بیشتر بخوانید

دانلود تیتراژ پایانی ماه عسل با صدای مهدی یراحی

دانلود تیتراژ پایانی ماه عسل با صدای مهدی یراحی

دانلود تیتراژ ابتدایی ماه عسل با صدای فرزاد فرزین

دانلود تیتراژ ابتدایی ماه عسل با صدای فرزاد فرزین

معرفی ماهور ، دستگاه موسیقی سنتی و گوشه های آن

معرفی ماهور ، دستگاه موسیقی سنتی و گوشه های آن

خواننده مشهور با تی شرت جالب + عکس

خواننده مشهور با تی شرت جالب + عکس

جدیدترین کنسرت بابک جهانبخش در برج میلاد + عکس

جدیدترین کنسرت بابک جهانبخش در برج میلاد + عکس

کنسرت همایون شجریان در برج میلاد + عکس

کنسرت همایون شجریان در برج میلاد + عکس

محسن یگانه و مهدی یراحی در کنسرت سیروان خسروی + عکس

محسن یگانه و مهدی یراحی در کنسرت سیروان خسروی + عکس

صحبت های مهدی یراحی درباره احسان علیخانی در تلویزیون + فیلم

صحبت های مهدی یراحی درباره احسان علیخانی در تلویزیون + فیلم

کنسرت های مهرماه در تالار وحدت

کنسرت های مهرماه در تالار وحدت

کنسرت مرتضی پاشایی در برج میلاد + عکس

کنسرت مرتضی پاشایی در برج میلاد + عکس
معرفی ماهور ، دستگاه موسیقی سنتی و گوشه های آن
دستگاه ماهور یکی از معروف ترین دستگاه های موسیقی سنتی ایرانی است که دارای 50 گوشه در ردیف های مختلف می باشد.

دستگاه‌ماهور یکی از دستگاه‌های موسیقی ایرانی

یکی از گسترده‌ترین دستگاه‌های موسیقی ایرانی دستگاه‌ماهوراست و به‌صورت موسیقی شاد در جشن ها و اعیاد نواخته‌می‌شود. این دستگاه‌دارای 50 گوشه‌است که‌تمام آنها به‌وسیلهٔ فرود به‌درآمد رجعت می‌کنند و در سه‌بخش بم، میانی و زیر اجرا می‌شود.

ایرانیان قدیم سرودهای ویژه‌در پرستشهای خود می‌خواندند و آنها ماه‌و هور (خورشید) را پرستش می‌کردند ، نام ماهور به‌این دلیل انتخاب شده‌که‌این دستگاه‌را می‌توان هم صبح و هم شب اجرا کرد. در این بخش از فرهنگ و هنر مجله اینترنتی فنجان شما را با گوشه‌های مهم دستگاه‌ماهور در ردیف آوازی و در ردیف سازی آشنا می‌کنیم.

معرفی گوشه‌های دستگاه‌ماهور

گوشه‌مراد خوانی

این گوشه‌در ردیف موسیقی ایران به‌نام یکی از افراد پر نفوذ در دوره‌قاجار به‌نام مراد خان ضبط و ثبت شده‌است . عارف قزوینی شاعر و آهنگساز و تصنیف سرای بزرگ ایرانی گفته‌است که‌مراد خان را که‌بسیار بد ساز می‌زده‌را درمجالس انس دیده‌است.

وزن شعری این گوشه‌(مفتعلن فاعلن -مفتعلن فاعلن ) و ملودی این گوشه‌درجات مختلف گام ماهور را اشغال می‌کند و از در آمد شروع شده‌و به‌داد- دلکش-شکسته‌-حصار ماهور-و وارد راک می‌شود . روی درجه‌اول گام ماهور نت شاهد و گستره‌ملودی تا درجه‌آخر گام است.

