بیشتر بخوانید

بهترین دعا هنگام وضو گرفتن

بهترین دعا هنگام وضو گرفتن

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکال دارد ؟

استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکال دارد ؟

حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع تقلید و قانون

حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع تقلید و قانون

آیا اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره ضروری است؟

آیا اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره ضروری است؟

حکم شرعی پختن و یا سرخ کردن کشمش و مویز در غذا

حکم شرعی پختن و یا سرخ کردن کشمش و مویز در غذا

قبله در فضا به کدام جهت است؟

قبله در فضا به کدام جهت است؟

ثواب و گناهها در اعمال رابطه زناشویی

ثواب و گناهها در اعمال رابطه زناشویی

در کدام موارد سجده سهو را باید به جای آورد؟

در کدام موارد سجده سهو را باید به جای آورد؟

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار
احکام غسل جنابت و حیض برای روزه دار
جنب شدن و پاک شدن یا نشدن از حیض در ماه رمضان دو حالت قبل از اذان صبح و بعد از اذان صبح دارد که حکم غسل هر کدام متفاوت است.

احکام غسل برای روزه‌داران در ماه‌مبارک رمضان

جنب شدن در ماه‌مبارک رمضان متناسب با زمان آن می‌تواند چند حالت داشته‌باشد . حکم غسل جنابت در ماه‌رمضان با توجه‌به‌اینکه‌انسان در چه‌ساعتی از شبانه‌روز جنب شده‌است متفاوت می‌باشد.

یکی از کارهایی که‌موجب باطل شدن روزه‌می‌شود باقی ماندن بر جنب و حیض و نفاس تا اذان صبح است که‌باعث می‌شود فرد مومن نتواند به‌طور کامل به‌فرائض دینی خود در ماه‌مبارک رمضان عمل کند.

بنابراین روزه‌داران باید از احکام غسل آگاهی کامل داشته‌باشند تا روزه‌آنها کامل و صحیح باشد .در این بخش از مجله اینترنتی فنجان به‌سوالات مختلف در این زمینه‌پاسخ خواهیم داد.

جنب شدن در ماه‌رمضان

برای جنب شدن در ماه‌رمضان دو حالت وجود دارد:جنب شدن قبل از اذان صبح و جنب شدن پس از اذان صبح و در طول روز به‌طور غیر عمد مثلا محتلم شدن و خروج منی در خواب.

غسل جنابت قبل از اذان صبح در ماه‌رمضان

اگر شخص به‌دلیل نزدیکی یا در حالت خواب قبل از اذان صبح جنب شود باید قبل از اذان صبح ، غسل جنابت انجام دهد . جنب شدن مشروط بر خروج منی از بدن نمی باشد ، اگر نزدیکی به‌اندازه‌ختنه گاه‌صورت بگیرد غسل جنابت واجب می‌شود.

جنب شدن در ماه‌رمضان

غسل جنابت بعد از اذان صبح در ماه‌رمضان

گاهی اوقات شخص بعد از اذان صبح و در زمانی که‌روزه‌است در خواب ، جنب می‌شود . در این شرایط روزه‌او صحیح بوده‌و ماندن در این حالت موجب ابطال روزه‌نمی شود.اما برای خواندن نماز باید ابتدا غسل جنابت کند.

بنابراین در ماه‌رمضان بعد از اذان صبح تا زمان خواند نماز در صورت جنب شدن نیازی به‌غسل نیست و جنب ماندن ، روزه‌را باطل نمی کند .اما بهتر است که‌در اولین فرصت غسل جنابت نماید .اما نزدیکی کردن در زمان روزه‌بودن موجب باطل شدن روزه‌می‌شود.

تیمم بدل از غسل جنابت در ماه‌رمضان

گاه‌فرصت کافی برای انجام غسل جنابت قبل از اذان صبح وجود ندارد . در این شرایط به‌جای غسل جنابت باید تیمم بدل از غسل جنابت انجام شود . روزه‌با این تیمم صحیح است اما برای خواندن نماز باید غسل جنابت انجام شود.

حکم انجام ندادن غسل جنابت در ماه‌رمضان به‌هر دلیلی

اگر برای انجام غسل جنابت در ماه‌رمضان فرصت کافی بود ، اما شخص به‌هر دلیل نتواند غسل کند مانند مهمان بودن در جایی و خجالت کشیدن از انجام غسل در آنجا ، می‌تواند تا نزدیک اذان صبح صبر کند و سپس تیمم بدل از غسل جنابت انجام دهد.

با اینکه‌انجام این کار معصیت است اما روزه‌شخص باطل نیست .روزه‌گرفتن با حالت جنابت در صورتی که‌برای انجام غسل و تیمم تعلل شود ، صحیح نیست و روزه‌باطل می‌باشد.

