بیشتر بخوانید

بهترین دعا هنگام وضو گرفتن

بهترین دعا هنگام وضو گرفتن

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکال دارد ؟

استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکال دارد ؟

حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع تقلید و قانون

حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع تقلید و قانون

آیا اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره ضروری است؟

آیا اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره ضروری است؟

حکم شرعی پختن و یا سرخ کردن کشمش و مویز در غذا

حکم شرعی پختن و یا سرخ کردن کشمش و مویز در غذا

قبله در فضا به کدام جهت است؟

قبله در فضا به کدام جهت است؟

ثواب و گناهها در اعمال رابطه زناشویی

ثواب و گناهها در اعمال رابطه زناشویی

در کدام موارد سجده سهو را باید به جای آورد؟

در کدام موارد سجده سهو را باید به جای آورد؟

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار
احکام شرعی رهن خانه از نظر مراجع تقلید
در فصل نقل و انتقالات منازل برای برخی از افراد این موضوع سوال است که احکام رهن خانه چیست و آیا رهن کامل خانه اشکال دارد؟ مراجع تقلید نظرات خود را درباره تمام این سوالان بیان کرده اند.

احکام و شرایط رهن خانه‌در اسلام از نظر فقها

رهن در لغت به‌معنی حبس آمدها، دوام و ثبات است، اما تعاریف علما با این کلمات متفاوت است. برخی از آنها رهن را گرو گذاشتن مال به‌جهت وثیقه‌نزد طلبکار می‌دانند تا چنانچه‌او نتواند در زمان تعیین شده، حق خود را نتواند از فرد بدهکار بگیرد، مال گرو گذاشته‌را به‌عنوان حق خود بردارد. به‌اعتقاد برخی دیگر کلمه‌رهن در شرع مفهوم ویژه‌‏ای پیدا نکرده‌و در همان معنای لغوی خود به‌کار رفته‌‏است.

در مجموع رهن وثیقه‌بدهی است، یعنی بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد تا اگر طلب او را نداد از آن مال طلب خود را بدست آورد. عنوان رهن بابی مستقل در فقه‌است. به‌گروگذار «راهن» و به‌گروگیرنده‌«مرتهن» و به‌آن مال «مرهون» یا «رهن» نیز گفته‌می‌شود.

لازم به‌ذکر است اگر احکام و شرایط رهن رعایت شود انجام و استفاده‌از آن جایز می‌باشد.

احکام رهن خانه

رهن و اجاره‌در اسلام نوعی «ربا» است محسوب می‌شود و شرعاً جایز نیست، مگر اینکه‌به‌موارد زیر توجه‌شود:

آنچه‌به‌عنوان رهن منزل یا مغازه‌به‌مالک پرداخت می‏شود، رهن نیست، اما اگر اجاره‌ای به‌مبلغ کمتر از قیمت متداول تعیین شود، اشکال ندارد.

مالک ضمن اجاره‌نباید شرط کند که‌اگر مبلغی به‌عنوان قرض یا ودیعه‌به‌او داده‏ شود، مقداری از اجاره‏ بها را کم می‏کند؛ در این صورت این ربا و حرام است.

چنانچه‌در بخش دین و مذهب مجله اینترنتی فنجان گفته‌شده‌است در این نوع اجاره، مستأجر مبلغ قابل توجهی را به‌مالک می‌دهد و صاحب ملک، ملک خود را در اختیار مستأجر قرار می‏دهد. مالک از منفعت پول، و مستأجر از منفعت خانه‌یا مغازه‌استفاده‌می‌کنند و عملاً مبلغی برای اجاره‌پرداخت نمی‏شود. این نوع اجاره‌غیرشرعی است و هر دو طرف در گناه‌ربا شریک ‏اند؛ مگر اینکه‌در زمان عقد قرارداد پول به‌عنوان قرض ردو بدل شود. در این صورت، معامله‌شرعی بوده‌و ربا یا حرام نیست.

رهن کردن خانه

حکم رهن در اسلام چیست؟

رهن (گرو گذاردن) یکی از عقود اسلامی است که‌اگر احکام و شرایط آن رعایت شود انجام و استفاده‌از آن جایز است. رهن عبارت است از این که‌بدهکار با طلبکار قرار داد می‌بندد که‌مقداری از مال خود را نزد او بگذارد (رهن در دست گرو گیرنده‌امانت است‏) که‌اگر طلب او را به‌موقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد. (توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج‏2، ص412، مسأله‌2300)

رهن دارای احکامی است، از جمله‌این که‌استفاده‌و منافع چیزی را که‌گرو می‌گذارند آز آن کسی است که‌آن را گرو گذاشته‌(مالک) و طرف مقابل نمی تواند بدون اجازه‌و رضایت صاحب مال از آن استفاده‌کند. (توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج‏2، ص414، مسأله‌2305 ‏)

همچنین طلبکار و بدهکار نمی‏توانند مالی را که‌گرو گذاشته‌شده، بدون اجازه‌یکدیگر ببخشند یا بفروشند، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد. (المحشی للإمام الخمینی)، ج‏2، ص414، مسأله‌2306 ‏)

لازم به‌تذکر است در جاهایی که‌شرایط و احکام رهن رعایت نشود، مثل آنچه‌که‌امروزه‌در جامعه‌تحت عنوان رهن در اجاره‌دادن منازل مرسوم است، فقط صورت و اسم رهن را دارد.

