بیشتر بخوانید

تستی برای اندازه گیری سریع میزان افسردگی

تستی برای اندازه گیری سریع میزان افسردگی

عواقب منفی کارکردن زیاد

عواقب منفی کارکردن زیاد

دلیل قضاوت کردن درباره دیگران چیست؟

دلیل قضاوت کردن درباره دیگران چیست؟

فردی که سکته می کنه دنیا رو چطور می بینه ؟

فردی که سکته می کنه دنیا رو چطور می بینه ؟

ضریب هوشی یا آی کیو

ضریب هوشی یا آی کیو

هوش هیجانی یا EQ

هوش هیجانی یا EQ

رفع استرس در کوکان

رفع استرس در کوکان

افسردگی پاییزی سراغ تان آمده اگر ...

افسردگی پاییزی سراغ تان آمده اگر ...

افسردگی را ساده درمان کنید

افسردگی را ساده درمان کنید

عواملی که موجب بی خوابی میشوند

عواملی که موجب بی خوابی میشوند
ناهنجاری های خواب از بختک تا راه رفتن در خواب
ناهنجاری های خواب اختلالاتی در نظم، کمیت یا کیفیت خواب هستند که منجر به نقایصی در کارکرد روزانه شخص می شوند.

آشنایی با انواع ناهنجاری های خواب

بیشتر افراد مشکلات مربوط به‌خواب را در قسمتی از زندگی خود تجربه‌کرده‌اند ولی مشکلات مزمن در ارتباط با خواب و خستگی در روز بعد از بی خوابی شاید مربوط به‌ناهنجاری هایی در این زمینه‌باشد. با ما همراه‌باشید.

معمولا افرادی در شب به‌سختی به‌خواب میروند و یا دچار بی خوابی می‌شوند دلایل زیادی دارد اما بعضی از اوقات ممکن است شما قبل از اینکه‌به‌بی خوابی دچارشوید اختلالات و یا ناهنجاری هایی در خواب خود داشته‌باشید که‌قبلا به‌دنبال برطرف کردن آن نبوده‌اید که‌امروزه‌باعث بی خوابی شما شده‌است. بهتر است با این اختلال های خواب آشنا شوید تا قبل از اینکه‌دچار بی خوابی شوید آن ها را درمان کنید. می‌دانیم که‌همیشه‌پیشگیری بهتر از درمان بی خوابی است و معمولا درمان بی خوابی هم هزینه‌وقت دارد و هم هزینه‌مالی اما شما می‌توانید با شناسایی این اختلال های خواب از دچار شدن به‌بی خوابی پیشگیری نمایید.

به‌مجموعه‌ای از دگرگون شدن شکل طبیعی خواب، ناهنجاری های خواب می‌گویند که‌به‌وسیله‌پدیده‌های فیزیولوژیک یا رفتاری در طی خواب روی می‌دهند یا تشدید می‌شوند؛ گاهی بیداری پدیدار می‌شوند یا در ساختار هر یک از مراحل خوب REM (رویا) و NREM (بدون رویا و عمیق) تغییراتی به‌وجود می‌آورد.


در طول بیداری کامل، همه‌بدن و مغز فعال هستند در حالی که‌در خواب عمیق بدون رویا، هم بدن و هم مغز بسیار کم فعالیت می‌شوند ولی در خواب رویا، بدنی بدون حرکت با مغزی فعال به‌هم می‌پیوندند. بررسی های جریان خونی مغز، MRI و دیگر تصویربرداری های آن، فعالیت افزایش یافته‌مغز را در حین خواب رویا نمایش می‌دهند.
ناهنجاری های خواب

انواع ناهنجاری های خواب


به‌نظر می‌رسد در برخی ناهنجاری های خواب، مرز تخلفی روی می‌دهد؛ به‌عنوان نمونه، در خواب گردی رفتارهای مشابه‌بیداری، به‌صورت گذرا در خواب عمیق یا بدون رویا ظاهر می‌شود؛ یا فلج خواب، درواقع تداوم خواب رویا در بیداری است و رفتارهایی در خواب روی می‌دهد که‌خارج از سیستم رویایی فرد است.
 
