بیشتر بخوانید

چطور خانواده ای شاد داشته باشیم؟

چطور خانواده ای شاد داشته باشیم؟

روش صحیح مراقبت و تغذیه بره در منزل

روش صحیح مراقبت و تغذیه بره در منزل

عادات غلط افراد موفق در محل کار !!

عادات غلط افراد موفق در محل کار !!

اگر خانواده دچار مشکلات اقتصادی شد چه کنیم؟

اگر خانواده دچار مشکلات اقتصادی شد چه کنیم؟

آموزش کامل پرورش گیاه پرخاصیت پرسیاوشان در منزل

آموزش کامل پرورش گیاه پرخاصیت پرسیاوشان در منزل

معرفی گیاه پپرومیا کاپراتا و روش نگهداری آن

معرفی گیاه پپرومیا کاپراتا و روش نگهداری آن

راه هایی برای جلوگیری از ولخرجی

راه هایی برای جلوگیری از ولخرجی

چالکود درختان چیست و چه زمانی انجام میشود؟

چالکود درختان چیست و چه زمانی انجام میشود؟

دمپایی لا انگشتی رو حتما اینطوری تمیز کنید

دمپایی لا انگشتی رو حتما اینطوری تمیز کنید

چگونه خاطرات تلخ گذشته را فراموش کنیم؟

چگونه خاطرات تلخ گذشته را فراموش کنیم؟
زندگی با بله قربان گوها و سلطه گرها خطرناک است!
مطالب زیادی درباره عاقبت تلخ زندگی با افراد سلطه گر و سلطه پذیر وجود دارد اما این بستگی به رفتار شما در کنار آمدن با این افراد در زندگی مشترکتان دارد.

به‌نظر شما زندگی رئیس میخواهد

وارد شدن به‌زندگی مشترک همیشه‌با دغدغه‌هایی همراه‌بوده‌است که‌از زمان انتخاب برای ازدواج آغاز میشود . انتخاب برای ازدواج کار دشواری است و باید در آن همه‌جوانب را در نظر بگیریم. خیلی از افراد تمایل دارند با فردی ازدواج کنند که‌در همه‌مسائل زندگی مطیع آنها باشد اما به‌نظر شما چنین اتفاقی میتواند منجر به‌تشکیل یک زندگی موفق و سرشار از شادی شود؟ یا عده‌ای دیگر از آن طرف بوم افتاده‌اند و عقیده‌دارند شریک زندگی شان باید در همه‌موارد امر و نهی کند و یک فرد سلطه‌گر باشد.
شما جزو کدام دسته‌هستید ؟ و شاهزاده‌سوار بر اسب سفیدتان را چطور تصور می‌کنید؟ مردی که‌توان خوشبخت کردن شما را دارد، کیست؟ مردی است که‌به‌همه‌خواسته‌هایتان چشم می‌گوید؟ یا فرد مقتدری است که‌همه‌تصمیم ها را یک تنه‌می‌گیرد و با آمدنش، خیالتان را برای همیشه‌راحت می‌کند؟ قطعا همه‌شمایی که‌این مطلب را می‌خوانید، مرد رویایی تان را به‌یک شکل تصویر نمی کنید.
 
روان شناس و زوج درمانگر می‌گوید آدم های سلطه‌پذیر، آرزوی زندگی با فردی قدرتمند را دارند، در حالی که‌سلطه‌گرها تنها در کنار فردی «بله‌قربان گو» احساس آرامش می‌کنند. اگر می‌خواهید بفهمید شما و خواستگارهایی که‌ادعا می‌کنند توان خوشخبت کردنتان را دارند، به‌کدام گروه‌تعلق می‌گیرید، ادامه‌این مطلب را بخوانید.

زندگی با افراد سلطه‌جو و سلطه‌پذیر چگونه‌است

با کدام یک خوشبخت می‌شوید؟

افسانه‌هایی را که‌می‌گویند «مردها عاشق زن های جسور می‌شوند» یا اینکه‌«هر مردی دوست دارد زنی سر به‌راه‌داشته‌باشد که‌جز «چشم» چیزی نمی گوید»، فراموش کنید. این را که‌یک زن و مرد در کنار هم زندگی خوب و کم تنشی داشته‌باشند، نمی توان با چنین تعریف های کلی پیش بینی کرد و گفت اگر هر مردی با یک زن بله‌قربان گو ازدواج کند خوشبخت می‌شود.
 