دستگاه‌ماهور

آشنایی با گوشه‌های دستگاه‌ماهور

گوشه‌های مهم دستگاه‌ماهور

گوشه‌جغتایی

در یکی از دهات های نزدیک به‌سبزواراین نوع ملودی مشهوراست . وزن اشعار این ملودی چهار پاره‌بوده‌و روی درجات مختلف گام ماهور ملودی نواخته‌می‌شود . در دستگاه‌ماهور و سگاه‌این گوشه‌را می‌توان اجرا نمود.

گوشه‌حربی

گوشه‌حربی متعلق به‌حرب نام شهرک کوچکی در عراق امروز است در دستگاه‌ماهور و چهار گاه‌که‌حالت رزمی دارد ، می‌نوازند . وزن این قطعه‌در ردیف موسیقی 2/4 می‌باشد و بصورت رنگ نواخته‌می‌شود . در دستگاه‌ماهور نت شاهد آن روی درجه‌اول گام و گستره‌ملودی تا درجه‌هشتم می‌باشد.

گوشه‌کرشمه

گوشه‌کرشمه‌قطعه‌ای سه‌ضربی می‌باشد که‌در تمامی دستگاه‌های موسیقی ایرانی نواخته‌می‌شود .شعر در وزن (مفاعلن فعلاتن ) می‌باشد و می‌توان آن را بخاطر سپرد.ملودی این گوشه‌را در وزن 3/4 اجرا می‌کنند. نت شاهد این گوشه‌با شاهد درآمد تفاوتی ندارد و ملودی تا درجه‌ششم گام ماهور است.

گوشه‌ساقی نامه

به‌خواندن این آواز در دستگاه‌ماهور، ساقی نامه‌می‌گویند و زمانی که‌در دستگاه‌سه‌گاه‌خوانده‌شود به‌کشته‌مرده‌معروف است و اگر در آواز اصفهان خوانده‌شود صوفی نامه‌می‌گویند.

ساقی نامه‌در وزن (فعولن فعولن فعولن فعول ) آمده‌اما بسیاری ازهنرمندان ساقی نامه‌را مانند صوفی نامه‌می‌خوانند در حالی که‌ساقی نامه‌در وزن 4/4 خوانده‌شده‌است و موارد مشابه‌به‌ساقی نامه‌در ردیف آمده‌مانند (مثنوی - رباعی - دوبیتی) است.

گوشه‌نصیرخوانی

وزن شعری در این گوشه‌(متفاعلن-متفاعلن- متفاعلن-متفاعلن) می‌با شد و ملودی این گوشه‌روی درجات مختلف صورت می‌گیرد نت شاهد روی درجه‌اول گام و گستره‌ملودی تا درجه‌پنجم اما گاهی نیز تا درجه‌هشتم است.

چنانچه‌در این بخش از فرهنگ و هنر مجله اینترنتی فنجان گفته‌ایم موسیقی قدیم ایران مخصوص شاهان ناصری بوده‌است ، افرادی که‌به‌دربار رفت و آمد داشته‌اند این گوشه‌را منسوب به‌شخص با نفوذی که‌در در بار شاهان به‌نام نصیرخان می‌دانند.

گوشه‌طوسی

این گوشه‌با دستگاه‌راست پنجگاه‌سازگار است و متعلق به‌به‌محله‌ای در اطراف طوس است . در دستگاه‌ماهور این گوشه‌را نصیرخانی نیز می‌نامند.

گوشه‌دوبیتی

گوشه‌دو بیتی نوعی آواز با اشعار دوبیتی در موسیقی لرستان است که‌نت شاهد آن در گام ماهور روی درجه‌سوم گام است و گستره‌ملودی تا درجه‌پنجم می‌رسد.

