بیشتر بخوانید

چطور خانواده ای شاد داشته باشیم؟

چطور خانواده ای شاد داشته باشیم؟

روش صحیح مراقبت و تغذیه بره در منزل

روش صحیح مراقبت و تغذیه بره در منزل

عادات غلط افراد موفق در محل کار !!

عادات غلط افراد موفق در محل کار !!

اگر خانواده دچار مشکلات اقتصادی شد چه کنیم؟

اگر خانواده دچار مشکلات اقتصادی شد چه کنیم؟

آموزش کامل پرورش گیاه پرخاصیت پرسیاوشان در منزل

آموزش کامل پرورش گیاه پرخاصیت پرسیاوشان در منزل

معرفی گیاه پپرومیا کاپراتا و روش نگهداری آن

معرفی گیاه پپرومیا کاپراتا و روش نگهداری آن

راه هایی برای جلوگیری از ولخرجی

راه هایی برای جلوگیری از ولخرجی

چالکود درختان چیست و چه زمانی انجام میشود؟

چالکود درختان چیست و چه زمانی انجام میشود؟

دمپایی لا انگشتی رو حتما اینطوری تمیز کنید

دمپایی لا انگشتی رو حتما اینطوری تمیز کنید

چگونه خاطرات تلخ گذشته را فراموش کنیم؟

چگونه خاطرات تلخ گذشته را فراموش کنیم؟
ذهن خوانی افراد از طریق زبان بدن
حالات مختلف چهره یا حرکات بدن ما معنی خاصی دارد و نشان دهنده شخصیت یا احساسات یک فرد است که می توانید با دانستن معانی زبان بدن ارتباط بهتری با دیگران داشته باشید.

خواندن ذهن دیگران با زبان بدن

زبان بدن به‌سیگنال های غیر کلامی اشاره‌می‌کند که‌ما برای برقراری ارتباط از آن استفاده‌می‌کنیم. طبق نظر متخصصان، این سیگنال های غیر کلامی بخش عظیمی از ارتباطات روزانه‌را تشکیل می‌دهند از حالات چهره‌ما تا حرکات بدن، چیزهایی که‌نمی گوییم به‌این شکل می‌توانند اطلاعاتی را منتقل کنند.

گفته‌شده‌که‌زبان بدن بین 60 تا 65 درصد کل ارتباطات را تشکیل می‌دهد. درک زبان بدنی مهم است، اما توجه‌به‌سایر نشانه‌ها ضروری است. در بسیاری از موارد، شما باید به‌جای تمرکز بر یک اقدام واحد، به‌سیگنال ها به‌عنوان یک گروه‌نگاه‌کنید.در این متن چیزی که‌می‌خواهید زبان بدنی را تفسیر کنید آورده‌شده‌است.

حالات چهره:

لحظه‌ای در مورد این فکر کنید که‌یک فرد چقدر قادر است فقط با چهره‌حرفهای خود را منتقل کند لبخند می‌تواند نشانه‌تایید یا شادی ،اخم نشانه‌نارضایتی و یا غم باشد در برخی موارد حالات چهره‌ما ممکن است احساسات واقعی ما را در مورد یک وضعیت خاص نشان دهد در حالی که‌شما می‌گویید احساس خوبی دارید، حالت صورت ممکن است غیر از این گفته‌را نشان دهد.

تنها چند نمونه‌از احساساتی که‌می‌توانند از طریق حالت های چهره‌بیان شوند عبارتند از:

 • خوشحالی
 • غم
 • خشم
 • شگفتی
 • تنفر
 • ترس
 • گیجی
 • هیجان
 • هوس
 • بی حرمتی.

حالت چهره‌یک فرد می‌تواند به‌تعیین اینکه‌آیا ما به‌آنچه‌فرد می‌گوید اعتماد کنیم یا باور داشته‌باشیم، کمک کند. مطالعه‌ای نشان داد که‌بالا انداختن ابروها و لبخند می‌تواند نشان دهنده‌اطمینان باشد و هر دو حالت صمیمیت و اعتماد به‌نفس را منتقل می‌کند.

انواع حالت های چهره‌مرتبط با احساسات خاص از جمله‌شادی، عصبانیت، ترس، غافلگیری و ناراحتی برخوردار است.

تحقیقات حتی نشان می‌دهند که‌ما هوش مردم را براساس چهره‌و حالات آن ها قضاوت می‌کنیم و افرادی که‌چهره‌های باریک تر و بینی های بزرگ تری دارند، به‌احتمال بیشتر به‌عنوان هوشمند تلقی می‌شوند افراد با لبخند شاد نیز باهوش تر از افراد خشمگین قضاوت می‌شوند.