احکام غسل روزه‌دار

احکام غسل جنابت در ماه‌رمضان

 1. اگر فرد جنب شده‌از روی عمد تا اذان صبح ماه‌رمضان غسل جنابت ننماید و همچنین اگر وظیف او تیمم است ، تیمم را نیز از روی عمد انجام ندهد ، روزه‌او باطل است.
 2. اگر شخص در غیر از روزه‌های ماه‌رمضان و قضای آن (از اقسام روزه‌های واجب و مستحب) عمداً تا اذان صبح غسل نکند و تیمّم هم ننماید، روزه‌اش صحیح است.
 3. اگر فرد جنب که‌می‌خواهد روزه‌واجب بگیرد مانند روزه‌های ماه‌رمضان که‌وقت آن معین است ، چنانچه‌از روی عمد غسل نکند تا وقت تنگ شود، می‌تواند با تیمم روزه‌بگیرد و صحیح است.اما برای خواندن نماز باید غسل کند.
 4. اگر شخص جنب در ماه‌رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روزبه‌یاد آورد باید قضای روزه‌را بگیرد و اگر بعد از چند روز غسل نکردن را به‌خاطر آورد باید قضای تعداد روزهایی که‌از جنب بودن خود اطمینان دارد را بعد از ماه‌رمضان ادا کند.
 5. کسی که‌در شب ماه‌رمضان جنب است و می‌داند که‌اگر بخوابد تا صبح بیدار نمی شود، نباید بخوابد و چنانچه‌بخوابد و تا صبح بیدار نشود روزه‌‏اش باطل است و قضا و کفاره‌بر او واجب می‌شود.
 6. هرگاه‌جنب در شب ماه‌رمضان بخوابد و بیدار شود، اگر احتمال بدهد که‌اگر دوباره‌بخوابد برای غسل بیدار می‌شود، می‌تواند بخوابد.
 7. اگر روزه‌‏دار بعد از اذان صبح و در طی روز ، محتلم شود ، واجب نیست فورا غسل جنابت کند.
 8. هرگاه‌جنب در شب ماه‌رمضان بخوابد و بیدار شود، اگر احتمال بدهد که‌اگر دوباره‌بخوابد برای غسل بیدار می‌شود، می‌تواند بخوابد.
 9. هرگاه‌شخص بعد از اذان صبح در ماه‌رمضان بیدار شده‌و ببیند که‌محتلم شده‌است ، اگر چه‌بداند پیش از اذان محتلم شده، روزه‌او صحیح است.
 10. برای گرفتن قضای روزهای ماه‌رمضان هرگاه‌فرد تا اذان صبح جنب باقی بماند چنانچه‌از روی عمد هم نباشد ، روزه‌باطل است .
 11. هر گاه‌شخصی که‌قصد گرفتن قضای روزه‌رمضان دارد اگر بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده‌و بداند پیش از اذان محتلم شده‌است، اگر فرصت کافی نداشته‌باشد(یعنی 3 روز ،روزه‌قضای رمضان دارد و 3 روز هم به‌رمضان باقی مانده‌است) بنا بر احتیاط واجب، باید هم آن روز را روزه‌بگیرد و هم بعد از رمضان آن را قضا کند .اما اگر فرصت کافی بود نباید آن روز را روزه‌بگیرد زیرا روزه‌ان روز صحیح نمی باشد .
 12. اگر شخص در روزهای غیر ماه‌رمضان ، روزه‌واجب بگیرد اما تا اذان صبح جنب بماند ، روزه‌اش صحیح است، چه‌وقت آن معین باشد و چه‌نباشد.
 13. کسی که‌جنب است و می‌خواهد روزه‌واجبی بگیرد که‌مثل روزه‌ی رمضان وقت آن معین است، چنانچه‌عمدا غسل نکند تا وقت تنگ شود، می‌تواند با تیمم روزه‌بگیرد و صحیح است.

غسل حیض در ماه‌رمضان

پاک شدن از حیض و مس میت در ماه‌رمضان

 1. اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض پاک شود یا در بین روز خون حیض ببیند، اگر چه‌نزدیک مغرب باشد، روزه‌او باطل است.
 2. اگر زن غسل حیض را فراموش کند و بعد از یک روز یا چند روز یادش بیاید، روزه‏ هایی که‌گرفته‌صحیح است.
 3. اگر زن پیش از اذان صبح در ماه‌رمضان از حیض پاک شود ودر غسل کردن کوتاهی کند و تا اذان غسل نکند و در تنگی وقت تیمم هم نکند، روزه‏ اش باطل است. ولی چنانچه‌کوتاهی نکند، مثلا منتظر باشد که‌حمام زنانه‌شود، اگرچه‌سه‌مرتبه‌بخوابد و تا اذان غسل نکند، در صورتی که‌تیمم کند روزه‌او صحیح است.
 4. اگر زن پیش از اذان صبح از حیض پاک شود و برای غسل وقت نداشته‌باشد، چنانچه‌بخواهد روزه‌ماه‌رمضان یا قضای آن را بگیرد، باید تیمم نماید و روزه‏ او صحیح است، و اگر بخواهد روزه‌مستحب یا روزه‌واجب مثل روزه‌کفاره‌و روزه‌نذری بگیرد، اگرچه‌بدون تیمم هم روزه‏ش صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که‌تیمم کند.
 5. اگر زن نزدیک اذان صبح از حیض پاک شود و برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت نداشته‌باشد، یا بعد از اذان بفهمد که‌پیش از اذان پاک شده، روزه‌او صحیح است.
 6. اگر زنی که‌در حال استحاضه‌است، غسلهای خود را به‌تفصیلی که‌در احکام استحاضه‌گفته‌شده‌به‌جا آورد، روزه‌او صحیح است.
 7. کسی که‌مس میت کرده، یعنی جایی از بدن خود را به‌بدن میت رسانده‌می‌تواند بدون غسل مس میت روزه‌بگیرد و اگر در حال روزه‌هم میت را مس نماید، روزه‌او باطل نمی شود.
بیشتر بخوانید

