بیشتر بخوانید

شخصیت شناسی با کفش

شخصیت شناسی با کفش

زن مورد علاقه ی مرد متولد اردیبهشت ماه

زن مورد علاقه ی مرد متولد اردیبهشت ماه

تست خودشناسی بسیار جالب

تست خودشناسی بسیار جالب

طالع و شخصیت بانوی اردیبهشت ماهی

طالع و شخصیت بانوی اردیبهشت ماهی

فال کار برای متولدین ماه های مختلف

فال کار برای متولدین ماه های مختلف

ویژگی های مردان فروردین ماهی در عشق و زندگی

ویژگی های مردان فروردین ماهی در عشق و زندگی

مرد خرداد ماهی در ازدواج با متولد کدام ماه بهتر است؟

مرد خرداد ماهی در ازدواج با متولد کدام ماه بهتر است؟

پایان دعوای زن و شوهری با گنجشک مرده !!

پایان دعوای زن و شوهری با گنجشک مرده !!

طالع بینی شخصیت افراد با مغز

طالع بینی شخصیت افراد با مغز

طالع بینی ادویه ماه تولد

طالع بینی ادویه ماه تولد
فال جالب عطسه در تمام ساعات و روزهای هفته
فال عطسه یکی از جذاب ترین و پرطرفدارترین فال ها می باشد که معنی عطسه کردن در طول شبانه روز در ساعات مختلف و در ایام هفته را بیان می کند.

فال عطسه در روزهای مختلف هفته

عطسه‌واکنش بدن به‌التهاب یا تجمع گرد و غبار در داخل بینی و دستگاه‌تنفسی است اما جالب است بدانید بعضی از مردم عطسه‌را به‌فال نیک و بعضی به‌فال بد می‌گیرند. فال عطسه‌یکی از پرطرفدارترین فال ها می‌باشد که‌معنی عطسه‌کردن در طول شبانه‌روز و در ایام هفته‌را بیان میکند.

تا کنون برایتان پیش آمده‌که‌در ساعت های مختلف روز عطسه‌کرده‌باشید، آیا می‌دانید معنی عطسه‌در ساعت های مختلف روز و حتی روزهای مختلف یکسان نیست؟ اگر می‌خواهید، بدانید عطسه‌در هر ساعتی از روزهای هفته‌چه‌مفهومی دارد و چه‌اتفاقی برایتان پیش می‌آید، با این بخش از مجله اینترنتی فنجان همراه‌شوید.

عطسه

 فال عطسه‌روز شنبه

اگر در این ساعات صبح روز شنبه‌عطسه‌می‌کنید، اتفاقات زیر برایتان می‌افتد:

عطسه‌در ساعت 6 تا 7 صبح: روز خوبی خواهید داشت.

عطسه‌در ساعت 7 تا 8 صبح: مواظب کارهایتان باشید.

عطسه‌در ساعت 8 تا 9صبح: مطمئن باش دوستت دارد.

عطسه‌در ساعت 9 تا 10 صبح:خوشحالی

عطسه‌در ساعت 10 تا 11: با تو صحبت خواهد کرد.

عطسه‌در ساعت 11 تا 12: دوستت دارد.

اگر در این ساعات ظهر و بعد از ظهر روز شنبه‌عطسه‌می‌کنید، اتفاقات زیر برایتان می‌افتد:

عطسه‌در ساعت 12 تا 13: مواظب خودت باش

عطسه‌در ساعت 13 تا 14: با فردی دیدار خواهی کرد.

عطسه‌در ساعت 14 تا 15: اتفاق بدی می‌افتد.

عطسه‌در ساعت 15 تا 16: از کسی مهربانی دریافت می‌کنی.

عطسه‌در ساعت 16 تا 17: یک روز خوب در پیش داری.

عطسه‌در ساعت 17تا 18: به‌تو فکر می‌کند.

عطسه‌در ساعت 18 تا 19: برای او ارزشمند هستی.

اگر در این شب روز شنبه‌عطسه‌می‌کنید، اتفاقات زیر برایتان می‌افتد:

عطسه‌در ساعت 19 تا 20: کمکش کن.

