بیشتر بخوانید

چطور خانواده ای شاد داشته باشیم؟

چطور خانواده ای شاد داشته باشیم؟

روش صحیح مراقبت و تغذیه بره در منزل

روش صحیح مراقبت و تغذیه بره در منزل

عادات غلط افراد موفق در محل کار !!

عادات غلط افراد موفق در محل کار !!

اگر خانواده دچار مشکلات اقتصادی شد چه کنیم؟

اگر خانواده دچار مشکلات اقتصادی شد چه کنیم؟

آموزش کامل پرورش گیاه پرخاصیت پرسیاوشان در منزل

آموزش کامل پرورش گیاه پرخاصیت پرسیاوشان در منزل

معرفی گیاه پپرومیا کاپراتا و روش نگهداری آن

معرفی گیاه پپرومیا کاپراتا و روش نگهداری آن

راه هایی برای جلوگیری از ولخرجی

راه هایی برای جلوگیری از ولخرجی

چالکود درختان چیست و چه زمانی انجام میشود؟

چالکود درختان چیست و چه زمانی انجام میشود؟

دمپایی لا انگشتی رو حتما اینطوری تمیز کنید

دمپایی لا انگشتی رو حتما اینطوری تمیز کنید

چگونه خاطرات تلخ گذشته را فراموش کنیم؟

چگونه خاطرات تلخ گذشته را فراموش کنیم؟
9 اردیبهشت روز جهانی روانشناس و مشاور
روز روانشناس در تقویم مصادف با 28 آوریل است که مراسم هایی برای شناخت بیشتر این شاخه برگزار می شود.

روز روانشناس و مشاور در تقویم چه‌روزی است؟

9 اردیبهشت مصادف با 28 آوریل، هرساله‌به‌عنوان روز روانشناس و مشاور در سرتاسر جهان، مراسم هایی در رستای معرفی هرچه‌بهتر این شاخه‌از علم برگزار می‌شود. تاریخ روانشناسی به‌عنوان دانش مطالعهٔ رفتار و ذهن انسان به‌یونان باستان باز می‌گردد. شواهدی نیز بر مطالعهٔ این دانش توسط مصری های باستان وجود دارد. دانش روانشناسی تا سال 1879 بخشی از فلسفه‌انگاشته‌می‌شد تا زمانی که‌به‌عنوان دانشی مستقل در آلمان و آمریکا مورد مطالعه‌قرار گرفت.

روانشناسی با دانش های فلسفه، جامعه‌شناسی، عصب شناسی، فیزیولوژی و به‌طور کلی دانش هایی که‌مربوط به‌علوم انسانی هستند هم مرز است. در سال 1879. وونت اولین آزمایشگاه‌را برای انجام گرفتن تحقیقات روان شناسی درلایپزیک (آلمان) تاسیس کرد. در سال 1881. وونت اولین مجله‌را برای معرفی نتیجه‌پژوهش های روان شناختی منتشر کرد. در سال 1890. ویلیام جیمز کتاب اصول روان شناسی را به‌چاپ رساند.

در سال 1892. استانلی هال انجمن روان شناسی آمریکا را تاسیس کرد. در سال 1904. ایوان پاولف نشان داد که‌چگونه‌می‌توان پاسخهای شرطی شده‌را ایجاد کرد وبا معرفی شرطی شدن کلاسیک. مسیر یا راه‌را برای پیدایش روان شناسی محرک-پاسخ. هموار کرد. در سال 1905آلفرد بینه‌اولین آزمون هوش را در فرانسه‌تدوین کرد.