موسیقی ایرانی

دستگاه‌ماهور و ساز و آواز های موسیقی ایرانی

آشنایی با گوشه‌های دستگاه‌ماهور

راک عبدالله

در زمان قدیم در تعزیه‌فردی به‌نقش عبدالله‌بن حسین وجود داشته‌که‌در حین بازی اشعاری با ملودی سوزناک را در پرده‌راک می‌خوانده‌، مرحوم دوامی و محمود کریمی در ردیفهای خود این گوشه‌را خواندند و ثبت شده‌است . نت شاهد درجه‌سوم گام ماهور است و گستره‌ملودی تا درجه‌چهارم می‌باشد.

این گوشه‌پلی است به‌گوشه‌های دیگر یعنی می‌توان از ماهور به‌اصفهان و همایون رفت . مثلا وقتی بخواهیم از ماهور به‌چهار گاه‌برویم ، باید اول ربع پرده‌اول را به‌وجود آورد و آن هنگامی است که‌توسط گوشه‌راک گوش شنوده‌را به‌اصفهان نزدیک و آشنا می‌کنیم بعد در مرحله‌دوم از همایون به‌چهار گاه‌می‌رویم پس به‌این آسانی نمی توان تغییر مقام داد چون چهار گاه‌همان ماهور است که‌درجه‌دوم و ششم آن ربع پرده‌کم شده‌است .

گوشه‌شکسته

در گوشه‌شکسته‌نت شاهد درجه‌پنجم گام ماهور است و گستره‌ملودی تا درجه‌ششم گام ماهور است . این گوشه‌یک تغییر مقام از ماهور به‌سه‌گاه‌و آواز افشاری است. آواز ماهوروقتی بخواهیم درجه‌سوم گام ماهور را ربع پرده‌کم کنیم حالتی بخود می‌کیرد که‌کاملأبا آواز ماهور متفاوت است وبه‌نام شکسته‌نامیده‌می‌شود زیرا آواز شکسته‌شده‌و با آن می‌توان از آواز ماهور بیرون رفت و یک نوع مرکب خوانی را آغاز کرد .

گوشه‌فیلی

گوشه‌فیلی از گوشه‌های اصلی آواز ماهور است. گوشه‌فیلی موسیقی است که‌در نواحی مختلفی مانند هندیجان بخشی از ناحیه‌خرمشهر و نور بخشی از شهرستان آمل نواخته‌می‌شود .

فیلی در دانگ اول ماهور بطور پله‌کانی به‌درجه‌پنجم صعود می‌کند و سپس به‌درجه‌اول گام بر می‌گردد. نت شاهد این گوشه‌روی درجه‌پنجم گام ماهور است و گستره‌ملودی تا درجه‌هفتم گام ماهور است و از گام ماهور بیرون نمی رود .

گوشه‌دلکش

گوشه‌دلکش نوعی آواز است که‌با ساختار ملودی که‌در خویش دارد حالتی دلکش و دل انگیز در فرد ایجاد می‌کند به‌همین سبب بدین نام خوانده‌می‌شود . در این موسیقی کاملأگام ماهور عوض می‌شود و از ماهور به‌شور می‌رود و درجه‌ششم آن ربع پرده‌تغییر می‌کند . محل نت شاهد روی درجه‌پنچم گام ماهور است و گسترش ملودی تا درجه‌ششم است.

گوشه‌خاوران

نام یکی از توابع استان خراسان در نزدیکی مشهد خاوران است . خاوران مشرق زمین است و جایی است که‌خورشید از آنجا طلوع می‌کند . فضای ملودی این گوشه‌در گام نوا هم قابل اجراست و به‌سرودهای زردشتی شبیه‌است. محل نت شاهد این گوشه‌درجه‌پنجم گام ماهور است و ملودی تا درجه‌هفتم گام بالا می‌رود.

معرفی دستگاه‌ماهور

ماهور دستگاه‌موسیقی سنتی ایران

گوشه‌های دستگاه‌ماهور موسیقی ایرانی

گوشه‌صوفی نامه

خواندن ملودی ساقی نامه‌در آواز اصفهان و شوشتری به‌صوفی نامه‌معروف است ملودی شکسته‌را به‌بیات اصفهان و شوشتری تبدیل می‌کنیم و درجه‌پنجم گام ماهور (شاهد شکسته) قرار داده‌، تغییر مقام از گام بزرگ به‌کوچک است .

