بیشتر بخوانید

چطور خانواده ای شاد داشته باشیم؟

چطور خانواده ای شاد داشته باشیم؟

روش صحیح مراقبت و تغذیه بره در منزل

روش صحیح مراقبت و تغذیه بره در منزل

عادات غلط افراد موفق در محل کار !!

عادات غلط افراد موفق در محل کار !!

اگر خانواده دچار مشکلات اقتصادی شد چه کنیم؟

اگر خانواده دچار مشکلات اقتصادی شد چه کنیم؟

آموزش کامل پرورش گیاه پرخاصیت پرسیاوشان در منزل

آموزش کامل پرورش گیاه پرخاصیت پرسیاوشان در منزل

معرفی گیاه پپرومیا کاپراتا و روش نگهداری آن

معرفی گیاه پپرومیا کاپراتا و روش نگهداری آن

راه هایی برای جلوگیری از ولخرجی

راه هایی برای جلوگیری از ولخرجی

چالکود درختان چیست و چه زمانی انجام میشود؟

چالکود درختان چیست و چه زمانی انجام میشود؟

دمپایی لا انگشتی رو حتما اینطوری تمیز کنید

دمپایی لا انگشتی رو حتما اینطوری تمیز کنید

چگونه خاطرات تلخ گذشته را فراموش کنیم؟

چگونه خاطرات تلخ گذشته را فراموش کنیم؟
اصول نوشتن قولنامه شفاف و محکم در معاملات
قولنامه دارای قواعد خاصی است که عدم رعایت آن، موجب ایجاد اختلافات بین خریدار و فروشنده و عدم ارزش لازم، برای مراجع قضایی می شود.

اصول نوشتن قولنامه یا مبایعه‌نامه‌که‌خریدار و فروشنده‌باید بدانند

قولنامه‌انواع مختلفی دارد و هر قولنامه‌اصول خاصی برای نوشتن دارد. گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، در این زمان قراردادی میان طرفین به‌نام قولنامه‌تنظیم می‌شود.

در هنگام نوشتن یا تنظیم قولنامه‌اصول مشخصی وجود دارد که‌در صورت رعایت نشدن این اصول قولنامه‌از حالت یک سند عادی خارج شده‌و برای مراجع قضایی فاقد اعتبار می‌شود بنابراین هنگام تنظیم قولنامه‌خریدار و فروشنده‌باید به‌برخی نکات توجه‌داشته‌باشند تا دچار مشکل نشوند.

در این بخش از سبک زندگی مجله اینترنتی فنجان تفات قولنامه‌و مبایعه‌نامه‌و هر آنچه‌خریدار و فروشنده‌در تنظیم قولنامه‌باید بدانند را آورده‌ایم.

قولنامه

تفاوت دو واژه‌قولنامه‌و مبایعه‌نامه

مبایعه‌نامه‌سندی است که‌در آن برای خرید مال، خریدار و فروشنده‌با هم توافق می‌کنند و در زمان تحویل دادن مال از جانب فروشنده‌و تحویل گرفتن آن از جانب خریدار، تعهداتی را هر دو طرف متقبل می‌شوند. مبایعه‌نامه‌یک سند عادی بوده‌و با سند رسمی کاملاً متفاوت است.

قولنامه‌قول مکتوب است و زمانی که‌خریدار و فروشنده‌قصد خرید یا فروش مالی را دارند، اما مقدمات آن فراهم نیست، به‌صورت قراردادی میان طرفین تنظیم می‌گردد.

از نظر لغوی این دو با یکدیگر تفاوت دارند اما جالب است بدانید که‌از نظر حقوقی، تفاوتی فاحشی بین مبایعه‌نامه‌و قولنامه‌وجود ندارد اما تفاوت جزئی بین قولنامه‌و مبایعه‌نامه‌وجود دارد.

قولنامه‌به‌معنی مالکیت خریدار نیست. درقولنامه‌نباید به‌محض تنظیم قرارداد، وجه‌را به‌فروشنده‌پرداخت کنید بلکه‌شما با این تعهد نامه‌در واقع از فروشنده‌قول خواهید گرفت که‌تا آماده‌کردن وجه‌اولیه، مال را به‌کس دیگری نفروشد. در مورد مبایعه‌نامه‌به‌محض اینکه‌قرارداد منعقد شد، لازم است وجهی را به‌فروشنده‌پرداخت کنید و فروشنده‌در ازای دریافت وجه، باید سند مبایعه‌نامه‌را به‌شما ارائه‌کند.

