بیشتر بخوانید

دعایی برای مشرف شدن به خانه خدا

دعایی برای مشرف شدن به خانه خدا

متن کامل مناجات شعبانیه همراه ترجمه

متن کامل مناجات شعبانیه همراه ترجمه

مهم ترین اعمال شب و روز عید قربان

مهم ترین اعمال شب و روز عید قربان

اذکار نافعه برای هر دعا و نیتی که دارید

اذکار نافعه برای هر دعا و نیتی که دارید

اعمال و فضیلت احیای شب نیمه شعبان

اعمال و فضیلت احیای شب نیمه شعبان

اعمال شب و روز نیمه شعبان برای حاجت

اعمال شب و روز نیمه شعبان برای حاجت

آداب و شرایط دعا کردن

آداب و شرایط دعا کردن

فضیلت نماز جمعه و ثواب بیشمار آن برای نمازگزار

فضیلت نماز جمعه و ثواب بیشمار آن برای نمازگزار

دعای مشلول برای زمانی که ناامید شده اید

دعای مشلول برای زمانی که ناامید شده اید

اعمال مستحبی شب و روز اول رمضان

اعمال مستحبی شب و روز اول رمضان
همه چیز درباره ی دعاهای مستحبی
برای دعا کردن و حاجت خواستن از خدا از دعاهای مستحبی غافل نشوید که واقعا معجزه میکنند در ادامه با دعاهای نماز و وضو و... آشنا میشوید.

از دعاهای مستحبی بیشتر بدانید

کلمه‌دعا و دعا کردن که‌حدوداً بیش از 200 بار در آیات قرآن کریم بکار رفته‌است.3 از ریشه‌«دَعَوَ» و به‌معنی خواندن و حاجت خواستن و استمداد است و گاهی مطلق خواندن از آن منظور است.

دعاهای مستحبی

فواید دعاهای مستحبی

دعا در لغت به‌معنی صدا زدن و به‌یاری طلبیدن و در اصطلاح اهل شرع، گفت وگو کردن با حق تعالی، به‌نحو طلب حاجت و درخواست حل مشکلات از درگاه‌او و یا به‌نحو مناجات و یاد صفات جلال و جمال ذات اقدس اوست.

دعا برای بدست آوردن آنچه‌که‌گمانش را نمی کنید آکایران :سوره‌شوری، چهل و دومین سوره‌قران است که‌مکی ودارای 53 آیه‌می‌باشد بنا به‌گزارش آکاایران :خداوند می‌فرماید:ای بنده‌ام! بر قرائت سوره‌شوری مداومت کردی در حالی که‌از ثوابش آگاه‌نبودی! اما اگر ثواب ان را می‌دانستی دائما قرائت می‌کردی. ولی من جزا و پاداش تو را به‌شکل کامل به‌تو عطا می‌کنم.

 

1 - دعاهای وضو

1 - کسی که‌وضو می‌گیرد، مستحب است در موقعی که‌نگاهش به‌آب می‌افتد بگوید:
بسم الله‌و بالله‌و الحمدلله‌الذی جعل الماء طهورا و لم یجعله‌نجسا:
(به‌نام خدا، و به‌یاری او، حمد و سپاس مخصوص اوست که‌آب را پاک قرار داد، و آن را نجس قرار نداده‌است .)


2 - موقعی که‌پیش از وضو دست خود را می‌شوید بگوید:
اللهم اجعلنی من التوابین ، واجعلنی من المتطهرین :
(خداوندا، مرا از توبه‌کنندگان و پاکیزگان قرار ده‌.)


3 - و در وقت مضمضه‌کردن ، یعنی آب در دهان گردانیدن ، بگوید:
اللهم لقنی حجتی یوم القاک ، واطلق لسانی بذکرک :
(بارالها، تو خود به‌من در آن روزی که‌با تو ملاقات می‌کنم دلایلم را به‌من تلقین نما و زبانم را برای یاد کردنت آزاد گردان .)


4 - و در وقت استنشاق ، یعنی آب در بینی کردن ، بگوید:
اللهم لاتحرم علی ریح الجنة واجعلنی ممن یشم ریحها و روحها و طیبها:
(بارالها، بوییدن بوی بهشت را بر من حرام مگردان و من را از جمله‌کسانی قرار ده‌که‌بوی بهشت را و پاکیهای آن را احساس نمایم .)