گوشه‌گشایش

دست گاه‌ماهور از طریق این گوشه‌باز می‌شود و به‌گوشه‌های دیگر راه‌پیدا می‌کند. هر گاه‌روی درجه‌دوم گام ماهور توقف کنیم گوشه‌دیگری را به‌نام گشایش آغاز می‌کنیم و در آن ملودی از حالت درآمد ماهور درمی آید.

گوشه‌ای در مکتب اصفهان به‌نام راست وجود دارد که‌از لحاظ ملودی به‌گوشه‌گشایش شبیه‌است . این گوشه‌بسیار حزن انگیز در آوازهای دیگری ایرانی مثلأ در آواز دشتی و اصفهان با نام های دیگری (جامه‌درآن ) ثبت شده‌است . نت شاهد این آواز روی ذرجه‌چهارم گام ماهور بوده‌و گستره‌ملودی تا درجه‌پنجم گام ماهور است.

گوشه‌حصار ماهور

در دستگاه‌چهار گاه‌گوشه‌ای به‌نام حصار وجود دارد . این گوشه‌در دستگاه‌ماهور با حصار در دستگاه‌چهار گاه‌شبیه‌است و به‌علت شباهت قرار گیری روی درجه‌ای از گام ماهور به‌صورتی که‌ملودی حصار در گام چهار دارا می‌باشد این ملودی در بیشتر اوقات در هنگام فرود به‌ماهور استفاده‌می‌شود و در پایان اشاره‌ای به‌درجه‌ششم کرده‌و دوباره‌به‌تونیک بر می‌گردد نت شاهد روی درجه‌چهارم گام ماهور و گستره‌ملودی تا درجه‌ششم گام ماهور است.

این گوشه‌در بعضی از ردیفها مانند ردیف حسین خان هنگ آفرین با نام ابول آمده‌است و به‌آن پس ماهور هم می‌گویند به‌این خاطر که‌گوش شنوده‌تشنه‌نت های اولیه‌گام در این ملودی است.

نام گوشه‌ماهور صغیر

در موسیقی ایرانی در گوشه‌های ما اصطلاحات صغیر و کبیر مانند نوروز بزرگ و کوچک و زنگوله‌صغیر و کبیر و... وجود دارد . هرگاه‌درآمد ماهور در دانگ اول شروع می‌شد به‌آن ماهور صغیر و هرگاه‌از دانگ دوم شروع و به‌دانگ اول می‌رفتند ماهورکبیر می‌گفتند.

نام گوشه‌نیشابورک

در کتب قدیم اسم شهری به‌نام نیوشاپور به‌معنای شاپور پهلوان آمده‌که‌بعد ها به‌نیشابوردر آمده‌است . برای احداث این شهر به‌وسیله‌موزیکر های آن زمان قطعاتی اجرا می‌شده‌که‌امروزه‌ما آن را گوشه‌نیشابورک می‌خوانیم .

این گوشه‌در دستگاه‌ماهور و نوا و آوازهای بیات ترک و افشاری اجرا میشود . در هر گام از اجرای نیشابورک ملودی آن باید به‌یک نت بالاتر از نت شاهد و فرودی روی نت شاهد آن داشته‌باشد. در آواز های مختلف نت های شاهد تفاوت دارد.