آیت ا...مکارم شیرازی :

هرگونه‌تصرّفی که‌با گرو گذاردن مخالف باشد جایز نیست، بنابراین طلبکار و بدهکار هیچ کدام نمی تواند مالی را که‌گرو گذاشته‌شده‌بدون اذن دیگری ملک کسی کند، مثلاً آن را ببخشد، یا بفروشد، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد بعد دیگری اجازه‌دهد اشکال ندارد و احتیاط آن است که‌هیچ کدام بدون اجازه‌دیگری تصرّف های دیگر هر چند مزاحم رهن نباشد نکنند.» همان طور که‌در این فتوا ونیز فتاوای سایر مراجع آمده‌است، تصرف در مال رهنی بدون اجازه‌راهن(دهنده‌رهن) ومرتهن (گیرنده‌رهن) مجاز نیست. (توضیح المسایل آیت الله‌مکارم؛ مسئله‌1971 )

حکم رهن خانه

سه‌سوال درباره‌اجاره‌به‌شرط تملیک مطرح است:

1. آیا این قرارداد واقعاً اجاره‌است؟ (زیرا اجاره‌دادن از دید فقها، تملیک منفعت معلوم در برابر عوض معین، می‌باشد نه‌تملیک عین)

2. با توجه‌به‌قصد جدی متعاملین بر تملیک عین، آیا این نوع اجاره‌صحیح است؟

3. شرط تملیک که‌در این قرارداد گنجانده‌می‌شود، آیا شرط نتیجه‌است یا شرط فعل؟

پاسخ کلی:

پاسخ به‌سوال 1 و 2:این قرارداد، اجاره‌ای است که‌در ضمن آن شرط می‌شود که‌هرگاه‌اجاره‌ی پرداخت شده‌به‌اندازه‌قیمت عین مستاجره‌برسد، موجر، مورد اجاره‌را به‌مستأجر تملیک کند و صحیح است.

3. شرط نتیجه‌آن است که‌تحقق امری در خارج شرط شود و شرط فعل؛ یعنی اقدام یا عدم اقدام به‌کاری، بر یکی از متعاملین یا بر شخصی دیگر شرط شود؛ ( سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 4، ص 372) لذا فقها شرط تملیک در قرارداد اجاره‌به‌شرط تملیک را، شرط فعل می‌دانند.

رهن خانه

پاسخ مراجع تقلید به‌سوالات ذکر شده‌درباره‌رهن کردن

حضرت آیة الله‌العظمی خامنه‌ای (مد ظله‌العالی):

اگر در ضمن عقد صحیح اجاره، شرط شود که‌موجر مورد اجاره‌را به‌مستأجر تملیک کند اشکال ندارد.

حضرت آیة الله‌العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله‌العالی):

پاسخ به‌سوال1 و 2 :اجاره‌به‌شرط تملیک اگر به‌این نحو که‌هر یک از اجاره‌و بیع با اجتماع شرائطشان مستقل باشند مانعی ندارد.

پاسخ به‌سوال3ـ  شرط مذکور باید شرط فعل باشد.

احکام رهن خانه

حضرت آیة الله‌العظمی سیستانی (مد ظله‌العالی):

این معامله‌اجاره‌است و صحیح است ولی در ضمن آن شرط می‌شود که‌هر وقت اجاره‌ای پرداخت شده‌به‌اندازه‌قیمت عین مستاجره‌رسید آن را به‌مستاجر تملیک کند و شرط فعل است.

حضرت آیة الله‌العظمی نوری همدانی(مد ظله‌العالی):

1ـ آری، اجاره‌است.

2ـ تملیک شرطی که‌در ضمن عقد اجاره‌قرار داده‌می‌شود.

شرط فعل است.

