بیشتر بخوانید

بهترین دعا هنگام وضو گرفتن

بهترین دعا هنگام وضو گرفتن

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکال دارد ؟

استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکال دارد ؟

حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع تقلید و قانون

حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع تقلید و قانون

آیا اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره ضروری است؟

آیا اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره ضروری است؟

حکم شرعی پختن و یا سرخ کردن کشمش و مویز در غذا

حکم شرعی پختن و یا سرخ کردن کشمش و مویز در غذا

قبله در فضا به کدام جهت است؟

قبله در فضا به کدام جهت است؟

ثواب و گناهها در اعمال رابطه زناشویی

ثواب و گناهها در اعمال رابطه زناشویی

در کدام موارد سجده سهو را باید به جای آورد؟

در کدام موارد سجده سهو را باید به جای آورد؟

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار
احکام مهم نزدیکی در دوران قاعدگی
نزدیکی و رابطه زناشویی در دوران قاعدگی احکام و نکاتی را در اسلام دارد که مراجع تقلید به سوالات رایج درمورد چگونگی رابطه زناشویی و رابطه مقعدی در این دوران پاسخ داده اند.

حکم نزدیکی و رابطه‌مقعدی در دوران حیض و پریود

نزدیکی در دوران قاعدگی و داشتن رابطه‌جنسی یکی از مسائلی است که‌ذهن افراد بسیاری را مشغول ساخته‌است و این سوال را مطرح می‌کنند که‌آیا در دوران حیض می‌توان رابطه‌جنسی با خانم برقرار کرد. دلایل مختلف پزشکی و مذهبی برای منع یا محدود کردن نزدیکی در دوران پریود وجود دارد.

در دین اسلام و برخی از ادیان های دیگر، داشتن رابطه‌جنسی در دوران قاعدگی ممنوع است و افراد به‌صراحت از انجام آن منع شده‌اند. به‌همین منظور در این بخش از دین و مذهبی مجله اینترنتی فنجان با احترام به‌سوالات بسیاری از شما کاربران حکم شرعی و مذهبی این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

احکام زناشویی

احکام شرعی نزدیکی در زمان حیض از نظر مراجع تقلید

مراجع تقلید به‌تمام سوالات شما در مورد احکام رابطه‌زناشویی و نزدیکی در دوران قاعدگی پاسخ داده‌اند:

آیت الله‌العظمی بهجت قدس سره

حکم نزدیکی در دوران قاعدگی

سوال: در زمان حیض، نزدیکی نمودن در مهبل حائض، به‌چه‌صورت دارد؟

پاسخ: در زمان حیض نزدیکی نمودن در مهبل حائض با علم به‌آن حرام است، و درباره‌هر یک از مرد و زن، موجب فسق می‌شود. علی المعروف، اگرچه‌معلوم نیست از گناهان کبیره باشد، بلی حلال شمردن آن، با علم به‌حرمت آن موجب کفر است.

نزدیکی در زمان پریود

حرمت نزدیکی با حائض

سوال: نزدیکی با زن حائض به‌چه‌مقدار حرام است؟

پاسخ: نزدیکی کردن در مهبل، هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگرچه‌به‌مقدار ختنه گاه‌داخل شود و منی هم بیرون نیاید.

کفاره‌برای نزدیکی مرد با همسر حایض

سوال: هر گاه‌شوهر با همسر خود در زمان حیض نزدیکی نمود، آیا کفاره‌بر زن واجب است یا نه؟

پاسخ: واجب نیست، هر چند زن راضی به‌همبستری باشد. بلکه‌وجوب آن بر شوهر هم، معلوم نیست، و اظهر استحباب است و احتیاطا ترک کفاره‌نشود.

مقدار کفاره

سوال: کفاره‌نزدیکی، چه‌قدر است؟

پاسخ: کفاره‌عبارت است از یک دینار، (یعنی اشرفی هجده‌نخودی) که‌یک مثقال شرعی است. واین مقدار کفاره، در اوّل حیض است ، و در وسط آن، نصف اشرفی است، و در آخر آن، ربع آن.