 

 روز روانشناس

 9 اردیبهشت مصادف با 28 آوریل روز روان شناس و مشاور در سرتاسر جهان است

 

در سال 1909 استانلی هال از فرویدبرای سخنرانی در دانشگاه‌کلارک در امریکا دعوت به‌عمل آورد ودر نتیجه‌باعث شد شهرت رو به‌گسترش فروید به‌طور رسمی وبه‌ویژه‌در آمریکا نیز پذیرفته‌شود. در سال 1913جان بی. واتسون بیانیه‌رفتار گرایی کلاسیک را نوشت وطی آن اعلام کرد که‌روانششناسی تنها باید به‌مطالعه‌(رفتار قابل مشاهده‌موجود زنده) بپردازد. بین سالهای 1914و1918و در طی سالهای جنگ جهانی اول به‌کار گیری آزمون هوش به‌طور گسترده‌آغاز شد. در ده‌1920روانشناسی گشتالت به‌حداکثر نفوذ خود در بین روانشناسان و نیز علم روانشناسی نزدیک شد.

 

تحول روانشناسی نوین

با گفتن اینکه‌روانشناسی هم یکی از قدیمی ترین نظام های علمی و هم یکی از جدیدترین آنهاست، ما با یک تناقض، یک تضاد آشکار شروع می‌کنیم. ما همواره‌از رفتار خودمان در شگفت بوده‌ایم و اندیشه‌های مربوط به‌ماهیت انسان بسیاری از کتاب های مذهبی و فلسفی ما را پر کرده‌است. حتی در قرن های چهارم و پنجم پیش از میلاد مسیح، افلاطون، ارسطو و دیگر دانشمندان یونان باستان با بسیاری از مسائلی که‌روانشناسان امروزی با آنها سروکار دارند دست و پنجه‌نرم می‌کردند، مسائلی مانند حافظه، یادگیری، انگیزش، ادراک، خواب دیدن و رفتار نابهنجار. بنابراین، در موضوع روانشناسی بین گذشته‌و حال یک استمرار بنیادی وجود داشته‌است.

اگر چه‌پیشینه‌منادیان اندیشه‌ورز روانشناسی به‌قدمت هر نظام علمی دیگری است، گفته‌شده‌که‌رویکرد نوین به‌روانشناسی از سال 1879، یعنی اندکی بیش از صد سال پیش، شروع شده‌است.

تا ربع آخر قرن نوزدهم فیلسوفان ماهیت انسان را از راه‌گمانه‌زنی، کشف و شهود و تعمیم مبتنی بر تجارب محدود خود مطالعه‌می‌کردند. دگرگونی زمانی رخ داد که‌فیلسوفان کاربرد ابزارها و روش هایی را که‌موفقیت آنها قبلاً در علوم طبیعی و زیست شناسی ثابت شده‌بود برای یافتن پاسخگویی به‌پرسش های طرح شده‌در مورد ماهیت انسان آغاز کردند.

تنها زمانی که‌پژوهشگران برای مطالعه‌ذهن به‌مشاهدات دقیقاً کنترل شده‌و آزمایشگری روی آوردند روانشناسی هویتی مستقل از ریشه‌های فلسفی اش کسب کرد.

علم جدید روانشناسی برای مطالعه‌موضوع خود به‌ایجاد روش های دقیق تر و عینی تری نیازمند بود. پس از جدا شدن از فلسفه، بخش مهم تاریخ روانشناسی، داستان پالایش مداوم ابزارها، فنون و روش های مطالعه‌بوده‌است تا در پرسش هایی که‌روانشناسان می‌پرسند و پاسخ هایی که‌به‌دست می‌آورند به‌دقت و عینیت بیشتری دست یابند. اگر بخواهیم مسائل پیچیده‌ای را که‌امروز روانشناسی را تعریف و تقسیم می‌کنند درک کنیم، نقطه‌مناسب برای شروع مطالعه‌تاریخ این رشته‌قرن نوزدهم است، یعنی زمانی که‌روانشناسی به‌یک نظام مستقل با روش های پژوهش و استدلال های نظری خاص خود تبدیل شد.

فیلسوفان قدیم، نظیر افلاطون و ارسطو، به‌مسائلی علاقه‌مند بودند که‌هنوز هم از توجه‌عام برخوردارند، اما رویکرد آنان به‌این مسائل با روش روانشناسان امروزی کاملاً متفاوت بود. آن دانشمندان، به‌معنی امروزی کلمه، روانشناس بودند. بنابراین، ما اندیشه‌های آنان را فقط تا حدی که‌به‌طور مستقیم به‌بنیانگذاری روانشناسی نوین مربوط شود بررسی خواهیم کرد.