 
فراوانی این مشکلات خاص در آمارهای متعدد، گوناگون است و ویژگی های بالینی اغلب آنان با موقعیت های طبی یا استرسی و حوادث غیرمعمول مرتبط بوده‌و بهتر است این ویژگی ها در همان شرایط، ارزیابی و رسیدگی شوند؛ چرا که‌ممکن است یک اختلال رفتاری مربوط به‌خواب رویا در طول چندماه، برای فرد مبتلا بسیار آسیب رسان باشد و از نظر طبی باید سریعتر از دندان قروچه ای درمان شود که‌در هر شب روی می‌دهد. مشابه‌آن کابوس شدیدی است که‌در شبی رخ داده‌و برای فرد بسیار مشکل آفرین شده‌زیرا باعث بی خوابی می‌شود؛ ولی یک حمله‌وحشت شبانه‌که‌خاطره‌ای از آن نمی ماند و در پیدایش بی خوابی تاثیری نمی گذارد، نیاز به‌درمان و مداخله‌فوری ندارد.


نامشخص بودن فاصله‌رویداد و ناهنجاری مربوطه‌باعث می‌شود، ارزیابی افراد در آزمایشگاه‌های خواب، با مشکل مواجه‌شود؛ مثلا بررسی 24 ساعته‌و نظارت ثبت خواب در یک آزمایشگاه‌ممکن است در فاصله‌زمانی باشد که‌ضایعه‌ای را نشان ندهد؛ در حالی که‌شب بعد، در منزل شخص مبتلا، ناراحتی مجددا روی دهد. به‌هر حال بررسی و ثبت ویژگی های خواب افراد دچار این مسائل، توانسته‌است این ناراحتی ها را از رفتارهای غیرمعمول بعد از تشنج های حین خواب یا اختلالات دیگر مربوط به‌خواب، جدا کند.

1- از خواب گردی یا راه‌رفتن درخواب

راه‌رفتن درخواب، به‌طور مشخص، وضعیتی است که‌فرد از رختخواب بر می‌خیزد و بدون بیداری کامل راه‌می‌رود. زمانی عنوان خواب گردی به‌خود می‌گیرد که‌فرد مذکور، ناآگاهانه‌درگیر مجموعه‌ای از رفتارهای پیچیده‌و گوناگون در طول خواب شود.

راه‌رفتن در خواب معمولا در طی خواب عمیق با امواج آهسته‌مغز روی می‌دهد به‌ویژه‌در انتهای مرحله‌اول و ورود به‌مرحله‌دوم خواب. محرومیت از خواب و خواب های تکه‌تکه‌باعث بروز یا تشدید این عارضه‌می‌شوند.

دامنه‌رفتاری خواب گردی ممکن است از نشستن و برخاستن ساده‌تا انجام دسته‌ای حرکات نیمه‌ارادی پیچیده‌متفاوت باشد. ممکن است به‌شکل موفقی با محیط درگیر شوند و به‌عنوان نمونه‌از برخورد با اشیاء خطرناک اجتناب کنند. البته‌اگر خواب گرد با موقعیت هایی نامناسب مواجه‌شد مثل خیابان، پنجره‌باز یا پله‌ها، امکان صدمه‌دیدن نیز وجود دارد.

در پرونده‌های قضایی مواردی از خواب گردی همراه‌با اعمال خشونت بار، تهاجم و صدمه‌به‌دیگران مشاهده‌می‌شود. شخص خواب گرد را به‌سختی می‌توان بیدار کرد و زمانی که‌از خواب بیدار می‌شود، گیج و سردرگم است. بهتر است که‌فرد را با ملایمت به‌سمت رختخواب هدایت کرده‌و تلاشی برای بیدارکردن او انجام نشود. به‌خصوص از دست زدن و لمس آنان، تکان دادن یا داد و فریاد برای هوشیار نمودن شان پرهیز شود. زیرا در حالت گیجی و سردرگمی خواب گرد احساس می‌کند به‌او حمله‌شده‌است و برای دفاع از خود حرکات تهاجمی انجام می‌دهد.

خواب گردی در بزرگسالان، پدیده‌شایعی نیست و بیشتر مواقع الگویی خانوادگی دارد و موارد مشابهی در دیگر اعضای خانواده‌گزارش می‌شود. این رویداد ممکن است بدون هیچ بیماری خاصی اتفاق افتد یا در پی مشکلات دیگر مثل وقفه‌تنفسی خواب ظاهر شود. ولی عارضه‌مذکور در کودکان، بسیار شایع است.

