بیشتر بخوانید

فطریه مهمان شب عید فطر بر عهده کیست؟

فطریه مهمان شب عید فطر بر عهده کیست؟

با عزرائیل چگونه روبرو می شویم؟

با عزرائیل چگونه روبرو می شویم؟

راههای تسلط شیطان بر انسان و گمراه کردن

راههای تسلط شیطان بر انسان و گمراه کردن

عرش الهی بر دوش چه کسانی است؟

عرش الهی بر دوش چه کسانی است؟

زنانی که فشار قبر کمی خواهند داشت

زنانی که فشار قبر کمی خواهند داشت

بدترین مردم کسانی هستند که سخن چینی می کنند

بدترین مردم کسانی هستند که سخن چینی می کنند

آیا هر نفرینی مستجاب می شود؟

آیا هر نفرینی مستجاب می شود؟

اسرار و حقایق مهم عید قربان

اسرار و حقایق مهم عید قربان

درخت ممنوعه حضرت آدم چه درختی بود؟

درخت ممنوعه حضرت آدم چه درختی بود؟

آداب و مراسم عید قربان اهل سنت ایران

آداب و مراسم عید قربان اهل سنت ایران
اسامی کامل سوره های قرآن و معانی آنها
سوره های قرآن به همراه معنی اسم آنها و همچنین ترتیب نزول سوره ها در مکه و مدینه را در این بخش از مجله اینترنتی فنجان مشاهده کنید.

 نام و معانی سوره‌های قرآن

قرآن دارای 114 سوره، 6236 آیه‌و 77807 کلمه‌است. شهرهای مکه‌و مدینه‌محل نزول آیات قرآن کریم بر پیامبر اکرم(ص)می باشد. برخی از سوره‌های قرآن پیش از هجرت پیامبر اکرم (ص) از مکه‌به‌مدینه، نازل شده‌است که‌به‌آنها سوره‌های مکی گفته‌می‌شود و به‌سوره‌های دیگر که‌پس از آن بر حضرت محمد(ص) نازل گردید سوره‌های مدنی می‌گویند.

هر یک از سوره‌های قرآن دارای معنا و مفهوم خاصی است، به‌همین دلیل در این بخش از دین و مذهب مجله اینترنتی فنجان با نام ها، معانی و تعداد آیات سوره‌های قرآن را ذکر نموده‌ایم.

سوره‌های قرآن و معنی نام آنها

تعداد سوره‌های مکی و مدنی

تعداد سوره‌های مدنی 20 سوره، موارد اختلافی 12 سوره‌و بقیه، سوره‌های مکی محسوب می‌شوند.

سوره‌های مدنی عبارتند از:بقره، مائده، نور، فتح، مجادله، جمعه، تحریم، آل عمران، انفال، احزاب، حجرات، حشر، منافقون، نصر، نساء، توبه، محمد، حدید، ممتحنه‌و طلاق

سوره‌های مورد اختلاف عبارتند از:فاتحه، صف، رعد، تغابن، رحمن، مطففین، قدر، بینه، زلزله، اخلاص، فلق، ناس.

بر این اساس، باقیمانده‌سوره‌های قرآنی که‌مکی محسوب می‌گردند، 82 سوره‌است.

اسامی سوره‌های قرآن و معانی آنها 

سوره‌های قرآن و معنی نام آنها

ردیفنام معنی نام سورهتعداد آیاتترتیب نزولمحل نزول
1حمدباز کردن75مکه
2بقرهگاو ماده28687مدینه
3آل عمرانخاندان عمران20089مدینه
4نساءزنان17692مدینه
5مائده طبق غذا120113مدینه
6انعام چهارپایان16555مکه
7اعراف مکانی بین بهشت و جهنم20639مکه
8انفال زیادی، غنیمت، هبه7588مدینه
9توبه بازگشتن129114مدینه
10یونس نام حضرت یونس(ع) یکی از پیامبران خدا10951مکه
11 هود نام حضرت هود (ع) یکی از پیامبران خدا12352مکه
12یوسف نام حضرت یوسف(ع) یکی از پیامبران خدا11153مکه
13 رعدصدای غرش ابر4396مدینه
14ابراهیم نام حضرت ابراهیم(ع) یکی از پیامبران خدا5272مکه
15حجر منع، نام شهر اصحاب الحجر9954مکه
16نحل زنبور عسل12870مکه
17اسراء رفتن در شب11150مکه
18کهف غار وسیع11069مکه
19مریم نام حضرت مریم(س) 9844مکه
20 طه از حروف مقطعه‌و نیز از اسامی پیامبر(ص)13545مکه
21انبیا پیامبران11273مکه
22حج قصد، نام یکی از فروعات دین78104مدینه
23مومنون ایمان آورندگان،گروندگان11874مکه
24نور روشنایی64103مدینه
25فرقان قرآن، روشنگر و جدا کننده‌حق از باطل7742مکه
26شعراء شاعران22747مکه
27نمل مورچه9348مکه
28قصص داستانها8849مکه
29عنکبوت نام حشره6985مکه
30روم نام شهر یا کشوری6084مکه
31لقمان نام فردی حکیم3457مکه
32سجده خضوع و اظهار فروتنی3075مکه
33احزاب گروهها7390مدینه
34سبا نام قومی که‌پادشاه‌آنها زن بود5458مکه
35فاطر شکافنده4543مکه
36یس حروف مقطعه‌و رمز است8341مکه
37صافات منظم ساختن صفوف18256مکه
38ص حروف مقطعه‌قرآن8838مکه
39زمر دسته‌، جماعت7559مکه
40غافربخشاینده8560مکه