احکام رهن خانه

سوالات رایج درباره‌احکام رهن و اجاره‌خانه‌و پاسخ مراجع تقلید به‌آنها

با توجه‌به‌اینکه‌امروزه‌جهت اخذ وام مسکن، خانه، در رهن بانک قرار می‌گیرد، آیا به‌لحاظ شرعی، شخص راهن تا قبل از تسویه‌ی وام، حق تصرف در خانه‌از قبیل سکونت، فروش، ساخت و ساز و هرگونه‌کسب منفعتی مانند اجاره‌را دارد؟

بطور کلی این مسئله‌تابع قوانین و مقررات بانک است، پس اگر بانک این تصرفات را اجازه‌دهد اشکالی ندارد.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به‌این سۆال، چنین است:

حضرت آیة الله‌العظمی خامنه‌ای (مد ظله‌العالی):

تابع قوانین و مقررات بانک است.

حضرت آیة الله‌العظمی مکارم شیرازی (مد ظله‌العالی):

چنانچه‌برخلاف قوانین و مقررات مربوطه‌باشد اشکال دارد و در این زمینه‌از مسئولین مربوطه‌سۆال نمایید.

حضرت آیة الله‌العظمی سیستانی (مد ظله‌العالی):

تصرف اشکال ندارد.

رهن کردن خانه

آیا در صورت بطلان اجاره، تصرف طرفین در مال الاجاره‌حرام است؟ اگر طرفین عقد به‌آن راضی باشند چطور؟ اگر مورد این اجاره، خانه‌ای باشد، نماز خواندن در آن باطل است؟

با بطلان اجاره، رضایت طرفین عقد برای تصرف در مبلغ اجاره‌و مورد اجاره‌( اعم از خانه‌یا مغازه‌و …) از بین می‌رود و تصرف در آنها جایز نیست. مگر این که‌طرفین، جدای از عقد، راضی به‌تصرف دیگری در مال خود باشند. و نماز در خانه‌ای که‌مالک آن، راضی به‌تصرف در خانه‌باشد، صحیح است.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به‌این سۆال، چنین است:

حضرت آیة الله‌العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله‌العالی):

تصرف بدون اجازه‌مالک غصب و حرام است.

حضرت آیة الله‌العظمی سیستانی (مد ظله‌العالی):

اگر راضی به‌تصرف باشند اشکال ندارد.

حضرت آیة الله‌العظمی مکارم شیرازی (مد ظله‌العالی):

چنانچه‌قرارداد با رضایت طرفین باشد اشکالی ندارد.

رهن در اسلام

آیا رهن کامل منزل اشکال شرعی دارد؟

اگر ما خانه‌را با هر قیمتی در ضمن عقد اجاره‌به‌صورت قرض الحسنه‌و هر ماه‌نیز مقداری به‌عنوان اجاره‌(هرچند ناچیز) اجاره‌دهیم مشکلی ندارد؟ قرض دادن مشروط به‌اجاره‌باشد، و اگر اجاره‌به‌شرط قرض اشکال دارد؟

آیت الله‌خامنه‌ای:

اگر خانه‌به‌مبلغی اجاره‌شود و در ضمن عقد اجاره‌شرط گردد که‌مستأجر مبلغی ‏را به‌صاحب خانه‌قرض دهد در صورتی که‌اجاره‌به‌مبلغ متعارف باشد اشکال ندارد؛ و رهن کامل صحیح نیست.

آیت الله‌وحید خراسانی:

چنانچه‌عقد اجاره‌انجام گیرد و در ضمن عقد اجاره‌با مبلغ معین و زمان معین موجر و مستأجر شرط کند که‌مبلغی را به‌او قرض دهد اشکالی ندارد ولی قرض به‌شرط اجاره‌ربا و حرام است.

آیت الله‌سیستانی:

آنچه‌فعلاً بعنوان رهن در میان مردم معروف است در واقع رهن نیست، بـلـکـه‌پـولـی رابه‌صاحب‏خانه‌قرض می‌‏دهد و در مقابل از سکنای خانه‌استفاده‌می‏کند و این کـار اگـر بـدون اجاره‌باشد ربا و حرام است و حق ندارد در خانه‌زندگی کند و اگر با اجاره‌باشد پس اگر قرض دادن مشروط به‌اجاره‌باشد باز هم حرام است، و اگر اجاره‌به‌شرط قرض باشد به‌احتیاط واجب جایز نیست و در مورد احتیاط مذکور می‏تواند به‌فقیه‌دیگری مراجعه‌کند.

به‌طور یقین می‌توان گفت حلال بودن درآمد، شرعی بودن تجارت و معامله‌با صداقت ما را به‌سمت یمان کامل و راسخ، دینداری، عبادت صحیح و آبرومند راهنمایی می‌کند. همچنین کسب روزی حلال موجب ارزشمندتر شدن نماز و نیایش ما می‌شود.

