بیشتر بخوانید

بهترین دعا هنگام وضو گرفتن

بهترین دعا هنگام وضو گرفتن

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکال دارد ؟

استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکال دارد ؟

حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع تقلید و قانون

حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع تقلید و قانون

آیا اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره ضروری است؟

آیا اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره ضروری است؟

حکم شرعی پختن و یا سرخ کردن کشمش و مویز در غذا

حکم شرعی پختن و یا سرخ کردن کشمش و مویز در غذا

قبله در فضا به کدام جهت است؟

قبله در فضا به کدام جهت است؟

ثواب و گناهها در اعمال رابطه زناشویی

ثواب و گناهها در اعمال رابطه زناشویی

در کدام موارد سجده سهو را باید به جای آورد؟

در کدام موارد سجده سهو را باید به جای آورد؟

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار
فاصله زن و مرد در نماز فرادا و جماعت
در خواندن نماز فاصله زن و مرد چقدر باید باشد؟ آیا رعایت تقدم و تاخر ضروری است؟ آیا زن و مرد در یک ردیف می توانند نماز بخوانند؟ آیا نماز خواندن زن در صف جلوتر از مردان ،باعث باطل شدن می شود؟

فاصله‌زن و مرد در نماز فرادا و جماعت

در موضوع رعایت فاصله‌بین زنان و مردان در نماز دو نظر عمده‌بین مراجع عظام تقلید وجود دارد:برخی رعایت آن را واجب و عدم رعایت فاصله‌و یا نبود حائل را موجب بطلان نماز می‌دانند. برخی دیگر رعایت آن را مستحب می‌دانند و نه‌واجب و نیز عدم رعایت فاصله‌و یا نبود حائل را موجب بطلان نماز نمی دانند.

نماز خواندن زن ومرد

نماز خواندن زن و مرد در کنار هم 


فاصله‌زنان و مردان در نماز چقدر باید باشد؟ آیا قرار دادن حائلی مانند پرده‌میان آنها لازم است؟ آیا در این موضوع، فرقی بین محرم و نامحرم هست؟ و در نماز فرادی و جماعت چطور؟

در پاسخ به‌سوالات بالا دو نظر عمده‌بین مراجع عظام تقلید وجود دارد:

نظر اول:
برخی از مراجع، ایستادن زن در کنار مرد و حتی جلوتر از او به‌هنگام نماز را نه‌حرام می‌دانند و نه‌باعث بطلان نماز؛ بلکه‌آن را فقط مکروه می‌دانند. برای رفع این کراهت هم یا بینشان حائلی مانند پرده‌قرار دهند یا حداقل پنج متر (ده‌زراع) فاصله‌بگیرند.

بنابر نظر این بزرگان، بهتر است زن، طوری بایستد که‌جای سجده‌او کمی از جای ایستادن مرد عقب تر باشد.

نظر این گروه‌از مراجع در رعایت فاصله:

حضرت امام (ره) می‌نویسد:مستحب است زن عقب تر از مرد بایستد و سجده‌گاه‌او از محل ایستادن مرد کمی عقب تر باشد. 

آیات عظام گلپایگانی، بهجت و صافی به‌حکم بالا این را هم اضافه‌می‌کنند که:مکروه‌است زن در نماز جلوتر از مرد یا مُحاذی با او بایستد.

همانگونه‌که‌ملاحظه‌می‌شود ایشان هیچ حکمی به‌وجوب و یا لزوم رعایت فاصله‌نمی کنند.

نظر این گروه‌از مراجع درباره‌نمازی که‌در آن فاصله‌گفته‌شده‌رعایت نشده‌است:


امام خمینی ره:

اگر زن برابر [یعنی در کنار] مرد یا جلوتر بایستد و با هم وارد نماز شوند، بهتر آن است که‌نماز را دوباره‌بخوانند. 

برخی از مراجع، ایستادن زن در کنار مرد و حتی جلوتر از او به‌هنگام نماز را نه‌حرام می‌دانند و نه‌باعث بطلان نماز؛ بلکه‌آن را فقط مکروه‌می‌دانند. برای رفع این کراهت هم یا بینشان حائلی مانند پرده‌قرار دهند یا حداقل پنج متر (ده‌زراع) فاصله‌بگیرند

آیات عظام گلپایگانی و صافی:

اگر زن برابر مرد [یعنی در کنار] یا جلوتر بایستد نماز هر دو صحیح است چه‌با هم وارد نماز شوند یا به‌ترتیب.

هرچند آیة الله‌بهجت (ره) تصریح به‌این حکم ندارند؛ اما از اشتراک نظری که‌با این گروه‌داشتند به‌دست می‌آید که‌حکم ایشان در این باره‌نیز صحیح بودن نماز زن و مرد در این صورت است.

آیة الله‌زنجانی دام ظله:

اگر زن برابر مرد [یعنی در کنار] یا جلوتر، بدون رعایت فاصله‌مناسب بایستد و با هم وارد نماز شوند احتیاط مستحب آن است که‌نماز را دوباره‌بخوانند و اگر یکی بعد از دیگری به‌نماز بایستد احتیاط مستحب آن است که‌نمازش را دوباره‌بخواند. 