سوره‌های قرآن و معنی نام آنها 

41فصلتبیان روشن5461مکه
42شوریمشورت5362مکه
43زخرفزینت8963مکه
44دخاندود5964مکه
45جاثیهبه‌زانو درآمده3765مکه
46احقافنام مکانی در عمان3566مکه
47محمدنام پیامبر اسلام(ص)3895مدینه
48فتحپیروزی29112مدینه
49حجراتخانه‌ها18107مدینه
50قحروف مقطعه4534مکه
51ذاریاتبادهایی که‌اشیاء را به‌پرواز درمی آورد6067مکه
52طورنام کوه‌است4976مکه
53نجمستاره6223مکه
54قمرماه5537مکه
55الرحمنبخشنده7897مدینه
56واقعهحادثه‌عظیم قیامت9646مکه
57حدیدآهن2994مدینه
58مجادلهتابیدن طناب،جدول و مناظره22106مدینه
59حشرجمع کردن24101مدینه
60ممتحنهآزمون شده(مونث)1391مدینه
61صفصف کشیدن14111مدینه
62جمعهآخرین روز هفته11109مدینه
63منافقونمنافقان(نفاق پیشه‌گان و دورویان)11105مدینه
64تغابنمغبون کردن یکدیگر18110مدینه
65طلاقباز کردن عقد نکاح1299مدینه
66تحریمحرام کردن12108مدینه
67ملکحکومت و اداره‌امور3077مکه
68قلموسیله‌نگارش و نوشتن522مکه
69الحاقهروز رستاخیز5278مکه
70معارجصعود از پله4479مکه
71نوحنام حضرت نوح(ع) یکی از پیامبران خدا2871مکه
72جنپوشیده،نام موجود نامرئی2840مکه
73مزملپیچیدن پارچه‌(خطاب به‌پیامبر(ص) است که‌بعد از فرود از غار حرا خود را در پارچه‌پیچیده‌بود)203مکه
74مدثرآرمیده‌در بستر564مکه
75قیامهبه‌پا داشتن4031مکه
76انساننوع انسان،بشر3198مدینه
77مرسلاتفرستاده‌شدگان5033مکه
78نبأخبر مهم4080مکه
79نازعاتکشیدن4681مکه
80عبسعبوس،چهره‌درهم کشیدن4224مکه

 سوره‌های قرآن و معنی نام آنها

81تکویرپیچیدن نور خورشید297مکه
82انفطارشکافته‌شدن1982مکه
83مطففینکم فروشان3686مکه
84انشقاقشکافته‌شدن2583مکه
85بروجشیء ظاهر و آشکار2227مکه
86طارقکوبیدن1736مکه
87اعلیبرتر، بالاتر198مکه
88غاشیهپوشاندن2668مکه
89فجرشکافتن وسیع،صبح3010مکه
90بلدشهر(مکه)2035مکه
91شمسخورشید1526مکه
92لیلشب219مکه
93ضحیاوائل روز1111مکه
94انشراحشرح صدر، آرامش812مکه
95تینانجیر828مکه
96علقخون بسته191مکه
97قدراندازه‌گیری و تقدیر525مکه
98بینهدلیل روشن80100مدینه
99زلزالبه‌لرزه‌درآمدن893مدینه
100عادیاتدویدن با سرعت1114مکه
101قارعهحادثه‌مهم و سخت1130مکه
102تکاثرتفاخر و فخر فروشی816مکه
103عصرفشردن، وقت عصر313مکه
104همزهعیب جو و غیبت کننده932مکه
105فیلنام حیوان519مکه
106قریشقدرت، اکتساب، اجتماع. نام قبیله‌معروف در مکه‌که‌پیامبر اسلام(ص) نیز جزء آن قبیله‌بود429مکه
107ماعونچیز کم717مکه
108کوثرخیر کثیر و فراوان315مکه
109کافرونکسانی که‌حق را می‌پوشانند618مکه
110نصرپیروزی3102مدینه
111مسدطنابی که‌از الیاف بافته‌شده56مکه
112اخلاصیگانگی422مکه
113فلقشکافتن، طلوع صبح520مکه
114ناسمردم621مکه

 

