بیشتر بخوانید

داستان کوتاه و جالب تختخواب مرگ

داستان کوتاه و جالب تختخواب مرگ

شخصیت شناسی با لبخند

شخصیت شناسی با لبخند

داستان زهر عسل

داستان زهر عسل

سقوط وحشتناک مرد جوان داخل استخر تمساح ها! + فیلم 14+

سقوط وحشتناک مرد جوان داخل استخر تمساح ها! + فیلم 14+

زیباترین مادران دنیا

زیباترین مادران دنیا

شگفت انگیزترین انسان های جهان

شگفت انگیزترین انسان های جهان

درخواست طلاق زنی به خاطر انتخاب اسم فرزندش !!

درخواست طلاق زنی به خاطر انتخاب اسم فرزندش !!

تصویری ترسناک از داخل گوشی تلفن خانه ای در سیدنی

تصویری ترسناک از داخل گوشی تلفن خانه ای در سیدنی

از جمله عجیب ترین تصاویر دنیا

از جمله عجیب ترین تصاویر دنیا

استفاده زشت زن چینی از فرزندش برای تست عشق شوهرش!

استفاده زشت زن چینی از فرزندش برای تست عشق شوهرش!
ضرب المثل گرگ زاده عاقبت گرگ شود
گرگ زاده عاقبت گرگ شود ،حکایتی از سعدی در مورد جوانی که کارش دزدیو و راهزنی بوده که دستگیر می شود و با وجود بخشش و لطف از طرف شاه بعد از مدتی دوباره به همان کار قبلی خود می پردازد.

گرگ زاده عاقبت گرگ شود

گروهی دزد غارتگر بر سر کوهی، در کمینگاهی به‌سر می‌بردند و سر راه‌غافله‌ها را گرفته‌و به‌قتل و غارت می‌پرداختند و موجب ناامنی شده‌بودند. مردم از آنها ترس داشتند و نیروهای ارتش شاه‌نیز نمی توانستند بر آنها دست یابند، زیرا در پناهگاهی استوار در قله‌کوهی بلند کمین کرده‌بودند، و کسی را جرأت رفتن به‌آنجا نبود.

فرماندهان اندیشمند کشور، برای مشورت به‌گرد هم نشستند و درباره‌دستیابی بر آن دزدان گردنه‌به‌مشورت پرداختند و گفتند:هر چه‌زودتر باید از گروه‌دزدان جلوگیری گردد و گر نه‌آنها پایدارتر شده‌و دیگر نمی توان در مقابلشان مقاومت کرد.


درختی که‌اکنون گرفته‌است پای به‌نیروی مردی برآید ز جای
و گر همچنان روزگاری هلی به‌گردونش از بیخ بر نگسلی
سر چشمه‌شاید گرفتن به‌بیل چو پر شد نشاید گذشتن به‌پیل

سرانجام چنین تصمیم گرفتند که‌یک نفر از نگهبانان با جاسوسی به‌جستجوی دزدان بپردازد و اخبار آنها را گزارش کند و هر گاه‌آنان از کمینگاه‌خود بیرون آمدند، همان گروهی از دلاورمردان جنگ دیده‌و جنگ آزموده‌را به‌سراغ آنها بفرستند... همین طرح اجرا شد، گروه‌دزدان شبانگاه‌از کمینگاه‌خود خارج شدند، جستجوگر، بیرون رفتن آنها را گزارش داد، دلاورمردان ورزیده‌بیدرنگ خود را تا نزدیک کمینگاه‌دزدان که‌شکافی در کنار قله‌کوه‌بود رساندند و در آنجا خود را مخفی نمودند و به‌انتظار دزدان آماده‌شدند، طولی نکشید که‌گروهی از دزدان به‌کمینگاه‌خود باز گشتند و آنچه‌را غارت کرده‌بودند بر زمین نهادند، لباس رو و اسلحه‌های خود را در آوردند و در کناری گذاشتند، به‌قدری خسته‌و کوفته‌شده‌بودند که‌خواب آنها را فرا گرفت، همین که‌مقداری از شب گذشت و هوا کاملا تاریک گردید:

قرص خورشید در سیاهی شد یونس اندر دهان ماهی شد

دلاورمردان از کمین بر جهیدند و خود را به‌آن دزدان از همه‌جا بی خبر رسانده‌و دست یکایک آنها را بر شانه‌خود بستند و صبح همه‌آنها را دست بسته‌نزد شاه‌آوردند. شاه‌اشاره‌کرد که‌همه‌را اعدام کنید.

اتفاقا در میان آن دزدان، جوانی نورسیده‌و تازه‌به‌دوان رسیده‌وجود داشت، یکی از وزیران شاه، تخت شاه‌را بوسید و به‌وساطت پرداخت و گفت:(این پسر هنوز از باغ زندگی گلی نچیده‌و از بهار جوانی بهره‌ای نبرده، کرم و بزرگواری فرما و بر من منت بگذار و این جوان را آزاد کن.)

