بیشتر بخوانید

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و دوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و دوم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیست و چهارم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیست و چهارم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در هفته 25 بارداری

وضعیت مادر و جنین در هفته 25 بارداری

اندازه جنین در هفته 26 بارداری و مراقبتهای لازم در این هفته

اندازه جنین در هفته 26 بارداری و مراقبتهای لازم در این هفته

وضعیت مادر و جنین در هفته27 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته27 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته 29 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته 29 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در “هفته 28 بارداری” و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در “هفته 28 بارداری” و مراقبتهای لازم

رشد جنین در هفته 31 ام بارداری و مراقبتهای لازم

رشد جنین در هفته 31 ام بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و سوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و سوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در هفته 30 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت جنین و مادر در هفته 30 بارداری و مراقبتهای لازم
چطور باید نوزادم را بغل کنم؟
اصول بغل کردن صحیح نوزادان چیست چگونه باید آن ها را بغل کنیم تا آسیبی به آن ها وارد نکنیم تازه مادرها چه نکاتی را باید در این زمینه رعایت کنند؟

تکنیک هایی برای آموزش بغل کردن نوزاد

بعضی از مادرها از بغل کردن بچه‌و جابه‌جا کردن کودک از تخت ، نی نی لای لای ، گهواره‌نوزاد می‌ترسند. آ نها می‌ترسند که‌مبادا بچه‌را زمین بیندازند یا بچه‌را در آغوش شان ناراحت کنند. کودک در ابتدای تولد، بسیار حساس است و اعضای بدنش نسبت به‌هر حرکت ناگهانی و خدای نکرده‌افتادن، آسیب پذیر است. بنابراین بعضی از مادرها از ترس آسیب رساندن به‌فرزندشان، از بغل کردن او می‌ترسند.بغل کردن در حقیقت راهی است برای اینکه‌شما و همسرتان علاقه‌خود را به‌فرزند کوچولوی خود ابراز کنید و شاید به‌نوعی خودتان را به‌یکدیگر زنجیر کنید.

سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید تکنیک هایی که‌ما در این صفحه‌به‌شما آموزش می‌دهیم به‌شما کمک می‌کند که‌یاد بگیرید چطور باید بچه‌را بغل کرده‌و او را جابه‌جا کنید.
بعضی از مادرها از بغل کردن بچه‌می‌ترسند. آ نها می‌ترسند که‌مبادا بچه‌را زمین بیندازند یا بچه‌را در آغوش شان ناراحت کنند. کودک در ابتدای تولد، بسیار حساس است و اعضای بدنش نسبت به‌هر حرکت ناگهانی و خدای نکرده‌افتادن، آسیب پذیر است. بنابراین بعضی از مادرها از ترس آسیب رساندن به‌فرزندشان، از بغل کردن او می‌ترسند.
سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید و به‌یاد داشته‌باشید که‌به‌تدریج که‌با فرزند خود ارتباط برقرار می‌کنید، قادر خواهید بود که‌نقش خود را به‌عنوان یک مادر، به‌طور کامل ایفا کنید. وقتی او را بغل می‌کنید، به‌او لبخند بزنید و با او صحبت کنید. این کار شما به‌او کمک می‌کند که‌احساس امنیت بیشتری بکند.
وقتی او را بلند می‌کنید که‌بغل کنید یا زمانی که‌مراقب سر بچه‌هستید، هیچ آسیبی به‌او نمی رسد. مطمئن باشید که‌اگر شوهرتان به‌فرزندتان توجه‌می‌کند و برای او ارزش قائل است، بچه‌هم این موضوع را درک می‌کند؛ هرچند که‌خیلی خیلی کوچک باشد. بنابراین به‌شوهرتان اجازه‌دهید بدون دخالت شما، فرزندش را بغل کند. حالا که‌شما به‌یک خانواده‌کامل تبدیل شده‌اید، باید به‌صورت یک خانواده‌رفتارکنید. هردوی شما باید در ابراز علاقه‌و محبت به‌کودک سهیم باشید.

