بیشتر بخوانید

اس ام اس عید نوروز - 2

اس ام اس عید نوروز - 2

اس ام اس های جدید و خاص عید نوروز امسال

اس ام اس های جدید و خاص عید نوروز امسال

اس ام اس عید نوروز - 6

اس ام اس عید نوروز - 6

اس ام اس عید نوروز - 5

اس ام اس عید نوروز - 5

اس ام اس عید نوروز - 7

اس ام اس عید نوروز - 7

اس ام اس عید نوروز - 8

اس ام اس عید نوروز - 8

اس ام اس عید نوروز - 9

اس ام اس عید نوروز - 9

اس ام اس عید نوروز - 4

اس ام اس عید نوروز - 4

اس ام اس عید نوروز - 13

اس ام اس عید نوروز - 13

اس ام اس عید نوروز - 12

اس ام اس عید نوروز - 12
متن های ناب و زیبا ویژه ی "روز دانشجو "
روز دانشجو در ایران به یاد سه دانشجو که هنگام اعتراض به دیدار رسمی ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا در دانشگاه تهران کشته شدند گرامی داشته می شود.

16 آذر روز دانشجو

دانشجو! جوینده‌یابنده‌است. دانشجو از مقدسترین واژه‌هایی است که‌از ترکیب دانش و جو تشکیل شده‌است، "دانش "بمعنی آگاهی، فضل ودانائی وپسوند "جو" به‌معنی جستن و پژوهش کردن است. دانشجو فردی است که‌همواره‌درپی به‌دست آوردن دانش و علم است و علم اندوزی و فراگیری علم یکی از مهمترین وظایف آنهاست. دانشجو به‌عنوان قشر باسواد و فرهنگی جامعه، افزون بر شخصیت اجتماعی خود، الگوی رفتار و تفکر دیگران است.

دانشگاه‌بسترخروشان وخلاق و محل بروز استعداد های علمی و پژوهشی است و روز دانشجو روز رستاخیز اندیشه‏، روز علم ‏دوستی و حقیقت‏ پرسی، روز طلوع اندیشه‏ های نو، روز انسان‏های فرهیخته‌و بالنده، روز اندیشه‏های ناب و روز گسستگی جهل‏ ها ونابخردی‏ ها است. 16 آذر روز بزرگداشت مقام دانشجو لقب گرفته‌است. با تبریک روز دانشجو در ادامه‌این بخش از مجله اینترنتی فنجان جملات زیبایی را در وصف دانشجویان عزیز آورده‌ایم.

جایگاه‌دانشگاه‌و دانشجو در جامعه

دانشگاه، چراغی فروزان است که‌باید تربیت انسان های مفید برای جامعه‌را بر عهده‌بگیرد زیرا مهم ترین هدف در شکل گیری جامعه‌و حکومت، تلاش در راه‌تکامل بخشیدن به‌افراد جامعه‌است.

دانشجو باید با علم آموزی در رقم زدن فردای بهتری برای کشورمان بکوشد.نسل جوان دانشجو بعد از ورود به‌دانشگاه‌و آراسته‌شدن به‌لباس تحصیل باید به‌جز تلاش و کوشش در یادگیری علوم و فنون ارزش هایی را نیز از خود به‌نمایش بگذارند. 

روز دانشجو

اهمیت جایگاه‌و نقشِ نقش آفرین و آینده‌ساز دانشجو، موجب شده‌است تا این گروه‌از جامعه، بیش از افراد دیگر، در معرض آزمون و خطا قرار داشته‌باشند بنابراین نسل آینده‌ساز دانشجو باید آفت ها و انحراف های موجود در مسیر دانشگاه‌را بشناسند و در مسیر اسلام و در چهارچوب اندیشه‌های اسلامی حرکت کنند.

از دانشجو به‌عنوان قشر آگاه‌در جامعه‌انتظار می‌رود که‌حضور فعال داشته‌باشد و به‌امنیت ملّی کشور و مشارکت عمومی مردم کمک کند. تفکر دانشجویی همیشه‌بر جامعه‌تاثر گذاری مستقیم دارد ودانشجو به‌عنوان یک منبع اطلاعاتی و آگاه‌در جامعه‌عمل میکند، بنابراین طبق فرمایش رهبری دانشگاه‌یکی از سلاح ها مهم پیشرفت جامعه‌است.