گرگ زاده‌

حکایت گرگ زاده

شاه‌از این پیشنهاد خشمگین شد و سخن آن وزیر را نپذیرفت و گفت:


پرتو نیکان نگیرد هر که‌بنیادش بد است تربیت نااهل را چون گردکان برگنبد است

بهتر این است که‌نسل این دزدان قطع و ریشه‌کن شود و همه‌آنها را نابود کردند، چرا که‌شعله‌آتش را فرو نشاندن ولی پاره‌آتش رخشنده‌را نگه‌داشتن و مار افعی را کشتن و بچه‌او را نگه‌داشتن از خرد به‌دور است و هرگز خردمندان چنین نمی کنند:


ابر اگر آب زندگی بارد هرگز از شاخ بید بر نخوری
با فرومایه‌روزگار مبر کز نی بوریا شکر نخوری

وزیر، سخن شاه‌را خواه‌ناخواه‌پسندید و آفرین گفت و عرض کرد:رای شاه‌عین حقیقت است، چرا که‌همنشینی با آن دزدان، روح و روان این جوان را دگرگون کرده‌و همانند آنها نموده‌است. ولی، امید آن را دارم که‌اگر او مدتی با نیکان همنشین گردد، تحت تأثیر تربیت ایشان قرار می‌گیرد و دارای خوی خردمندان شود، زیرا او هنوز نوجوان است و روح ظلم و تجاوز در نهاد او ریشه‌ندوانده‌است و در حدیث هم آمده:

کل مولود یولد علی الفطرة فابواه‌یهودانه‌او ینصرانه‌او یمجسانه.

هر فرزندی بر اساس فطرت پاک زاده‌می‌شود، ولی پدر و مادر او، او را یهودی یا نصرانی یا مجوسی می‌سازند.


پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد
سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد

گروهی از درباریان نیز سخن وزیر را تأکید کردند و در مورد آن جوان شفاعت نمودند. ناچار شاه‌آن جوان را آزاد کرد و گفت:(بخشیدم اگر چه‌مصلحت ندیدم)


دانی که‌چه‌گفت زال با رستم گرد دشمن نتوان حقیر و بیچاره‌شمرد
دیدیم بسی، که‌آب سرچشمه‌خرد چون بیشتر آمد شتر و بار ببرد

کوتاه‌سخن آنکه:آن نوجوان را با ناز و نعمت بزرگ کردند و استادان تربیت را برای او گماشتند و آداب زندگی و شیوه‌گفتگو و خدمت شاهان را به‌او آموختند، به‌طوری که‌به‌نظر همه، مورد پسند گردید. وزیر نزد شاه‌از وصف آن جوان می‌گفت و اظهار می‌کرد که‌دست تربیت عاقلان در او اثر کرده‌و خوی زشت او را عوض نموده‌است، ولی شاه‌سخن وزیر را نپذیرفت و در حالی که‌لبخند بر چهره‌داشت گفت:

عاقبت گرگ زاده‌گرگ شود گرچه‌با آدمی بزرگ شود

حدود دو سال از این ماجرا گذشت. گروهی از اوباش و افراد فرومایه‌با آن جوان رابطه‌برقرار کردند و با او محرمانه‌عهد و پیمان بستند که‌در فرصت مناسب، وزیر و دو پسرش را بکشد. او نیز در فرصت مناسب (با کمال ناجوانمردی) وزیر و دو پسرش را کشت و مال فراوانی برداشت و خود را به‌کمینگاه‌دزدان در شکاف بالای کوه‌رسانید و به‌جای پدر نشست.

شاه‌با شنیدن این خبر، انگشت حیرت به‌دندان گزید و گفت:

شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی؟ ناکس به‌تربیت نشود ای حکیم کس
باران که‌در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله‌روید و در شوره‌زار خس
زمین شوره‌سنبل بر نیاورد در او تخم و عمل ضایع مگردان
نکویی با بدان کردن چنان است که‌بد کردن بجای نیکمردان

بیشتر بخوانید

رازهای جالب در مورد پرنده ماهی عجیب ترین جاندار دنیا!

رازهای جالب در مورد پرنده ماهی عجیب ترین جاندار دنیا!

عکس گربه های ناز! - سری 2

عکس گربه های ناز! - سری 2

یکی از عجیب ترین دوقلوهای جهان شناسایی شد !

یکی از عجیب ترین دوقلوهای جهان شناسایی شد !

متن دکلمه تبریک میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع)

متن دکلمه تبریک میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع)

زنی که به خاطر بیماری اش پری دریایی شده ! + عکس

زنی که به خاطر بیماری اش پری دریایی شده ! + عکس

زن 42 ساله رکورد کاهش وزن را زد + عکس

زن 42 ساله رکورد کاهش وزن را زد + عکس

صدای عجیب از داخل تابوت مراسم خاکسپاری را برهم زد!

صدای عجیب از داخل تابوت مراسم خاکسپاری را برهم زد!