آنچه‌می‌تواند دوام و آرامش یک رابطه‌را تنظیم کند، مناسب بودن ترکیب یک زوج با یکدیگر است؛ یعنی ممکن است هرکدام از این افراد، در صورت ازدواج با شخص دیگری رابطه‌ناخوشایند را تجربه‌کنند اما در کنار یکدیگر، به‌دلیل مناسب بودن ترکیب و هماهنگ بودن روحیاتشان با هم، زندگی موفقی را بسازند. آدم ها را از نظر الگوی اربتاط میان فردی به‌دو گروه‌می‌توان تقسیم کرد. یک گروه‌سلطه‌گر هستند و گروه‌دیگر سلطه‌پذیر. اما نباید فراموش کرد که‌این الگوهای رفتاری را در همه‌لحظات زندگی و در هر شرایطی به‌نمایش نمی گذارند.
زندگی

افراد سلطه‌جو عاشق قدرت و تسلط هستند

به‌عبارت دیگر، افراد سلطه‌پذیر در همه‌روابطشان از این الگو استفاده‌نمی کنند بلکه‌در رابطه‌میان فردی با جنس مخالف، این الگو را در پیش می‌گیرند و ممکن است با وجود چنین روحیه‌ای در شرایط دیگر، نقش یک سلطه‌پذیر را بازی کنند. قرار گرفتن فرد سلطه‌گر، با فرد سلطه‌پذیر در یک رابطه‌ترکیب خوبی را ایجاد می‌کند. شاید دیگران رابطه‌ای را که‌مرد در آن سلطه‌دارد، مردسالارانه‌خطاب کنند، اما اگر زن این رابطه، سلطه‌پذیر باشد و نه‌به‌خاطر ترس و اجبار، که‌به‌خاطر میلش به‌تحت سلطه‌قرار گرفتن در آن رابطه‌بماند، خطری زندگی زناشویی شان را تهدید نمی کند.

شاید از نظر دیگران مرد سلطه‌پذیر، به‌اصطلاح مرد زن ذلیلی باشد، اما اگر این مرد هم، نه‌به‌خاطر ترس یا اجبار، بلکه‌به‌اختیار خود و با میل و رغبت در این رابطه‌مانده‌باشد، می‌توان گفت ترکیب او با زنی سلطه‌گر، ترکیبی متناسب و ایده‌ال است.

سلطه‌پذیرها چه‌کسانی هستند؟

• آن ها دوست دارند حمایت شوند و در جست و جوی یک مراقب هستند.
• سلطه‌پذرها قدرت را در زندگی به‌دست فرد مقابلشان می‌دهند تا او زندگی شان را جلو ببرد.
• آن ها از اینکه‌کسی به‌جایشان تصمیم بگیرید یا به‌آن ها امر و نهی کند، ناراحت نمی شوند.
• بازس سلطه‌پذیرها باخت- برد است. آنها ترجیح می‌دهند در یک تعامل و به‌تعبیری یک بازی، خودشان ببازند و همسرشان برنده‌همیشگی باشد.

سلطه‌گرها چه‌کسانی هستند؟

• افراد سلطه‌گر، عاشق تسلط و قدرت هستند.
• آن ها می‌خواهند همان کسی باشند که‌رابطه‌را به‌پیش می‌برد و تصمیم های ریز و درشت را می‌گیرد.
• سلطه‌گرها اهل بازی برد- باخت هستند؛ یعنی در هر بازی و تعاملی، باید آن ها برنده‌و فرد مقابلشان بازنده‌باشد.
• این افراد از تکنیک «به‌در می‌گویم تا دیوار بشنود» استفاده‌می‌کنند و پیام ها را به‌شکل غیرمستقیم به‌طرف مقابلشان منتقل می‌کنند.
• در پیام غیرمستقیمی که‌صادر می‌کنند، مفهوم ضمنی از خشم نهفته‌است و فرد مقابل به‌خاطر آشنا بودن با لحن و شیوه‌نگاه‌سلطه‌گر، این خشم را متوجه‌می‌شود.

