بیشتر بخوانید

بهترین دعا هنگام وضو گرفتن

بهترین دعا هنگام وضو گرفتن

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکال دارد ؟

استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکال دارد ؟

حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع تقلید و قانون

حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع تقلید و قانون

آیا اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره ضروری است؟

آیا اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره ضروری است؟

حکم شرعی پختن و یا سرخ کردن کشمش و مویز در غذا

حکم شرعی پختن و یا سرخ کردن کشمش و مویز در غذا

قبله در فضا به کدام جهت است؟

قبله در فضا به کدام جهت است؟

ثواب و گناهها در اعمال رابطه زناشویی

ثواب و گناهها در اعمال رابطه زناشویی

در کدام موارد سجده سهو را باید به جای آورد؟

در کدام موارد سجده سهو را باید به جای آورد؟

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار
حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع تقلید و قانون
یکی از مسایلی که برای خانواده ها در اسلام اهمیت ویژه ای دارد داشتن عفت و پاکدامنی دختران است. اما برخی افراد با عمل ترمیم بکارت خود سعی در پنهان کردن موضوع دارند.

عمل ترمیم بکارت، از نگاه‌شرع و قانون

باکره‌بودن در زمان ازدواج در کشور ایران و کشور های مسلمان دیگر اهمیت فراوانی دارد بنابراین افرادی که‌به‌هر علتی پرده‌بکارتشان را از داده‌اند به‌دنبال راه‌کار هایی برای ترمیم آن هستند .

گاهی برخی از افراد برای فریب همسر و یا حفظ آبرو اقدام به‌ترمیم بکارت می‌کنند . ترمیم بکارت در دین اسلام چه‌حکمی دارد و به‌این مسئله‌از نظر قانون و شرع چگونه‌نگاه‌می‌کنند.

دلایل جواز ترمیم بکارت

تصرف انسان بر بدنش:

در اسلام هر انسانی بر بدن خودش تسلط کامل دارد و می‌تواند در چارچوب مشخص تغییراتی در بدن خود به‌وجود آورد وبر همین اساس می‌تواندبه‌ترمیم پرده‌بکارت نیزبپردازد.

اصل اباحه:

بنا بر اصل اباحه‌ترمیم بکارت مباح است و انجام دادنش واجب نیست اما حرام نیز نمی باشد .

قاعده‌لاضرر:

بر اساس این قاعده‌هرچه‌سبب آسیب گردد حرام است پس اگر این کار سبب ضرر نشود حرام نیست.

قاعده‌عسر و حرج (برای حفظ آبرو):

اگر فردی مومن که‌برحسب اتفاق پرده‌بکارتش را از دست داده‌با ترمیم نکردن به‌عسر و حرج بیفتد و آبرو خانواده‌او به‌خطر افتد باید از ریختن آبرو جلوگیری کند.

قوانین پرده‌بکارت

ترمیم بکارت چه‌زمان مجاز است؟

در چه‌صورتی ترمیم پرده‌بکارت حرام است ؟ 

حفظ فروج:

در اسلام لمس عورت و نگاه‌به‌آن حرام است بنابراین حکم ترمیم پرده‌بکارت حرام است.

قاعده‌حرمت اعانت بر اثم:

در اسلام حتی کمک کردن به‌انجام یک فعل حرام نیز حرام است. اگر کسی به‌علت روابط نامشروع پرده‌بکارتش را از دست دهد و فریب همسر در هنگام ازدواج بکارتش را ترمیم کند ، کمک کردن به‌او در چنین امری حرام است. زیرا هم زنا گناه‌بزرگی است و هم فریب همسر آینده‌حرام است و اصطلاحاً در فقه‌به‌آن تدلیس می‌گویند.

نظر مراجع تقلید درباره‌حکم ترمیم پرده‌بکارت

حضرت آیة الله‌العظمی خامنه‌ای (مد ظله‌العالی):

در صورتی که‌مستلزم لمس و نظر حرام باشد، جایز نیست.

حضرت آیة الله‌العظمی سیستانی (مد ظله‌العالی):

این عمل جراحی حرام است چون مستلزم نگاه‌به‌عورت و احیاناً لمس آن است. و همچنین فریب دادن و معرفی خود به‌خواستگار به‌عنوان باکره‌جایز نیست.