پس از آنکه‌نظام علمی جدید آغاز به‌کار کرد، به‌بالندگی رسید؛ و این توفیق مخصوصاً در ایالات متحده‌حاصل شد که‌در جهان روانشناسی موقعیت برتری را احراز کرده‌بود و تا به‌امروز نیز آن منزلت را حفظ کرده‌است. متجاوز از نیمی از روانشناسان جهان در ایالات متحده‌کار می‌کنند و بسیاری از روانشناسان سایر کشورها نیز دست کم بخشی از آموزش های خود را در ایالات متحده‌دریافت کرده‌اند. همچنین سهم مهمی از ادبیات روانشناسی جهان در ایالات متحده‌انتشار می‌یابد.

 

روز روانشناس

 9 اردیبهشت مصادف با 28 آوریل روز روان شناس و مشاور در سرتاسر جهان است

 

انجمن روانشناسی آمریکا (ای،پی،ای) که‌با 26 عضو مؤسس پا گرفت در 1930 حدود 1100 نفر عضو داشت و تا سال 1995 تعداد اعضای آن به‌بیش از 100000 نفر رسید.

انفجار جمعیت روانشناسان با انفجار اطلاعات مربوط به‌گزارش های تحقیقی، مقاله‌های نظری و بررسی آثار و آراء، بانک های اطلاعاتی کامپیوتری، کتاب ها، فیلم ها، نوارهای ویدئو و سایر منابع انتشاراتی همراه‌بوده‌است. برای روانشناسان همگام شدن با رشد اطلاعات خارج از زمینه‌تخصصی شان روزبه‌روز مشکل تر می‌شود.

روانشناسی نه‌تنها از نظر کارورزان، پژوهشگران، دانشمندان و ادبیات منتشر شده، بلکه‌از لحاظ تأثیر آن بر زندگی روزمره‌ما نیز رشد کرده‌است. صرفنظر از سن، شغل، یا علایق، زندگی شما به‌گونه‌ای از کار روانشناسان تأثیر می‌پذیرد. علاقه‌روانشناسان به‌تاریخ رشته‌خود سبب شده‌است که‌تاریخ روانشناسی به‌عنوان یک زمینه‌تحصیلی درآید.

همانگونه‌که‌روانشناسانی هستند که‌در مسائل اجتماعی، داروشناسی روانی، یا تحول نوجوانی دارای تخصص اند، روانشناسانی نیز وجود دارند که‌در زمینه‌تاریخ روانشناسی متخصص هستند.

بعضی از روانشناسان بر کارکردهای شناختی تأکید می‌کنند، بعضی به‌نیروهای ناهشیار علاقه‌مندند و دیگران فقط با رفتار آشکار یا با فرآیندهای فیزیولوژی و زیستی شیمیایی سروکار دارند. زمینه‌های علمی فراوانی در روانشناسی نوین وجود دارند که‌به‌نظر می‌رسد با هم وجه‌اشتراک زیادی نداشته‌باشند به‌جز اینکه‌همه‌آنها علاقه‌مندند به‌ماهیت یا کردار انسان هستند و هریک با رویکردی به‌کار می‌پردازند که‌می‌کوشد به‌گونه‌ای علمی جلوه‌کند.

انواع گوناگون روانشناسان، با توافق بر تأثیر گذشته‌در شکل دادن حال، روش مشابهی را به‌کار می‌گیرند. برای مثال، روانشناسان بالینی می‌کوشند تا شرایط فعلی مراجعانشان را با بررسی دوران کودکی و تعیین نیروها و رویدادهایی که‌ممکن است باعث نحوه‌خاص رفتار یا فکر کردن آنان شده‌باشد درک کنند. با جمع آوری شرح حال بیماران، این روانشناسان تکامل زندگی مراجعانشان را بازسازی می‌کنند و اغلب با طی این فرآیند قادر می‌شوند تا رفتارهای فعلی مراجعان را تبیین کنند.