تاریخ روز دانشجو

جملات زیبای انگلیسی برای روز دانشجو + ترجمه

_It is not easy to be students with all the pressure in today’s world so do not lose your heart if you find things difficult.

دانشجو بودن با همه‌فشارهای موجود در دنیای امروزی کار راحتی نیست اما اگر همه‌چیز هم برایتان سخت گذشت ناامید نشوید و ادامه‌دهید.

 ***************************

_Students are the most unappreciated people of all and today you have the chance to celebrate them and wish them all the best.

دانش آموزان و دانشجویان کسانی هستند که‌همیشه‌کمتر از آن ها قدردانی می‌شود اما امروز فرصت دارید که‌روز خود را جشن بگیرید و بهترین ها را برای خود و دوستان تان آرزو کنید.

متن روز دانشجو

 ***************************

_Students deserve more love, respect, and appreciation than they usually get so today is a day to bless them and wish them all the best.

دانشجویان لایق عشق، احترام و قدردانی، بیشتر از آن چیزی هستند که‌این روزها دریافت می‌کنند. بنابراین باید برای همه‌آن ها بهترین ها را آرزو کنیم.

 ***************************

_Dear students, we know that life is not easy for you guys but just wanted to let you know that nothing is impossible if we try hard enough.

دانشجویان عزیز همه‌ما می‌دانیم که‌زندگی برای شما آسان نیست اما می‌خواهیم بدانید که‌اگر سخت تلاش کنید هیچ چیز برای شما غیرممکن نخواهد بود.

برای روز دانشجو

 ***************************

_Dear students, work hard and work smart too and with the right focus and determination, you will see that goals are not impossible to achieve.

دانشجویان عزیز زمانی که‌سخت کوشی، همراه‌با هوشمندی، تمرکز و مصمم بودن را داشته‌باشید، اهداف شما غیر ممکن نخواهد بود و قطعا به‌آن ها خواهید رسید.

 ***************************

_It is important to be a good student but it is priceless and way more important to be a good human being.

قطعا یک دانشجوی خوب بودن ، یک کار مهم و بدون قیمت است اما مهم تر از آن این است که‌انسان باشیم.

مناسبت روز دانشجو

 ***************************

_There are a number of industries that are running only because of the students like the paper, textbook publishing, pens, health drinks, and energy drinks as well. So let us wish all the students without forgetting what they do for our industries.

تعداد زیادی از صنایع هستند که‌فقط به‌دلیل حضور دانشجویان فعالیت می‌کنند، مثل صنعت کاغذ، چاپ کتاب، خودکار، نوشیدنی های سلامت و انرژی زا. خب حال ارزو می‌کنیم که‌بعدها و در آینده‌دانشجویان بدون فراموش کردن این ها به‌این صنایع خدمت کنند.

 ***************************

_Students are the most powerful people of the society because they hold the power to not only change the world but also change themselves.

دانشجویان قوی ترین انسان های جامعه‌هستند، زیرا قدرت آن ها نه‌تنها جهان را تغییر می‌دهد، بلکه‌خود و زندگی شان را نیز دچار تغییرات مثبتی می‌کند.

 ***************************

_In today’s world of severe competition, it is important to let the students know that failure is not the end of everything, it is just a sign that tells you to work a bit harder.

در دنیای رقابت سرسخت امروزی، بسیار مهم است که‌دانش آموزان و دانشجویان بدانند که‌شکست پایان همه‌چیز نیست، بلکه‌فقط یک نشانه‌است که‌به‌شما می‌گوید باید بیشتر تلاش کنید.

متن خارجی روز دانشجو

متن زیبای ادبی درباره‌روز دانشجو

آمیخته‌از شور و دانشی، طعم هیاهو را با تمام تنت حس می‏کنی،

کلاس‏هایی که‌تو را کوهوار می‏خواهند، کتاب‏هایی که‌دریچه‏ های روشن پرواز تواند و شناخت که‌در تو، چون خونی تازه‌می‏جهد و راز جوانی که‌بر لبانت تازه‌می‏شود.

