بیشتر بخوانید

10 قانون در زندگی

10 قانون در زندگی

اگر به دنبال آرامش درون هستید این رازها کمکتان میکند

اگر به دنبال آرامش درون هستید این رازها کمکتان میکند

7 راز برای داشتن شخصیت مثبت

7 راز برای داشتن شخصیت مثبت

لبخند زدن را فراموش نکنید

لبخند زدن را فراموش نکنید

چطور یک دوست خوب واقعی باشیم ؟

چطور یک دوست خوب واقعی باشیم ؟

روش های مناسب و کاربردی برای پس انداز کردن

روش های مناسب و کاربردی برای پس انداز کردن

سوالات متفاوت مصاحبه کاری برای استخدام یک کارمند خوب

سوالات متفاوت مصاحبه کاری برای استخدام یک کارمند خوب

قوانین طلایی موفقیت در زندگی

قوانین طلایی موفقیت در زندگی

شما چه تیپ شخصیتی دارید؟

شما چه تیپ شخصیتی دارید؟

آموزش طراحی یک لوگوی جذاب و حرفه ای

آموزش طراحی یک لوگوی جذاب و حرفه ای
افراد شاد به این چیزها اهمیت نمیدهند
در این مطلب 15 موردی را به شما معرفی میکنیم که افراد شاد به آن ها هیچ اهمیتی نمیدهند و ذهن شان را درگیر نمیکنند.

خصوصیات اخلاقی افراد شاد

خوشحالی یک انتخاب است و افرادِ واقعا خوشحال هر روز آن را انتخاب می‌کنند! اگر تا به‌حال از خودتان پرسیده‌اید که‌«چرا آنها همیشه‌اینقدر خوشحال اند؟»

شادی یک وضعیت ذهنی است. افرادی که‌واقعاً شاد و خوشبخت هستند حتی در منفی ترین زمان های زندگی شان ذهنیت مثبت خود را حفظ می‌کنند. این افراد خوش بین، با اخلاقیات بسیار قوی و صداقت و راستی بالا هستند. آنها نسبت به‌همه‌مهربان، دوست داشتنی، باملاحظه‌و بامحبت هستند.

افراد شاد

ویژگی های افراد شاد

وقتی به‌آنها نگاه‌می‌کنید، متوجه‌می‌شوید که‌تا چه‌اندازه‌با اعتماد به‌نفس، راضی و با آرامش هستند. چیزی که‌تا این اندازه‌آنها را مثبت نگه‌می‌دارد این است که‌به‌یک سری مسائل کوچکترین اهمیتی نمی دهند.

1. آنها به‌دارایی های مادی اهمیتی نمی دهند.

مطمئناً داشتن ماشین های لوکس، خانه‌های بزرگ و یک حساب بانکی خوب عالی است. ولی این چیزها ضمانتی برای خوشبختی و موفقیت نیست. افراد واقعاً شاد دوست دارند بیشتر از منابع خود برای اضافه‌کردن ارزش به‌زندگی دیگران و داشتن یک زندگی آبرومندانه‌و راحت استفاده‌کنند. اگر پول به‌سراغشان بیاید، خوشحال می‌شوند ولی اگر نیاید باز هم شاد و راضی هستند.

2. آنها اهمیتی به‌پس گرفتن بخشش های خود نمی دهند.

همه‌یک تحسین یا پاداش غیرقابل انتظار را دوست دارند ولی بااینکه‌همه‌به‌شدت به‌دنبال تحسین و پاداش هستند. افراد واقعاً شاد بدون چشم داشت به‌دیگران خدمت می‌کنند. پاداش برای این افراد این است که‌می‌دانند به‌زندگی فردی دیگر ارزش اضافه‌کرده‌و آن را غنی تر کرده‌اند.

3. آنها اهمیتی به‌برآورده‌کردن انتظارات جامعه‌نمی دهند.

آدمها مداوماً تحت فشار برآوردن انتظارات جامعه‌هستند که‌معمولاً استرس آور است. آدم هایی که‌با آنها معاشرت می‌کنید، برایشان کار می‌کنید یا حتی با آنها ازدواج می‌کنید معمولاً دیکته‌شده‌از طرف انتظارات جامعه‌از شما هستند. افراد واقعاً شاد اهمیتی به‌برآوردن انتظارات و استانداردهای جامعه‌نمی دهند. آنها به‌درون خودشان نگاه‌می‌کنند و کاری که‌دلشان می‌گوید را انجام می‌دهند. با گوش دادن به‌غریزه‌شان و دنبال کردن راه‌قلبشان، می‌توانند رضایت و شادی عمیقی برای خود ایجاد کنند.