5 - و در موقع شستن صورت بگوید:
اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه‌الوجوه‌، و لا تسود وجهی یوم تبیض ‍ فیه‌الوجوه‌:
((خدایا، صورت مرا در روزی که‌همه‌صورتها در آن سیاه‌است ، سفید گردان (که‌اشاره‌به‌روز جزا است روزی که‌همه‌گناهکاران رو سیاه‌وارد می‌شوند) در روزی که‌رویها سپید می‌گردد رویم را سیاه‌مگردان )).


6 - در وقت شستن دست راست بگوید:
اللهم اعطنی کتابی بیمینی ، والخلد فی الجنان بیساری و حاسبنی حسابا یسیرا:
(خداوندا، نامه‌اعمال من را از جانب راست به‌من بده‌، و زندگی ابدی را از جانب چپ به‌من اعطا بفرما و در هنگام حسابرسی اعمال ، به‌نرمی محاسبه‌بفرما.)


7 - و در وقت شستن دست چپ بگوید:
اللهم لا تعطنی کتابی بشمالی ، و لا من وراء ظهری ، و لا تجعلها مغلولة الی عنقی ، و اعوذبک من مقطعات النیران :
(بارالها، نامه‌اعمال من را به‌دست چپم مده‌و یا از پشت سرم ، و آن را همچون زنجیر بر گردن من نیفکن ، و به‌تو پناه‌می‌آورم از پاره‌های آتش ‍ جهنم .)


8 - و موقعی که‌سر را مسح می‌کند بگوید:
اللهم غشنی رحمتک و برکاتک و عفوک :
(بارالها، سایه‌رحمت و برکات و عفو خویش را بر من بگستران ).
و در وقت مسح پا بخواند:


اللهم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیه‌الاقدام ، واجعل سعیی فیما یرضیک عنی یا ذا الجلال والاکرام :
(بارالها، قدمهایم را بر روی پل صراط محکم بگردان ، در روزی که‌قدمهای مردم بدکار در آن می‌لرزد، و تلاش و کوشش مرا در آنچه‌تو را از من راضی می‌گرداند قرار ده‌، ای صاحب جلال و کرامت )(109).

2 - دعاهای نماز

1 - قبل از تکبیرة الاحرام :
یا محسن قد اتاک المسی ء وقد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسی ء انت المحسن و اءنا المسی ء بحق محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد و تجاوز عن قبیح ما تعلم منی
(ای خدایی که‌به‌بندگان احسان می‌کنی ، بنده‌گنهکار به‌در خانه‌تو آمد، و تو امر کرده‌ای که‌نیکوکار از گنهکار بگذرد، تو نیکوکاری و من گناهکار، به‌حق محمد و آل محمد (صلی الله‌علیه‌و آله‌و سلم ) رحمت خود را بر محمد و آل محمد بفرست و از بدیهایی که‌می‌دانی از من سر زده‌بگذر)(110).


2 - قبل از خواندن حمد در رکعت اول :
اعوذ بالله‌من الشیطان الرجیم :
(پناه‌می‌گیرم و التجا می‌نمایم به‌معبود حق و خداوند مطلق ، از شر وسوسه‌دیو فریبنده‌سرکش )(111).


3 - بعد از تمام شدن حمد:
الحمد لله‌رب العالمین :
(حمد و ستایش مخصوص خداست که‌پروردگار جهانیان است )(112).


4 - بعد از خواندن سوره‌توحید:
کذالک الله‌ربی :
(چنین است پروردگار من )(113).


5 - بعد از برخاستن از رکوع :
سمع الله‌لمن حمده‌:
(خدا بشنود و بپذیرد ثنای کسی که‌او را ستایش می‌کند)(114).


6 - صلوات در رکوع و سجود:
اللهم صل علی محمد و آله‌:
(خداوندا، بر محمد و خاندان او درود بفرست )(115).


7 - در حال برخاستن برای رکعت بعد:
بحول الله‌و قوته‌اقوم و اقعد:
(به‌یاری خدا و نیروی او برمی خیزم و می‌نشینم )(116).