روانشناسان رفتاری نیز تأثیر گذشته‌را در شکل دادن رفتار فعلی می‌پذیرند. آنان معتقدند که‌رفتار به‌وسیله‌تجربه‌های قبلی مربوط به‌شرطی شدن و تقویت تعیین می‌شود؛ به‌سخن دیگر، وضع فعلی شخص می‌تواند به‌وسیله‌تاریخچه‌زندگی او تبیین شود.

علمی مثل روانشناسی در خلاء تحول نمی یابد و فقط در معرض تأثیرات درونی قرار ندارد. روانشناسی بخشی از فرهنگ بزرگتر است و بنابراین در معرض تأثیرات بیرونی که‌ماهیت و جهت آن را شکل می‌دهند قرار می‌گیرد. درک تاریخ روانشناسی باید بافتی را که‌در آن، نظام روانشناسی از آن سر بر می‌آورد و تکامل می‌یابد در نظر بگیرد؛ یعنی اندیشه‌های غالب در علم زمان (روح زمان یا حال و هوای روشنفکری زمان ها) و نیروهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود ( آلتمن، 1987؛ فیورو موتو، 1989.)

 

روز روانشناس

 9 اردیبهشت مصادف با 28 آوریل روز روان شناس و مشاور در سرتاسر جهان است

 

تأسیس رسمی روانشناسی

در نیمه‌قرن نوزدهم، روش های علوم طبیعی برای تحقیق درباره‌پدیده‌های ذهنی محض به‌طور معمول به‌کار می‌رفتند. تا این زمان فنون لازم تدوین، ابزارهایی طراحی، کتاب های مهمی نوشته‌و علایق گسترده‌ای برانگیخته‌شده‌بودند. فلسفه‌تجربه‌گرایی بریتانیایی و فعالیت های ستاره‌شناسی اهمیت حواس را مورد تأکید قرار می‌دادند و دانشمندان آلمانی چگونگی کارکرد حواس را توصیف می‌کردند. روح اثبات گرایی زمان، هماهنگی بین این دو خط فکری را تشویق می‌کرد. اما چیزی که‌هنوز کم بود وجود کسی بود که‌آنها را به‌هم نزدیک سازد و در یک کلمه، علم نوین را بنیانگذاری کند. این گام نهایی توسط ویلهلم وونت برداشته‌شد.

وونت بنیانگذار روانشناسی به‌عنوان یک نظام علمی رسمی است. وی اولین آزمایشگاه‌را تأسیس کرد، سردبیر نخستین مجله‌روانشناسی بود و روانشناسی آزمایشی را به‌عنوان یک علم آغاز کرد. زمینه‌هایی را که‌مورد پژوهش قرار داد ـ ازجمله‌احساس و ادراک، توجه، احساس درونی، واکنش و تداعی ـ فصل های اساسی کتاب های درسی شدند که‌می‌بایست نوشته‌شوند. اینکه‌تاریخ روانشناسی پس از وونت شاهد مخالفت های زیادی درباره‌دیدگاه‌روانشناسی او بوده‌است از موفقیت ها و خدمت های وی به‌عنوان بنیانگذار روانشناسی چیزی نمی کاهد.

در هرحال وونت از روی عمد به‌پایه‌گذاری یک علم نوین اقدام کرد. او در پیشگفتار جلد اول اصول روانشناسی فیزیولوژیکی خود (1874ـ1873) چنین نوشت:«کاری که‌در اینجا به‌همگان ارائه‌می‌دهم کوششی برای به‌وجود آوردن قلمرو نوینی از علم است». هدف وونت این بود که‌روانشناسی را به‌عنوان یک علم مستقل رواج دهد. با وجود این، لازم به‌تکرار است که‌هرچند وونت را پایه‌گذار روانشناسی می‌دانند، او آن را ابداع نکرد. روانشناسی، چنانکه‌دیدیم، از یک مسیر طولانی کوشش های خلاق به‌ظهور پیوست.

