بیشتر بخوانید

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و دوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و دوم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیست و چهارم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیست و چهارم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در هفته 25 بارداری

وضعیت مادر و جنین در هفته 25 بارداری

اندازه جنین در هفته 26 بارداری و مراقبتهای لازم در این هفته

اندازه جنین در هفته 26 بارداری و مراقبتهای لازم در این هفته

وضعیت مادر و جنین در هفته27 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته27 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته 29 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته 29 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در “هفته 28 بارداری” و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در “هفته 28 بارداری” و مراقبتهای لازم

رشد جنین در هفته 31 ام بارداری و مراقبتهای لازم

رشد جنین در هفته 31 ام بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و سوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و سوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در هفته 30 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت جنین و مادر در هفته 30 بارداری و مراقبتهای لازم
وضعیت مادر و جنین در “هفته بیست و چهارم بارداری”
کودک شما در “هفته بیست و چهارم بارداری” شروع به نفس کشیدن می کند و وزن اضافه می کند همچنین ممکن است شما دچار تاری دید و بی حسی شود.

بارداری هفته‌به‌هفته : وضعیت جنین و مادر در هفته‌24 بارداری

اگر قادر بودید داخل رحم خود را ببینید، متوجه‌حالات غیر عادی صورت نوزاد خود میشدید! زمانی که‌عضلات صورت نوزاد تکامل و رشد پیدا میکند، نوزاد شروع به‌استفاده‌از آنها میکند و ابروهای خود را بالا و پایین میکند.
اصطلاح "کودک در آستانه‌زنده‌ماندن است" به‌این معنی است که‌اگر کودک شما در هفته‌24 به‌دنیا بیاید، ریه‌های او به‌حد کافی رشد کرده‌اند و کودک زنده‌میماند، البته‌با مراقبت های ویژه.
هفته‌24 بارداری یعنی ماه‌چندم

تغییرات جنین و مادر در هفته‌24 بارداری

تغییرات و وضعیت جنین در هفته‌بیست و چهارم بارداری

چهره‌کودک شما تقریبا شکل گرفته‌است، شکم شما بزرگ تر شده‌است و تغییرات بدنی زیادی برای مادر و کودک رخ خواهد داد.

در هفته‌24 اندازه‌کودک چقدر است؟

کودک شما به‌سرعت رشد میکند، هر هفته‌نزدیک 4 اونس بزرگ تر میشود و وزن او نیز افزایش پیدا میکند ؛ اندازه‌پای نوزاد در این هفته‌اندازه‌یک دانه‌ذرت است و هر هفته‌نیم اونس به‌آن اضافه‌میشود تا زمان تولد.

کودک من در هفته‌24 چه‌کاری انجام میدهد؟

  • تغییرات زیادی در این هفته‌برای کودک رخ میدهد ؛ مغز در حال رشد است، همچنین اجزای دیگر بدن او در حال تکامل است.
  • ریه‌کودک شما ،هر روز رشد میکند و موادی تولید میکنند به‌نام سورفاکتانت، و کمک میکنند تا کیسه‌های هوایی کوچک ریه‌به‌نام آلوئولی را باز نگه‌میدارد.
  • کودک، در رحم شما شروع به‌نفس کشیدن میکند.
  • قفسه‌سینه‌او حرکت میکند و مایع آمنیوتیک تولید میکند.
  • پوست نازک و نیمه‌شفاف کودک شروع به‌تغییر میکند، به‌علت رشد ماهیچه‌ها، اعضای بدن، استخوان ها و چربی وزن اضافه‌میکند و زیر پوست شفاف ،چربی جمع میشود.
  • اگرچه‌کودک در این مرحله‌کوچک و در حال رشد است، اما توانایی زنده‌ماندن دارد، به‌این معنی که‌خارج از رحم نیز زنده‌میماند ، اگرچه‌باید در دستگاه‌و زیر نظر مراقبت های ویژه‌باشد.

هفته‌24 بارداری و حرکات جنین

جنین در هفته‌بیست و چهار در شکم مادر

وضعیت مادر در هفته‌24 بارداری

بدن من در هفته‌24 چه‌فعالیت های دارد؟
  • بدن شما نیز هفته‌به‌هفته‌در حال تغییر است، در هفته‌24 رحم شما به‌اندازه‌یک توپ فوتبال است.
  • شما در این مرحله‌میزان گلوکز خود را باید کنترل کنید، تا دچار دیابت نشوید، که‌بر شرایط بارداری تاثیر گذار خواهد بود.
  • در این دوره‌شما هموروئید را تجربه‌میکنید که‌،مربوط به‌تورم رگ های مقعد میشود مثل رگ های پا که‌متورم هستند و خون در آنها جمع میشود و موجب درد میشود.
  • در این دوره‌،هورمون هایی ترشح میشود که‌موجب یبوست است و در این حالت نمیتوانید ادرار کنید و به‌رگ های شما فشار وارد میشود مقعد، دچار خارش میشود و قطرات خون مشاهده‌میشود اتفاق ناخوشایندی است که‌با کرم هموروئید درمان میشود ، حتما با پزشک خود در این مورد مشورت کنید.