4. آنها اهمیتی به‌تعصبات آدمها نمی دهند.

خیلی ها قربانی تعصبات فرهنگی، اجتماعی و مذهبی هستند که‌به‌آن تعلق ندارند. افراد واقعاً شاد به‌هیچکدام از آنها اهمیت نمی دهند. آنها به‌همه‌آدمها یکسان و بدون تبعیض قائل شدن از نظر جنسیت، نژاد، مذهب، سن، تمایلات جنسی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی شان نگاه‌می‌کنند. افراد واقعاً شاد شما را بخاطر آنچه‌که‌هستید و آنچه‌که‌توانایی اش را دارید قضاوت می‌کنند نه‌بخاطر رنگ پوستتان یا کشور محل تولدتان.

5. آنها اهمیتی به‌تایید و ارزش گذاری دیگران نمی دهند.

افراد شاد واقعاً اهمیتی نمی دهند که‌شما چه‌فکری درمورد آنها می‌کنید چون ارزش خودشان را می‌دانند. البته‌آنها به‌حرف های دیگران گوش می‌کنند و نکات خوب آن را به‌کار می‌بندند ولی به‌دنبال تایید دیگران نیستند. آنها می‌دانند که‌اگر بخواهید برای تایید دیگران زندگی کنید، از تایید نکردن هایشان خواهید مرد. افراد واقعاً شاد کاری که‌باید انجام شود را انجام می‌دهند و هیچوقت اجازه‌نمی دهند افراد منفی آنها را دلسرد کنند.

6. آنها اهمیتی به‌همیشه‌حق با آنها بودن نمی دهند.

افراد واقعاً شاد اهمیتی نمی دهند که‌گاهی اشتباه‌کنند. بالاخره‌هیچکس نیست که‌همه‌چیز را بداند و همه‌پاسخ ها را داشته‌باشد. با پذیرفتن اشتباهتان است که‌می‌توانید دریچه‌های یادگیری را به‌روی خودتان باز کنید. افراد واقعاً شاد گوش می‌کنند و ایده‌های عاقلانه‌ای که‌گاهی مخالف با عقیده‌خودشان است را به‌کار می‌بندند. این یادگیری آنها را تسهیل کرده‌و شادی شان را دوچندان می‌کند.

7. آنها اهمیتی به‌محیط های نامساعد نمی دهند.

افراد واقعاً شاد اهمیتی به‌محیط هایی که‌درگیری های مثبت برایشان ایجاد نمی کنند نمی دهند. آنها می‌دانند که‌چنین محیط هایی توام با استرس هستند و سطح شادی شان را پایین می‌آورند و حتی می‌توانند برایشان مضر باشند. درعوض، این افراد از محیط هایی استقبال می‌کنند که‌توام با فعالیت های مثبت و برایشان توام با لذت باشد مثل پارک ها.

8. آنها اهمیتی به‌مقایسه‌های اجتماعی نمی دهند.

افراد واقعاً شاد خودشان را با دیگران مقایسه‌نمی کنند. البته‌سعی می‌کنند از تجربیات دیگران درس بگیرند و وقتی می‌بینند کسی کاری را به‌خوبی انجام می‌دهد از او یاد می‌گیرند تا بتوانند همان موفقیت را در زندگی خودشان داشته‌باشند ولی تمرکزشان همیشه‌بر پیشرفت خودشان و تحسین دیگران برای پیشرفت هایشان است. این باعث می‌شود که‌شادتر باشند و از حسادت، خشم و احساسات منفی برتری نسبت به‌دیگران دور بمانند.

9. آنها اهمیتی به‌دخالت در کار دیگران نمی دهند.

افراد واقعاً شاد به‌کار دیگران کاری ندارند. البته‌اگر از آنها کمک بخواهید، به‌کمکتان خواهند آمند و وقتی ببینند به‌طور مشخص راه‌اشتباه‌می‌روید هم مداخله‌می‌کنند ولی تمرکز اصلی شان بر اول آباد کردن خانه‌خودشان است بعد دیگران.

10. آنها اهمیتی به‌غیبت کردن پشت سر دیگران نمی دهند.

افراد واقعاً شاد اهمیتی به‌غیبت کردن و شایعه‌پراکنی نمی دهند. آنها از زندگی خودشان راضی هستند و هیچ میلی به‌درگیر کردن خودشان به‌اتفاقات زندگی دیگران ندارند. تنها افرادی غیبت می‌کنند که‌افرادی سطحی هستند و زندگی خودشان به‌اندازه‌کافی برایشان راضی کننده‌نیست.