نوشتن قولنامه

نمونه‌متن قولنامه‌ملک و زمین

خریدار:

 • نام و نام خانوادگی:
 • نام پدر:
 • شماره‌شناسنامه:
 • محل صدور:
 • متولد سال:
 • کد ملی:
 • شغل:
 • آدرس محل سکونت:
 • شماره‌تلفن:

فروشنده:

 • نام و نام خانوادگی:
 • نام پدر:
 • شماره‌شناسنامه:
 • محل صدور:
 • متولد سال:
 • کد ملی:
 • شغل:
 • آدرس:
 • محل سکونت:
 • شماره‌تلفن:

مورد معامله:

تمامی ششدانگ یک باب خانه/ یکدست گاه‌آپارتمان به‌مساحت …. مترمربع احداثی در پلاک ثبتی …. فرعی از …. اصلی بخش ….. به‌نشانی ….. با کلیه‌توابع و لواحق آن از هر جهت از جمله‌امتیازات آب، برق، گاز و تلفن شماره‌….

بهای مورد معامله:

قیمت مورد معامله‌مبلغ ….. ریال برابر ….. تومان است که‌به‌ترتیب ذیل پرداخت می‌شود.

الف:  مبلغ …. ریال نقداً پرداخت شده‌است ( طی چک بانکی شماره‌…… مورخ …… حساب جاری …… بانک …… به‌فروشنده‌تحویل گردید.)

ب: مبلغ ….. ریال باقیمانده‌بهای مورد معامله‌به‌هنگام تنظیم سند رسمی / تحویل/ پرداخت می‌شود. ( عدم پرداخت هریک ازمبالغ فو ق در موعد مقرر موجب من فسخ شدن و بی اعتباری معامله‌و تعلق وجوه‌پرداختی به‌فروشنده‌خواهدبود، در اینصورت فروشنده‌مختار است به‌لحاظ من فسخ شدن قرارداد مورد معامله‌رابه‌ثالث بفروشد، با توجه‌به‌این توافق طرفین در اینصورت نیازی به‌رجوع به‌داد گاه‌و ابطال این قرار داد خواهدبود.)

متن قولنامه

در نوشتن قولنامه‌چه‌اصولی را باید رعایت کرد؟

در زمان نوشتن قولنامه‌ملک باید به‌دقت اصول مشخصی را رعایت کنیم تا در صورت به‌وجود آمدن اختلاف خریدار یا فروشنده‌بتواند به‌مراجع قضایی رجوع کند و مرجع قضایی بدون هیچ ابهامی با استناد به‌قولنامه‌اختلاف را رفع کند.اگر در هنگام نوشتن قولنامه‌این اصول رعایت نشود، قولنامه‌برای مراجع قضایی فاقد اعتبار است.

با افزودن برخی موارد می‌توان به‌راحتی از به‌وجود آمدن اختلافات جلوگیری نمود:

 1. همانطور که‌در این بخش از مجله اینترنتی فنجان اشاه‌شده‌است اگر فروشنده‌وارث باشد، اسم تمام وراث باید قید شود و هنگام پرداخت، پرداخت متناسب با مقدار سهم هر وراث به‌صورت جداگانه‌صورت گیرد.
 2. برای انجام امور انتقال سند ملک الزام به‌تنظیم سند، حتماً باید قید شود.
 3. زیر قولنامه‌را باید دو نفر عادل به‌عنوان شاهد امضا کنند.
 4. برخی ویژگی های ملک مانند متراژ، شماره‌طبقه، انباری، شماره‌پارکینگ، شمالی یا جنوبی بودن ساختمان و… در متن قولنامه‌دقیقاً قید شود.
 5. اگر همراه‌ملک لوازم منزل نیز به‌فروش رود باید در قولنامه‌از آنها نام برد.
 6. در قولنامه‌ثبت آدرس و شماره‌دفترخانه‌ای تنظیم سند، انجام شود.
 7. در قولنامه‌مبلغ دقیق بیعانه‌قید شود.
 8. اگر در زمان تنظیم قرارداد مبالغ را به‌صورت چک می‌پردازید حتما مبالغ به‌صورت چک در وجه‌فروشنده‌صادر شود و در متن قولنامه‌نوشته‌شود که‌هر چکی برای چه‌موضوعی صادرشده‌است.