حالات چهره‌انسان

چشم ها:

چشم ها اغلب به‌عنوان "پنجره‌روح" به‌آن اشاره‌می‌شود، زیرا قادر به‌آشکار کردن یک معامله‌بزرگ در مورد چیزی است که‌فرد احساس و یا فکر می‌کند هنگامی که‌با فرد دیگری صحبت می‌کنید، یادداشت برداری از حرکات چشم یک بخش طبیعی و مهم از فرآیند ارتباط است.

برخی از چیزهایی که‌ممکن است به‌آن ها توجه‌داشته‌باشید، این است که‌آیا مردم به‌طور مستقیم ارتباط چشمی برقرار می‌کنند یا نگاه‌خود را تغییر می‌دهند، چقدر پلک می‌زنند و یا مردمک چشم آن ها گشاد شده‌یا نه.

هنگام ارزیابی زبان بدنی، به‌سیگنال های چشمی زیر توجه‌کنید:

نگاه‌:

وقتی یک فرد مستقیما به‌چشمان شما نگاه‌می‌کند در حین داشتن یک مکالمه، نشان می‌دهد که‌آن ها علاقه‌مند هستند و توجه‌می‌کنند. با این حال، ارتباط چشمی طولانی می‌تواند احساس تهدید باشد از طرف دیگر، قطع ارتباط چشمی و نگاه‌مکرر به‌دور ممکن است نشان دهد که‌فرد حواسش پرت و ناراحت است و یا سعی دارد احساسات واقعی خود را پنهان کند.

پلک زدن:

پلک زدن طبیعی است، اما شما باید توجه‌کنید که‌آیا فرد بیش از حد پلک می‌زند یا خیلی کم ، اما افراد اغلب وقتی احساس ناراحتی یا استرس می‌کنند به‌سرعت پلک می‌زنند.

پلک زدن می‌تواند نشان دهد که‌یک فرد عمدا می‌کوشد تا حرکات چشم را کنترل کند. به‌عنوان مثال، یک بازیکن پوکر ممکن است کم تر پلک بزند چون به‌عمد سعی دارد در مورد دستی که‌به‌او داده‌شده‌است بی هیجان ظاهر شود.

اندازه‌مردمک :

اندازه‌مردمک می‌تواند یک سیگنال ارتباط غیر کلامی بسیار ظریف باشد در حالی که‌سطح نور در محیط ،اتساع مردمک را کنترل می‌کند گاهی اوقات احساسات می‌تواند باعث ایجاد تغییرات کوچک در اندازه‌مردمک شود.

دهان :

حرکات دهان نیز می‌تواند در خواندن زبان بدن ضروری باشد. مثالا جویدن لب زیرین ممکن است نشان دهد که‌فرد احساس نگرانی، ترس و یا ناامنی دارد.

پوشاندن دهان ممکن است تلاشی برای مودب بودن باشد اگر فرد خمیازه‌یا سرفه می‌کند، اما ممکن است تلاشی برای پوشاندن نارضایتی باشد. لبخند احتمالا یکی از بزرگ ترین اشارات زبان بدنی است، اما می‌تواند به‌روش های زیادی تفسیر شود لبخند می‌تواند حقیقی باشد، یا می‌تواند برای بیان شادی کاذب، طعنه‌و یا حتی بدبینی به‌کار رود.

هنگام ارزیابی زبان بدنی، به‌دهان و سیگنال های لب زیرین توجه‌کنید:

لب های غنچه:

جمع کردن لب ها ممکن است نشانگر بیزاری، مخالفت، یا عدم اعتماد باشد.

گاز گرفتن لب:

افراد گاهی وقتی نگران، مضطرب هستند لب خود را گاز می‌گیرند.

پوشاندن دهان:

وقتی افراد می‌خواهند واکنش احساسی را پنهان کنند، ممکن است دهان خود را بپوشانند تا از نمایش لبخند یا پوزخند خودداری کنند.

به‌بالا یا پایین نگاه‌کردن :

تغییرات جزیی در دهان نیز می‌تواند شاخص های کمی از چیزی باشد که‌فرد احساس می‌کند. زمانی که‌دهان کمی بالا می‌رود ممکن است به‌این معنی باشد که‌فرد احساس خوشحالی می‌کند یا خوش بین است از طرف دیگر، دهان کمی پایین می‌تواند نشانه‌ناراحتی، مخالفت، و یا حتی یک چهره‌درهم و برهم باشد.