دیروز، امروز، فردا، همه‌روز ها به‌نام توست، وقتی در صفحه‌به‌صفحه‌تاریخ، بر قله‌‏های سربلندی ایستاده‌‏ای «دانشجو»؛

این نام سرشارت می‏کند از بهار.

***************************

روز مبارزه‌است و اگر به‌دفاع از خویش برنخیزی، کیان علم ات را به‌تاراج خواهند برد.

لشکریان چنگیز، به‌خاک پارس زده‌‏اند؛ اما نه‌از شرق، که‌از غرب…، اما نه‌با اسب و شمشیر، که‌با حیله‌و تزویر.

اگر میراث معرفتی ‏ات را به‌یغما برند، به‌سود اهداف استعماری خویش پنهان خواهند کرد و مگر به‌قیمت به‌بندکشیدن ملت‏ ها، مرهمی از دانش را بر زخم‏هایشان نخواهند ریخت.

میراث معرفتی خویش را پاس‏دار تا همچون آریاییان نجیب، در خدمت به‌هم‏نوع خویش به‌کار بگیری و انسان‏ دوستانه، کمر به‌مداوای بیماران عالم ببندی؛

درست مثل زکریای رازی، مثل ابوعلی سینا.

بر خروار ها گنجینه‌تمدن نشسته‌‏ای که‌هر خشت آن، به‌نام کسی است و در سپهری نفس میکشی که‌ستاره‏ هایش به‌نام دانشمندان پارسی است؛

خوارزمی، ابن هیثم، خواجه‌نصیر…

مبادا خرمن تجربه‌ایرانیان را باد ببرد! مبادا از یاد ببری که‌قوم و قبیله‌‏ات کیست و نام و نشانی‏ات چیست!

گردباد ها برای خرابی می‌‏وزند نه‌آباد کردن؛ که‌آباد کردن از گردباد ها بر نخواهد آمد.

نامگذاری روز دانشجو

***************************

دست‏هایت، ستاره‌‏های علم اند؛ برخاسته‌از پیکره‌زمین و «حیات طیبه»، هدیه‌‏ای است که‌به‌قدم‏ های تو ارزانی می‌‏شود.

دهان که‌بگشایی، درختان برای شنیدن حدیث بیداری سَر خم می‏ کنند.

ستارگان، دانه‌دانه‌فرو می‏ریزند تا قدم گاهت را ببوسند. حیات در شیار انگشت‏ های تو جاری است. طومار جهل را بپیچان، تا نقطه‌پایان گذاشته‌باشی بر هر چه‌فریب و گمراهی و نادانی.

***************************

نام تو را امروز بر سردر شکوه‌و اقتدار کشور حک کرده‌‏اند؛ کدام عرصه‌از طنین گام‏های اندیشه‏ ات تهی مانده‌است!

تو آمده‌‏ای تا دست ‏های نادانی شهر را بگیری و آرام از کوره‌راه‏های جهل و ناتوانی، به‌سر منزل سعادت و آبادانی برسانی.

ویرانه‌‏های شهر، سرسبزی دستان تو را به‌تمنا نشسته‏ اند، فصل، فصل توست.

تو، تجربه‏ های دیروز را به‌تلاش ‏های فردا پیوند می‏زنی تا آینده‌‏ای بسازی لبریز از روز های تازه. رو به‌زیباترین و خوشبخت‏ ترین منظره‏ های زندگی.

***************************

متن عالی روز دانشجو

متن های ادبی زیبا درباره‌دانشجو

از جغرافیای زخمی انقلاب، صدای شما را میشنوم که‌از اعماق سال‏ های دور، متن درس شهامت را در خیابان ‏های اعتراض، می‌نویسید.

مگر نه‌اینکه‌معنای مردانگی در زبان نیست؛ در عمل است؟!