وقتی زور می‌گوید، شاکی می‌شوید؟

این سکه‌روی دیگر هم دارد. اگر زن و مردی که‌سلطه‌پذیر نیستند، با فردی سلطه‌گر زندگی کنند و به‌خاطر اجبار، ترس از تنها شدن یا مسائلی از این دست تسلط همسرشان را بپذیرند، ترکش های این پذیرش اجباری، رابطه‌شان را دچار مشکل می‌کند. ابراز خشم منفعلانه، یکی از واکنش های شایع به‌این موضوع است. خشمی که‌منفعلانه‌بروز می‌کند، خود را به‌شکل مخالفت های پنهان و غرولند نشان می‌دهد. زنی که‌می‌داند همسرش انتظار به‌موقع آماده‌بودن شام را دارد، خشمش را با بی پاسخ گذاشتن این انتظار نشان می‌دهد.

شاید او آشکارا با این خواسته‌همسرش مخالفت نکند، اما یک شب به‌بهانه‌نبود ماده‌غذایی خاص در خانه، یک شب به‌بهانه‌بیماری و گریه‌کردن بچه‌و شب دیگر هم با عذر و بهانه‌ای دیگر از آماده‌کردن غذا طفره‌می‌رود.

یا مردی که‌در ظاهر به‌همه‌خواسته‌های همسرش بله‌می‌گوید و از او حساب می‌برد، با برآورده‌نکردن نیازهای عاطفی همسرش- مثل توجه‌نکردن به‌او یا ابراز نکردن محبت کلامی- خشمش را نشان می‌دهد و ناخودآگاه‌از او انتقام می‌گیرد.
 
زندگی

عاقبت زندگی با افراد سلطه‌جو دعوا و نداشتن آرامش در زندگی است

به‌در می‌گوید که‌دیوار بشنود؟

پیام رسانی غیرمستقیم یکی از رفتارهای شایع این گونه‌افراد است. یک فرد در پیامی مستقیم می‌تواند به‌فرد مقابلش بگوید:«من از تو ناراحتم!» در این شیوه‌پیام رسانی، از ضمایر «من» و «تو» استفاده‌شده‌و مشخص است که‌فرد در پیامش چه‌کسی را خطاب قرار می‌دهد. همچنین در چنین پیامی مشخص است که‌فرد به‌چه‌موضوعی اشاره‌می‌کند. «ناراحتی» موضوع مشخصی است که‌فرد در پیامش آن را مطرح کرده‌است.

این در حالی است که‌در پیام رسانی غیرمستقیم، افراد بیشتر از ضمیر سوم شخص استفادهمی کنند و با مثال زدن و حکایت تعریف کردن، موضوع را به‌شکلی غیرمستقیم طرح می‌کنند.

گاهی رییس است، گاهی مرئوس؟

برای اینکه‌فردی به‌سلطه‌گر یا سلطه‌پذیر تبدیل شود، چند عامل در کنار هم نقش بازی می‌کنند. شخصیت هر فرد از یک سو تحت تاثیر وارثت است و از دیگر سو تحت تاثیر محیط. شرایط خانوادگی که‌فرد در آن زندگی کرده، محیط اجتماعی و تجربیاتی که‌در جریان زندگی داشته، می‌تواند در تبدیل شدنش به‌هر کدام ازاین شخصیت ها نقش داشته‌باشد.

تصور نکنید که‌یک فرد سلطه‌گر در همه‌شرایط، رفتارهای سلطه‌گرانه‌را به‌نمایش می‌گذارد. همه‌ما تا اندازه‌ای هر دوی این ویژگی ها (سلطه‌گری و سلطه‌پذیری) را در خود داریم و در هر شرایطی که‌بتوانیم، از آن ها استفاده‌می‌کنیم. برای مثال، همسر سلطه‌گری که‌حتی تصمیم های شخصی زندگی همسرش را هم به‌تنهایی می‌گیرد، وقتی توسط پلیس راهنمایی و رانندی در خیابان متوقف می‌شود، به‌یک سلطه‌پذیر تبدیل می‌شود.
 