گوشه‌کشته‌مرده

هرگاه‌ملودی صوفی نامه‌را در سگاه‌خوانده‌شود به‌آن کشته‌مرده‌می‌گویند. برای خواندن گوشه‌کشته‌مرده‌که‌کاری دشوار است باید از صوفی نامه‌به‌سه‌گاه‌رفته‌و دوباره‌باز گردیم به‌این طریق که‌ابتدا ساقی نامه‌را از تونیک ماهور آغاز و سپس به‌صوفی نامه‌می‌رویم و از طریق گوشه‌شکسته‌نت آن را شاهد قرار داده‌و در اینجا نت شاهد شکسسته‌همان شاهد سه‌گاه‌می‌باشد و می‌توان براحتی وارد سه‌گاه‌شد پس از سه‌گاه‌به‌مویه‌رفته‌و از آنجا به‌مخالف سه‌گاه‌وارد می‌شویم و چون نت شاهد مخالف سه‌گاه‌همان نت شاهد ماهور است دوباره‌می‌توان به‌ساقی نامه‌برگشت.

دستگاه‌موسیقی ایرانی

گوشه‌های مهم دستگاه‌ماهور

با گوشه‌های دستگاه‌ماهور بیشتر آشنا شوید

گوشه‌عراق

آواز عراق بسیار مهیج و با عظمت است و از این گوشه‌می‌توان به‌سایر دستگاه‌های ایرانی راه‌یافت. عراق به‌نام قدیمی آراک و یا ایراک بخشی از مناطق ایران قدیم بوده‌و سیاست انگلیس این منطقه‌را از ایران جدا کرده‌است.

امروز این گوشه‌را در آواز ماهور و افشاری و نوا و راست پنجگاه‌می‌خوانند اما عراق مقام نهم از مقامات دوازده‌گانه‌قدیم ایران بوده‌است. در این گوشه‌نت شاهد روی درجه‌هشتم گام ماهور است و تا درجه‌دهم گام گسترش می‌یابد.

گوشه‌نهیب

گوشه‌نهیب یکی از گوشه‌های دستگاه‌ماهوراست که‌در ایام قدیم از این آواز برای جنگ با دشمن و تاثیر در روحیه‌او استفاده‌می‌کردند زیرا این آواز با لحنی حماسی ، فریاد گونه‌و خشن بیان می‌شود.

ساختار ملودی از چند نت قبل از ملودی عراق شروع شده‌می‌شود و در پایان روی درجه‌هشتم گام که‌شاهد گوشه‌عراق اوج آواز ماهور متوقف می‌شود پس نت شاهد آن با شاهد گوشه‌عراق یکی است و روی درجه‌هشتم گام ماهور می‌باشد.

گوشه‌حزین

گوشه‌حزین آنطور که‌از اسمش پیداست موسیقی غم انگیزوسوزناک است که‌در پرده‌های مختلف از دستگاهها نواخته‌ویا خوانده‌می‌شود . به‌عنوان مثال در اجرای گوشه‌حزین در پرده‌بیات محل شاهد نت درجه‌هشتم گام ماهور و گستره‌ملودی تا درجه‌نهم گام ماهور است . در اجرای گوشه‌حزین در پرده‌عراق نت شاهد آن منطبق با شاهد عراق است و روند ملودی تا درجه‌نهم می‌رود .

محیر

این گوشه‌را در پرده‌عراق می‌خوانند و معنای کلمه‌محیر ، حیرت انگیز است . محل نت شاهد روی درجه‌هشتم گام ماهور است و گستره‌ملودی تا درجه‌نهم گام می‌باشد. ملودی از چند نت قبل از شاهد عراق است و به‌شکل تحریر های پلکانی سه‌تایی ملودی خود را بر روی شاهد عراق سوار می‌کند.

گوشه‌سروش

اجرای این گوشه‌را می‌توان زمینه‌ای برای آواز رآک دانست . ملودی طوری است که‌می‌توان از گام بزرگ به‌گام کوچک رفت و ملودی تا درجه‌هشتم گسترش می‌یابد . برای نخستین بار گوشه‌سروش در ردیف موسیقی استاد وزیری آمده‌است . نت شاهد درجه‌هشتم گام ماهوراست.