11. آنها اهمیتی به‌روابط مسموم نمی دهند.

روابط مسموم نه‌تنها می‌توانند همراه‌با آزار جسمی و توهین به‌شما هستند، بلکه‌شکایت ها و غر زدن های مداوم و تغییر رفتارهای مداوم را هم در بر می‌گیرند که‌باعث ناراحتی شما می‌شوند. افراد واقعاً شاد اهمیتی به‌هیچیک از انواع روابط مسموم نمی دهند زیرا این روابط فقط نتیجه‌ای مسموم به‌دنبال خواهند داشت. افراد واقعاً شاد دور و برشان را با افراد مثبتی پر می‌کنند که‌می‌خواهند از زندگی نهایت استفاده‌را ببرند و می‌توانند روابط سالمی ایجاد کنند که‌شادی بیشتر به‌دنبال خواهد داشت.

12. آنها اهمیتی به‌کینه‌ورزی نمی دهند.

همه‌ما خیلی وقت ها بخاطر حرف، عمل یا رفتار یک نفر ناراحت شده‌ایم. بااینکه‌کینه‌به‌دل گرفتن از این افراد بسیار ساده‌است، ولی افراد واقعاً شاد می‌دانند که‌این بهترین انتخاب پیش رویشان نیست. آنها می‌دانند که‌کینه‌به‌دل گرفتن راهی مطمئن برای مسموم کردن افکار و احتمالاً رفتارهایشان است. افراد واقعاً شاد می‌بخشند و زندگی شان را پیش می‌برند. این یعنی خود را بالا کشیدن از آن موضوع و آزاد کردن خود. همانطور که‌کنفسیوس می‌گوید، «اشتباه‌کردن چیزی نیست، مگراینکه‌همچنان آن را به‌خاطر نگه‌دارید.»

13. آنها اهمیتی به‌دروغگویی نمی دهند.

ممکن است بگویید که‌همه‌بالاخره‌یک دروغ کوچک هم که‌شده‌می‌گویند. شاید اینطور باشد ولی بعضی افراد خیلی بیشتر از بقیه‌دروغ می‌گویند. افراد واقعاً شاد اهمیتی به‌این افراد و دروغ هایشان نمی دهند. زندگی هایی که‌بر پایه‌دروغ و فریب بنا نهاده‌شده‌باشند، خیلی سریع ویران می‌شوند. افراد واقعاً شاد این واقعیت را درک می‌کنند و می‌دانند که‌خیلی بهتر است که‌حقیقت را بگویند.

14. آنها اهمیتی به‌شکایت کردن نمی دهند.

شکایت میوه‌یک زندگی بدون مرکزیت است. افراد واقعاً شاد به‌شکایت کردن اهمیتی نمی دهند چون از زندگی شان راضی هستند. آنها همچنین به‌افرادیکه‌مدام در حال غر زدن و ناله‌کردن هستند هم اهمیتی نمی دهند زیرا این افراد روحیه‌آنها را خراب می‌کنند. افراد واقعاً شاد قدردان و شکرگزار چیزهایی هستند که‌دارند و حتی اگر اوضاع بر وفق مرادشان پیش نرود، به‌آنچه‌که‌پیش می‌آید امیدوار هستند.

15. آنها اهمیتی به‌انتقام جویی نمی دهند.

و آخر اینکه، اگر واقعاً دلتان می‌خواهد زندگی شادی داشته‌باشید، نخواهید توانست برعلیه‌فردی دیگر به‌دنبال انتقام جویی باشید. افراد واقعاً شاد انتقام را به‌سرنوشت واگذار می‌کنند. آنها سعی می‌کنند با آن موضوع کنار بیایند و درعوض انتقام، تلاش می‌کنند تا آن انرژی منفی را به‌استفاده‌ای مثبت تر و مفیدتر برسانند.

یادتان باشد…

زندگی همیشه‌بر وفق مراد پیش نمی رود. گاهی وقت ها اوضاع آنطور که‌شما می‌خواهید نیست. زندگی این است و کاری از دست شما برنمی آید. ولی شادی حتی در این مواقع هم یکی از گزینه‌های انتخابی شماست. از همین امروز تصمیم بگیرید که‌شاد باشید!