دست فرمان جالب زن موتورسوار + فیلم

دست فرمان جالب زن موتورسوار + فیلم

آب که سر بالا رفت قورباغه ابو عطا می خواند !

آب که سر بالا رفت قورباغه ابو عطا می خواند !

گربه دستش به گوشت نمی رسید گفت بو می ده

گربه دستش به گوشت نمی رسید گفت بو می ده
مشاهده

مطالب بیشتر در گوناگون

مراسم عروسی باشکوه فرزند ثروتمندترین مرد آسیا + عکس

مراسم عروسی باشکوه فرزند ثروتمندترین مرد آسیا + عکس

دختر روسی که درون بدن را می بیند + عکس

دختر روسی که درون بدن را می بیند + عکس

عکس آنجلینا جولی بر روی قلب برت پیت + عکس

عکس آنجلینا جولی بر روی قلب برت پیت + عکس

اینجا عروس تا 3 روز بعد عروسی حق توالت رفتن ندارد!!

اینجا عروس تا 3 روز بعد عروسی حق توالت رفتن ندارد!!

مردی که یک شبه 20 سال جوان شد ! + عکس

مردی که یک شبه 20 سال جوان شد ! + عکس

مراسم ازدواج عجیب مرد جوان با عروس مرده!! + عکس

مراسم ازدواج عجیب مرد جوان با عروس مرده!! + عکس

شلیک وحشتناک تیر به پای خرس گریزلی + فیلم

شلیک وحشتناک تیر به پای خرس گریزلی + فیلم

گل رزی که 1000 سال سن دارد

گل رزی که 1000 سال سن دارد

هدیه جالب کشور سنگاپور به 1 میلیون نفر! + تصاویر

هدیه جالب کشور سنگاپور به 1 میلیون نفر! + تصاویر

معمای جالب حبه قند

معمای جالب حبه قند

مطالب مرتبط

جزیره سنت ماری خانه دزدان دریایی + تصاویر

جزیره سنت ماری خانه دزدان دریایی + تصاویر

حادثه جدی برای جانی دپ در دزدان دریایی کارائیب

حادثه جدی برای جانی دپ در دزدان دریایی کارائیب

خاویر باردم بازیگر دزدان دریایی کارائیب 5 شد

خاویر باردم بازیگر دزدان دریایی کارائیب 5 شد

ساخت مجسمه دزدان دریایی بسیار زیبا و باورنکردنی + تصاویر

ساخت مجسمه دزدان دریایی بسیار زیبا و باورنکردنی + تصاویر

فامیلی جالب خانم وزیر سوژه رسانه ها شد!

فامیلی جالب خانم وزیر سوژه رسانه ها شد!

خالکوبی جنجالی نخست وزیر جدید کانادا + تصاویر

خالکوبی جنجالی نخست وزیر جدید کانادا + تصاویر

ازدواج زوج روسی به سبک دزدان دریایی! + عکس

ازدواج زوج روسی به سبک دزدان دریایی! + عکس

آذری جهرمی وزیر ارتباطات چند سالگی عاشق شد! + عکس

آذری جهرمی وزیر ارتباطات چند سالگی عاشق شد! + عکس

لباس جنجالی وزیر صهیونیست در جشنواره کن

لباس جنجالی وزیر صهیونیست در جشنواره کن

گیر کردن پاشنه کفش خانم وزیر در خیابان! + عکس

گیر کردن پاشنه کفش خانم وزیر در خیابان! + عکس

تصاویر دیدنی از حرکات عجیب وزیر امور خارجه جدید انگلیس

تصاویر دیدنی از حرکات عجیب وزیر امور خارجه جدید انگلیس

“آذری جهرمی وزیر ارتباطات” مهمان دورهمی میشود + عکس

“آذری جهرمی وزیر ارتباطات” مهمان دورهمی میشود + عکس

داستان پادشاه ، وزیر و غلام باهوش

داستان پادشاه ، وزیر و غلام باهوش

چاق بودن وزیر بهداشت دردسر ساز شد + تصاویر

چاق بودن وزیر بهداشت دردسر ساز شد + تصاویر

مصاحبه شکلکی خانم وزیر + تصاویر

مصاحبه شکلکی خانم وزیر + تصاویر

پذیرایی نتانیاهو از نخست وزیر ژاپن با دسر کفش + تصاویر

پذیرایی نتانیاهو از نخست وزیر ژاپن با دسر کفش + تصاویر

گرانقیمت ترین کت و شلوار مردانه جهان فروخته شد + تصاویر

گرانقیمت ترین کت و شلوار مردانه جهان فروخته شد + تصاویر

همسر دکتر ظریف در تله کابین رامسر + تصاویر

همسر دکتر ظریف در تله کابین رامسر + تصاویر

آقای نخست وزیر ایوانکا ترامپ را سورپرایز کرد + تصاویر

آقای نخست وزیر ایوانکا ترامپ را سورپرایز کرد + تصاویر

عکس خانوادگی دکتر ظریف وزیر امورخارجه ایران

عکس خانوادگی دکتر ظریف وزیر امورخارجه ایران