نزدیکی از پشت

کفاره‌نزدیکی با کنیز در زمان حیض

سوال: کفاره نزدیکی با کنیز در زمان حیض چه‌قدر است؟

پاسخ: سه‌مد گندم یا جو که‌به‌مسکین بدهد، هر چند آخر آن باشد، ولی تفریق بر سه‌مسکین، دلیلی ندارد. بلکه‌احوط جمع است در کنیز بین دینار وامداد مذکوره، به‌سه‌مسکین، یا ده‌مسکین، اگرچه‌به‌بیش از سه‌مد باشد، و شاید به‌دادن یک دینار، مثلاً به‌ده‌مسکین، در کنیز احتیاط حاصل شود.

اجبار به‌جماع در ایام حیض

سوال: اگر شوهری زنش را در مدّت حیض مجبور به‌تمکین کرد، حکمش چیست؟

پاسخ: بنابر احتیاط واجب باید کفّاره‌بدهد.

نزدیکی در پریود

در حال آمیزش حیض شدن

سوال: اگر نداند همسرش عادت ماهانه است و بعد در حال آمیزش متوجه‌شود یا این که‌در ابتدای آمیزش حیض نبوده‌و بعدا شده‌چه‌وظیفه‌ای دارد؟

پاسخ: واجب است فورا خود را کنار بکشد.

سوال: به‌گفته‌همسرم مبنی بر پاک شدن، اطمینان پیدا کردم و اقدام به‌مجامعت کردم و متوجه‌شدم که‌پاک نشده‌و من سریعا خود را کنار کشیدم، آیا عمل من کفاره‌دارد؟

پاسخ: در فرض سؤال کفاره‌ندارد.

نزدیکی با زنی که‌توسط قرص، پریود نمی شود

سوال: نزدیکی با زنی که‌با قرص از حیض جلوگیری می‌کند چه‌حکمی دارد؟

پاسخ:اگر خون خارج نشود، حکم حیض را ندارد و نزدیکی اشکال ندارد.

نزدیکی قبل از غسل حیض

سوال: آیا نزدیکی کردن با زن پس از قطع شدن خون حیض و قبل از غسل جایز است یا خیر؟

پاسخ:در جایز بودن نزدیکی غسل شرط نیست، هر چند قبل از غسل مکروه است و نیز بهتر است در نزدیکی قبل از غسل، ظاهر مهبل را شستشو نماید.

نزدیکی از راه‌مقعد

قول زن در حیض و پاکی

سوال: قول زن در حائض بودن وپاک شدنش، مسموع است یا نه؟

پاسخ: بلی مسموع است، اگرچه‌مظنون باشد که‌خبرش دروغ است. پس اگر بگوید حائضم، نزدیکی با او حرام است و اگر بگوید پاکم نزدیکی با او حلال است. و هر گاه‌خبر دهد که‌در یک ماه، سه‌حیض دیده، جمیع احکام حیض نسبت به‌هر زمانی که‌می‌گوید زمان حیض است، جاری است، واگر احتمال ضعیف برود که‌راست می‌گوید، احوط است.

جنابت زن حائض به‌غیر نزدیکی

سوال: در زمان عادت ماهانه‌اگر زن به‌طریقی غیر از جماع ـ مثلاً با استمتاع زوج ـ جنب شود، آیا اشکال دارد؟

پاسخ: در مورد مزبور اشکال ندارد.

جماع با حایض از پشت

سوال: نزدیکی کردن در دبر (پشت) زن در ایام عادت ماهانه‌آیا جایز است و بر فرض عدم اطلاع آیا کفاره‌دارد؟

پاسخ: بنابر احتیاط واجب جایز نیست و بر فرض جهل کفاره‌ندارد.

نزدیکی از پشت با همسر

حکم سایر لذت ها غیر نزدیکی

سوال: حکم مادون الجماع چیست؟

پاسخ: نزدیکی در حال حیض هم بر زن هم بر مرد حرام است ولی بوسیدن و لذت های دیگر جایز است و لذّت بردن از مابین ناف تا زانو مکروه‌است.