8 - بعد از تمام شدن تشهد:
و تقبل شفاعته‌وارفع درجته‌:
(و بپذیر درخواست شفاعتش را درباره‌امتش و رفیع گردان درجه‌او را)(117).


9 - بین دو سجده‌و تسبیحات اربعه‌:
استغفر الله‌ربی و اتوب الیه‌:
(طلب آمرزش و مغفرت می‌کنم از خداوندی که‌پرورش دهنده‌من است و به‌سوی او بازگشت می‌نمایم )(118).


10 - پیش از تشهد:
((الحمد لله‌)):
(حمد سپاس مخصوص خداوند است .)
و یا:بسم الله‌و بالله‌و الحمدلله‌خیر الاسماء لله‌
(به‌نام خداوند بزرگی که‌سزاوار پرستش است و به‌خدای یکتای جل جلاله‌، که‌همه‌ستایشها و ثناها برای او می‌باشد و بهترین نامها مخصوص ‍ اوست )(119).


11 - بعد از سلام نماز:
اللهم صل علی محمد و آله‌:
(خداوندا، درود فرست بر محمد و خاندان او.)


12 - در سجده‌ها دعا کند و از خدا حاجت بخواهد و این دعا را بخواند:
یا خیر المسؤ ولین و یا خیر المعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک فانک ذوالفضل العظیم
(ای بهترین کسی که‌از او سؤ ال می‌کنند، و ای بهترین عطا کنندگان ! روزی بده‌به‌من و عیال من از فضل خودت ، پس بدرستی که‌تو دارای فضل بزرگی )(120).


13 - روایت است از امام صادق (علیه‌السلام ) که‌نمازگزار در بین قدمهای خود نگاه‌کند، و قبل از ذکر تسبیح ((سبحان ربی العظیم و بحمده‌)) این دعا را بخواند:
اللهم لک رکعت ، و لک اسلمت ، و بک آمنت ، و علیک توکلت ، و انت ربی ، خشع لک سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی و مخی و عصبی و عظامی و ما اءقلته‌قدمای غیر مستنکف و لا مستکبر و لا مستحسر
(خداوندا بر تو رکوع کردم ، و تسلیم تو شدم ، و به‌تو ایمان آوردم ، و بر تو توکل نمودم ، و تو پروردگار منی . گوش و چشم و مو و پوست و گوشت و خون و مغز و پی و استخوانهای من و هر آنچه‌که‌قدمهایم به‌روی خود برداشته‌(تمامی اعضاء و جوارح من ) برای تو خاشع و فروتن است ، در حالی که‌نه‌عار دارد، و نه‌متکبر است ، و نه‌خسته‌و ملول شونده‌)(121).


14 - قبل از تسبیح سجده‌، دعایی که‌از امام صادق (علیه‌السلام ) روایت شده‌، بخواند:
اللهم لک سجدت ، و بک آمنت ، و لک اسلمت ، و علیک توکلت ، وانت ربی ، سجد وجهی للذی خلقه‌، و شق سمعه‌و بصره‌، الحمد لله‌رب العالمین ، تبارک الله‌احسن الخالقین :
توکل نمودم ، و تو پروردگار منی . رویم برای آن کسی سجده‌نمود که‌آن را آفریده‌، و چشم گوش آن را ظاهر ساخته‌است . سپاس از آن خداست که‌پروردگار عالمیان است ، و مقدس است خداوند، که‌بهترین آفرینندگان است .)(122)

 دعاهای قنوت

ادعیه‌قرآنیه‌

1. ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار:(ای پروردگار ما، در دنیا و آخرت به‌ما خیر و خوبی عطا فرما، و ما را از شکنجه‌آتش حفظ نما)(123).


2. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب :
(پروردگارا، پس از آن که‌ما را هدایت فرمودی ، قلبهایمان را نلغزان و از لطف خویش به‌ما رحمتی عطا فرما، که‌همانا تویی بخشنده‌بدون منت )(124).


3. ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار:
(پروردگارا، همانا که‌ما ایمان آورده‌ایم ، پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب آتش نگاه‌دار.)(125)


4. ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین :
(پروردگارا، قلب ما را از بردباری سرشار فرمای ، و ما را مسلمان بمیران )(126).