علائم معمول در این دوره‌و مشکلات جسمی رایج زنان در هفته‌24 بارداری

سندرم تونل کارپ:

احساس میکنید انگشت ها و مچ شما بی حس میشود؟ سندرم تونل کارپ، یکی دیگر از علائم بارداری است. ورم بدن شما به‌دلیل مایعاتی است که‌در مناطق پایین بدن انباشته‌میشود، و زمانی که‌در حال استراحت هستید ،به‌مناطق دیگر بدن منتقل میشود و به‌اعصاب مچ و انگشتان فشار وارد میکند و موجب درد و گزگز شدن میشود.

تمام این علائم، با تولد نوزاد از بین میرود اما در حال حاضر مچ و انگشتان را حرکت دهید و در طول شب به‌آنها فشار وارد نکنید.

دید تار:

تار میبینید؟ باز هم هورمون های بارداری را سرزنش کنید!تولید اشک چشم را کاهش میدهند و دید شما را تحت تاثیر قرار میدهد ، از پزشک خود قطره‌چشم بگیرید.

کف دست قرمز :کف دست و پا قرمز میشود و شروع به‌خارش میکند به‌دلیل افزایش استروژن و فشار خون بالاست. از صابون استفاده‌نکنید، آب سرد یا یخ روی سطح بدن اعمال کنید.

هفته‌24 بارداری یعنی چند ماهگی

تغییر اندازه‌جنین از هفته‌16 تا 24

این هفته‌چه‌کاری انجام دهید:

با مدیر خود قرار ملاقات بگذارید. زمان آن رسیده‌که‌مدیر خود را از بارداری آگاه‌کنید ، این هفته‌حساسی است و شما نیاز به‌استراحت دارید.

شکم در این هفته‌چقد بزرگ میشود؟

در هفته‌24 نزدیک به‌14 تا 16 پوند وزن اضافه‌میکنید.

24 هفته‌چند ماه‌میشود؟

حساب کردن دوره‌ی بارداری کمی پیچیده‌است، اما در هفته‌24، شما 5 ماه‌و یک هفته‌باردار هستید.
بیشتر بخوانید

وضعیت جنین و مادر در “هفته دوازدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دوازدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته چهاردهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته چهاردهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته پانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته پانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هفدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هفدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هجدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هجدهم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیستم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیستم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته نوزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته نوزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته شانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته شانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و یکم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و یکم بارداری”
مشاهده

مطالب بیشتر در بارداری و نوزاد

وضعیت جنین و مادر در هفته چهارم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته چهارم بارداری

راهنمای بارداری هفته به هفته + تغییر وضعیت جنین

راهنمای بارداری هفته به هفته + تغییر وضعیت جنین

وضعیت جنین و مادر در هفته اول تا سوم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته اول تا سوم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته هشتم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته هشتم بارداری

هفته هفتم بارداری و نکات بسیار مهم هفته هفتم

هفته هفتم بارداری و نکات بسیار مهم هفته هفتم

گام به گام با مراقبت های بارداری در هفته ششم

گام به گام با مراقبت های بارداری در هفته ششم

انتظارات در “هفته نهم بارداری” و توصیه های هفته نهم

انتظارات در “هفته نهم بارداری” و توصیه های هفته نهم

انتظارات و توصیه های هفته پنجم بارداری

انتظارات و توصیه های هفته پنجم بارداری

وضعیت و تغییرات جنین و مادر در هفته یازدهم بارداری

وضعیت و تغییرات جنین و مادر در هفته یازدهم بارداری

وضعیت جنین و مادر در “هفته سیزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته سیزدهم بارداری”

مطالب مرتبط

وضعیت جنین و مادر در “هفته سیزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته سیزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در هفته هشتم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته هشتم بارداری

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیستم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیستم بارداری”

هفته بیستم بارداری وضعیت مادر و جنین چگونه است؟

هفته بیستم بارداری وضعیت مادر و جنین چگونه است؟

وضعیت مادر و جنین در “هفته 28 بارداری” و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در “هفته 28 بارداری” و مراقبتهای لازم

وضعیت و تغییرات جنین و مادر در هفته یازدهم بارداری

وضعیت و تغییرات جنین و مادر در هفته یازدهم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته 30 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت جنین و مادر در هفته 30 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و سوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و سوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در هفته چهارم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته چهارم بارداری

وضعیت مادر و جنین در هفته 25 بارداری

وضعیت مادر و جنین در هفته 25 بارداری

وضعیت جنین و مادر در “هفته دوازدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دوازدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هجدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هجدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته چهاردهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته چهاردهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و یکم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و یکم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در هفته 29 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته 29 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و دوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و دوم بارداری”

پیشنهاد طب سنتی برای باهوش شدن جنین

پیشنهاد طب سنتی برای باهوش شدن جنین

لیست مواد غذایی مفید و مهم برای رشد جنین

لیست مواد غذایی مفید و مهم برای رشد جنین

وضعیت جنین و مادر در “هفته هفدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هفدهم بارداری”

حرکات جنین و وضعیت مادر در هفته 38 بارداری

حرکات جنین و وضعیت مادر در هفته 38 بارداری