حرمت، مخصوص زن دایم نیست

سوال: آیا حرمت نزدیکی به‌همسر دایم اختصاص دارد؟

پاسخ: نزدیکی در حال حیض حرام است، چه‌زن دایم باشد یا غیر دایم یا زن آزاد باشد یا کنیز.

نزدیکی در ایامی که‌حیض قطعی نیست

سوال: آیا نزدیکی با زنی که‌حیضش قطعی نیست جایز است؟

پاسخ: نزدیکی کردن در روزهایی که‌حیض زن قطعی نیست، ولی شرعا باید برای خود حیض قرار دهد حرام است؛ پس زنی که‌بیشتر از ده‌روز خون می‌بیند و باید به‌دستوری که‌قبلاً ذکر شده‌روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمی تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید.

نزدیکی در ایام حیض

حکم نزدیکی در دوران استحاضه

سوال: آیا استحاضه‌نیز از نظر روابط زناشویی حکم حیض دارد؟

پاسخ: بنابر احتیاط واجب ـ لو لم یکن الاقوی ـ برای نزدیکی کردن، قبل از آن غسل کند، بلکه‌احتیاطا وضو هم بگیرد و حکم حیض را ندارد و در وقت نماز غسلی که‌برای نماز کرده‌و خوانده‌کافی است.

کسی که‌در حال نزدیکی با حائض عرق کرده‌است

سوال: آیا نزدیکی در حال حیض حکم جنب از حرام را دارد که‌اجتناب از عرق واجب شود؟

پاسخ: اگر در زمانی که‌نزدیکی با زن حرام است (مثلاً در روزه‌ماه‌رمضان یا در حال حیض) با زن خود نزدیکی کند، در صورتی که‌عرق او خشک نشده‌واگر وظیفه‌اش تیمم باشد تیمم نکرده، بنا بر احتیاط واجب باید از عرق خود، در حال نماز، اجتناب نماید. و اگر تیمم کرده، بنا بر اظهر اجتناب از عرقی که‌بعد از تیمم فوق حاصل شده، حتی اگر خشک نشده‌باشد، لازم نیست.

حکم فرزندی که‌نطفه‌اش در زمان حیض بسته‌می‌شود

سوال: اگر در حال حیض کسی با زن خودش جماع کند و فرزندی متولد شود حکمش چیست؟

پاسخ: هر گاه‌مرد در روزه‌ماه‌رمضان یا در حال حیض با زن نزدیکی کند معصیت کرده، ولی اگر بچه‌ای از آنان به‌دنیا بیاید، حلال زاده‌است.

بارداری زمان حیض

آیت الله‌مهدی هادوی تهرانی

مقاربت و نزدیکی جنسی در ایام عادت ماهانه‌بانوان حرام است. زن و شوهر نمی توانند جماع (از جلو) داشته‌باشند برخی از مراجع قائل به‌وجوب پرداخت کفاره‌برای نزدیکی در ایام حیض هستند. تا خانم از حیض پاک نشده‌است، رابطه‌جنسی با شوهر بر هر دو حرام است.

سایر استمتاعات در دوران پریودی جایز است یعنی زوجین می‌توانند رابطه‌عاشقانه‌بدون دخول داشته‌باشند. و اگر منی خارج شود باید احکام شخص جنب را رعایت نمایند و غسل جنابت کنند. بنابراین ملاعبه‌و تحریک کردن با دست و ماساژ اعضای تناسلی همسر به‌قصد خروج منی و ارگاسم اشکالی ندارند. البته‌کامیابی از ناف تا زانوی زن کراهت دارد، مگر آنکه‌از روی لباس باشد.

منبع:توضیح المسائل و استفتائات از دفتر آیت الله‌بهجت(ره)

نزدیکی در زمان لکه‌بینی

آیت الله‌مکارم شیرازی

حکم نزدیکی در حال حیض

پرسش: نزدیکی با همسر در حال حیض چه‌حکمی دارد؟

پاسخ: نزدیکی(دخول) با همسر در ایام عادت ماهیانه‌(حتی اگر لکه‌کمرنگی ببیند) بر مرد و زن حرام است اما لذتهای دیگر و بازی کردن با همسر مانعی ندارد و کفاره‌هم ندارد.

