی که‌آن را فرا می‏ خواندید (27)

قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَهْلَکَنِیَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِیَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ یُجِیرُ الْکَافِرِینَ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ ﴿28﴾

بگو به‌من خبر دهید اگر خدا مرا و هر که‌را با من است هلاک کند یا ما را مورد رحمت قرار دهد چه‌کسی کافران را از عذابی پر درد پناه‌خواهد داد (28)

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَیْهِ تَوَکَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِی ضَلَالٍ مُبِینٍ ﴿29﴾

بگو اوست‏ خدای بخشایشگر به‌او ایمان آوردیم و بر او توکل کردیم و به‌زودی خواهید دانست چه‌کسی است که‌خود در گمراهی آشکاری است (29)

قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُکُمْ غَوْرًا فَمَنْ یَأْتِیکُمْ بِمَاءٍ مَعِینٍ ﴿30﴾

بگو به‌من خبر دهید اگر آب [آشامیدنی] شما [به‌زمین] فرو رود چه‌کسی آب روان برایتان خواهد آورد (30)

صدق الله‌علی العظیم

بیشتر بخوانید

شبهای اصلی استجابت دعا در سال

شبهای اصلی استجابت دعا در سال

دعای سریع الاجابه بچه دار شدن زوج نابارور

دعای سریع الاجابه بچه دار شدن زوج نابارور

معجزه سوره حمد در زندگی و کار شما

معجزه سوره حمد در زندگی و کار شما

دعایی که چهره را زیبا و جذاب می کند

دعایی که چهره را زیبا و جذاب می کند

فضیلت و معجزات عروس قرآن "سوره الرحمن"

فضیلت و معجزات عروس قرآن "سوره الرحمن"

فضیلت سوره احقاف برای نجات از مشکل

فضیلت سوره احقاف برای نجات از مشکل

تمام ذکرها و دعاهای افزایش مال و ثروت + توضیحات

تمام ذکرها و دعاهای افزایش مال و ثروت + توضیحات

فضیلت خواندن زیارت امام حسین (ع) در شبهای قدر

فضیلت خواندن زیارت امام حسین (ع) در شبهای قدر

شبی که خداوند دستور اجابت دعا می دهد

شبی که خداوند دستور اجابت دعا می دهد

روزی انسان از کجا و چطور تامین می شود؟

روزی انسان از کجا و چطور تامین می شود؟
مشاهده

مطالب بیشتر در داروخانه معنوی

دعای پیامبر(ص) برای شفای بیمار

دعای پیامبر(ص) برای شفای بیمار

اعمال کامل شب و روز عید غدیرخم در مفاتیح

اعمال کامل شب و روز عید غدیرخم در مفاتیح

12 دعای سریع الاجابه توصیه شده

12 دعای سریع الاجابه توصیه شده

معجزات آیت الکرسی - بخش 1

معجزات آیت الکرسی - بخش 1

معجزات آیت الکرسی - بخش 2

معجزات آیت الکرسی - بخش 2

معجزات آیت الکرسی - بخش 3

معجزات آیت الکرسی - بخش 3

چرا دعاهایمان مستجاب نمی شود

چرا دعاهایمان مستجاب نمی شود

دعا برای “آرامش اعصاب” و روان

دعا برای “آرامش اعصاب” و روان

تمام معجزات و آثار تسبیحات حضرت زهرا (س)

تمام معجزات و آثار تسبیحات حضرت زهرا (س)

توصیه ی آیت الله بهجت برای مرگ راحت

توصیه ی آیت الله بهجت برای مرگ راحت

مطالب مرتبط

معجزات حیرت آور سوره یاسین برای حاجت

معجزات حیرت آور سوره یاسین برای حاجت

زنانی که فشار قبر کمی خواهند داشت

زنانی که فشار قبر کمی خواهند داشت

بهترین اعمال برای کاهش فشار قبر

بهترین اعمال برای کاهش فشار قبر

شب اول قبر انسان چگونه شبی است؟

شب اول قبر انسان چگونه شبی است؟

آثار شگفت انگیز خواندن سوره واقعه

آثار شگفت انگیز خواندن سوره واقعه

دلیل مهم ریختن آب روی قبر اموات

دلیل مهم ریختن آب روی قبر اموات

پاداش کسی که سوره سجده بخواند

پاداش کسی که سوره سجده بخواند

سنگ قبر قرآن خوان ساخت چین

سنگ قبر قرآن خوان ساخت چین

عاقبت تلخ زن جوانی که 11 روز در قبر زنده بود + عکس

عاقبت تلخ زن جوانی که 11 روز در قبر زنده بود + عکس

معجزات خواندن و ختم سوره حشر

معجزات خواندن و ختم سوره حشر

زنی که زنده زنده دفن شد از قبر برخاست!

زنی که زنده زنده دفن شد از قبر برخاست!

افرادی که در طول تاریخ زنده به گور شدند + عکس (18+)

افرادی که در طول تاریخ زنده به گور شدند + عکس (18+)

بهترین کارها برای شادی روح والدین و اموات

بهترین کارها برای شادی روح والدین و اموات

خواص و فضیلت سوره مجادله بیشمار است

خواص و فضیلت سوره مجادله بیشمار است

معجزات سوره توحید در برآورده شدن سریع حاجت

معجزات سوره توحید در برآورده شدن سریع حاجت

قبری که کلیپ و موزیک پخش می کند! + تصاویر

قبری که کلیپ و موزیک پخش می کند! + تصاویر

کشف قبر رومئو و ژولیت واقعیت دارد؟! + عکس

کشف قبر رومئو و ژولیت واقعیت دارد؟! + عکس

فضیلت  و برکات سوره های مختلف قرآن

فضیلت و برکات سوره های مختلف قرآن

آثار و برکات بسیار مهم سوره قمر

آثار و برکات بسیار مهم سوره قمر

روش ختم سوره تکاثر برای حاجت

روش ختم سوره تکاثر برای حاجت