عطسه‌در ساعت 20 تا 21: دیدار غیر منتظره‌ای در پیش داری.

عطسه‌در ساعت 21 تا 23: درباره‌تو صحبت می‌کند.

عطسه‌در ساعت 23 تا 24: در خواب تو را می‌بیند.

فال عطسه

فال عطسه‌روز یک شنبه

اگر در این ساعات صبح روز یک شنبه‌عطسه‌می‌کنید، اتفاقات زیر برایتان می‌افتد:

عطسه‌در ساعت 6 تا 7 صبح:کمی صبر کن سپس کارت را شروع کن.

عطسه‌در ساعت 7 تا 8 صبح:امروز اتفاق خوشحال کننده‌ای در پیش داری.

عطسه‌در ساعت 8 تا 9صبح:با فرد مورد علاقهات دیدار خواهی داشت.

عطسه‌در ساعت 9 تا 10 صبح:او می‌خواهد تو را ببیند.

عطسه‌در ساعت 10 تا 11:با تو صحبت می‌کند.

عطسه‌در ساعت 11 تا 12:دوستت دارد.

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز یک شنبه‌عطسه‌می‌کنید، اتفاقات زیر برایتان می‌افتد:

عطسه‌در ساعت 12 تا 13:مواظب خودت باش.

عطسه‌در ساعت 13 تا 14:به‌گذشته‌فکر کن.

عطسه‌در ساعت 14 تا 15:زیبا به‌نظر می‌رسی.

عطسه‌در ساعت 15 تا 16:عجله‌در دوستی داری

عطسه‌در ساعت 16 تا 17:در کارهایت کمی ناراحتی.

عطسه‌در ساعت 17تا 18:در کارهایت به‌تو کمک می‌کند.

عطسه‌در ساعت 18 تا 19:صبور باش.

اگر در این شب روز یک شنبه‌عطسه‌می‌کنید، اتفاقات زیر برایتان می‌افتد:

عطسه‌در ساعت 19 تا 20:منتظر باش.

عطسه‌در ساعت 20 تا 21:خیانت می‌کنی.

عطسه‌در ساعت 21 تا22:صحبت در مورد توست.

عطسه‌در ساعت 22 تا 23:به‌رفتارت اهمیت می‌دهد.

عطسه‌در ساعت 23 تا 24:خواب خوشی می‌بینی.

معنی عطسه‌کردن

فال عطسه‌روز 2شنبه

اگر در این ساعات صبح روز دوشنبه‌عطسه‌می‌کنید، اتفاقات زیر برایتان می‌افتد:

عطسه‌در ساعت 6 تا 7 صبح:روز بدی داری.

عطسه‌در ساعت 7 تا 8 صبح:انتظار هر کسی را داری او می‌آید.

عطسه‌در ساعت 8 تا 9صبح:از دست فردی ناراحت می‌شوی.

عطسه‌در ساعت 9 تا 10 صبح:به‌تو می‌اندیشد.

عطسه‌در ساعت 10 تا 11:با کسی که‌دوستش داری دیدار می‌کنی.

عطسه‌در ساعت 11 تا 12:غمگینی

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز دو شنبه‌عطسه‌می‌کنید، اتفاقات زیر برایتان می‌افتد:

عطسه‌در ساعت 12 تا 13:به‌آرزوهایت می‌رسی.

عطسه‌در ساعت 13 تا 14:از تو طرفداری می‌کند.

عطسه‌در ساعت 14 تا 15:راه‌سختی در پیش داری.

عطسه‌در ساعت 15 تا 16:دوستت دارد.

عطسه‌در ساعت 16 تا 17:موضوع صحبت تو هستی.

عطسه‌در ساعت 17تا 18:تو آرزویش هستی.

عطسه‌در ساعت 18 تا 19:ازدواج

اگر در این شب روز دو شنبه‌عطسه‌می‌کنید، اتفاقات زیر برایتان می‌افتد:

عطسه‌در ساعت 19 تا 20:تهدید خواهی شد.

عطسه‌در ساعت 20 تا 21:کسی که‌سالها اورا ندیده‌ای را می‌بینی.

عطسه‌در ساعت 21 تا 22:یک شب ترسناک خواهی داشت.