از دست دادن پرده

حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع

حضرت آیة الله‌العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله‌العالی):

چنانچه‌مستلزم لمس و یا نظر به‌عورت او باشد جایز نیست.

حضرت آیت الله‌هادوی تهرانی (دامت برکاته):

1. زنا از گناهان کبیره و از نظر فقهی عمل حرام و زنا کار مستحق دوزخ است؛ مگر آن که‌توبه‌کند.

2. اعتراف گناهکار به‌گناه‌خود در برابر دیگران، از جمله‌اعتراف به‌زنا در هنگام ازدواج، حرام است و باید از آن اجتناب شود.

3. در صورتی که‌بکارت در عقد نکاح شرط شده‌یا شرط ارتکازی در نظر عرف باشد و بعد از عقد خلاف آن آشکار شود شوهر حق فسخ نکاح را خواهد داشت.

3. انجام جراحی ترمیم بکارت اگر برای یک غرض عقلائی مشروع نباشد، جایز نیست و دریافت اجرت برای آن حرام است و اگر برای غرض عقلایی مشروع، مانند حفظ آبروی مؤمن یا حفظ جان کسی باشد و مفسده‌ای مانند ترویج و تشویق به‌زنا در آن نباشد، اشکالی ندارد؛ هر چند مستلزم نگاه‌به‌عورت یا لمس آن باشد و دریافت اجرت در این فرض اشکالی ندارد.

عمل های زنانه

ترمیم بکارت دختران و زنان و حکم شرعی آن

حکم کمک کردن به‌زن زناکار به‌جهت ترمیم پرده‌بکارت

زنا عملی حرام و از گناهان کبیره‌است و زناکار مستحق دوزخ است، مگر آن که‌توبه‌کند. اگر کسی به‌علت روابط نامشروع پرده‌بکارتش را از دست دهد و فریب همسر در هنگام ازدواج بکارتش را ترمیم کند ، کمک کردن به‌او در چنین امری حرام است.

انجام جراحی ترمیم بکارت مستلزم نگاه‌به‌عورت و احیاناً لمس آن است پس جایز نیست و دریافت پول برای آن حرام است. اما بر اساس نظر برخی از فقها اگر برای حفظ آبروی مۆمن یا حفظ جان کسی باشد و مفسده‌ای مانند ترویج و تشویق به‌زنا در آن نباشد، جایز است و دریافت اجرت اشکالی ندارد.

آیا خواستگار دختر باید درباره‌ترمیم بکارت بداند؟در صورتی که‌خواستگار از بکارت سوال نکند دختر می‌تواند سکوت کند و چیزی در این باره‌نگوید؟

اعتراف به‌زنا هنگام ازدواج و اعتراف گناهکار به‌گناه‌خود در برابر دیگران، حرام است و باید از این کار خودداری شود. بر دختر لازم نیست وضع خود را به‌شوهر بگوید؛ امّا اگر بعداً بر شوهر ثابت شد که‌دختر باکره‌نیست، حقّ فسخ نکاح را دارد.

اگر یکی از شروط مرد در عقد داشتن بکارت باشد اگر بعد از عقد خلاف آن آشکار شود شوهر حق فسخ نکاح را دارد.

حکم عمل هایمنوپلاستی

حکم کمک کردن به‌ترمیم بکارت

قانون ترمیم بکارت

بر اساس ماده‌647 قانون مجازات اسلامی، می‌توان ترمیم بکارت را تدلیس در ازدواج دانست و برای زن حکم قضایی زندان صادر کرد و بر اساس ماده‌554 قانون مجازات اسلامی، برای پزشک حکم زندان صادر کرد.