اوج سن ابتلا بین 4 تا 8 سالگی است که‌بعد از بلوغ خود به‌خود ناپدید می‌شود. در صورتی که‌خواب گردی هر شب یا هر هفته‌یک بار روی دهد و در هنگام رخداد، باعث صدمه‌به‌خود یا دیگران شود، به‌عنوان فرم شدید در نظر گرفته‌شده‌که‌مداخله‌جدی نیاز دارد.
 
ناهنجاری های خواب

علت برخی ناهنجاری های خواب

2- وحشت خواب ، هراس شبانه‌(Sleep Terrors)

عارضه‌وحشت خواب، بیداری ناگهانی همراه‌با ترس بسیار شدید، در یک سوم ابتدای خواب و در مرحله‌خواب عمیق است. معمولا چنین آغاز می‌شود که‌فرد با یک فریادی کرکننده‌یا با گریه‌ای بلند، رفتارهایی ناشی از اضطراب و هراس شدید از خود نشان می‌دهد. ظاهر فرد و نوع حرکات او کاملا نشان دهنده‌ترس است. وحشت شبانه‌در نوع مشخص آن، نشانه‌ای از صرع فراگیر یا موضعی نیست و حتما باید از آن افتراق داده‌شود.

فردی که‌وحشتی شبانه‌را تجربه‌می‌کند،در حین حمله، در رختخواب می‌نشیند و به‌محرک ها یا صداها پاسخ و واکنشی نشان نمی دهد. اگر در همان حال بیدارشود، گیج و سردرگم است و به‌زمان و مکان آگاهی ندارد. شاید سخن بگوید ولی نامربوط و مبهم و در طول دوره، بدون توجه‌به‌شدت آن، فراموشی کامل وجود دارد. این عارضه‌نیز مانند خواب گردی، در خواب آهسته‌یا عمیق روی می‌دهد. تب و تسکین دهنده‌های سیستم عصبی مرکزی، باعث تشدید وحشت شبانه‌می‌شوند. در کابوس شبانه، سکانسی از یک رویا پردازش و ساخته‌می‌شود ولی وحشت شبانه‌ممکن است کاملا عاری از تصویر، یا تنها جزء بسیار کوچکی از یک موجود زنده‌ترسناک یا گاهی فقط تصاویر ثابت باشند.

برخی اوقات، در سابقه‌زمان کودکی افراد بزرگسالی که‌مبتلا شده‌اند، همین عارضه‌وجود داشته‌و گاهی علت آن می‌تواند اتفاق ناگواری باشد که‌از زندگی فرد مبتلا گزارش داده‌می‌شود یا کاملا یک مشکل روانی مشخص و ویژه‌است.


در فرم خفیف، این ناراحتی هر دو ماه‌یک بار بروز می‌کند ولی در نوع شدید، اغلب شب ها همراه‌با صدمه‌به‌خود یا دیگران رخ می‌دهد. دو عارضه‌وحشت شبانه‌و خواب گردی، همان گونه‌که‌ذکر شد، مربوط به‌خواب عمیق یا بدون رویا است. اینکه‌به‌ناهنجاری های خواب، مربوط به‌خواب رویا یا رم می‌پردازیم.

3- رفتارهای مرتبط با خواب (رویا REM)

این رفتارها شامل ضعف در پایداری بی حرکتی و شل شدگی عضلانی است که‌به‌شکل طبیعی، در طول خواب وجود دارد. در شکل عادی، انسان ها هنگام خواب دچار کاهش قوام عضلات و حالت نیمه‌فلج گونه‌می‌شوند. در شرایط طبیعی، فردی که‌رویا می‌بیند کاملا بی حرکت شده‌و درواقع به‌شکل نسبی، فجل ات؛ در صورت نبود حالت بی حرکتی مداوم یا متناوب، ادای فروکردن انگشتان در زمین، لگد زدن، جستن و پریدن از رختخواب به‌دلیل ارتباط با تصاویر رویاها روی می‌دهد.