عطسه‌در ساعت 22 تا 23:یک اتفاق خوب در پیش داری.

عطسه‌در ساعت 23 تا 24:خوابهای خوش

Sneezing Omen

فال عطسه‌روز 3شنبه

اگر در این ساعات صبح روز سه‌شنبه‌عطسه‌می‌کنید، اتفاقات زیر برایتان می‌افتد:

عطسه‌در ساعت 6 تا 7 صبح:یک خیال

عطسه‌در ساعت 7 تا 8 صبح:مواظب دوستانت باش

عطسه‌در ساعت 8 تا 9صبح:دررویایی هستی ولی نمیدانی

عطسه‌در ساعت 9 تا 10 صبح:خوابهایت به‌حقیقت می‌پیوندد

عطسه‌در ساعت 10 تا 11:با او رابطه‌برقرار میکنی

عطسه‌در ساعت 11 تا 12:از خوابی وحشت داری

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز سه‌شنبه‌عطسه‌می‌کنید، اتفاقات زیر برایتان می‌افتد:

عطسه‌در ساعت 12 تا 13:هوشیار باش.

عطسه‌در ساعت 13 تا 14:بیش از حد کنجکاوی.

عطسه‌در ساعت 14 تا 15:فامیل میشوید.

عطسه‌در ساعت 15 تا 16:به‌زیبائیت نناز.

عطسه‌در ساعت 16 تا 17:به‌فکر آرزوهای گذشته‌ات باش.

عطسه‌در ساعت 17تا 18:دیدار با کسی که‌دوستش داری.

عطسه‌در ساعت 18 تا 19:نامه‌ای دریافت میکنی.

اگر در این شب روز سه‌شنبه‌عطسه‌می‌کنید، اتفاقات زیر برایتان می‌افتد:

عطسه‌در ساعت 19 تا 20:منتظری

عطسه‌در ساعت 20 تا 21:به‌فکر فردا باش

عطسه‌در ساعت 21 تا 22:مضطربی

عطسه‌در ساعت 22 تا 23:کسی راجع به‌تو حرف می‌زند.

عطسه‌در ساعت 23 تا 24:به‌فکرت می‌رسد.

فال عطسه‌در روزهای هفته

فال عطسه‌روز 4شنبه

اگر در این ساعات صبح روز چهار شنبه‌عطسه‌می‌کنید، اتفاقات زیر برایتان می‌افتد:

عطسه‌در ساعت 6 تا 7 صبح:خواب تو را می‌بیند.

عطسه‌در ساعت 7 تا 8 صبح:درموردت کنجکاوی میکند.

عطسه‌در ساعت 8 تا 9صبح:مغرورنباش.

عطسه‌در ساعت 9 تا 10 صبح:اتفاقی برایت می‌افتد.

عطسه‌در ساعت 10 تا 11:هرگز فراموشت نمیکند.

عطسه‌در ساعت 11 تا 12:به‌تو فکر میکند.

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز چهار شنبه‌عطسه‌می‌کنید، اتفاقات زیر برایتان می‌افتد:

عطسه‌در ساعت 12 تا 13:هوشیار باش

عطسه‌در ساعت 13 تا 14:به‌تو احترام میگذارد.

عطسه‌در ساعت 14 تا 15:به‌حرف مردم اعتماد دارد.

عطسه‌در ساعت 15 تا 16:از تو خوشش می‌آید.

عطسه‌در ساعت 16 تا 17:درست فکر کن.

عطسه‌در ساعت 17تا 18:یک خبر جدید در راه‌است.

عطسه‌در ساعت 18 تا 19:دوست عزیزت می‌آید.

اگر در این شب روز چهار شنبه‌عطسه‌می‌کنید، اتفاقات زیر برایتان می‌افتد:

عطسه‌در ساعت 19 تا 20:در تکاپو هستی.

عطسه‌در ساعت 20 تا 21:بعدازظهر خوشی داری.

عطسه‌در ساعت 21 تا 22:صحبت درباره‌توست.