 

بیشتر بخوانید

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

احکام پرسوال جنسی و زناشویی

احکام پرسوال جنسی و زناشویی

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

نگاه کردن به نامحرم چه حکمی دارد؟

نگاه کردن به نامحرم چه حکمی دارد؟

دادن چه نوع هدیه ای حرام می باشد؟

دادن چه نوع هدیه ای حرام می باشد؟

احکام شرعی رهن خانه از نظر مراجع تقلید

احکام شرعی رهن خانه از نظر مراجع تقلید

احکام مهم نزدیکی در دوران قاعدگی

احکام مهم نزدیکی در دوران قاعدگی

فاصله زن و مرد در نماز فرادا و جماعت

فاصله زن و مرد در نماز فرادا و جماعت

ثواب و شرایط قربانی کردن در عید قربان

ثواب و شرایط قربانی کردن در عید قربان

حکم لطمه زنی و برهنه شدن در عزاداری حسینی

حکم لطمه زنی و برهنه شدن در عزاداری حسینی
مشاهده

مطالب بیشتر در احکام

عقد و عروسی درماه محرم حرام است یا نه؟

عقد و عروسی درماه محرم حرام است یا نه؟

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

حکم آرایش زنان در اسلام چه می باشد؟

حکم آرایش زنان در اسلام چه می باشد؟

شرایط عده زن بعد طلاق و فوت همسرش

شرایط عده زن بعد طلاق و فوت همسرش

احادیث تکان دهنده در مورد عاقبت شکستن دل

احادیث تکان دهنده در مورد عاقبت شکستن دل

تفاوت دیه زن و مرد از نگاه اسلام

تفاوت دیه زن و مرد از نگاه اسلام

قرض دادن در اسلام چه حکمی دارد؟

قرض دادن در اسلام چه حکمی دارد؟

صیغه قبل از عقد صحیح است یا غلط؟

صیغه قبل از عقد صحیح است یا غلط؟

اعمال سفارش شده ی ماه مبارک رمضان

اعمال سفارش شده ی ماه مبارک رمضان

شرایط صحیح نیت روزه واجب ، قضا و مستحبی

شرایط صحیح نیت روزه واجب ، قضا و مستحبی

مطالب مرتبط

بار حقوقی و حکم شرعی عمل هایمنوپلاستی یاترمیم پرده بکارت

بار حقوقی و حکم شرعی عمل هایمنوپلاستی یاترمیم پرده بکارت

حکم خوانندگی خواننده زن از نظر مراجع تقلید

حکم خوانندگی خواننده زن از نظر مراجع تقلید

وقتی لباس های پاره با آب خالی ترمیم میشوند!

وقتی لباس های پاره با آب خالی ترمیم میشوند!

ماه محرم از دیدگاه قرآن و اسلام

ماه محرم از دیدگاه قرآن و اسلام

گوشت گراز حلال است یا حرام؟

گوشت گراز حلال است یا حرام؟

گوشت خرگوش حلال است یا حرام؟

گوشت خرگوش حلال است یا حرام؟

احکام شرعی رهن خانه از نظر مراجع تقلید

احکام شرعی رهن خانه از نظر مراجع تقلید

دردهایی که با ادرار شتر درمان می شوند ؟!!

دردهایی که با ادرار شتر درمان می شوند ؟!!

نگاه کردن به نامحرم چه حکمی دارد؟

نگاه کردن به نامحرم چه حکمی دارد؟

راهی برای ترمیم یک رابطه شکست خورده

راهی برای ترمیم یک رابطه شکست خورده

پنکیک و رژگونه شکسته را به راحتی ترمیم کنید

پنکیک و رژگونه شکسته را به راحتی ترمیم کنید

اسامی ماههای حرام قمری و احکام آنها

اسامی ماههای حرام قمری و احکام آنها

کدام یک از حیوانات دریایی حلال گوشت هستند ؟

کدام یک از حیوانات دریایی حلال گوشت هستند ؟

حکم شرعی کشیدن قلیان از دیدگاه مراجع

حکم شرعی کشیدن قلیان از دیدگاه مراجع

شغلی که برای زنان حرام است!

شغلی که برای زنان حرام است!

حکم خالکوبی کردن از نظر مراجع مختلف

حکم خالکوبی کردن از نظر مراجع مختلف

حکم تراشیدن ریش از نظر مراجع

حکم تراشیدن ریش از نظر مراجع

“پرده بکارت” در این شرایط حتما آسیب می بیند!

“پرده بکارت” در این شرایط حتما آسیب می بیند!

حکم شرعی خوردن گوشت خرچنگ

حکم شرعی خوردن گوشت خرچنگ

راهکارهایی برای خاتمه دادن به دعواهای زناشویی

راهکارهایی برای خاتمه دادن به دعواهای زناشویی