در این حالت، برعکس راه‌رفتن در خواب که‌فرد در حین آن ناهوشیار است، به‌نظر می‌رسد شخص با هوشیاری نسبی، سعی دارد به‌رویای خود واکنش نشان دهد، لذا یک خواب گرد شاید به‌آرامی، پنجره‌اتاق خواب خود را باز کنید و آهسته‌پا به‌بیرون گذارد ولی یک شخص مبتلا به‌رفتارهای خواب رویا، از پنجره‌بیرون می‌پرد زیرا احساس می‌کند رویایش زنده‌و واقعی است پس به‌آن، واکنش شدید نشان می‌دهد. در این شرایط معمولا بیمار، همسر یا هم اتاق او، دچار صدمات متعدد و گاهی جدی می‌شوند مثل شکستگی های گوناگون در جای جای بدن.

داروها، شرایط و بیماری های طبی مختلفی باعث شروع یا تشدید این عارضه‌می‌شوند. در شخص مبتلا، شواهدی مبنی بر صدمات نیمکره‌مغزی گسترده‌و منتشر، و نیز ناهنجاری های تالاموس دوطرفه‌یا ساقه‌مغز به‌دست آمده‌است. کلونازپام به‌شکل موفقی در درمان این ناراحتی به‌کار می‌رود.
 

4- نوع عودکننده‌فلج خواب، به‌تنهایی (بختک)

این عارضه، ناتوانی در انجام حرکات ارادی حین خواب است که‌در شروع خواب یا هنگام بیداری، زمانی که‌فرد نسبتا هوشیار است روی می‌دهد. در اصطلاح، مردم به‌آن «بختک» می‌گویند.

در این عارضه، فرد با وجود آگاهی به‌محیط اطراف قادر نیست بدن خود را حرکت دهد. این حالت می‌تواند شخص مبتلا را بسیار آزار دهد؛ به‌ویژه‌وقتی با توهم های قبل از خواب، همراه‌شود یا این که‌شخص، احساس کند متجاوزی به‌حریم خانه‌اش وارد شده‌است. فلج خواب جزء سه‌گانه‌علائم حملات خواب بوده‌و ممکن است همراه‌یا بدون توهم های قبل از خواب، در افراد دچار خواب آلودگی شدید روزانه‌باشد یا با از دست دادن های ناگهانی قوام عضلانی همراه‌شود.

گرچه‌گاهی بسیار ترسناک است ولی درواقع نمایشی معمولی از نفوذ خواب رویا به‌مرحله‌بیداری است. این حادثه‌از یک تا چند دقیقه‌طول می‌کشد و هیچ خطری فرد مبتلا را تهدید نمی کند. جالب آن که‌فلج خواب همراه‌با توهم های قبل از خواب، گاهی حاکی از تجربه‌افراد خوابیده‌در مواجه‌یا حمله‌نوعی جانور است.

توصیف معمول افراد مبتلا به‌این مشکل چنین است که‌احساس می‌کنند جانوری به‌آنان نزدیک می‌شود، حرف می‌زند، حمله‌می‌کند یا بر سینه‌فرد می‌خوابید و سپس ناپدید می‌شود. این موجودات به‌انواع نام ها خوانده‌شده‌اند مثل کابوس، جادوگر پیر، خون آشام، روح سرگردان، ساحره، اجنبی که‌همه‌اجزای تشکیل دهنده‌احساسات فلج خواب هستند.

برنامه‌خوابی نامنظم، محرومیت از خواب، استرس های روانی و کار شیفتی، احتمال وقوع فلج خواب را زیادتر می‌کند. حدود 7 تا 8 درصد بالغین جوان دچار فلج خواب می‌شوند و در خواب طبیعی با احتمال 25 تا 50 درصد رخ می‌دهد.


حفظ بهداشت خواب و اطمینان از کفایت آن، اولین خط درمانی است. گاهی اگر فرد بتواند حرکات سریع چشم داشته‌باشد یا توسط شخص دیگری تکان داده‌شود، حمله‌خاتمه‌می‌یابد.

5- اختلال کابوس دیدن شبانه‌(Nightmare)


کابوس های شبانه، رویاهای ترسناک و تهدیدکننده‌خواب هستند. گاهی به‌آن ها رویای اضطرابی نیز می‌گویند. این تجارب با فعالیت زیاد سیستم سمپاتیک به‌صورت خشکی دهان، طپش قلب، تعریق، نفس نفس زدن همراه‌است که‌سرانجام با بیداری خاتمه‌می‌یابد.