آن روز ها قلم‏ هایتان، مشت‏ های گره‌کرده‌‏ای بود که‌آوازهای خونینش، مرکّبی برای نوشتن کلمه‌رهایی و آزادی بود

و از آن به‌بعد، درهای دانشگاه، هر روز با وزش یاد شما گشوده‌میشود تا استاد قدیمی عشق، کلاس را آغاز کند

و کتاب‏های کمال، در متن خیابان‏ ها معرفت را بیاموزند؛ آنجا که‌کتاب انقلاب، آخرین واحد فارغ التحصیل ‏شدنتان از جهان بود.

جای شما را در تقویم، سبز نوشتیم که‌روزتان مبارک باد!

***************************

تو از تبار بهاری، در تنت، هزار جوانه‌به‌رویش نشسته‏ اند، هزار جویبار در اندیشه‌‏ات جریان گرفته‌است.

تو با زبان قلم آشنایی، تو با واژه‌‏ها، به‌گل‏چینیِ حقیقت می‏روی. دست در دست کلمات، پا به‌پای پرسش ‏ها، کوچه‌گرد ناشناخته‌عالم می‏شوی؛

گاهی در قعر زمین، گاهی در کهکشان. امروز روز توست. سرزمین علم و آزادگی، صلابت قدم‏هایت را می‏طلبد.

امروز روز توست. «دانشجو»! در تاریک خانه‏ های میهن، فانوس دانایی بیاویز.

16 آذر روز دانشجو

***************************

بر سردر دانشگاه‌دلم نوشته‌‏اند:ایمان. بر سردر دانشگاه‌دلم نوشته‏ اند:عشق.

دلم دانشگاهی است که‌از سرتاسر جهان، برای کسب علم بدان آمده‌‏اند. باید کرسی تدریس همت برپا کنم!

باید واژه‏ های قرآن را از طاقچه‌خاطراتم به‌میز کار زندگی ‏ام بکشم.

دانشگاه‌دلم باید علم و اندیشه‏ اش قرآنی باشد و من باید هر چه‌می‌آموزم، از فیزیک و شیمی و ریاضی و علوم انسانی و… همه‌با قرآن باشد.

مگر نه‌آنکه‌جملگی علوم، توحید است؛ اگر نیت، توحیدی باشد؟!

کفش و کلاه‌کرده‏ ام، از سرزمین پدری کوچ خواهم کرد. می‏روم هر جا که‌کرسی علمی برپاست و کتابی بر روی میهمانی باز است.

***************************

کبوتران روحت را اسیر رکود نکن!

چشمت را در تاریکی‏ ها نگستران!

برای پرواز به‌سمت کارهای بلند دانش، بال‏ های پروازت را در زلال آبی ‏ها رها کن ـ یله‌در نسیم نور ـ

میان این همه‌پرسش، کتاب ‏هایت را بردار و ذهنت را در دست‏هایت بگیر و آماده‌باش؛

کلاس، گام ‏های محکم تو را انتظار می‌‏کشد، هوای روز را از تمامی سمت‏ ها نفس بکش! نگذار دچار خاموشی و فراموشی شوی. امروز روز توست.

روز دانشجو 16 آذر

***************************

گاهی رزمنده‌ای سنگری می‌سازد از سنگ و ماسه

گاهی جهادگری دیواری می‌سازد از آجر و سیمان

و گاهی دانشجویی نردبانی می‌سازد از علم و معرفت

اما می‌دانی؟

همه‌ی این ها روح مشترکی دارند، روحی که‌انسان را تا خدا می‌رساند، تا آن جا که‌حتی ملایک هم غبطه‌می‌خورند… پس اگر سنگری می‌سازی، یا دیواری و یا نردبانی، مادامی که‌دست در دست او داری، هیچ چیزی در برابر سد آهنین عزم تو یارای مقاومت نخواهد داشت، قدم هایت سبز و دلت پر امید