مبایعه‌نامه

در صورتی که‌در روز نوشتن قولنامه‌یکی از طرفین در دفترخانه‌حاضر نشوند چه‌باید کرد؟

در روز انتقال سند در دفترخانه‌اگر یکی از طرفین قرارداد حاضر نشوند، طرف مقابل از دادگاه‌می‌تواند درخواست الزام معامله‌به‌تنظیم سند دهد و پس از قطعی شدن، حکم صدور اجرای آن را دریافت کند. پس از آن اگر طرف معامله‌برای امضای حکم در دفترخانه‌حضور نیابد، سند انتقال را، نماینده‌اجرای احکام امضاء می‌کند.

لزوم هر شکایتی این است که‌خود شاکی همه‌ی اصول را کاملاً رعایت کرده‌باشد بنابراین قبل از اقامه‌این دعوا خریدار یا فروشنده‌باید حضور خود در دفترخانه‌و حاضر نشدن طرف دیگر را از طریق دفترخانه‌یا تأمین دلیل از دادگاه‌و یا ارسال اظهارنامه‌در دفترخانه‌به‌ثبت برساند.

خریدار و فروشنده

اعتبار قولنامه‌در دادگاه‌چه‌قدر است؟

قولنامه‌در دادگاه‌معتبر است. اگر بنگاهی که‌در آن قولنامه‌نوشته‌شود، فاقد مجوز رسمی از اتحادیه‌مشاورین املاک باشد قولنامه‌فاقد اعتبار حقوقی است و در صورت بروز مشکلات هیچ مرجع قضایی به‌مفاد قولنامه‌استناد نمی کند بنابراین توجه‌به‌اعتبار بنگاه‌یا مشاور املاک مهم ترین نکته‌ای است که‌باید به‌آن توجه‌کرد.

مهمترین جزء قولنامه

اولین و مهم ترین بخش در قولنامه‌مشخصات خریدار، فروشنده‌و ملکی که‌قرار است معامله‌شود، است. در این سند زمان آغاز و پایان معامله‌ذکر می‌شود و طرفین بنا به‌توافقی که‌بین خودشان می‌کنند، حقی را برای فسخ معامله‌در صورت به‌وجود آمدن شرایط خاص در نظر می‌گیرند.

اجزای قولنامه

قولنامه‌وجه‌التزامی (اجباری) چیست و قرار دادن وجه‌التزام در قولنامه‌به‌چه‌طریقی صورت می‌گیرد؟

برای محکم کردن قولنامه‌طرفین قرارداد، مبلغی را تعیین می‌کنند و در قرارداد قید می‌کنند تا اگر متعهد، تعهد خود را انجام نداد، باید مبلغی به‌طرف دیگر (معهد له) بپردازد، به‌این مبلغ را وجه‌التزام می‌گویند.

درج وجه‌التزام در قولنامه‌به‌طریق زیر صورت می‌گیرد:

در قولنامه‌طرفین موافقت می‌کنند در تاریخ..... در دفترخانه‌شماره..... حضور پیدا کنند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هریک در دفترخانه، وی مکلف است مبلغ.... به‌طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه‌التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.

اگر فروشنده‌یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع نمایند، باید مبلغی را باید به‌طرف دیگر بپردازد. اگر فروشنده‌به‌تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار وجه‌التزام تعیین شده‌را با احراز عدم اجرای تعهد مطالبه‌کند، و نمی توان هم وجه‌التزام را بگیرد و هم از فروشنده‌بخواهد که‌مورد معامله‌را با سند رسمی به‌وی انتقال دهد.