مقام معظم رهبری در پاسخ به‌این سوال که:آیا اقامه‌نماز در مکانهایی مثل حرم امام رضا (علیه‌السلام) که‌برخی خانمها جلوتر از آقایان ایستاده‌اند یا برعکس، جایز است؟ می‌نویسند:

اگر بین زن و مرد مقداری (حداقل به‌اندازه‌یک وجب) فاصله‌باشد، جلوتر بودن زن یا همردیف بودن او با مرد اشکال ندارد و نمازشان صحیح می‌باشد. 

همانگونه‌که‌قبلا بیان شد؛ بنابر نظر این بزرگواران، رعایت نکردن فاصله‌بین زن و مرد در نماز، موجب بطلان نماز هیچکدام نشده‌و الزامی به‌خواندن دوباره‌آن وجود ندارد.

نظر دوم:

برخی مراجع نیز بر این نظرند که‌زن باید [یعنی واجب است] در نماز عقب تر از مرد بایستد؛ بنابراین اگر زن جلوتر یا مساوی مرد بایستد نماز باطل است.

نظر این گروه‌از مراجع در رعایت فاصله:

آیات عظام فاضل ره‌و مکارم شیرازی می‌نویسند:در نماز، زن باید عقب تر از مرد بایستد. بنابراین اگر زن جلوتر یا مساوی مرد بایستد نماز باطل است.

آیة الله‌سیستانی دام ظله‌هم با قید احتیاط لازم حکم به‌عقب تر ایستادن زن می‌کنند.

نظر این گروه‌از مراجع درباره‌نمازی که‌در آن فاصله‌گفته‌شده‌رعایت نشده‌است:

آیات عظام فاضل، مکارم می‌نویسند:اگر زن در کنار مرد یا جلوتر بایستد و با هم وارد نماز شوند نماز هر دو باطل است؛ امّا اگر یکی قبلًا وارد نماز شده‌باشد نماز او صحیح و نماز دوّمی باطل است.

آیة الله‌سیستانی که‌نظری رقیق تر از این دو بزرگوار در لزوم رعایت فاصله‌داشتند در اینجا نیز با احتیاط واجب نظر خود را مبنی بر دوباره‌خوانی نماز اعلام داشته‌و می‌فرمایند:بنا بر احتیاط واجب باید نماز را دوباره‌بخوانند و هم چنین است اگر یکی زودتر از دیگری به‌نماز بایستد.

نکته‌قابل توجه‌

آیات عظام فاضل و مکارم شیرازی تصریح می‌کنند که‌در این حکم [یعنی احکام رعایت فاصله‌بین زن و مرد در نماز] بین محرم و نامحرم تفاوتی نیست.

این بحث در نماز جماعت

می دانیم که‌در نماز جماعت نباید بین امام جماعت و نمازگزارانی که‌به‌او اقتدا می‌کنند فاصله‌قابل توجهی وجود داشته‌باشد و نیز بین خود نمازگزاران (چه‌مرد و چه‌زن) نیز نباید فاصله‌قابل توجهی باشد. از طرف دیگر گفتیم که‌بین زن و مرد (چه‌محرم و چه‌نامحرم) باید (بنابر نظر عده‌ای از مراجع) یا مستحب است (بنابر نظر عده‌دیگری از مراجع) فاصله‌باشد (با حائل یا با عقب تر ایستادن) و زن نمی تواند یا مکروه‌است (بنا بر همان دو نظر) در کنار یا جلوتر از مرد بایستد.

با این مقدمات حال تکلیف به‌نماز ایستادن زنان و مردان در نماز جماعت چگونه‌خواهد بود؟

بنابر مبنای گروه‌اول از مراجع معظم تقلید:

زنان و مردان می‌توانند در کنار هم به‌نماز بایستند (یعنی بدون رعایت فاصله‌و حتی تقدم و تاخر) و نمازشان نیز صحیح است هر چند که‌این نوع ایستادن مکروه‌است و بهتر آن است که‌زنها عقب تر از مردان بایستند و اگر می‌خواهند در کنار مردان بایستند در پشت حائلی مانند پرده‌قرار گیرند.

مقام معظم رهبری می‌نویسند:

ایستادن زنان در کنار مردان فقط کراهت دارد و موجب بطلان نماز نمی شود. برای رفع این کراهت هم می‌توان بین آنها حائلی قرار داد (مانند نصب پرده) تا این کراهت کنار هم ایستادن مردان و زنان در نماز برطرف شود.

اما اگر همین زنانها پشت سر مردان بایستند دیگر آن کراهت کنار هم ایستادن در نماز نیز وجود ندارد و نیازی به‌نصب حائلی مانند پرده‌هم وجود نخواهد داشت.