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

احکام پرسوال جنسی و زناشویی

احکام پرسوال جنسی و زناشویی

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

نگاه کردن به نامحرم چه حکمی دارد؟

نگاه کردن به نامحرم چه حکمی دارد؟

دادن چه نوع هدیه ای حرام می باشد؟

دادن چه نوع هدیه ای حرام می باشد؟

احکام شرعی رهن خانه از نظر مراجع تقلید

احکام شرعی رهن خانه از نظر مراجع تقلید

احکام مهم نزدیکی در دوران قاعدگی

احکام مهم نزدیکی در دوران قاعدگی

فاصله زن و مرد در نماز فرادا و جماعت

فاصله زن و مرد در نماز فرادا و جماعت

ثواب و شرایط قربانی کردن در عید قربان

ثواب و شرایط قربانی کردن در عید قربان

حکم لطمه زنی و برهنه شدن در عزاداری حسینی

حکم لطمه زنی و برهنه شدن در عزاداری حسینی
مشاهده

مطالب بیشتر در احکام

عقد و عروسی درماه محرم حرام است یا نه؟

عقد و عروسی درماه محرم حرام است یا نه؟

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

حکم آرایش زنان در اسلام چه می باشد؟

حکم آرایش زنان در اسلام چه می باشد؟

شرایط عده زن بعد طلاق و فوت همسرش

شرایط عده زن بعد طلاق و فوت همسرش

احادیث تکان دهنده در مورد عاقبت شکستن دل

احادیث تکان دهنده در مورد عاقبت شکستن دل

تفاوت دیه زن و مرد از نگاه اسلام

تفاوت دیه زن و مرد از نگاه اسلام

قرض دادن در اسلام چه حکمی دارد؟

قرض دادن در اسلام چه حکمی دارد؟

صیغه قبل از عقد صحیح است یا غلط؟

صیغه قبل از عقد صحیح است یا غلط؟

اعمال سفارش شده ی ماه مبارک رمضان

اعمال سفارش شده ی ماه مبارک رمضان

شرایط صحیح نیت روزه واجب ، قضا و مستحبی

شرایط صحیح نیت روزه واجب ، قضا و مستحبی

مطالب مرتبط

حکم محتلم شدن (جنب شدن ) در ماه رمضان چیست ؟

حکم محتلم شدن (جنب شدن ) در ماه رمضان چیست ؟

شیوه غسل جنابت و احکام “غسل جنابت” از نظر مراجع

شیوه غسل جنابت و احکام “غسل جنابت” از نظر مراجع

چرا غسل حیض و جنابت واجب است؟

چرا غسل حیض و جنابت واجب است؟

شرایطی که غسل جنابت واجب است

شرایطی که غسل جنابت واجب است

آشنایی با انواع غسل های مستحب و واجب

آشنایی با انواع غسل های مستحب و واجب

فواید علمی پزشکی غسل جنابت

فواید علمی پزشکی غسل جنابت

چرا غسل جنابت اینقدر تاکید شده است ؟ + فواید

چرا غسل جنابت اینقدر تاکید شده است ؟ + فواید

طریقه انجام “غسل زیارت” و احکام آن

طریقه انجام “غسل زیارت” و احکام آن

غسل هایی که نیاز به وضو ندارند

غسل هایی که نیاز به وضو ندارند

جواب تمامی سوالات در مورد “غسل میت”

جواب تمامی سوالات در مورد “غسل میت”

حکم تاتو کردن ابرو یا دیگر اعضای بدن برای غسل و وضو

حکم تاتو کردن ابرو یا دیگر اعضای بدن برای غسل و وضو

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

طریقه انجام غسل مس میت

طریقه انجام غسل مس میت

حکم خالکوبی در اسلام برای غسل و وضو

حکم خالکوبی در اسلام برای غسل و وضو

پیکر حضرت زهرا (س) را چه کسانی غسل دادند؟

پیکر حضرت زهرا (س) را چه کسانی غسل دادند؟

احکام قاعدگی زنان در ماه مبارک رمضان

احکام قاعدگی زنان در ماه مبارک رمضان

احکام روابط زناشویی در ماه مبارک رمضان

احکام روابط زناشویی در ماه مبارک رمضان

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

شرایط و روش انجام تیمّم

شرایط و روش انجام تیمّم

حکم کاشت ناخن و مژه از دیدگاه اسلام

حکم کاشت ناخن و مژه از دیدگاه اسلام