گوشه‌راک هندی

راک به‌معنای رانج که‌به‌زبان هندی رنک کردن معنی می‌دهد یک نوع ترکیبات صوتی یا انعکاس آن بر موزیکالیته‌افراد و یا استفاده‌از فیگور های مشخص ملودی و شادی بخشیدن به‌روح انسان است بر اساس قوانین خاصی این ترکیبات صورت می‌گیرد و به‌درون انسان نفوذ می‌کند در حال حاضر در موسیقی ایرانی به‌نام های راک هندی راک عبدالله‌راک کشمیر و صفیر راک آمده‌نت شاهد در گوشه‌راک هندی روی درجه‌هشتم گام ماهور است و گستره‌ملودی تا درجه‌دوازدهم می‌باشد.

راک کشمیر

نوعی آواز راک می‌باشد که‌در منطقه‌کشمیر خوانده‌و نواخته‌می‌شود . روند ملودی در ابتدا میل به‌نت پنجم گام دارد اما رفته‌رفته‌به‌حالت پله‌کانی به‌نت شاهد درجه‌هشتم سوق می‌یابد .

گوشه‌زنکوله

ملودی زنگوله‌هنگام راهپیمایی به‌دنباله‌قافله‌ها توسط ساربانان خلق شده‌و به‌تدریج پیشرفت کرده‌و به‌شکل امروزی در آمده‌است و ملودی آن تداعی صدای زنگوله‌را می‌نماید .

نت شاهد روی درجه‌هشتم گام ماهور قرار می‌گیرد و فرود نهایی پس از خواندن گوشه‌عراق می‌گیرد . این گوشه‌را صغیر و کبیر نامیدند زیرا از لحاظ تنالیته‌کوچک و بزرگ بودن گوشه‌زنگوله‌طنین های متفاوتی را سبب می‌شود و با صغیروکبیر بودن ملودی زنگوله‌به‌صورت تجلی در پرده‌های نیریز و حسینی موجود است .

گوشه‌اصفهناک

نام یکی از گوشه‌های دستگاه‌ماهور اصفهانک است که‌نام ده‌کوچکی نزدیک اصفهان می‌باشد پس از گوشه‌عراق خوانده‌می‌شود. گوشه‌اصفهانک آواز اصفهانی است که‌از درجه‌هشتم گام ماهور آغاز شده‌زیرا نت شاهد درجه‌هشتم گام ماهور منطبق با نت شاهد عراق بوده‌و روند ملودی تا درجه‌دهم گام ماهور می‌رسد.

 

بیشتر بخوانید

آلبوم های جدید از بازیگران سینما

آلبوم های جدید از بازیگران سینما

علی لهراسبی : فکر نمیکردم ممنوع الکار شوم!

علی لهراسبی : فکر نمیکردم ممنوع الکار شوم!