قولنامه‌وجه‌التزامی

فروشنده‌و خریدار در ضمن تنظیم قولنامه‌چه‌نکاتی را باید رعایت کنند؟

نکاتی که‌فروشنده‌در ضمن تنظیم قولنامه‌باید رعایت کند:

 1. با بررسی توان مالی خریدار در تنظیم قولنامه‌شروطی قرار دهد که‌اگر خریدار توان مالی نداشت معامله‌فسخ شود.
 2. قبل از دریافت کل مبلغ قرارداد نسبت به‌انتقال ملک اقدام نکند.
 3. هنگام تنظیم قولنامه‌زمانی برای روز انتقال سند، تعیین نماید تا اگر در زمان مشخص پرداخت صورت نگرفت، بتواند معامله‌را فسخ نماید.
 4. در صورتی که‌ملک مورد معامله‌مالکین متعدد دارد باید قولنامه‌را همه‌مالکین امضا کنند و یا یکی از مالکین از سایرین وکالت برای فروش داشته‌باشد و قولنامه‌را به‌وکالت از سایرین امضا کند.
 5. فروشنده‌باید در قولنامه‌همه‌مشخصات ملک را قید نماید.
 6. در صورتی که‌فروشنده‌مبلغ مورد معامله‌را از طریق چک دریافت کند باید در قولنامه‌قید کند در صورت برگشت خوردن چک معامله‌فسخ می‌شود.

خرید و فروش ملک

نکاتی که‌خریدار باید در ضمن قولنامه‌به‌آن توجه‌کند:

 1. خریدار هنگام تنظیم قولنامه‌باید دقت کند که‌توابع، ملحقات و مشاعات ملک مانند آب، برق، گاز، انباری، پارکینگ و …دقیق در سند عنوان شده‌باشد.
 2. باید تمام مشخصات ملکی که‌خریدار قصد خرید آن را دارد باید مطابق آنچه‌باشد که‌در سند قید شده‌است.
 3. خریدار با ید به‌مشخصات سند دقت کند که‌ملک در وثیقه، رهن و یا توقیف نباشد.
 4. اگر ملک مورد معامله‌به‌فروشنده‌ارث رسیده‌است، خریدار برای اینکه‌دچار مشکلات انحصار ورثه‌نشود، باید گواهی انحصار وراثت و برگه‌تصفیه‌حساب مالیات بر ارث را مشاهده‌نماید.
 5. اگر طرف مقابل خریدار، فروشنده‌وکیل، ولی یا قیم مالک است، باید خریدار علت عدم حضور خود مالک را دریابد و سپس برگه‌وکالت نامه‌را ببیند تا مشخص شود که‌وکالت حق فروش و دریافت مبلغ فروش را دارد یا نه؟ اگر طرف معامله، قیم مالک است باید دید که‌قیم حق فروش دارد و یا به‌دخالت مقام قضایی نیاز است.
 6. اگر فروشنده‌ممنوع المعامله‌باشد یا مشمول فرار نظام وظیفه‌باشد انتقال سند ممکن نیست.
 7. در صورتی که‌مالک پیر باشد باید در مورد محجور بودن آن تحقیق شود.
 8. خریدار در زمان قولنامه‌باید به‌پرداخت بیعانه‌اکتفا کند و هرگز کل مبلغ قرارداد را تا زمانی که‌انتقال کامل سند صورت نگرفته‌پرداخت نکند.
بیشتر بخوانید

رازهای خواندنی سبزه ی عید و طرز تهیه انواع آن

رازهای خواندنی سبزه ی عید و طرز تهیه انواع آن

کلید موفقیت در مصاحبه شغلی

کلید موفقیت در مصاحبه شغلی

راهنمای نگهداری هیپوستس ، گل زیبای خال صورتی

راهنمای نگهداری هیپوستس ، گل زیبای خال صورتی

افراد پرمشغله برای داشتن زندگی سالم بدانند

افراد پرمشغله برای داشتن زندگی سالم بدانند

عوارض جدی نامناسب بودن نور محیط کار

عوارض جدی نامناسب بودن نور محیط کار

همسر مسئولیت پذیر چنین ویژگی هایی دارد

همسر مسئولیت پذیر چنین ویژگی هایی دارد

راه و روش شستن انواع سگ خانگی

راه و روش شستن انواع سگ خانگی

بهترین روش نگهداری گیاه پپرومیا ابلق در خانه

بهترین روش نگهداری گیاه پپرومیا ابلق در خانه

اگر قصد خرید یخچال دارید لازمه بدونید که ..