5. رب اشرح لی صدری ، و یسرلی امری ، واحلل عقدة من لسانی ، یفقهوا قولی :
(پروردگارا، سینه‌مرا گشایش ده‌، و کارم را بر من آسان فرمای ، گره‌از زبانم بگشای تا سخنم را بفهمند)(127).


6. ربنا اغفرلی ولوالدی و للمؤ منین یوم یقوم الحساب :
(ای پروردگار ما، مرا و پدر و مادرم را و ایمانمان را در روزی که‌حساب برپا می‌گردد بیامرز)(128).


7. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین :
(پروردگارا، ما به‌خویشتن ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحمت نیاوری ، همانا که‌ما از زیانکاران باشیم (129).


8. رب اوزغنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه‌و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین :(پروردگارا، مرا توفیق عنایت فرمای تا نعمت تو را شکرانه‌به‌جای آورم ؛ نعمتی که‌به‌من و به‌پدر و مادرم عطا فرمودی . و توفیق عنایت فرمای تا کاری شایسته‌انجام دهم که‌تو را خشنود سازد و به‌رحمت خود، مرا در زمره‌بندگان صالحت درآور)(130).


9. رب اجعلنی مقیم الصلوة و من ذریتی ربنا و تقبل دعاء (پروردگار من ، مرا و فرزندانم را بر پا دارنده‌نماز قرار بده‌و دعایم را بپذیر)(131).

10. ربنا علیک توکلنا و الیک اءنبنا و الیک المصیر:
(پروردگارا، به‌تو توکل داریم و به‌تو روی آوردیم و بازگشت همه‌به‌سوی توست )(132).
کلمات فرج


11. لا اله‌الا الله‌الحلیم الکریم لا اله‌الا الله‌العلی العظیم سبحان الله‌رب السموات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و ما تحتهن و رب العرش العظیم والحمد لله‌رب العالمین اللهم اغفر لنا و ارحمنا و عافنا واعف عنا فی الدنیا و الاخرة انک علی کل شی ء قدیر:
(نیست معبودی سزاوار پرستش ، مگر خداوند یکتا، که‌بردبار و بخشنده‌است . نیست معبودی سزاوار پرستش ، مگر خدایی که‌یکتا و بزرگ است . پاک و منزه‌است پروردگار آسمانها و زمینهای هفتگانه‌و آنچه‌در برون و درون آنها است . و خدایی که‌محیط است بر سراسر آفرینش . و همه‌ستایشها و نیایشها سزاوار خدایی است که‌پروردگار جهانیان است . بار خدایا مرا بیامرز و بر ما رحم فرما و ما را از همه‌بدیها و کجرویها و گزندها محفوظ بدار و در این دنیای زودگذر و آن دنیای پاینده‌از گناهان ما درگذر. بدرستی که‌تو بر همه‌چیز توانایی )(133).
دعاهای دیگر


12. اللهم اغفرلی الذنوب التی تغیر النعم :
(خداوندا، آن گناهانی را که‌نعمتها را جا به‌جا می‌کند و دگرگون می‌نماید، بر من بیامرز)(134).


13. رب زدنی علما و عملا و الحقنی بالصالحین
(پروردگارا، بر علم و عمل من بیفزای ، و مرا به‌نیکوکاران بپیوند.)


14. الهی هب لی قلبا یدنیه‌منک شوقه‌ولسانا یرفع الیک صدقه‌و نظرا یقربه‌منک حقه‌:
(خداوندا، به‌من دلی ده‌که‌شوقش آن را به‌تو نزدیک کند، و زبانی ده‌که‌راستی اش آن را به‌سوی تو فرا می‌کشد، و نگاهی ده‌که‌حق بودنش آن را به‌تو نزدیک می‌گرداند.)