معنی حرکات لب

دست ها و پاها:

همچنین دست ها و پاها می‌توانند در انتقال اطلاعات غیر کلامی مفید باشند. دست به‌سینه‌بودن می‌تواند نشان دهنده‌حالت تدافعی باشد.

دیگر سیگنال های ظریف مثل گسترش بازوها ممکن است تلاشی برای بزرگ تر به‌نظر رسیدن باشد در حالی که‌نگه‌داشتن بازوها نزدیک به‌بدن ممکن است تلاشی برای به‌حداقل رساندن و یا عقب نشینی از توجه‌باشد.

زمانی که‌زبان بدنی را ارزیابی می‌کنید، به‌برخی از علائم زیر توجه‌کنید که‌دست ها و پاها ممکن است نشان دهند:

 • دست به‌سینه‌نشستن ممکن است نشان دهنده‌این باشد که‌فرد احساس تدافعی، دفاع از خود یا قطع رابطه دارد.
 • ایستادن با دست ها بر روی باسن می‌تواند نشانه‌این باشد که‌فرد حاضر و در کنترل است، یا ممکن است نشانه‌پرخاشگری نیز باشد.
 • قرار دادن دست به‌پشت ممکن است نشان دهد که‌فرد احساس خستگی، اضطراب و یا حتی عصبانیت می‌کند.
 • ضربه‌زدن با انگشتان و یا وول خوردن می‌تواند نشانه‌این باشد که‌فرد حوصله‌اش سر رفته، بی تاب و ناامید است.
 • پا روی پا انداختن می‌تواند نشان دهد که‌فرد احساس نزدیکی یا نیاز به‌حریم خصوصی دارد.

طرز ایستادن:

اینکه‌چطور بدن خود را نگه‌می‌داریم می‌تواند به‌عنوان بخش مهمی از زبان بدن عمل کند طرز ایستادن به‌این اشاره‌دارد که‌چگونه‌بدن خود را به‌خوبی شکل کلی فیزیکی یک فرد نگه‌داریم.

طرز ایستادن می‌تواند اطلاعات زیادی را در مورد چگونگی احساس فرد و همچنین اشاراتی در مورد ویژگی های شخصیتی، از جمله‌اینکه‌آیا فرد اعتماد به‌نفس دارد ، روشن فکر یا مطیع است انتقال دهد.

مثالا، صاف نشستن ممکن است نشان دهد که‌یک فرد متمرکز و به‌آنچه‌در حال رخ دادن است توجه‌می‌کند نشستن با بدن قوز کرده‌و دست روی دست دیگر می‌تواند نشان دهد که‌فرد حوصله‌اش سر رفته‌یا بی تفاوت است.

زمانی که‌می‌خواهید زبان بدنی را مطالعه‌کنید، سعی کنید به‌برخی از سیگنال ها توجه‌کنید که‌وضعیت بدنی فرد می‌تواند ارسال کند.

وضعیت بدنی باز شامل نگه‌داشتن تنه‌بدن باز است این نوع ژست نشان دهنده‌صمیمی بودن، باز بودن و تمایل است.

وضعیت بسته‌شامل مخفی کردن تنه‌بدن اغلب با خم شدن به‌جلو و نگه‌داشتن بازوها و پاها بر روی سینه‌است این نوع حالت می‌تواند نشانه‌خصومت، اضطراب و عصبانیت باشد.

ژست :

ژست می‌تواند برخی از سیگنال های مستقیم زبان بدن باشد تکان دادن، اشاره‌کردن و استفاده‌از انگشتان برای نشان دادن مقادیر عددی بسیار رایج و آسان برای درک حرکات است برخی از حالات ممکن است فرهنگی باشند، با این حال انگشت شست و یا نشانه‌صلح در یک کشور دیگر ممکن است معنای کاملا متفاوتی از آنچه‌در ایالات متحده‌دارد داشته‌باشد.

مثال های زیر تنها چند ژست و معانی احتمالی آن ها هستند:

مشت گره‌شده‌می‌تواند خشم را در برخی موقعیت ها و یا همبستگی در دیگران را نشان دهد.

انگشت شست بالا یا پایین اغلب به‌عنوان نشانه‌تایید و مخالفت استفاده‌می‌شود.