اگر قصد خرید یخچال دارید لازمه بدونید که ..

در محل کارتان لبخند بزنید تا ....

در محل کارتان لبخند بزنید تا ....
مشاهده

مطالب بیشتر در کار و زندگی

خطاهای والدین و دوستی نامناسب دختر و پسر

خطاهای والدین و دوستی نامناسب دختر و پسر

یک محیط کاری مناسب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

یک محیط کاری مناسب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

چگونه در تمام مراحل کاری به موفقیت برسیم؟ + 7 راه طلایی

چگونه در تمام مراحل کاری به موفقیت برسیم؟ + 7 راه طلایی

60 عادت متفاوت افراد موفق که همین امروز باید بدانید

60 عادت متفاوت افراد موفق که همین امروز باید بدانید

8 اشتباه والدین که آینده مالی فرزندان را خراب می کند

8 اشتباه والدین که آینده مالی فرزندان را خراب می کند

آموزش سالم ترین روش فریز کردن سبزی

آموزش سالم ترین روش فریز کردن سبزی

نحوه برقراری ارتباط موثر با تیپ های شخصیتی مختلف

نحوه برقراری ارتباط موثر با تیپ های شخصیتی مختلف

نکات کلیدی زندگی همراه با نشاط و آرامش!

نکات کلیدی زندگی همراه با نشاط و آرامش!

7 اصل اساسی مذاکره در کسب و کار

7 اصل اساسی مذاکره در کسب و کار

روش صحیح پرورش و نگهداری گیاه حسن یوسف

روش صحیح پرورش و نگهداری گیاه حسن یوسف

مطالب مرتبط

بازگشت امیر تتلو به زندان برای آزاد شدن سند وثیقه!

بازگشت امیر تتلو به زندان برای آزاد شدن سند وثیقه!

پشت صحنه فیلم ثبت با سند برابر است + تصاویر

پشت صحنه فیلم ثبت با سند برابر است + تصاویر

اکران فیلم ثبت با سند برابر است پس از 2 سال + عکس

اکران فیلم ثبت با سند برابر است پس از 2 سال + عکس

نوشته های مرموز باستانی که هیچوقت رمز گشایی نشدند!

نوشته های مرموز باستانی که هیچوقت رمز گشایی نشدند!

فروش یک آپارتمان به 8 نفر! + جزئیات

فروش یک آپارتمان به 8 نفر! + جزئیات

نکات حقوقی در نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر

نکات حقوقی در نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر

اصول صحیح نوشتن سفته چیست؟

اصول صحیح نوشتن سفته چیست؟

جنجال بدهی 25 میلیاردی پسر اسطوره فوتبال به دولت

جنجال بدهی 25 میلیاردی پسر اسطوره فوتبال به دولت

چرا باید از وکیل ملکی برای دعاوی ملکی مان استفاده کنیم ؟

چرا باید از وکیل ملکی برای دعاوی ملکی مان استفاده کنیم ؟

بایدها و نبایدهای نوشتن رزومه کاری

بایدها و نبایدهای نوشتن رزومه کاری

وکالت بلاعزل و نحوه ابطال آن

وکالت بلاعزل و نحوه ابطال آن

تعریف و مراحل نوشتن یک بیزینس پلن خوب

تعریف و مراحل نوشتن یک بیزینس پلن خوب

قانون افراز و فروش ملک مشاع

قانون افراز و فروش ملک مشاع

برای نوشتن رزومه کاری به چه نکاتی توجه کنیم؟

برای نوشتن رزومه کاری به چه نکاتی توجه کنیم؟

علامت کودکانی که دچار اختلال در نوشتن هستند

علامت کودکانی که دچار اختلال در نوشتن هستند

شرایط جدید اخذ اقامت ترکیه

شرایط جدید اخذ اقامت ترکیه

وکیل چه کارهایی انجام می دهد

وکیل چه کارهایی انجام می دهد

مهریه و سند ازدواج یک متری دختر ناصرالدین شاه + عکس

مهریه و سند ازدواج یک متری دختر ناصرالدین شاه + عکس

تغییر الگوریتم گوگل و تاثیر آن در سئو

تغییر الگوریتم گوگل و تاثیر آن در سئو

دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری چگونه است؟

دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری چگونه است؟