بیشتر بخوانید

زمان در عالم برزخ چگونه است ؟

زمان در عالم برزخ چگونه است ؟

اثبات صحت قران را از کجا بدانیم؟

اثبات صحت قران را از کجا بدانیم؟

بدترین شغل ها از منظر اسلام کدامند؟

بدترین شغل ها از منظر اسلام کدامند؟

فواید علمی پزشکی غسل جنابت

فواید علمی پزشکی غسل جنابت

ضرورت آشنایی و آموزش قرآن در تربیت کودکان

ضرورت آشنایی و آموزش قرآن در تربیت کودکان

مداحی میثم مطیعی برای شهادت امام کاظم(ع) + دانلود

مداحی میثم مطیعی برای شهادت امام کاظم(ع) + دانلود

اتفاقاتی که بعد از ظهور امام زمان خواهد افتاد

اتفاقاتی که بعد از ظهور امام زمان خواهد افتاد

چرا ماه رمضان ماه مهمانی خداست

چرا ماه رمضان ماه مهمانی خداست

شیطان کیست و کجا زندگی میکند؟

شیطان کیست و کجا زندگی میکند؟

افزایش انگیزه و تشویق فرزندان به روزه داری

افزایش انگیزه و تشویق فرزندان به روزه داری
مشاهده

مطالب بیشتر در گوناگون

ماجرای دلسوزی عزرائیل ، جایی که دلش برای 2 نفر سوخت

ماجرای دلسوزی عزرائیل ، جایی که دلش برای 2 نفر سوخت

دانلود مداحی کربلا میخوام ابوالفضل

دانلود مداحی کربلا میخوام ابوالفضل

آداب و روش انجام استخاره با قرآن چگونه است ؟

آداب و روش انجام استخاره با قرآن چگونه است ؟

گناهی بزرگتر از خوردن مشروب

گناهی بزرگتر از خوردن مشروب

داستان جابجایی قبر حضرت یوسف (ع)

داستان جابجایی قبر حضرت یوسف (ع)

توصیه های ناب برای نماز خوان شدن فرزندتان

توصیه های ناب برای نماز خوان شدن فرزندتان

تاریخ شروع و پایان ایام فاطمیه امسال

تاریخ شروع و پایان ایام فاطمیه امسال

مداحی ترکی شهادت حضرت فاطمه (س)

مداحی ترکی شهادت حضرت فاطمه (س)

نفس اماره همکار شیطان در درون ما

نفس اماره همکار شیطان در درون ما

آنچه درباره انگشتر و دعای شرف شمس نمیدانید

آنچه درباره انگشتر و دعای شرف شمس نمیدانید

مطالب مرتبط

فضیلت و خواص سوره تغابن قرآن کریم

فضیلت و خواص سوره تغابن قرآن کریم

فضیلت  و برکات سوره های مختلف قرآن

فضیلت و برکات سوره های مختلف قرآن

احادیث ائمه از شگفتی های سوره فلق

احادیث ائمه از شگفتی های سوره فلق

سورة بقره چرا بزرگترین سورة قرآن است؟

سورة بقره چرا بزرگترین سورة قرآن است؟

معجزات پنهان در سوره عنکبوت

معجزات پنهان در سوره عنکبوت

فضیلت و معجزات عروس قرآن "سوره الرحمن"

فضیلت و معجزات عروس قرآن "سوره الرحمن"

آشنایی با حروف مقطعه قرآن و اسرارشان

آشنایی با حروف مقطعه قرآن و اسرارشان

آشنایی با شگفتی های سوره حمد

آشنایی با شگفتی های سوره حمد

آثار و برکات بسیار مهم سوره قمر

آثار و برکات بسیار مهم سوره قمر

معجزه سوره حمد در زندگی و کار شما

معجزه سوره حمد در زندگی و کار شما

علت نامگذاری سوره بقره به قله قرآن چیست ؟

علت نامگذاری سوره بقره به قله قرآن چیست ؟

چرا سوره یس قلب قرآن نامیده می شود؟

چرا سوره یس قلب قرآن نامیده می شود؟

آموزش این سوره به کودکان سفارش شده است

آموزش این سوره به کودکان سفارش شده است

فضیلت و خواص آیات قدرتمند سوره طه

فضیلت و خواص آیات قدرتمند سوره طه

تفسیر کامل آیات 117-121 سوره نساء

تفسیر کامل آیات 117-121 سوره نساء

روش ختم سوره تکاثر برای حاجت

روش ختم سوره تکاثر برای حاجت

خواص سوره اعلی برای درمان دردهای بدن

خواص سوره اعلی برای درمان دردهای بدن

خواص سوره نصر برای حاجات بزرگ

خواص سوره نصر برای حاجات بزرگ

معجزات سوره توحید در برآورده شدن سریع حاجت

معجزات سوره توحید در برآورده شدن سریع حاجت

برکات خواندن آیات سوره روم

برکات خواندن آیات سوره روم