15. الهی هب لی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک :
(خدایا، به‌من نیرویی ده‌که‌کاملا از همه‌ببرم و به‌تو روی آورم ، و چشم دل ما را با نور نگاه‌به‌سوی تو روشن کن )(135).
دعای قنوت نماز شب
الهی کیف ادعوک و قد عصیتک ، و کیف لا ادعوک و قد عرفت حبک فی قلبی و ان کنت عاصیا، مددت الیک یدا بالذنوب مملوة ، و عینا بالرجاء ممدودة . مولای انت عظیم العظماء واءنا اسیر الاسراء اءنا الاسیر بذنبی المرتهن بجرمی ، الهی لئن طالبتنی بذنبی لا طالبنک بکرمک ، و لئن طالبتنی بجریرتی لا طالبنک بعفوک ، و لئن امرت بی الی النار لاخبرن اهلها انی کنت اقول لا اله‌الا الله‌، محمد رسول الله‌، اللهم ان الطاعة تسرک ، والمعصیة لا تضرک ، فهب لی ما یسرک ، واغفرلی مالا یضرک ، یا ارحم الراحمین (خدای من چگونه‌بخوانمت با آنکه‌نافرمانی ات کرده‌ام ، و چگونه‌نخوانمت با آنکه‌دوستی تو را در دلم می‌یابم ، هر چند که‌نافرمانم . دستی را به‌سوی تو دراز کرده‌ام که‌از گناه‌سرشار است ، و چشمی را به‌تو دوخته‌ام که‌به‌امید ناظر است . مولای من ، تو بزرگ بزرگانی و من اسیر اسیران ، من اسیر به‌گناه‌و گروگان به‌جرم خویشم . خدای من ، اگر مرا به‌گناهم بگیری من تو را به‌کرمت می‌گیرم ، و اگر مرا به‌جرمم بستانی من تو را به‌عفوت می‌ستانم ، و اگر فرمان دهی مرا به‌آتش برند دوزخیان را گویم که‌من گوینده‌لا اله‌الا الله‌، محمد رسول الله‌بوده‌ام . خداوندا، فرمانبری تو را مسرور می‌سازد، ولی معصیت به‌تو زیانی نمی رساند، پس به‌من ببخش ‍ آنچه‌را که‌تو را مسرور می‌سازد، و بر من ببخش آنچه‌را که‌به‌تو زیانی نمی رساند، ای مهربانترین مهربانان )(136).
قنوت نماز وتر
لا اله‌الا الله‌الحلیم الکریم لا اله‌الا الله‌العلی العظیم سبحان الله‌رب السموات السبع و رب الارضین السبع ، و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش ‍ العظیم . اللهم انت الله‌نور السموات والارض وانت الله‌زین السموات والارض و انت الله‌جمال السموات والارض ، و انت الله‌عماد السموات والارض و انت الله‌قوام السموات والارض و انت الله‌صریخ المستصرخین وانت الله‌غیاث المستغیثین و انت الله‌المفرج عن المکروبین و انت الله‌المروح عن المغمومین و انت الله‌مجیب دعوة المضطرین و انت الله‌اله‌العالمین و انت الله‌الرحمن الرحیم و انت الله‌کاشف السوء و انت الله‌بک تنزل کل حاجة :
(معبودی نیست جز خداوند بردبار و بزرگوار، معبودی نیست جز خدای بلند پایه‌و بزرگ ، منزه‌است خداوند که‌رب آسمانهای هفتگانه‌و زمینهای هفتگانه‌و آنچه‌در آنها و میان آنها است و رب عرش بزرگ است . خداوندا تو الله‌نور آسمانها و زمینی ، و تو الله‌زیب آسمانها و زمینی ، و تو الله‌جمال آسمانها و زمینی ، و تو الله‌ستون آسمانها و زمینی ، و تو الله‌پایه‌آسمانها و زمینی ، و تو الله‌فریادرس ناله‌زنندگانی ، و تو الله‌دادرس دادخواهانی ، و تو الله‌زداینده‌اندوه‌اندوهمندانی ، و تو الله‌برطرف سازنده‌غم غمزدگانی ، و تو الله‌اجابت کننده‌دعای درماندگانی ، و تو الله‌معبود جهانیانی ، و تو الله‌رحمن و رحیمی ، و تو الله‌زداینده‌پریشانی و سوء حالی ، و تویی الله‌که‌هر نیازی به‌درگاه‌تو آورده‌شود)(137).