کفاره‌نزدیکی کردن در دوران حیض

سوال: آیا نیاز به‌پرداخت کفاره‌می‌باشد؟

پاسخ: احتیاط آن است کفاره‌آن را بپردازید.

نزدیکی با همسر در روزهای دوم و سوم دوران حیض

سوال: بنا به‌رساله‌آیت الله‌مکارم نزدیکی با همسر در روز دوم و سوم عادت ماهیانه‌چه‌حکمی دارد_البته‌به‌میزان ختنه‌گاه؟

پاسخ: این عمل حرام است و اگر چنین عملی را مرتکب شد احتیاط آن است کفاره‌دهد و کفاره‌آن یک مثقال شرعی طلا معادل 75 صدم مثقال معمولی است.

نزدیکی دوران حیض

آمیزش با همسر در روز آخر عادت ماهیانه

سوال: آیا نزدیکی در روز آخر عادت ماهیانه‌در حالی که‌هنوز خون قطع نشده، حرام است؟ و در صورتی که‌قطع شده‌ولی هنوز غسل نکرده‌چه‌حکمی دارد؟

پاسخ: اگر خون قطع نشده‌حرام است و بعد از آن اشکالی ندارد.

نزدیکی کردن از طریق پشت در دوران قاعدگی

سوال: نزدیکی کردن در دبر (پشت) زن در ایام عادت ماهانه‌آیا جایز است و بر فرض عدم اطلاع آیا کفاره‌دارد؟

پاسخ: بنابر احتیاط واجب جایز نیست و بر فرض جهل کفاره‌ندارد.

نزدیکی از پشت در پریودی

آیت الله‌سیستانی

نزدیکی کردن با همسر در دوران حیض

نزدیکی کردن در فرج، که‌هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگرچه‌به‌مقدار ختنه‌گاه‌داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه‌احتیاط واجب آن است که‌مقدار کمتر از ختنه‌گاه‌را هم داخل نکند، و این حکم شامل وطی در دبر نمی‏شود، ولی بنا بر احتیاط وطی زن در دبر اگر راضی نباشد چه‌حائض باشد چه‌نباشد، جایز نیست.

نزدیکی در روزهایی که‌حیض قطعی نیست

نزدیکی کردن در روزهایی هم که‌حیض زن قطعی نیست ولی شرعاً باید برای خود حیض قرار دهد، حرام است، پس زنی که‌بیشتر از ده‌روز خون می‏بیند و باید به‌دستوری که‌بعداً ذکر خواهد شد روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمی تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید.

نزدیکی قاعدگی

کفاره‌نزدیکی برای مرد

اگر مرد با زن خود در حال حیض نزدیکی کند لازم است استغفار کند، و کفاره‌واجب نیست گرچه‌بهتر است، و کفاره‌آن در اوّل حیض یک مثقال طلای سکه‌دار، و در وسط آن نصف مثقال، و در آخر آن یک چهارم مثقال است. و مثقال شرعی (18) نخود است.

حکم سایر استمتاعات در دوران حیض

غیر از نزدیکی کردن با زن حائض، سایر استمتاعات مانند بوسیدن و ملاعبه‌نمودن مانعی ندارد.