روز دانشجو مبارک 

بیشتر بخوانید

اس ام اس دلتنگی-سری3

اس ام اس دلتنگی-سری3

اس ام اس فراموشی سری 1

اس ام اس فراموشی سری 1

اس ام اس فراموشی سری 2

اس ام اس فراموشی سری 2

اس ام اس فراموشی سری 3

اس ام اس فراموشی سری 3

اس ام اس عاشقانه بهمن - سری 6

اس ام اس عاشقانه بهمن - سری 6

اس ام اس دلتنگی بهمن سری 5

اس ام اس دلتنگی بهمن سری 5

اس ام اس عاشقانه 2015 - سری 1

اس ام اس عاشقانه 2015 - سری 1

اس ام اس تولد 2013 - سری 1

اس ام اس تولد 2013 - سری 1

اس ام اس تولد 2013 - سری 2

اس ام اس تولد 2013 - سری 2

اس ام اس عید نوروز - 1

اس ام اس عید نوروز - 1
مشاهده

مطالب بیشتر در اس ام اس

اس ام اس عاشقانه - سری 1

اس ام اس عاشقانه - سری 1

اس ام اس عاشقانه - سری 2

اس ام اس عاشقانه - سری 2

اس ام اس عاشقانه - سری 3

اس ام اس عاشقانه - سری 3

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج)

اس ام اس جمعه دلتنگی امام زمان (عج)

اس ام اس خنده دار-سری 1

اس ام اس خنده دار-سری 1

اس ام اس دلتنگی-سری1

اس ام اس دلتنگی-سری1

اس ام اس عاشقانه -سری 4

اس ام اس عاشقانه -سری 4

اس ام اس عاشقانه -سری5

اس ام اس عاشقانه -سری5

اس ام اس خنده دار-سری2

اس ام اس خنده دار-سری2

اس ام اس دلتنگی - سری 4

اس ام اس دلتنگی - سری 4

مطالب مرتبط

بهترین و جدیدترین مدل های کیک روز دانشجو

بهترین و جدیدترین مدل های کیک روز دانشجو

پیام هایی متفاوت برای تبریک روز دانشجو

پیام هایی متفاوت برای تبریک روز دانشجو

آدرس و تصاویر پارک دانشجو

آدرس و تصاویر پارک دانشجو

پیام های ویژه تبریک روز جهانی آشپز

پیام های ویژه تبریک روز جهانی آشپز

جملاتی زیبا به مناسبت روز خواهر و برادر

جملاتی زیبا به مناسبت روز خواهر و برادر

پیام تبریک زیبا برای روز جهانی پزشک

پیام تبریک زیبا برای روز جهانی پزشک

متن کوتاه و جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

متن کوتاه و جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

جملات زیبای انگلیسی برای تبریک روز مادر

جملات زیبای انگلیسی برای تبریک روز مادر

روزی که همه جای دنیا روز همسر است

روزی که همه جای دنیا روز همسر است

متن بیو خاص و جذاب انگلیسی برای اینستا + ترجمه

متن بیو خاص و جذاب انگلیسی برای اینستا + ترجمه

تبریک انگلیسی کریسمس 2021 با ترجمه

تبریک انگلیسی کریسمس 2021 با ترجمه

تبریک عید امسال به زبان انگلیسی

تبریک عید امسال به زبان انگلیسی

ضرب المثل های زیبای خارجی - سری 3

ضرب المثل های زیبای خارجی - سری 3

تبریک روز جهانی دختر به انگلیسی همراه ترجمه

تبریک روز جهانی دختر به انگلیسی همراه ترجمه

اس ام اس شب بخیر انگلیسی همراه ترجمه

اس ام اس شب بخیر انگلیسی همراه ترجمه

تبریک عاشقانه کریسمس به هرآنکه دوستش دارید

تبریک عاشقانه کریسمس به هرآنکه دوستش دارید

زندگی نامه و سخنان معروف وینستون چرچیل

زندگی نامه و سخنان معروف وینستون چرچیل

جملاتی سراسر انگیزه برای کار گروهی

جملاتی سراسر انگیزه برای کار گروهی

پیامک انگلیسی صبح بخیر عاشقانه + ترجمه

پیامک انگلیسی صبح بخیر عاشقانه + ترجمه

اس ام اس تبریک کریسمس انگلیسی و فارسی 2017

اس ام اس تبریک کریسمس انگلیسی و فارسی 2017