عطسه‌در ساعت 22 تا 23:منتظر کسی هستی

عطسه‌در ساعت 23 تا 24:ازدواج

عطسه‌در شب

فال عطسه‌روز 5شنبه

اگر در این ساعات صبح روز پنج شنبه‌عطسه‌می‌کنید، اتفاقات زیر برایتان می‌افتد:

عطسه‌در ساعت 6 تا 7 صبح:نامه‌دریافت میکنی.

عطسه‌در ساعت 7 تا 8 صبح:دیدارغیر منتظره‌داری.

عطسه‌در ساعت 8 تا 9صبح:جوابش رابده‌.

عطسه‌در ساعت 9 تا 10 صبح:صحبت مهمی دارید.

عطسه‌در ساعت 10 تا 11:دوست دارد تو را ببیند.

عطسه‌در ساعت 11 تا 12:دیدار خواهی داشت.

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز پنج شنبه‌عطسه‌می‌کنید، اتفاقات زیر برایتان می‌افتد:

عطسه‌در ساعت 12 تا 13:خبر خوش در پیش داری.

عطسه‌در ساعت 13 تا 14:دلت پیش اوست.

عطسه‌در ساعت 14 تا 15:دوستت دارد.

عطسه‌در ساعت 15 تا 16:اذیتش نکن.

عطسه‌در ساعت 16 تا 17:بعدازظهر خوشی داری.

عطسه‌در ساعت 17تا 18:مواظب اوقات باش.

عطسه‌در ساعت 18 تا 19:تو را دوست دارد و نمیدانی.

اگر در این شب روز پنج شنبه‌عطسه‌می‌کنید، اتفاقات زیر برایتان می‌افتد:

عطسه‌در ساعت 19 تا 20:هیچ اتفاقی نمی افتد.

عطسه‌در ساعت 20 تا 21:به‌کارهایش فکر کن.

عطسه‌در ساعت 21 تا 22:خیانت کار نباش.

عطسه‌در ساعت 22 تا 23:دیداری در پیش داری.

عطسه‌در ساعت 23 تا 24:خوش بختی در انتظار توست.

معنی عطسه‌کردن

فال عطسه‌روز جمعه

اگر در این ساعات صبح روز جمعه‌عطسه‌می‌کنید، اتفاقات زیر برایتان می‌افتد:

عطسه‌در ساعت 6 تا 7 صبح:کمی صبر کن.

عطسه‌در ساعت 7 تا 8 صبح:فامیل میشوید.

عطسه‌در ساعت 8 تا 9صبح:زیبایی امامغرور

عطسه‌در ساعت 9 تا 10 صبح:به‌مسافرت میروی.

عطسه‌در ساعت 10 تا 11:با او رابطه‌برقرار میکنی.

عطسه‌در ساعت 11 تا 12:اولین عشقش هستی.

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز جمعه‌عطسه‌می‌کنید، اتفاقات زیر برایتان می‌افتد:

عطسه‌در ساعت 12 تا 13:صحبت درباره‌توست.

عطسه‌در ساعت 13 تا 14 :به‌میهمانی میروی.

عطسه‌در ساعت 14 تا 15:عاشق او میشوی.

عطسه‌در ساعت 15 تا 16:او را میبینی مطمئن باش.

عطسه‌در ساعت 16 تا 17:اولین عشقشی

عطسه‌در ساعت 17تا 18:خیانت کار نباش

عطسه‌در ساعت 18 تا 19:ازدواج خواهی کرد.

اگر در این شب روز جمعه‌عطسه‌می‌کنید، اتفاقات زیر برایتان می‌افتد:

عطسه‌در ساعت 19 تا 20:اگر باکسی درددل می‌کنی مراقب باش.

عطسه‌در ساعت 20 تا 21:در رنج و سختی قرار می‌گیری.

عطسه‌در ساعت 21 تا 22:درباره‌خودت بیاندیش.

عطسه‌در ساعت 22 تا 23:به‌صحبت مردم اهمیت نده.

عطسه‌در ساعت 23 تا 24:مراقب خودت باش.