بغل کردن نوزاد

روش بغل کردن نوزاد

چگونه‌نوزاد تازه‌متولد شده‌را بغل کنیم

مواظب سرش باش!

بعضی از پدر و مادرها از این که‌خیلی ها علاقه‌دارند فرزندشان را بغل کنند، نگران می‌شوند. باید گفت که‌تا زمانی که‌اطرافیان شما بدانند چطور از سر کودک حمایت کنند، هیچ اشکالی ندارد که‌فرزندتان را بغل کنند. به‌اطرافیان تان یادآوری کنید که‌هوای سر بچه‌را داشته‌باشند. اگر زمانی مجبور شدید به‌آنها تذکر دهید، اصلاً خجالت نکشید. سلامت بچه‌شما خیلی مهم تر از این است که‌اطرافیان تان از شما برنجند.
خیلی از مادربزرگ ها و پدربزرگ ها نمی دانند چطور باید بچه‌را بغل کنند و به‌همان روش های قدیمی بچه‌را در آغوش می‌گیرند. در این موقع حتماً به‌آنها تذکر دهید.
خیلی آرام بچه‌را به‌بغل دیگری منتقل کنید. حرکت سریعی انجام ندهید. بعد از مدتی که‌احساس کردید کافی است، بچه‌را پس بگیرید. بسیار توجه‌کنید که‌فردی که‌بچه‌را بغل می‌کند، بیماری خاصی نداشته‌باشد. البته‌روش درست این است که‌فرزندتان را بغل هرکسی ندهید؛ اما اگر مجبور شدید، توجه‌داشته‌باشید که‌آن شخص به‌بیماری هایی نظیر سرماخوردگی یا بیماری های پوستی مبتلا نباشد.
هنگام نگه‌داشتن نوزاد،او باید به‌سینه‌شما چسبیده‌باشد یا روی شانه‌های تان قرار گرفته‌باشد.

بلند کردن بچه

1- یکی از دستان تان را زیر سروگردن بچه‌و دست دیگر را زیر باسنش بگذارید.
2- او را در حالی که‌به‌بدن تان نزدیک است، آرام بلند کنید و از سر و گردنش همچنان حمایت کنید.
3- او را به‌سمت قفسه‌سینه‌و شانه‌های تان بچرخانید.

نگه‌داشتن بچه

شما می‌توانید به‌روش های مختلفی، کودک تان را در آغوش نگه‌دارید، اما بهترین روش، روشی است که‌هم شما و هم فرزندتان، با آن راحت تر هستید. بچه‌باید احساس امنیت کند. او باید به‌سینه‌شما چسبیده‌باشد یا روی شانه‌های تان قرار گرفته‌باشد. اگر او در این حالت، احساس امنیت نکند، شروع به‌گریه‌کردن می‌کند.
1- روی شانه:یک دست تان را زیر باسنش بگذارید و وزن او را روی همین دست قرار دهید. سپس با دست دیگرتان، سرش را نگه‌دارید و او را به‌قفسه‌سینه‌خود بچسبانید.
2- روی بازو، در مقابل صورت تان:سر بچه‌را روی خمیدگی آرنج خود قرار دهید و باسنش رابا دست دیگرتان بگیرید.
3- روی بازو، پشت به‌صورت تان:بگذارید سینه‌بچه‌روی آرنج تان قرار بگیرد. یک دست تان را از بغل در کنار باسنش بگذارید و دست دیگر را زیر بدن او قرار دهید.