ژست "اکی"با لمس انگشت شست و اشاره‌در یک دایره، در حالی که‌از سه‌انگشت دیگر استفاده‌می‌شود می‌تواند به‌معنای "خوب" یا "بسیار خوب" استفاده‌شود با این حال در برخی از بخش های اروپا، سیگنال مشابهی برای اشاره‌به‌کار می‌رود اما در برخی از کشورهای آمریکای جنوبی این نماد در واقع یک ژست مبتذل است.

علامت V، با بلند کردن انگشت اشاره‌و انگشت میانی و جدا کردن آن ها برای ایجاد یک شکل V، به‌معنای صلح و یا پیروزی در برخی از کشورها ایجاد شده‌است. در انگلستان و استرالیا این نماد به‌معنای تهاجمی است هنگامی که‌پشت دست با سمت بیرونی روبرو است.

معنی حرکات زبان بدن

ایجاد اعتماد به‌نفس اولیه:

این نکات می‌توانند به‌شما کمک کنند زبان بدنی خود را طوری تنظیم کنید که‌اولین تاثیر را ایجاد کنید:

حالت بدنی صاف داشته‌باشید :

آسوده‌باشید، اما لم ندهید! بنشینید و بایستید و دست هایتان را کنار خود قرار دهید. از ایستادن و قرار دادن دست هایتان بر روی باسن خود اجتناب کنید چون این باعث می‌شود که‌شما بزرگ تر به‌نظر برسید ، که‌می‌تواند نشانه‌پرخاش یا تمایل به‌چیره‌شدن باشد .

محکم دست بدهید:

نمی خواهید که‌بد باشد یا بدتر یا برای فرد دیگری دردناک باشد اگر این کار را انجام دهد، شما به‌احتمال زیاد مهاجم خواهید بود.

ارتباط چشمی خوبی داشته‌باشید:

سعی کنید برای چند ثانیه‌به‌دیگران نگاه‌کنید این نشان خواهد داد شما صادق هستید اما، از تبدیل آن به‌یک بازی خیره‌کننده‌اجتناب کنید!

از لمس کردن صورت خودداری کنید :

یک درک مشترک وجود دارد افرادی که‌چهره‌خود را لمس می‌کنند می‌خواهند دروغ بگویند در حالی که‌این همیشه‌درست نیست، بهتر است که‌با موهای خود بازی نکنید و یا بینی خود را لمس نکنید، به‌خصوص اگر هدف شما به‌همان اندازه‌قابل اعتماد باشد.

صحبت های عمومی:

همچنین زبان بدنی مثبت می‌تواند به‌شما کمک کند تا افراد را مجذوب کنید، و هنگامی که‌در ملا عام صحبت می‌کنید اعتماد به‌نفس را افزایش دهید. در اینجا چند نکته‌وجود دارد که‌می‌توانند به‌شما کمک کنند این کار را انجام دهید:

حالت بدنی مثبتی داشته‌باشید:

صاف بنشینید و بایستید، شانه‌ها را عقب بیاندازید و بازوها باز و در کناره‌شما و یا در مقابل شما قرار بگیرند دستها را در جیب نگذارید چون باعث می‌شود بی هیجان به‌نظر برسید.

سر را بالا نگهدارید :

سر باید عمودی و تراز باشد خم کردن بیش از حد به‌جلو یا عقب می‌تواند باعث شود که‌شما پرخاشگر و یا متکبر به‌نظر برسید.

حالت بدنی خود را تمرین کنید:

از قبل باید گفت و گو خود را تمرین کنید، در حالت آرام بایستید و وزن خود را به‌طور مساوی توزیع کنید یک پا را کمی جلوتر از بقیه‌نگه‌دارید این به‌شما کمک می‌کند وضعیت بدنی خود را حفظ کنید.

این حالات بدن نشانه‌چیست؟

دست به‌سینه‌بودن:محافظه‌کاری

به‌دستان تان هنگام صحبت کردن با دیگران دقت کنید زیرا اگر هنگام صحبت با دیگران دست به‌سینه‌بایستید ، این مفهوم را به‌طرف مقابل منتقل می‌کنید که‌شما فردی محتاط هستید . همچنین این کار نشان می‌دهد به‌حرف های دیگران، اگر خلاف نظر شما باشند، اهمیتی نمی دهید و آنها را قبول ندارید.