4 - تعقیبات نماز

قال الصادق (علیه‌السلام ):من صلی صلوة و عقب الی اخری فهو ضیف الله‌و حق علی الله‌ان یکرم ضیفه‌:
هر که‌نماز فریضه‌کند و بعد از آن تعقیب بخواند تا نماز دیگر، یعنی به‌خواندن دعاهایی که‌بعد از نماز باید خواند و قرائت قرآن و غیره‌مشغول گردد تا وقت نماز دیگر، پس آن بنده‌مهمان خداست و حق است بر خدای عزوجل این که‌اکرام کند مهمان خود را.
(وافی ، ج 2، ص 11)
مستحب است انسان بعد از هر نماز، مقداری مشغول تعقیب یعنی خواندن ذکر و دعا و قرآن شود. و بهتر است پیش از آن که‌از جای خود حرکت کند و وضو و غسل و تیمم او باطل شود، رو به‌قبله‌تعقیب را بخواند. لازم نیست تعقیب به‌عربی باشد، ولی بهتر است چیزهایی را که‌در کتابهای دعا دستور داده‌اند بخواند(138).
ما در این جا بعضی از تعقیبات ماءثوره‌را که‌با فضیلت خاصی با اسناد معتبر نقل شده‌، می‌آوریم تا مؤ منین به‌خواندن آن مداومت فرمایند، و آنها چند رقم است :

1 - بعد از سلام هر نماز سه‌مرتبه‌((الله‌اکبر)) بگو و در هر تکبیر دستها را تا محاذی گوشها بالا ببرد.
2 - از تعقیبهایی که‌خیلی سفارش شده‌است ، تسبیحات حضرت زهرا (س ) است که‌باید به‌این ترتیب گفته‌شود:34 مرتبه‌((الله‌اکبر))، 33 مرتبه‌((الحمد لله‌)) و 33 مرتبه‌((سبحان الله‌))(139).
امام صادق (علیه‌السلام ) فرمود:((اگر عبادتی بالاتر از این بود، خداوند آن را برای حضرت زهراء (علیه‌السلام ) اهداء می‌کرد)).
و نیز فرمود:((از هزار رکعت نماز مستحب نزد خدا برتر است )).
3 - مستحب است بعد از هر نماز، سجده‌شکر نماید و همین قدر که‌پیشانی را به‌قصد شکر بر زمین بگذارد، کافی است . ولی بهتر است صد مرتبه‌یا سه‌مرتبه‌یا یک مرتبه‌((شکرا لله‌)) یا ((شکرا)) یا ((عفوا)) بگوید و نیز مستحب است که‌هر وقت نعمتی به‌انسان می‌رسد و یا بلایی از او دور می‌شود، سجده‌شکر بجا آورد(140).
4 - مستحب است صلوات بر پیغمبر (صلی الله‌علیه‌آله‌و سلم ) بفرستد(141).
5 - مستحب است خواندن ((آیة الکرسی )) و آیه‌((شهد الله‌...)) و آیه‌ملک ، بعد از همه‌نمازها(142).
6 - دعاها و تعقیبات مشترک و مخصوص نمازها، که‌در کتب ادعیه‌آمده‌است و در این بخش تعدادی از آنها را آورده‌ایم .
امام صادق (علیه‌السلام ) می‌فرماید:((همین که‌از نماز واجب فارغ شدی به‌دعا و تعقیب نماز مشغول باش ، دعای بعد از نماز صبح و ظهر و مغرب مستجاب می‌شود.(143)))
7 - در تعقیب نماز شرط است که‌متصل به‌فراغ از نماز باشد.
8 - در تعقیب بهتر است در همان جای نماز رو به‌قبله‌و با طهارت بنشیند و آنچه‌از ائمه‌طاهرین (علیهم السلام ) وارد شده‌، بخواند(144).
امام صادق فرمود:((خداوند نمازهای پنجگانه‌را در بهترین ساعتها بر شما واجب کرد، بنابراین پس از نمازها (که‌در بهترین وقتها انجام می‌گیرد) دعا کنید))(145).

رسول اکرم ص فرمودند: هر کس شب دوشنبه‌دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعت آن یک حمد و هفت مرتبه‌سوره‌توحید بخواند و بعد از تمام شدن نماز هفت مرتبه‌تسبیحات اربعه‌و لا حول و لا قوه‌الا بالله‌العلی العظیم بگوید، ثواب ختم قرآن برای او نوشته‌شود.