ویلهلم وونت، به‌عنوان بنیانگذار علم جدید روانشناسی، یکی از مهمترین چهره‌های این رشته‌است. نسل هایی از دانشمندان و دانشجویان برای اینکه‌تاریخ روانشناسی را بفهمند تحصیل خود را با پرداختن به‌برخی از ویژگی های کلی وونت شروع کردند. با وجود این، پس از گذشت بیش از یک قرن از زمانی که‌وونت روانشناسی را بنیانگذاری کرد، روانشناسان براساس داده‌های جدید و پالایش داده‌های مشهور، به‌این نتیجه‌رسیدند که‌دیدگاه‌پذیرفته‌شده‌درباره‌نظام وونت اشتباه‌بوده‌است. وونت که‌همیشه‌از «بد فهمیده‌شدن و بد معرفی شدن» می‌ترسید، درست به‌همین سرنوشت دچار شد (بالدوین، 1980، ص. 301.)

 

آغاز علم نوین

اشاره‌کردیم که‌قرن هفدهم شاید پیشرفت گسترده‌ای در علوم بود. تا آن زمان فلاسفه‌برای یافتن پاسخ پرسش های خود به‌گذشته‌نگاه‌می‌کردند، یعنی به‌آثار ارسطو و سایر اندیشمندان قدیمی و به‌انجیل. جزم اندیشی، یا اظهارات کلیسای قانونی و مشروع و مراجع، نیروهای حاکم بر مطالعه‌و تحقیق بودند.

در قرن هفدهم نیروی جدیدی حاکم شد:تجربه‌گرایی، یعنی جست وجوی دانش از راه‌مشاهده‌و آزمایش. دانشی که‌از گذشتگان به‌آیندگان رسیده‌بود مورد تردید قرار گرفت. به‌جای آن، عصر طلایی قرن هفدهم بر اثر اکتشاف ها و بینش هایی که‌ماهیت دگرگون یافته‌بررسی های علمی را منعکس می‌کرد درخشش یافت.

در میان متفکران بسیاری که‌خلاقیت آنان مشخصه‌آن دوره‌بود، دکارت به‌طور مستقیم به‌تاریخ روانشناسی جدید خدمت کرد. او با آثار خود پژوهش علمی را از اعتقادهای خشک و سنتی الهیات که‌قرن ها آن را مهار کرده‌بود آزاد کرد. دکارت نماد انتقال به‌عصر نوین علم به‌شمار می‌رود و او فکر ماشین گرایی ساعت گونه‌را درباره‌بدن انسان به‌کار بست. بدین سان، می‌توان گفت که‌او عصر روانشناسی نوین را پایه‌گذاری کرد.

بیشتر بخوانید

رازهای خواندنی سبزه ی عید و طرز تهیه انواع آن

رازهای خواندنی سبزه ی عید و طرز تهیه انواع آن

کلید موفقیت در مصاحبه شغلی

کلید موفقیت در مصاحبه شغلی

راهنمای نگهداری هیپوستس ، گل زیبای خال صورتی

راهنمای نگهداری هیپوستس ، گل زیبای خال صورتی

افراد پرمشغله برای داشتن زندگی سالم بدانند

افراد پرمشغله برای داشتن زندگی سالم بدانند

عوارض جدی نامناسب بودن نور محیط کار

عوارض جدی نامناسب بودن نور محیط کار

همسر مسئولیت پذیر چنین ویژگی هایی دارد

همسر مسئولیت پذیر چنین ویژگی هایی دارد

راه و روش شستن انواع سگ خانگی

راه و روش شستن انواع سگ خانگی

بهترین روش نگهداری گیاه پپرومیا ابلق در خانه

بهترین روش نگهداری گیاه پپرومیا ابلق در خانه

اگر قصد خرید یخچال دارید لازمه بدونید که ..