منبع :توضیح المسائل و استفتائات از دفتر آیت الله‌سیستانی

بیشتر بخوانید

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

احکام پرسوال جنسی و زناشویی

احکام پرسوال جنسی و زناشویی

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

نگاه کردن به نامحرم چه حکمی دارد؟

نگاه کردن به نامحرم چه حکمی دارد؟

دادن چه نوع هدیه ای حرام می باشد؟

دادن چه نوع هدیه ای حرام می باشد؟

احکام شرعی رهن خانه از نظر مراجع تقلید

احکام شرعی رهن خانه از نظر مراجع تقلید

احکام مهم نزدیکی در دوران قاعدگی

احکام مهم نزدیکی در دوران قاعدگی

فاصله زن و مرد در نماز فرادا و جماعت

فاصله زن و مرد در نماز فرادا و جماعت

ثواب و شرایط قربانی کردن در عید قربان

ثواب و شرایط قربانی کردن در عید قربان

حکم لطمه زنی و برهنه شدن در عزاداری حسینی

حکم لطمه زنی و برهنه شدن در عزاداری حسینی
مشاهده

مطالب بیشتر در احکام

عقد و عروسی درماه محرم حرام است یا نه؟

عقد و عروسی درماه محرم حرام است یا نه؟

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

حکم آرایش زنان در اسلام چه می باشد؟

حکم آرایش زنان در اسلام چه می باشد؟

شرایط عده زن بعد طلاق و فوت همسرش

شرایط عده زن بعد طلاق و فوت همسرش

احادیث تکان دهنده در مورد عاقبت شکستن دل

احادیث تکان دهنده در مورد عاقبت شکستن دل

تفاوت دیه زن و مرد از نگاه اسلام

تفاوت دیه زن و مرد از نگاه اسلام

قرض دادن در اسلام چه حکمی دارد؟

قرض دادن در اسلام چه حکمی دارد؟

صیغه قبل از عقد صحیح است یا غلط؟

صیغه قبل از عقد صحیح است یا غلط؟

اعمال سفارش شده ی ماه مبارک رمضان

اعمال سفارش شده ی ماه مبارک رمضان

شرایط صحیح نیت روزه واجب ، قضا و مستحبی

شرایط صحیح نیت روزه واجب ، قضا و مستحبی

مطالب مرتبط

احکام قاعدگی زنان در ماه مبارک رمضان

احکام قاعدگی زنان در ماه مبارک رمضان

کاری که هر زن باید بعد از نزدیکی انجام دهد

کاری که هر زن باید بعد از نزدیکی انجام دهد

هرگز در این حالت رابطه زناشویی نداشته باشید!!

هرگز در این حالت رابطه زناشویی نداشته باشید!!

مضرات زیاده روی در رابطه زناشویی

مضرات زیاده روی در رابطه زناشویی

اعمال شب اول ازدواج در احادیث ائمه و معصومین

اعمال شب اول ازدواج در احادیث ائمه و معصومین

8 کاری که زنان بعد از رابطه جنسی باید انجام دهند

8 کاری که زنان بعد از رابطه جنسی باید انجام دهند

باورهای قدیمی درباره بارداری را کنار بگذارید!

باورهای قدیمی درباره بارداری را کنار بگذارید!

عوارض جدی نزدیکی در دوران قاعدگی برای زن و مرد

عوارض جدی نزدیکی در دوران قاعدگی برای زن و مرد

احکام خواندن دعای عهد در زمان پریود

احکام خواندن دعای عهد در زمان پریود

جن ها و ارواح چگونه زاد و ولد می کنند؟

جن ها و ارواح چگونه زاد و ولد می کنند؟

چرا غسل حیض و جنابت واجب است؟

چرا غسل حیض و جنابت واجب است؟

تمامی احکام و پرسش و پاسخ های مختص به طلاق

تمامی احکام و پرسش و پاسخ های مختص به طلاق

احکام روابط زناشویی در ماه مبارک رمضان

احکام روابط زناشویی در ماه مبارک رمضان

شیوه غسل جنابت و احکام “غسل جنابت” از نظر مراجع

شیوه غسل جنابت و احکام “غسل جنابت” از نظر مراجع

احکام غسل جنابت و حیض برای روزه دار

احکام غسل جنابت و حیض برای روزه دار

شرایط عده زن بعد طلاق و فوت همسرش

شرایط عده زن بعد طلاق و فوت همسرش

مهم ترین علت لخته های خونی در دوران قاعدگی و پریود

مهم ترین علت لخته های خونی در دوران قاعدگی و پریود

ورزش های خطرناک دوران قاعدگی

ورزش های خطرناک دوران قاعدگی

گوشت خرگوش حلال است یا حرام؟

گوشت خرگوش حلال است یا حرام؟

رابطه زناشویی در ماه رمضان چه حکمی دارد ؟

رابطه زناشویی در ماه رمضان چه حکمی دارد ؟