بیشتر بخوانید

فال جالب و متفاوت ایتالیایی

فال جالب و متفاوت ایتالیایی

طالع بینی دختران مجرد

طالع بینی دختران مجرد

فال چای

فال چای

فال پرنده

فال پرنده

فال ابرو

فال ابرو

طالع بینی ازدواج کیهانی

طالع بینی ازدواج کیهانی

فال رنگ چشم

فال رنگ چشم

فال جالب عطسه در تمام ساعات و روزهای هفته

فال جالب عطسه در تمام ساعات و روزهای هفته

فلز ماه تولدتون چیه و در مورد شما چی میگه ؟

فلز ماه تولدتون چیه و در مورد شما چی میگه ؟

فال حیوان ماه تولد

فال حیوان ماه تولد
مشاهده

مطالب بیشتر در فال

طالع بینی چینی سال 2019،سال خوک بر شما چه خواهد گذشت؟

طالع بینی چینی سال 2019،سال خوک بر شما چه خواهد گذشت؟

فال رنگ

فال رنگ

طالع بینی چینی

طالع بینی چینی

فال میوه ؛ میوه مورد علاقه تان از شما چه می گوید؟

فال میوه ؛ میوه مورد علاقه تان از شما چه می گوید؟

سمبل و سنگ ماه تولد

سمبل و سنگ ماه تولد

تست خودشناسی

تست خودشناسی

فال گروه خونی

فال گروه خونی

فال گل

فال گل

شخصیت شناسی به وسیله انگشتر

شخصیت شناسی به وسیله انگشتر

تا حالا با نخود فال گرفتید ؟ امتحان کنید

تا حالا با نخود فال گرفتید ؟ امتحان کنید

مطالب مرتبط

ساعات مختلف شبانه روز داخل بدن چه خبر است؟

ساعات مختلف شبانه روز داخل بدن چه خبر است؟

ساعت و تاریخ برگزاری تمام کنسرت های زمستان 96

ساعت و تاریخ برگزاری تمام کنسرت های زمستان 96

داستان کوتاه و جالب تختخواب مرگ

داستان کوتاه و جالب تختخواب مرگ

معمای جالب و سخت ساعت دیجیتالی

معمای جالب و سخت ساعت دیجیتالی

طالع بینی و رازهای جالب ساعت متولد شدن شما

طالع بینی و رازهای جالب ساعت متولد شدن شما

دانستنی های جالب از ساعت آبی

دانستنی های جالب از ساعت آبی

ماجرای جالب بهاره رهنما در هواپیما

ماجرای جالب بهاره رهنما در هواپیما

ساخت ساعت دیواری خلاقانه با وسایل جالب

ساخت ساعت دیواری خلاقانه با وسایل جالب

کاهش دیابت و سرطان سینه در خانم ها با غذا خوردن!

کاهش دیابت و سرطان سینه در خانم ها با غذا خوردن!

چگونه در مهمانی جذاب و خوشتیپ باشیم؟

چگونه در مهمانی جذاب و خوشتیپ باشیم؟

بهترین مارک ساعت مچی زنانه و مردانه 2019 و 2018 کدام است!

بهترین مارک ساعت مچی زنانه و مردانه 2019 و 2018 کدام است!

برنامه ورزشکاران ایران در روز چهارم پارالمپیک 2016

برنامه ورزشکاران ایران در روز چهارم پارالمپیک 2016

راه حل تمام کارهای نیمه کاره تان

راه حل تمام کارهای نیمه کاره تان

دانستنی های جالب و شگفت انگیز از خواب حیوانات + تصاویر

دانستنی های جالب و شگفت انگیز از خواب حیوانات + تصاویر

برنامه ورزشکاران ایران در روز دوم پارالمپیک 2016

برنامه ورزشکاران ایران در روز دوم پارالمپیک 2016

علت عطسه کردن چیست و عوارض نگه داشتن عطسه

علت عطسه کردن چیست و عوارض نگه داشتن عطسه

فال بسیار جالب عطسه روز یکشنبه

فال بسیار جالب عطسه روز یکشنبه

روش تشخیص ساعت اصل از تقلبی | خلاصه و مفید

روش تشخیص ساعت اصل از تقلبی | خلاصه و مفید

ویژه برنامه های شبکه های سیما در روز عید فطر

ویژه برنامه های شبکه های سیما در روز عید فطر

زمان کاری زیاد و خطر سکته مغزی

زمان کاری زیاد و خطر سکته مغزی