همین فرد ممکن است وقتی رییس یک اداره‌می‌شود، دوباره‌نقش سلطه‌گر را بازی کند اما زمانی که‌در دانشگاه، سر کلاس یک استاد بزرگ می‌نشیند، دوباره‌سلطه‌پذیر شود. با توجه‌به‌این موضوع، می‌توان به‌یک نکته‌مهم دیگر هم اشاره‌کرد. گفتیم که‌هر فرد با توجه‌به‌شرایطی که‌در آن قرار می‌گیرد، سلطه‌پذیر یا سلطه‌گر می‌شود. در چنین وضعیتی می‌توان گفت که‌یک زن سلطه‌پذیر، بعد از ادواج از همسرش مردی سلطه‌گر می‌سازد. در حالی که‌ممکن بود چنین مردی بعد از ازدواج با یک زن سلطه‌گر، رفتارهای حاکی از قدرت طلبی را نشان ندهد.

درست یا نادست :زندگی رییس می‌خواهد؟

اگر با سلطه‌گرها ازدواج کنید، کارتان به‌طلاق می‌کشد.

محققان در بررسی هایشان به‌یک نتیجه‌عجیب دست پیدا کردند. آن ها دریافتند که‌زندگی با یک همسر سلطه‌گر می‌تواند دوام رابطه‌را تضمین کند و حتی به‌تولد و پرورش فرزندان بیشتر بینجامد. با توجه‌به‌بررسی های انجام شده، ازدواج هایی که‌در آن ها یکی از طرفین سلطه‌گر بوده‌از رابطه‌هایی که‌برابری و اشتراک نظر در آن ها مبنای تصمیم گیری بوده، دوام بیشتری داشته‌اند.

در میان همین آشنایان محدودتان، خیلی ها با همسری سلطه‌گر زندگی می‌کنند.

محققان گفته‌اند که‌تقریبا در یک چهام روابط زن و شوهری، یکی از زوج ها سلطه‌گر بوده‌است.

سلطه‌پذیرها قربانی خشونت خانگی می‌شوند.

از نظر محققان قرار گرفتن در رابطه‌ای که‌در آن یکی از طرفین سلطه‌گر است، الزاما به‌معنای زندگی در شرایط خشونت آمیز نیست. به‌عبارت دیگر، در صورتی که‌فردی که‌سلطه‌پذیر نیست، با همسری سلطه‌گ زندگی کند و به‌خاطر شرایط خاص و محدودیت هایش به‌قدرت طلبی او تن دهد، می‌توان گفت که‌این فرد قربانی خشونت خانگی شده، اما اگر فردی با سلطه‌جویی های همسرش مخالفتی نداشته‌باشد و به‌خاطر ویژگی های شخصی اش آن ها را آزاردهنده‌تلقی نکند، نمی توان حرفی از خشونت به‌میان آورد.

عاقبت زندگی با آدم های سلطه‌گر، مدام جنگ و دعوا کردن است.

با توجه‌به‌نتایج اعلام شده، در چنین شرایطی زن و شوهر با آرامش بیشتری در کنار هم زندگی می‌کنند، کمتر با هم درگیر می‌شوند و بیشتر به‌صاحب فرزند شدن تمایل نشان می‌دهند.
بیشتر بخوانید

رازهای خواندنی سبزه ی عید و طرز تهیه انواع آن

رازهای خواندنی سبزه ی عید و طرز تهیه انواع آن

کلید موفقیت در مصاحبه شغلی

کلید موفقیت در مصاحبه شغلی

راهنمای نگهداری هیپوستس ، گل زیبای خال صورتی

راهنمای نگهداری هیپوستس ، گل زیبای خال صورتی

افراد پرمشغله برای داشتن زندگی سالم بدانند

افراد پرمشغله برای داشتن زندگی سالم بدانند

عوارض جدی نامناسب بودن نور محیط کار

عوارض جدی نامناسب بودن نور محیط کار

همسر مسئولیت پذیر چنین ویژگی هایی دارد

همسر مسئولیت پذیر چنین ویژگی هایی دارد

راه و روش شستن انواع سگ خانگی

راه و روش شستن انواع سگ خانگی

بهترین روش نگهداری گیاه پپرومیا ابلق در خانه

بهترین روش نگهداری گیاه پپرومیا ابلق در خانه

اگر قصد خرید یخچال دارید لازمه بدونید که ..