اگر قصد خرید یخچال دارید لازمه بدونید که ..

در محل کارتان لبخند بزنید تا ....

در محل کارتان لبخند بزنید تا ....
مشاهده

مطالب بیشتر در کار و زندگی

خطاهای والدین و دوستی نامناسب دختر و پسر

خطاهای والدین و دوستی نامناسب دختر و پسر

یک محیط کاری مناسب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

یک محیط کاری مناسب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

چگونه در تمام مراحل کاری به موفقیت برسیم؟ + 7 راه طلایی

چگونه در تمام مراحل کاری به موفقیت برسیم؟ + 7 راه طلایی

60 عادت متفاوت افراد موفق که همین امروز باید بدانید

60 عادت متفاوت افراد موفق که همین امروز باید بدانید

8 اشتباه والدین که آینده مالی فرزندان را خراب می کند

8 اشتباه والدین که آینده مالی فرزندان را خراب می کند

آموزش سالم ترین روش فریز کردن سبزی

آموزش سالم ترین روش فریز کردن سبزی

نحوه برقراری ارتباط موثر با تیپ های شخصیتی مختلف

نحوه برقراری ارتباط موثر با تیپ های شخصیتی مختلف

نکات کلیدی زندگی همراه با نشاط و آرامش!

نکات کلیدی زندگی همراه با نشاط و آرامش!

7 اصل اساسی مذاکره در کسب و کار

7 اصل اساسی مذاکره در کسب و کار

روش صحیح پرورش و نگهداری گیاه حسن یوسف

روش صحیح پرورش و نگهداری گیاه حسن یوسف

مطالب مرتبط

مرکز روانشناسی و مشاوره در تهران

مرکز روانشناسی و مشاوره در تهران

چگونه یک روانشناس نوجوان خوب پیدا کنیم؟

چگونه یک روانشناس نوجوان خوب پیدا کنیم؟

مرکز مشاوره و روانشناسی در غرب تهران

مرکز مشاوره و روانشناسی در غرب تهران

روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی

با این ترفند ها همه را مجذوب خود کنید!

با این ترفند ها همه را مجذوب خود کنید!

مراجعه به روانشناس و مشاور خوب

مراجعه به روانشناس و مشاور خوب

تست های روانشناسی برای شناخت شخصیت پنهانی

تست های روانشناسی برای شناخت شخصیت پنهانی

توی این عکس چی میبینید ؟ باهوشا جواب بدن

توی این عکس چی میبینید ؟ باهوشا جواب بدن

در چه مواردی باید به روانشناس مراجعه کنیم؟

در چه مواردی باید به روانشناس مراجعه کنیم؟

10 روش برای پیدا کردن روانشناس خوب

10 روش برای پیدا کردن روانشناس خوب

مشاوره خانواده چه تاثیری بر زندگی دارد ؟

مشاوره خانواده چه تاثیری بر زندگی دارد ؟

شخصیت شناسی فرزند اول و دوم

شخصیت شناسی فرزند اول و دوم

وب سایت روانشناسی

وب سایت روانشناسی

زنده به گور کردن بیماران توسط یک روانشناس ! + تصاویر

زنده به گور کردن بیماران توسط یک روانشناس ! + تصاویر

سری دوم برنامه هزار داستان ساخته میشود؟

سری دوم برنامه هزار داستان ساخته میشود؟

عصبانیت خود را بر سر دیگران خالی نکنیم

عصبانیت خود را بر سر دیگران خالی نکنیم

ازدواج پیمان قاسمخانی با خانم روانشناس

ازدواج پیمان قاسمخانی با خانم روانشناس

حل مشکلات خانوادگی را به مشاور خانواده بسپارید

حل مشکلات خانوادگی را به مشاور خانواده بسپارید

فوبیا ، ترسی در همین حوالی !

فوبیا ، ترسی در همین حوالی !

نکاتی در مورد روانشناسی کودک که باید بدانید

نکاتی در مورد روانشناسی کودک که باید بدانید