بنابر مبنای گروه‌دوم از مراجع معظم تقلید:

زنان باید (واجب است) عقب تر از مردان بایستند و نباید در کنار یا جلوتر از آنها بایستند و اگر محل ایستادن آنها در کنار مردان بود باید حائلی مانند پرده‌بینشان نصب شود.

خلاصه‌اینکه‌

در موضوع رعایت فاصله‌بین زنان و مردان در نماز دو نظر عمده‌بین مراجع عظام تقلید وجود دارد:

برخی رعایت آن را واجب و عدم رعایت فاصله‌و یا نبود حائل را موجب بطلان نماز می‌دانند.

برخی دیگر رعایت آن را مستحب می‌دانند و نه‌واجب و نیز عدم رعایت فاصله‌و یا نبود حائل را موجب بطلان نماز نمی دانند.

بیشتر بخوانید

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

احکام پرسوال جنسی و زناشویی

احکام پرسوال جنسی و زناشویی

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

نگاه کردن به نامحرم چه حکمی دارد؟

نگاه کردن به نامحرم چه حکمی دارد؟

دادن چه نوع هدیه ای حرام می باشد؟

دادن چه نوع هدیه ای حرام می باشد؟

احکام شرعی رهن خانه از نظر مراجع تقلید

احکام شرعی رهن خانه از نظر مراجع تقلید

احکام مهم نزدیکی در دوران قاعدگی

احکام مهم نزدیکی در دوران قاعدگی

فاصله زن و مرد در نماز فرادا و جماعت

فاصله زن و مرد در نماز فرادا و جماعت

ثواب و شرایط قربانی کردن در عید قربان

ثواب و شرایط قربانی کردن در عید قربان

حکم لطمه زنی و برهنه شدن در عزاداری حسینی

حکم لطمه زنی و برهنه شدن در عزاداری حسینی
مشاهده

مطالب بیشتر در احکام

عقد و عروسی درماه محرم حرام است یا نه؟

عقد و عروسی درماه محرم حرام است یا نه؟

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

حکم آرایش زنان در اسلام چه می باشد؟

حکم آرایش زنان در اسلام چه می باشد؟

شرایط عده زن بعد طلاق و فوت همسرش

شرایط عده زن بعد طلاق و فوت همسرش

احادیث تکان دهنده در مورد عاقبت شکستن دل

احادیث تکان دهنده در مورد عاقبت شکستن دل

تفاوت دیه زن و مرد از نگاه اسلام

تفاوت دیه زن و مرد از نگاه اسلام

قرض دادن در اسلام چه حکمی دارد؟

قرض دادن در اسلام چه حکمی دارد؟

صیغه قبل از عقد صحیح است یا غلط؟

صیغه قبل از عقد صحیح است یا غلط؟

اعمال سفارش شده ی ماه مبارک رمضان

اعمال سفارش شده ی ماه مبارک رمضان

شرایط صحیح نیت روزه واجب ، قضا و مستحبی

شرایط صحیح نیت روزه واجب ، قضا و مستحبی

مطالب مرتبط

واجبات نماز چیست و چند مورد است ؟

واجبات نماز چیست و چند مورد است ؟

دلیل جلوتر ایستادن مرد در نماز چیست؟

دلیل جلوتر ایستادن مرد در نماز چیست؟

آشنایی با احکام کامل نماز

آشنایی با احکام کامل نماز

آیا امام جماعت برای خواندن نماز باید پول دریافت کنند؟

آیا امام جماعت برای خواندن نماز باید پول دریافت کنند؟

حضور قلب در نماز و حکم “وسواس نماز”

حضور قلب در نماز و حکم “وسواس نماز”

طولانی ترین نماز جماعت دنیا از نجف تا کربلا + تصاویر

طولانی ترین نماز جماعت دنیا از نجف تا کربلا + تصاویر

نماز جمعه

نماز جمعه

وقت نماز های پنجگانه

وقت نماز های پنجگانه

فضیلت ها ، ثواب و اهمیت ویژه ی نماز شب

فضیلت ها ، ثواب و اهمیت ویژه ی نماز شب

آگاهی از اهمیت نماز در آیات و روایات

آگاهی از اهمیت نماز در آیات و روایات

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار

چیستان و معماهای جالب نماز

چیستان و معماهای جالب نماز

آموزش نماز

آموزش نماز

روایتی درباره عواقب قضا شدن نماز صبح

روایتی درباره عواقب قضا شدن نماز صبح

زمان و طریقه خواندن نماز اعرابی

زمان و طریقه خواندن نماز اعرابی

آشنایی با “آداب ظاهری نماز”

آشنایی با “آداب ظاهری نماز”

تفاوت شیعه و سنی در نماز چیست؟

تفاوت شیعه و سنی در نماز چیست؟

حکم نماز خواندن بانوان با بلوز و شلوار

حکم نماز خواندن بانوان با بلوز و شلوار

شک در نماز خواندن قبل از وقت اذان

شک در نماز خواندن قبل از وقت اذان

روش صحیح و وقت خواندن نماز غفیله

روش صحیح و وقت خواندن نماز غفیله