کابوس های شبانه‌در خواب رم (رویا) اتفاق می‌افتد و معمولا به‌شکل های ترسناکی ظاهر می‌شوند. شخص مبتلا با هراس از خواب بیدار می‌شود و کابوس خود را به‌یاد می‌آورد. (برخلاف وحشت خواب) گروهی از کابوس ها عودکننده‌بوده‌و تکرار می‌شوند و گاهی در ارتباط با یک حادثه‌استرس زای واقعی هستند که‌در خواب جمع آوری شده‌اند.

این ناراحتی در کودکان 3 تا 6 سال فراوان است و میزان آن حدود 10 تا 50 درصد می‌باشد. ولی در بزرگسالان نادر بوده‌و کمتر از 1% روی می‌دهد. گاهی به‌دلیل ترس از تکرار کابوس های مکرر و ناراحت کننده‌بی خوابی روی می‌دهد.

اکثر انسان هایی که‌کابوس های شبانه‌می‌بینند، مشکل روانپزشکی خاصی ندارند؛ با این وجود در اشخاصی که‌به‌اختلالات شخصیت اسکیزوتایپال1، مرزی 2 و اسکیزویید 3 مبتلا هستند و نیز در افرادی که‌دچار اسکیزوفرنیا شده‌اند، میزان بروز این کابوس ها بیشتر است. حوادث آسیب رسان، تولیدکننده‌کابوس های شبانه‌اند. دیدن این خواب های وحشتناک گاهی سال ها ادامه‌می‌یابد.

برخی داروها نیز ممکن است ظهور این پدیده‌را تسریع کنند. ال دوپا، بلوک کننده‌های بتا آدرنرژیک یا محرومیت از داروهای از بین برنده‌خواب رم (رویا) نمونه‌هایی از آن هستند. در نهایت مصرف مواد یا الکل نیز، کابوس های شبانه‌به‌همراه‌خواهدداشت. همان طور که‌در بالا ذکر شد، کابوس های تکراری به‌دلیل ایجاد ترس از خوابیدن، باعث بی خوابی می‌شوند. باید بدانیم که‌این بی خوابی ها خود ممکن است درواقع نوعی محرومیت از خواب تلقی شود که‌به‌عنوان یک عامل شناخته‌شده‌در آفرینش کابوس ها هستند.

تکنیک های رفتاری کاربردی، در درمان مفیدند. بهداشت خواب، یکدست بودن و استمرار آن، مهار و کنترل محرک ها، رویادرمانی و شناخت درمانی در بهبود این وضعیت سهم بسزایی دارند. در کسانی که‌به‌دلیل اتفاقات یا حوادث ناگواردچار کابوس های مکرر می‌شوند، داروی نفازودون منافع درمانی خواهد داشت. در کل، داروهای بنزودیازپین هم جایگاه‌درمانی دارند هم چنی داروی دیگری که‌می‌تواند مفید باشد، پرازوسین است که‌با افزایش زمان خوب و به‌دنبال آن مدت رم، کابوس های شبانه‌و بیدارشدن های همراه‌با فشار روانی را کم می‌کند.
 
ناهنجاری های خواب

درمان ناهنجاری های خواب


1. افرادی که‌عقاید و باورهای غیرعادی دارند و دنبال جادو، طلسم، فال و از این قبیل امور هستند.

2. بی ثباتی هیجانی، متغیر بودن خلق و خوی، احساس تهی بودن و در پی کسب لذت بردن، از ویژگی آنان است.


3. انسان های گوشه‌گیر، ناتوان در دوست یابی و بی نیاز از آن، نداشتن ارتباط عاطفی با دیگران از خصوصیات آن ها است.

ناهنجاری های دیگر مربوط به‌خواب

1- نالیدن در خواب

این وضعیت، با ناله‌های مکرر در طی خواب مشخص می‌شود که‌اغلب سابقه‌ای طولانی دارد. ناله‌کردن می‌تواند در هر مرحله‌ای از خواب پدید آید. گاهی شروع آن از کودکی است ولی تا زمانی که‌کودک، اتاق مشترک نداشته‌باشد کسی متوجه‌آن نمی شود. این رویداد نشانگر بیماری های روانپزشکی نیست و درمان ویژه‌ای هم برای آن درنظر گرفته‌نشده‌است.
 