نیوشا ضیغمی و همسرش در کنسرت طلیسچی + عکس

نیوشا ضیغمی و همسرش در کنسرت طلیسچی + عکس

حمید عسگری و هیجانات کنسرت آمریکا

حمید عسگری و هیجانات کنسرت آمریکا

آلبوم جدید رضا صادقی در سال 92 منتشر شد

آلبوم جدید رضا صادقی در سال 92 منتشر شد

کلیپ جدید رضا هلالی و حامد زمانی برای امام رضا(ع) + دانلود صوت

کلیپ جدید رضا هلالی و حامد زمانی برای امام رضا(ع) + دانلود صوت

مناجات خوانی رمضان محمد معتمدی + دانلود صوت

مناجات خوانی رمضان محمد معتمدی + دانلود صوت

همایون شجریان و همسرش + عکس

همایون شجریان و همسرش + عکس

دانلود تیتراژ دودکش با صدای رضا صادقی

دانلود تیتراژ دودکش با صدای رضا صادقی

دانلود تیتراژ سریال مادرانه با صدای احسان خواجه امیری

دانلود تیتراژ سریال مادرانه با صدای احسان خواجه امیری
مشاهده

مطالب بیشتر در موسیقی

از پیانو چه می دانید؟

از پیانو چه می دانید؟

سه تار ساز روحانی

سه تار ساز روحانی

الفبای موسیقی نت

الفبای موسیقی نت

همه چیز درباره سنتور این ساز خوش صدای ایرانی

همه چیز درباره سنتور این ساز خوش صدای ایرانی

ردیف و دستگاه در موسیقی اصیل ایرانی

ردیف و دستگاه در موسیقی اصیل ایرانی

آشنایی با ساز چنگ

آشنایی با ساز چنگ

ترانه های برتر موسیقی پاپ ایران

ترانه های برتر موسیقی پاپ ایران

حسین علیزاده و موسیقی در چشم باد

حسین علیزاده و موسیقی در چشم باد

عکس جالب محسن یگانه در کودکی

عکس جالب محسن یگانه در کودکی

اولین کنسرت فضایی یک خوانندۀ زن

اولین کنسرت فضایی یک خوانندۀ زن

مطالب مرتبط

معرفی ماهور ، دستگاه موسیقی سنتی و گوشه های آن

معرفی ماهور ، دستگاه موسیقی سنتی و گوشه های آن

آشنایی با دستگاه نوا در موسیقی ایرانی

آشنایی با دستگاه نوا در موسیقی ایرانی

ردیف و دستگاه در موسیقی اصیل ایرانی

ردیف و دستگاه در موسیقی اصیل ایرانی

موسیقی های خاطره انگیز دهه 60 تلویزیون

موسیقی های خاطره انگیز دهه 60 تلویزیون

چه کسی موسیقی را اختراع کرد؟

چه کسی موسیقی را اختراع کرد؟

این خواننده های پرطرفدار و بی کلاس موسیقی پاپ!! + تصاویر

این خواننده های پرطرفدار و بی کلاس موسیقی پاپ!! + تصاویر

هنگ درام، ساز نوظهور در موسیقی ایران

هنگ درام، ساز نوظهور در موسیقی ایران

اعلام نامزدهای جایزه باربد جشنواره موسیقی فجر

اعلام نامزدهای جایزه باربد جشنواره موسیقی فجر

الفبای موسیقی نت

الفبای موسیقی نت

چرا ما از گوش دادن به موسیقی لذت میبریم؟

چرا ما از گوش دادن به موسیقی لذت میبریم؟

بیوگرافی و عکسهای “سالار عقیلی”

بیوگرافی و عکسهای “سالار عقیلی”

روش نگهداری بلبل به بهترین شکل ممکن + نکات اصلی

روش نگهداری بلبل به بهترین شکل ممکن + نکات اصلی

عکس جدید شهرام شکوهی و همسر و دخترش ملودی

عکس جدید شهرام شکوهی و همسر و دخترش ملودی

معرفی برگزیدگان موسیقی کشور در سال 95 + تصاویر

معرفی برگزیدگان موسیقی کشور در سال 95 + تصاویر

لاله اسکندری در اتاق گریم فیلم سینمایی ماهور + تصاویر

لاله اسکندری در اتاق گریم فیلم سینمایی ماهور + تصاویر

تیپ و استایل های جالب و زیبای ماهور الوند + تصاویر

تیپ و استایل های جالب و زیبای ماهور الوند + تصاویر

بیوگرافی و عکسهای جدید امیرعباس گلاب با پدر و مادرش

بیوگرافی و عکسهای جدید امیرعباس گلاب با پدر و مادرش

وقتی موسیقی همه زندگی هنگامه قاضیانی میشود!

وقتی موسیقی همه زندگی هنگامه قاضیانی میشود!

تاثیرات مهم موسیقی روی ورزشکاران و عمکرد آن ها

تاثیرات مهم موسیقی روی ورزشکاران و عمکرد آن ها

تاریخچه جالب و اجزاء داخلی انواع سازهای ایرانی

تاریخچه جالب و اجزاء داخلی انواع سازهای ایرانی