دست به‌سینه‌بودن

دست در جیب گذاشتن طوری که‌انگشت شصت بیرون باشد:اعتماد به‌نفس بالا

در زبان بدن جزییات نیز از اهمیت بالایی برخوردارند و حالت هر یک از انگشتان نیز مفهومی خاص دارند. مثلا اگر هنگامی که‌دستان تان را در جیب تان می‌گذارید، انگشت شصت تان بیرون از جیب تان است، نشان دهنده‌این است که‌شما فردی با اعتماد به‌نفس بالا و فردی زیرک و باهوش هستید که‌دوست دارید رهبری یا مدیریت گروه‌را به‌عهده‌بگیرید و از توانایی هایتان در مواقع مختلف استفاده‌کنید.

گذاشتن یک انگشت روی صورت تان:علاقمند به‌موضوع

اگر هنگام صحبت با طرف مقابل خود ، طرف مقابلتان انگشت اش را زیر چانه‌یا روی گونه‌اش گذاشت او با زبان بدن خود به‌شما نشان می‌دهد که‌دقیق به‌حرف های شما توجه‌می‌کند و او فردی با قدرت و باهوش است.

خندیدن مدام:واقعیت یا ادا

دیگران از حالات چشم ها یا منحنی لب ها ، می‌توانند خنده‌واقعی یا تصنعی را از هم تشخیص دهند. پس اگر فکر می‌کنید ، می‌توانید با خندیدن مداوم احساسات خود را پنهان نمایید سخت در اشتباهید ، بنابراین لازم نیست که‌تحت هر شرایطی لبخند بزنید زیرا خنده‌های مصنوعی نه‌تنها حال شما که‌حال هیچ کس دیگری را نیز خوب نمی کند.

با لب های خود بازی کردن:در انتظار تایید بودن

اگر هنگام صحبت با دیگران دست روی لب خود بگذارید ،این پیام را به‌آنها منتقل می‌کنید که‌شما به‌دنبال تایید دیگران هستید.

خواراندن بینی:شک، دروغگویی

هنگام حرف زدن طرف مقابلتان به‌زبان بدن او توجه‌کنید . اگر او هنگام صحبت ، بینی خود را می‌خواراند به‌این دلیل نیست که‌بینی او می‌خوارد بلکه‌نشان دهنده‌این است که‌طرف مقابل تان در حال دروغ گفتن به‌شماست یا به‌حرف هایی که‌می‌زند اطمینان ندارد.

به‌چشم های طرف مقابل نگاه‌نکردن:عدم اعتماد به‌نفس

نگاه‌کردن به‌چشم افراد تاثیر فراوانی بر روی طرف مقابل می‌گذارد . این کار به‌طرف مقابل تان نشان می‌دهد که‌شما به‌حرف زدن با او تمایل دارید. اگر به‌طور مستقیم به‌چشم های فرد روبه‌رویتان خیره‌نمی شوید، نشان می‌دهید که‌اعتماد به‌نفس کافی یا حتی علاقه‌ای به‌برقراری ارتباط با او ندارید.

شل دست دادن:ضعف

بسیاری از افراد فکر می‌کنند که‌شل دست دادن نشانه‌فروتنی است اما شل دست دادن نشانه‌ضعف است، به‌همین علت بهتر است که‌هنگام دست دادن با دیگران، محکم دست های طرف مقابل تان را بفشارید تا بر روی آنها تاثیر بگذارید . مثلا اگر با رئیس تان محکم دست دهید، او باور می‌کند که‌شما مهارت بالایی در کارتان دارید.

اغراق کردن در حالات بدن:پنهان کردن حقیقت

اگر کسی در حرکات بدن خود اغراق نماید به‌طوری که‌بیش از اندازه‌بخواهد با زبان بدن چیزی را به‌شما بفهماند، این پیام را به‌دیگران می‌رساند که‌در حال پنهان کردن حقیقت است و حرف های او تمام واقعیت نیست. اما همیشه‌اغراق در حالات بدن جنبه‌منفی ندارد.

بیشتر بخوانید

رازهای خواندنی سبزه ی عید و طرز تهیه انواع آن

رازهای خواندنی سبزه ی عید و طرز تهیه انواع آن

کلید موفقیت در مصاحبه شغلی

کلید موفقیت در مصاحبه شغلی

راهنمای نگهداری هیپوستس ، گل زیبای خال صورتی

راهنمای نگهداری هیپوستس ، گل زیبای خال صورتی

افراد پرمشغله برای داشتن زندگی سالم بدانند

افراد پرمشغله برای داشتن زندگی سالم بدانند

عوارض جدی نامناسب بودن نور محیط کار

عوارض جدی نامناسب بودن نور محیط کار

همسر مسئولیت پذیر چنین ویژگی هایی دارد

همسر مسئولیت پذیر چنین ویژگی هایی دارد

راه و روش شستن انواع سگ خانگی

راه و روش شستن انواع سگ خانگی

بهترین روش نگهداری گیاه پپرومیا ابلق در خانه

بهترین روش نگهداری گیاه پپرومیا ابلق در خانه

اگر قصد خرید یخچال دارید لازمه بدونید که ..