2- توهم های پیش یا پس از خواب

معمولا این ادراکات تصویری هستند و قبل از به‌خواب رفتن یا در هنگام بیدارشدن روی می‌دهند و گاهی تشخیص تفاوت آن ها از رویادیدن، دشوار است. توهم های پیش و پس از خواب در بیماران مبتلا به‌حمله‌خواب، فراوان دیده‌می‌شود. این تصاویر که‌گاهی بسیار ترسناک اند، عموما به‌صورت زنده‌و ساکن بوده، برای دقایقی درک شده‌و سپس با روشن شدن چراغ، ناپدید می‌شوند.


توهم های چندگانه‌همراه‌رویا کمتر دیده‌می‌شوند و با بیدارشدن های ناگهانی همراه‌هستند و فرد رویاها را به‌یاد نمی آورد. صحنه‌های ترسناک، پس از مدتی با تکرار، برای فرد عادی می‌شوند.

3- شب خوری یا خوردن مربوط به‌خواب

اختلال شب خوری بدین گونه‌است که‌شخص از خواب بیدار می‌شود و تا چیزی نخورد یا نیاشامد، قادر نیست به‌رختخواب بازگردد و خواب را ادامه‌دهد. این پدیده‌در نوزادان به‌شکل واضحی فراوان است ولی در بالغین هم گزارش شده‌است. نوزادان در طول شب 4 یا 8 بار یا دفعات بیشتری از خواب بیدار می‌شوند و شیر می‌خورند، البته‌پیامد خیس کردن تشک معمول است. در حالت طبیعی، نوزاد پس از 6 ماهگی باید بتواند در طول شب بخوابد اما در مبتلایان، این توانایی به‌دست نمی آید. این رفتار در نهایت منجر به‌محرومیت از خواب مادر یا مراقب می‌شود. در بزرگسالان، شب خوری با تناول قطعات کوچک مواد غذایی انجام می‌شود و شخص مبتلا تنها با اضافه‌شدن وزن، به‌موضوع پی می‌برد.

4- ناهنجاری های خواب به‌دلیل مصرف مواد و یا بیماری های طبی

بسیاری از مواد و داروها باعث مشکلات خواب می‌شوند، به‌ویژه‌آن دسته‌که‌خواب را سبک می‌کنند مانند الکل که‌مشهورترین آن ها است و موجب خواب گردی می‌شود؛ (مخصوصا اگر شخص قرص خواب آور هم خورده‌باشد).

مشکلات رفتاری مربوط به‌رم (خواب رویا) که‌قبلا توصیف شده، گاهی با داروی بی پریدن، سه‌حلقه‌ای ها، مهارکننده‌های MAO، قهوه، ونلافاکسین، سلژیلین و معادل های سروتونین ایجاد یا تشدید می‌شود. این پدیده، در دوره‌محرومیت از الکل در فرد الکلی یا توسط داروهایی مثل، مپروبامات، پنتازوسین و نیترازپام روی می‌دهد هم چنین داروهایی که‌کابوس شبانه‌می‌سازند شامل ال- دوپا، بتابلوکرها و گاهی نیز محصول محرومیت از آمفتامین یا الکل هستند. اختلال تنفسی حین خواب هم به‌عنوان یک عامل شناخته‌شده، در ایجاد خواب گردی، شب ادراری، وحشت شب و کابوس های شبانه‌نقش دارد.

رفتارهای مربوط به‌خواب گاهی با بیماری هایی مثل پارکینسون، دمانس و بیماری های دیگر هم مرتبط است.
بیشتر بخوانید