بیشتر بخوانید

وضعیت جنین و مادر در “هفته دوازدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دوازدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته چهاردهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته چهاردهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته پانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته پانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هفدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هفدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هجدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هجدهم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیستم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیستم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته نوزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته نوزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته شانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته شانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و یکم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و یکم بارداری”
مشاهده

مطالب بیشتر در بارداری و نوزاد

وضعیت جنین و مادر در هفته چهارم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته چهارم بارداری

راهنمای بارداری هفته به هفته + تغییر وضعیت جنین

راهنمای بارداری هفته به هفته + تغییر وضعیت جنین

وضعیت جنین و مادر در هفته اول تا سوم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته اول تا سوم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته هشتم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته هشتم بارداری

هفته هفتم بارداری و نکات بسیار مهم هفته هفتم

هفته هفتم بارداری و نکات بسیار مهم هفته هفتم

گام به گام با مراقبت های بارداری در هفته ششم

گام به گام با مراقبت های بارداری در هفته ششم

انتظارات در “هفته نهم بارداری” و توصیه های هفته نهم

انتظارات در “هفته نهم بارداری” و توصیه های هفته نهم

انتظارات و توصیه های هفته پنجم بارداری

انتظارات و توصیه های هفته پنجم بارداری

وضعیت و تغییرات جنین و مادر در هفته یازدهم بارداری

وضعیت و تغییرات جنین و مادر در هفته یازدهم بارداری

وضعیت جنین و مادر در “هفته سیزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته سیزدهم بارداری”

مطالب مرتبط

روش صحیح بغل کردن نوزاد به چه صورت است؟

روش صحیح بغل کردن نوزاد به چه صورت است؟

هنگام بغل کردن نوزاد مراقب باشید

هنگام بغل کردن نوزاد مراقب باشید

نکاتی مهم درباره بهداشت زیر بغل

نکاتی مهم درباره بهداشت زیر بغل

رفع سیاهی زیر بغل با ماسک های طب سنتی

رفع سیاهی زیر بغل با ماسک های طب سنتی

باکتری های زیر بغل شما را در برابر بیماری ها ایمن میکند

باکتری های زیر بغل شما را در برابر بیماری ها ایمن میکند

آیا درد زیر بغل در مردان و زنان نشانه سرطان است؟

آیا درد زیر بغل در مردان و زنان نشانه سرطان است؟

آیا اسپری و انواع مام زیر بغل خطرناک هستند؟

آیا اسپری و انواع مام زیر بغل خطرناک هستند؟

جلوگیری از مشکلات پوست زیربغل در هوای گرم

جلوگیری از مشکلات پوست زیربغل در هوای گرم

هشداری که زیر بغلتان می دهد!

هشداری که زیر بغلتان می دهد!

گریه بچه اعصابتان را بهم میریزد ؟

گریه بچه اعصابتان را بهم میریزد ؟

با خستگی و بی خوابی بعد از زایمان چه کنم؟

با خستگی و بی خوابی بعد از زایمان چه کنم؟

پدر در تربیت فرزند پسر چه نقشی دارد؟

پدر در تربیت فرزند پسر چه نقشی دارد؟

با گریه بی دلیل کودک چه کنیم؟

با گریه بی دلیل کودک چه کنیم؟

باید و نبایدهای داشتن رابطه زناشویی با وجود فرزند

باید و نبایدهای داشتن رابطه زناشویی با وجود فرزند

سوژه داغ احسان علیخانی در خارج از کشور

سوژه داغ احسان علیخانی در خارج از کشور

تا چه زمانی نمیتوان نوزاد را حمام کرد

تا چه زمانی نمیتوان نوزاد را حمام کرد

خواب نرمال نوزاد در طول شبانه روز چقدر باید باشد؟

خواب نرمال نوزاد در طول شبانه روز چقدر باید باشد؟

مادرهایی که می خواهند به هر قیمتی بهترین باشند

مادرهایی که می خواهند به هر قیمتی بهترین باشند

وسایل ضروری که برای زایمان باید به بیمارستان ببریم

وسایل ضروری که برای زایمان باید به بیمارستان ببریم

لیست وسایل پول هدرکن در خرید سیسمونی نوزاد

لیست وسایل پول هدرکن در خرید سیسمونی نوزاد