بیشتر بخوانید

با این 5 سوال به موفقیت برسید

با این 5 سوال به موفقیت برسید

اگر تو هم کنکور قبول نشدی حتما این مطلب رو بخون

اگر تو هم کنکور قبول نشدی حتما این مطلب رو بخون

شناخت روابط در خانواده

شناخت روابط در خانواده

دختری با معلولیت شدید سمبل امید و موفقیت

 دختری با معلولیت شدید سمبل امید و موفقیت

افراد موفق تعطیلات آخر هفته را چگونه سپری می کنند؟

افراد موفق تعطیلات آخر هفته را چگونه سپری می کنند؟

نکات کلیدی برای فرار از استرس

نکات کلیدی برای فرار از استرس

رازهـای موفقیـت در روابط زناشویی

رازهـای موفقیـت در روابط زناشویی

نکات کلیدی برای ایجاد انگیزه

نکات کلیدی برای ایجاد انگیزه

تصویر ذهنی خوب برای خود بسازید

تصویر ذهنی خوب برای خود بسازید

درسی که از آن متنفرید را اینگونه بخوانید

درسی که از آن متنفرید را اینگونه بخوانید
مشاهده

مطالب بیشتر در موفقیت

هیچ تلاشی بی نتیجه نمی ماند

هیچ تلاشی بی نتیجه نمی ماند

31 راز موفقیت در زندگی

31 راز موفقیت در زندگی

چگونه به موفقیت برسیم؟

چگونه به موفقیت برسیم؟

چگونه می توانیم زندگی شاد داشته باشیم؟

چگونه می توانیم زندگی شاد داشته باشیم؟

به زندگی لبخند بزن

به زندگی لبخند بزن

روش برقراری ارتباط موثر با همه کس در همه جا

روش برقراری ارتباط موثر با همه کس در همه جا

جملات اکونیک مارتین لوتر کینگ جونیور

جملات اکونیک مارتین لوتر کینگ جونیور

خصوصیات اخلاقی موفق ترین سرمایه گذاران دنیا

خصوصیات اخلاقی موفق ترین سرمایه گذاران دنیا

بهترین روش برای بالا بردن سطح “اعتماد به نفس”

بهترین روش برای بالا بردن سطح “اعتماد به نفس”

سلف سرویس یا سلف زندگی

سلف سرویس یا سلف زندگی

مطالب مرتبط

چطور وقتی هیچ چیز باب میلم نیست شاد باشم؟

چطور وقتی هیچ چیز باب میلم نیست شاد باشم؟

رازهای مهم افراد خوشحال که به کسی نمیگویند!

رازهای مهم افراد خوشحال که به کسی نمیگویند!

علم میگه همسر شادش خوبه چون....

علم میگه همسر شادش خوبه چون....

خوشبختی شما را چه شکلی می کند ؟

خوشبختی شما را چه شکلی می کند ؟

7 کاری که افراد شاد هرگز فراموش نمی کنند

7 کاری که افراد شاد هرگز فراموش نمی کنند

20 ویژگی زنان شاد

20 ویژگی زنان شاد

تأثیر همسر شاد در زندگی زناشویی

تأثیر همسر شاد در زندگی زناشویی

احساس افسردگی را با آهنگ های شاد از بین ببرید

احساس افسردگی را با آهنگ های شاد از بین ببرید

محققان اسرار ازدواج شاد را کشف کردند

محققان اسرار ازدواج شاد را کشف کردند

راههای داشتن کودک شاد و شوخ طبع

راههای داشتن کودک شاد و شوخ طبع

چگونه همیشه شاد زندگی کنیم و شاد بمانیم

چگونه همیشه شاد زندگی کنیم و شاد بمانیم

چرا افراد باهوش شاد نیستند ؟

چرا افراد باهوش شاد نیستند ؟

روشهایی ساده برای لذت بردن از زندگی

روشهایی ساده برای لذت بردن از زندگی

چه شغلی شما را شاد میکند

چه شغلی شما را شاد میکند

مغز افراد شاد چگونه است؟

مغز افراد شاد چگونه است؟

خانواده در تربیت فرزندان با نشاط چه نقشی دارند؟

خانواده در تربیت فرزندان با نشاط چه نقشی دارند؟

دکوراسیون اتاق خواب هایی شاد و پرانرژی

دکوراسیون اتاق خواب هایی شاد و پرانرژی

فرقی که خانواده ی شاد با دیگر خانواده ها دارد

فرقی که خانواده ی شاد با دیگر خانواده ها دارد

با کمترین زحمت شوهرتان را شاد کنید

با کمترین زحمت شوهرتان را شاد کنید

با این راهکارها مادرانی شاد و بدون استرس باشید

با این راهکارها مادرانی شاد و بدون استرس باشید