کاهش استرس با رازک

کاهش استرس با رازک

علت و علامت یک بیمار روانی مالیخولیایی

علت و علامت یک بیمار روانی مالیخولیایی

خواب بدون استرس را تجربه کنید

خواب بدون استرس را تجربه کنید

حقایق اتاق درمان که قبل از ملاقات با مشاور باید بدانید

حقایق اتاق درمان که قبل از ملاقات با مشاور باید بدانید

عادت هایی که همیشه بد نیستند

عادت هایی که همیشه بد نیستند

حدید سنگی با خواص باورنکردنی برای جسم و روح

حدید سنگی با خواص باورنکردنی برای جسم و روح

اطلاعاتی درباره بیماری آلزایمر که نمی دانید

اطلاعاتی درباره بیماری آلزایمر که نمی دانید

دلیل اصلی عدم تمرکز و درمان راحت آن

دلیل اصلی عدم تمرکز و درمان راحت آن

چراغ خواب برای مغز بسیار مضر است

چراغ خواب برای مغز بسیار مضر است

کنترل بیماری ام اس با کاهش استرس

کنترل بیماری ام اس با کاهش استرس
مشاهده

مطالب بیشتر در سلامت روان

عدم تاثیر ازدواج بر بیماری روانی

عدم تاثیر ازدواج بر بیماری روانی

بهداشت روانی چیست و نبودش چه علامتی دارد؟

بهداشت روانی چیست و نبودش چه علامتی دارد؟

تغییرات مهم روانی و رفتاری دوران بلوغ + راهکار والدین

تغییرات مهم روانی و رفتاری دوران بلوغ + راهکار والدین

نشانه های افسردگی ؛ کدام برای زنان و کدام برای مردان ؟

نشانه های افسردگی ؛ کدام برای زنان و کدام برای مردان ؟

از بین بردن دلشوره و اضطراب

از بین بردن دلشوره و اضطراب

کودک شما هم اسباب بازی اش را می خورد؟

کودک شما هم اسباب بازی اش را می خورد؟

راه حلی برای افراد کم رو و خجالتی

راه حلی برای افراد کم رو و خجالتی

علائم افسردگی زمستانی ؛ شاید شما هم دارید !

علائم افسردگی زمستانی ؛ شاید شما هم دارید !

رازی در پس اختلالی به نام هویت جنسیتی

رازی در پس اختلالی به نام هویت جنسیتی

افسردگی، بیماری امروزی که فراموش شده

افسردگی، بیماری امروزی که فراموش شده

مطالب مرتبط

دیدن خواب ترسناک و ترس کودکان از تنها خوابیدن

دیدن خواب ترسناک و ترس کودکان از تنها خوابیدن

دو عامل شایع بیدار شدن کودکان از خواب با کابوس

دو عامل شایع بیدار شدن کودکان از خواب با کابوس

بدخوابی و نخوابیدن کودکان در اتاق خودشان راه حل دارد

بدخوابی و نخوابیدن کودکان در اتاق خودشان راه حل دارد

راه رفتن زن در خواب دردسر ساز شد! + تصاویر

راه رفتن زن در خواب دردسر ساز شد! + تصاویر

این اختلالات خواب در کودکان را جدی بگیرید چون جدی است!

این اختلالات خواب در کودکان را جدی بگیرید چون جدی است!

چگونه میتوانیم خواب راحت داشته باشیم

چگونه میتوانیم خواب راحت داشته باشیم

چی میشه که خواب می بینیم ؟

چی میشه که خواب می بینیم ؟

اگر خواب و رویای شما این چنین است مرگ تان نزدیک شده!

اگر خواب و رویای شما این چنین است مرگ تان نزدیک شده!

میزان خواب کودک از یک روزگی تا 12 سالگی

میزان خواب کودک از یک روزگی تا 12 سالگی

تاثیر ژنتیک در خواب گردی کودکان

تاثیر ژنتیک در خواب گردی کودکان

چه کنیم که در خواب فلج نشویم؟

چه کنیم که در خواب فلج نشویم؟

راهی برای پایان دادن به کابوس های شبانه

راهی برای پایان دادن به کابوس های شبانه

آشنایی با انواع اختلالات خواب

آشنایی با انواع اختلالات خواب

علائم نارکولپسی یا حمله خواب در کودکان و بزرگسالان چیست؟

علائم نارکولپسی یا حمله خواب در کودکان و بزرگسالان چیست؟

خواب رفتن مداوم پا را جدی بگیرید!

خواب رفتن مداوم پا را جدی بگیرید!

نوزاد شما هم از خواب میپرد و گریه می کند ؟

نوزاد شما هم از خواب میپرد و گریه می کند ؟

خواب بدون استرس را تجربه کنید

خواب بدون استرس را تجربه کنید

چرا نوجوانان سخت از خواب بیدار می شوند؟ + راه چاره

چرا نوجوانان سخت از خواب بیدار می شوند؟ + راه چاره

باید و نباید های انتخاب رنگ مناسب اتاق خواب

باید و نباید های انتخاب رنگ مناسب اتاق خواب

هرآنچه برای اتاق خواب ممنوع است، از رنگ تا لوازم

هرآنچه برای اتاق خواب ممنوع است، از رنگ تا لوازم