بیشتر بخوانید

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

احکام پرسوال جنسی و زناشویی

احکام پرسوال جنسی و زناشویی

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

نگاه کردن به نامحرم چه حکمی دارد؟

نگاه کردن به نامحرم چه حکمی دارد؟

دادن چه نوع هدیه ای حرام می باشد؟

دادن چه نوع هدیه ای حرام می باشد؟

احکام شرعی رهن خانه از نظر مراجع تقلید

احکام شرعی رهن خانه از نظر مراجع تقلید

احکام مهم نزدیکی در دوران قاعدگی

احکام مهم نزدیکی در دوران قاعدگی

فاصله زن و مرد در نماز فرادا و جماعت

فاصله زن و مرد در نماز فرادا و جماعت

ثواب و شرایط قربانی کردن در عید قربان

ثواب و شرایط قربانی کردن در عید قربان

حکم لطمه زنی و برهنه شدن در عزاداری حسینی

حکم لطمه زنی و برهنه شدن در عزاداری حسینی
مشاهده

مطالب بیشتر در احکام

عقد و عروسی درماه محرم حرام است یا نه؟

عقد و عروسی درماه محرم حرام است یا نه؟

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

حکم آرایش زنان در اسلام چه می باشد؟

حکم آرایش زنان در اسلام چه می باشد؟

شرایط عده زن بعد طلاق و فوت همسرش

شرایط عده زن بعد طلاق و فوت همسرش

احادیث تکان دهنده در مورد عاقبت شکستن دل

احادیث تکان دهنده در مورد عاقبت شکستن دل

تفاوت دیه زن و مرد از نگاه اسلام

تفاوت دیه زن و مرد از نگاه اسلام

قرض دادن در اسلام چه حکمی دارد؟

قرض دادن در اسلام چه حکمی دارد؟

صیغه قبل از عقد صحیح است یا غلط؟

صیغه قبل از عقد صحیح است یا غلط؟

اعمال سفارش شده ی ماه مبارک رمضان

اعمال سفارش شده ی ماه مبارک رمضان

شرایط صحیح نیت روزه واجب ، قضا و مستحبی

شرایط صحیح نیت روزه واجب ، قضا و مستحبی

مطالب مرتبط

حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع تقلید و قانون

حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع تقلید و قانون

حرکت خطرناک مرد جوان پس از باخت شرط بندی جام جهانی! + فیلم

حرکت خطرناک مرد جوان پس از باخت شرط بندی جام جهانی! + فیلم

شرایط مالک شدن زن در نصف اموال منقول و غیر منقول شوهر

شرایط مالک شدن زن در نصف اموال منقول و غیر منقول شوهر

آیا موجر می تواند ضمن شرط ،ملک اجاره را تصرف کند؟

آیا موجر می تواند ضمن شرط ،ملک اجاره را تصرف کند؟

احکام شرعی حرکت کردن در هنگام نماز خواندن

احکام شرعی حرکت کردن در هنگام نماز خواندن

شرط عجیب و دردناک مرکز زیبایی برای استخدام زنان!+فیلم

شرط عجیب و دردناک مرکز زیبایی برای استخدام زنان!+فیلم

شروط بازیگران مشهور ایرانی برای بازی + تصاویر

شروط بازیگران مشهور ایرانی برای بازی + تصاویر

احکام “تقلید” از مراجع در مذهب های مختلف

احکام “تقلید” از مراجع در مذهب های مختلف

فرزندی که فدای شرط عجیب همسر شد

فرزندی که فدای شرط عجیب همسر شد

پاسخ به سوالات احکام و مسائل شرعی مبتلا به مکلفین

پاسخ به سوالات احکام و مسائل شرعی مبتلا به مکلفین

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

گناه و احکام سقط جنین از نظر مراجع

گناه و احکام سقط جنین از نظر مراجع

احکام “ضمانت” های مختلف طبق نظرات مراجع

احکام “ضمانت” های مختلف طبق نظرات مراجع

حکم خوانندگی خواننده زن از نظر مراجع تقلید

حکم خوانندگی خواننده زن از نظر مراجع تقلید

اگر موجر پول رهن را به ما پس نداد چه کنیم؟

اگر موجر پول رهن را به ما پس نداد چه کنیم؟

سود سپرده های بانکی چه حکمی دارد؟ + نظر مراجع

سود سپرده های بانکی چه حکمی دارد؟ + نظر مراجع

شیوه غسل جنابت و احکام “غسل جنابت” از نظر مراجع

شیوه غسل جنابت و احکام “غسل جنابت” از نظر مراجع

قبل از اجاره خانه این نکات را حتما چک کنید

قبل از اجاره خانه این نکات را حتما چک کنید

حکم تراشیدن ریش از نظر مراجع

حکم تراشیدن ریش از نظر مراجع

حکم شرعی کشیدن قلیان از دیدگاه مراجع

حکم شرعی کشیدن قلیان از دیدگاه مراجع