اگر قصد خرید یخچال دارید لازمه بدونید که ..

در محل کارتان لبخند بزنید تا ....

در محل کارتان لبخند بزنید تا ....
مشاهده

مطالب بیشتر در کار و زندگی

خطاهای والدین و دوستی نامناسب دختر و پسر

خطاهای والدین و دوستی نامناسب دختر و پسر

یک محیط کاری مناسب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

یک محیط کاری مناسب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

چگونه در تمام مراحل کاری به موفقیت برسیم؟ + 7 راه طلایی

چگونه در تمام مراحل کاری به موفقیت برسیم؟ + 7 راه طلایی

60 عادت متفاوت افراد موفق که همین امروز باید بدانید

60 عادت متفاوت افراد موفق که همین امروز باید بدانید

8 اشتباه والدین که آینده مالی فرزندان را خراب می کند

8 اشتباه والدین که آینده مالی فرزندان را خراب می کند

آموزش سالم ترین روش فریز کردن سبزی

آموزش سالم ترین روش فریز کردن سبزی

نحوه برقراری ارتباط موثر با تیپ های شخصیتی مختلف

نحوه برقراری ارتباط موثر با تیپ های شخصیتی مختلف

نکات کلیدی زندگی همراه با نشاط و آرامش!

نکات کلیدی زندگی همراه با نشاط و آرامش!

7 اصل اساسی مذاکره در کسب و کار

7 اصل اساسی مذاکره در کسب و کار

روش صحیح پرورش و نگهداری گیاه حسن یوسف

روش صحیح پرورش و نگهداری گیاه حسن یوسف

مطالب مرتبط

رمزگشایی زبان بدن زنان

رمزگشایی زبان بدن زنان

رازهای مهم شخصیت شناسی زبان بدن

رازهای مهم شخصیت شناسی زبان بدن

رازهای زبان بدن انسان های موفق

رازهای زبان بدن انسان های موفق

روی زبان نشانه های سرطان دارید اگر ... !

روی زبان نشانه های سرطان دارید اگر ... !

سوزش زبان از چیست و کی نگران کننده میشود ؟

سوزش زبان از چیست و کی نگران کننده میشود ؟

اسراری که زبان بدنتان در مورد شما فاش می کند

اسراری که زبان بدنتان در مورد شما فاش می کند

خواب رفتن دست و پا را به دلیلی مهم جدی بگیرید !

خواب رفتن دست و پا را به دلیلی مهم جدی بگیرید !

دوای درد لکنت زبان کودکان امروزی

دوای درد لکنت زبان کودکان امروزی

سخت ترین زبان های دنیا برای یادگیری

سخت ترین زبان های دنیا برای یادگیری

باردار شدن زبان به کدام رنگ خطرناک است ؟

باردار شدن زبان به کدام رنگ خطرناک است ؟

زبان سفید رنگ چه دلیل و درمانی دارد ؟

زبان سفید رنگ چه دلیل و درمانی دارد ؟

پیشنهاد طب سنتی برای درمان فوری سوختگی زبان

پیشنهاد طب سنتی برای درمان فوری سوختگی زبان

نکاتی برای رتقاء زبان بدن

نکاتی برای رتقاء زبان بدن

وقتی زبان سِر و بی حس میشود ؛ دلایل و درمان

وقتی زبان سِر و بی حس میشود ؛ دلایل و درمان

آنچه باید در مورد زبان بدن زنان بدانید

آنچه باید در مورد زبان بدن زنان بدانید

علائمی که میتواند نشانه ام اس باشد

علائمی که میتواند نشانه ام اس باشد

علامت اصلی کودکی که دچار سندرم رت است

علامت اصلی کودکی که دچار سندرم رت است

رازهای محبوبیت در محیط های اجتماعی

رازهای محبوبیت در محیط های اجتماعی

دختری که به 100 زبان آواز می خواند + تصاویر

دختری که به 100 زبان آواز می خواند + تصاویر

بایدها و نبایدهای زبان بدن که مدیران باید بدانند

بایدها و نبایدهای زبان بدن که مدیران باید بدانند