بیشتر بخوانید

اس ام اس عید نوروز - 2

اس ام اس عید نوروز - 2

اس ام اس های جدید و خاص عید نوروز امسال

اس ام اس های جدید و خاص عید نوروز امسال

اس ام اس عید نوروز - 6

اس ام اس عید نوروز - 6

اس ام اس عید نوروز - 5

اس ام اس عید نوروز - 5

اس ام اس عید نوروز - 7

اس ام اس عید نوروز - 7

اس ام اس عید نوروز - 8

اس ام اس عید نوروز - 8

اس ام اس عید نوروز - 9

اس ام اس عید نوروز - 9

اس ام اس عید نوروز - 4

اس ام اس عید نوروز - 4

اس ام اس عید نوروز - 13

اس ام اس عید نوروز - 13

اس ام اس عید نوروز - 12

اس ام اس عید نوروز - 12
اس ام اس دلتنگی بهمن سری 5
دیر آمدی ؛ بودنم در حسرت خواستنت تمام شد …

دلتنگی خیابان شلوغی است که‌تو در میانه‌اش ایستاده‌باشی
ببینی می‌آیند
ببینی می‌روند
و تو همچنان ایستاده‌باشی !

*****************

روزهای سختی رو میگذرونم !
وقتی که‌نیستی همه‌چیز تنگ میشود
نفسم
دنیایم
دلم !

*****************

صف می‌کشند دلتنگی های من چو دانه‌های تسبیـح به‌نخ کشیده‌شده‌…
چقدر بگردانم دانه‌ها را تا تو بیایی ؟

*****************

تو را هرگز آرزو نخواهم کرد ، هرگــــــــز …
چون محال میشوی مثل همه‌آرزوهایم !

*****************

کاش بودی تا من نیز چیزی برای از دست دادن داشتم …

*****************

دلتنگی ، پیچیده‌نیست …
یک دل …
یک آسمان …
یک بغض …
و آرزوهای ترک خورده‌!

*****************

تو را به‌خدا سپردم
خودم را به‌دلتنگی هایم
خدا خودش می‌داند چطور مواظب تو باشد …
دلتنگی هایم هم خوب بلدند چطور تو را هی به‌یاد من بیاورند !

*****************

گاهی شعر سراغم را میگیرد ٬ گاهی هوای تو
تفاوتی نمیکند ، هر دو ختم میشوید به‌دلتنگی من !

*****************

دیر آمدی ؛ بودنم در حسرت خواستنت تمام شد …

*****************

کاش دفتر خاطراتم چراغ جادو بود

تا هر وقت از سر دلتنگی به‌رویش دست می‌کشیدم

تو از درونش با آرزوی من بیرون می‌آمدی …

بیشتر بخوانید

اس ام اس دلتنگی-سری3

اس ام اس دلتنگی-سری3

اس ام اس فراموشی سری 1

اس ام اس فراموشی سری 1

اس ام اس فراموشی سری 2

اس ام اس فراموشی سری 2

اس ام اس فراموشی سری 3

اس ام اس فراموشی سری 3

اس ام اس عاشقانه بهمن - سری 6

اس ام اس عاشقانه بهمن - سری 6

اس ام اس دلتنگی بهمن سری 5

اس ام اس دلتنگی بهمن سری 5

اس ام اس عاشقانه 2015 - سری 1

اس ام اس عاشقانه 2015 - سری 1

اس ام اس تولد 2013 - سری 1

اس ام اس تولد 2013 - سری 1

اس ام اس تولد 2013 - سری 2

اس ام اس تولد 2013 - سری 2

اس ام اس عید نوروز - 1

اس ام اس عید نوروز - 1
مشاهده

مطالب بیشتر در اس ام اس

اس ام اس عاشقانه - سری 1

اس ام اس عاشقانه - سری 1

اس ام اس عاشقانه - سری 2

اس ام اس عاشقانه - سری 2

اس ام اس عاشقانه - سری 3

اس ام اس عاشقانه - سری 3

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج)

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج)

اس ام اس خنده دار-سری 1

اس ام اس خنده دار-سری 1

اس ام اس دلتنگی-سری1

اس ام اس دلتنگی-سری1

اس ام اس عاشقانه -سری 4

اس ام اس عاشقانه -سری 4

اس ام اس عاشقانه -سری5

اس ام اس عاشقانه -سری5

اس ام اس خنده دار-سری2

اس ام اس خنده دار-سری2

اس ام اس دلتنگی - سری 4

اس ام اس دلتنگی - سری 4

مطالب مرتبط

اس ام اس دلتنگی - سری 9

اس ام اس دلتنگی - سری 9

اس ام اس عاشقانه دوری و دلتنگی - سری 10

اس ام اس عاشقانه دوری و دلتنگی - سری 10

اس ام اس عاشقانه دوری و دلتنگی - سری 11

اس ام اس عاشقانه دوری و دلتنگی - سری 11

اس ام اس دلتنگی - سری 6

اس ام اس دلتنگی - سری 6

محسن کیایی و ساغر قناعت در جشن دلتنگی + عکس

محسن کیایی و ساغر قناعت در جشن دلتنگی + عکس

مقابله با دلتنگی را یاد بگیر

مقابله با دلتنگی را یاد بگیر

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج) - سری 5

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج) - سری 5

اس ام اس عاشقانه شب بخیر - سری 4

اس ام اس عاشقانه شب بخیر - سری 4

اس ام اس عاشقانه دوری و دلتنگی - سری 1

اس ام اس عاشقانه دوری و دلتنگی - سری 1

اس ام اس دلتنگی - سری 7

اس ام اس دلتنگی - سری 7

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج) - سری 3

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج) - سری 3

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج) - سری 17

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج) - سری 17

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج) - سری 4

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج) - سری 4

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج) - سری 7

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج) - سری 7

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج) - سری 8

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج) - سری 8

اس ام اس دلتنگی - سری 4

اس ام اس دلتنگی - سری 4

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج) - سری 11

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج) - سری 11

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج) - سری 6

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج) - سری 6

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج) - سری 14

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج) - سری 14

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج) - سری 12

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج) - سری 12