اگر قصد خرید یخچال دارید لازمه بدونید که ..

در محل کارتان لبخند بزنید تا ....

در محل کارتان لبخند بزنید تا ....
مشاهده

مطالب بیشتر در کار و زندگی

خطاهای والدین و دوستی نامناسب دختر و پسر

خطاهای والدین و دوستی نامناسب دختر و پسر

یک محیط کاری مناسب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

یک محیط کاری مناسب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

چگونه در تمام مراحل کاری به موفقیت برسیم؟ + 7 راه طلایی

چگونه در تمام مراحل کاری به موفقیت برسیم؟ + 7 راه طلایی

60 عادت متفاوت افراد موفق که همین امروز باید بدانید

60 عادت متفاوت افراد موفق که همین امروز باید بدانید

8 اشتباه والدین که آینده مالی فرزندان را خراب می کند

8 اشتباه والدین که آینده مالی فرزندان را خراب می کند

آموزش سالم ترین روش فریز کردن سبزی

آموزش سالم ترین روش فریز کردن سبزی

نحوه برقراری ارتباط موثر با تیپ های شخصیتی مختلف

نحوه برقراری ارتباط موثر با تیپ های شخصیتی مختلف

نکات کلیدی زندگی همراه با نشاط و آرامش!

نکات کلیدی زندگی همراه با نشاط و آرامش!

7 اصل اساسی مذاکره در کسب و کار

7 اصل اساسی مذاکره در کسب و کار

روش صحیح پرورش و نگهداری گیاه حسن یوسف

روش صحیح پرورش و نگهداری گیاه حسن یوسف

مطالب مرتبط

ازدواج با فرد وابسته و رازهایی که باید بدانید

ازدواج با فرد وابسته و رازهایی که باید بدانید

مقایسه خواستگار در ازدواج

مقایسه خواستگار در ازدواج

رازهای مجردی را به به نامزدمان بگوییم؟

رازهای مجردی را به به نامزدمان بگوییم؟

جلسه اول خواستگاری چه بگوییم و چه بپرسیم؟

جلسه اول خواستگاری چه بگوییم و چه بپرسیم؟

قواعد جذابیت های ظاهری زنان و مردان

قواعد جذابیت های ظاهری زنان و مردان

دلیلی بزرگ برای قطع رابطه با افراد سمی

دلیلی بزرگ برای قطع رابطه با افراد سمی

سخنی با افرادی که به تازگی دچار معلولیت شده اند

سخنی با افرادی که به تازگی دچار معلولیت شده اند

به ساده ترین شکل ممکن آینده نگر باشید

به ساده ترین شکل ممکن آینده نگر باشید

شوهرم خسیس است چه کنم؟

شوهرم خسیس است چه کنم؟

سبک دعوا کردن افراد متفاوت است !

سبک دعوا کردن افراد متفاوت است !

شخصیت شناسی جالب ، خال کجای بدن نشانه خوبی است؟

شخصیت شناسی جالب ، خال کجای بدن نشانه خوبی است؟

نحوه رفتار مناسب با فرد مبتلا به ایدز

نحوه رفتار مناسب با فرد مبتلا به ایدز

بهترین روش های کنترل و محافظت از فرزندان

بهترین روش های کنترل و محافظت از فرزندان

چرا فرد مبتلا به افسردگی مدام عصبانی است؟

چرا فرد مبتلا به افسردگی مدام عصبانی است؟

طرز برخورد هوشمندانه با فرد سادیسمی

طرز برخورد هوشمندانه با فرد سادیسمی

اشخاص منفی باف، ذهن خوان و فاجعه ساز!

اشخاص منفی باف، ذهن خوان و فاجعه ساز!

واکنش رایج افراد به خیانت همسر خود چگونه است؟

واکنش رایج افراد به خیانت همسر خود چگونه است؟

دلیل شکست عشقی و اینکه با شکست عشقی چه کنیم ؟

دلیل شکست عشقی و اینکه با شکست عشقی چه کنیم ؟

فرسودگی شغلی با این علائم آغاز می شود

فرسودگی شغلی با این علائم آغاز می شود

راهکارهایی برای حل مشکل وسواس

راهکارهایی برای حل مشکل وسواس