هر کس این پنج آیه‌را هر روز یازده‌مرتبه‌بخواند برای او هر حاجت و امر مهمی آسان گردد و به‌زودی به‌مراد خویش انشاء الله‌خواهد رسید.

1- آیة الکرسی تا و هو العی العظیم

2- آل عمران آیه‌2 : اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ

3-نساء آیه‌87 : اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ لاَ رَیْبَ فِیهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِیثًا

4- طه‌آیه‌8 : اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَی

5-تغابن آیه‌13 : اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَی اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

دعا ی بسیار مجرب که‌ حاجت تان را بحق پنج تن برآورده‌می‌کند .این دعا برای بعد از نمازهای یومیه‌بسیارتوصیه‌شده‌است.


بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم


اِلهی بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ اَنتَ المَحمُودُ وَ بِحَقِّ عَلیٍّ وَ اَنتَ العالی وَ بِحَقِّ فاطِمَةَ وَ اَنتَ فاطِرُ


السَّمواتِ و الأرضِ وَ بِحَقِّ الحَسَنِ وَ اَنتَ المُحسِنُ وَ بِحَقِّ الحُسَینِ وَ اَنتَ قَدیمُ الأِحسانِ


اِلهی بِاخُصِّ صِفاتِک وَ بِعِزِّ جَلالِک وَ بِأعظَمِ اَسمائِک وَ بِعِصمَةِ اَنبیائِک وَ بِنورِ اَولیائِک وَ بِدَمِ


شُهَدائِک وَ بِمُناجاتِ فُقَرائِک وَ بِدُعاءِ صُلَحائِک اَسئَلُکَ زِیادَةً فِی العِلمِ وَ صِحَّةً فِی الجِسمِ وَ


بَرَکَةً فِی الرِزقِ وَ طولآ فِی العُمرِ وَ تَوبَةً قَبلَ المَوتِ وَ راحَةً عِندَ المَوتِ وَ مَغفِرَةً بَعدَ المَوتِ وَ

نَجاةً مِنَ النّارِ وَ دُخُولآ فِی الجَنََّةِ وَ عافیَةً فِی الدُّنیا وُ الاخِرَةِ اِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ.

بعد از گفتن چند مرتبه‌:اَمَّن یُجیبُ المُضطَرَّ اِذا دَعاهُ وَ یَکشِفُ السُّوء


بگو :یا مُجیبَ المُضطَرّ (3مرتبه)


اَجِبِ المُضطَرّ بِحَقِّ المُضطَرّ وَ نَحنُ المُضطَرّونَ وَ صَلَّی اللهُ عَلی سَیِّدَنا مُحَمَّدٍ وَ الِه‌الطّاهِرینَ.

التماس دعا.

بیشتر بخوانید

آشنایی با انواع غسل های مستحب و واجب

آشنایی با انواع غسل های مستحب و واجب

این سوره ها را ابتدا و انتهای روز بخوانید

این سوره ها را ابتدا و انتهای روز بخوانید

متن کامل زیارت اربعین و فضیلت آن

متن کامل زیارت اربعین و فضیلت آن

اعمال سفارش شده ی شب و روز اول ربیع الاول

اعمال سفارش شده ی شب و روز اول ربیع الاول

نماز یا کاشف الکرب حضرت ابوالفضل (ع) برای حاجت

نماز یا کاشف الکرب حضرت ابوالفضل (ع) برای حاجت

آثار برکات و فضیلت های بسیار خواندن نماز شب

آثار برکات و فضیلت های بسیار خواندن نماز شب

نماز امام علی (ع) برای آمرزش گناهان

نماز امام علی (ع) برای آمرزش گناهان

نماز مستحبی ماه رجب که پیامبر سفارش کردند

نماز مستحبی ماه رجب که پیامبر سفارش کردند

اعمال لیله الرغائب و فضیلت شب آرزوها

اعمال لیله الرغائب و فضیلت شب آرزوها

فضیلت و خواص خواندن سوره صف

فضیلت و خواص خواندن سوره صف
مشاهده

مطالب بیشتر در مستحبات

تقویم و اعمال کامل ماه رجب

تقویم و اعمال کامل ماه رجب

اهمیت و فضیلت اعتکاف ماه رجب در روایات

اهمیت و فضیلت اعتکاف ماه رجب در روایات

ادعیه و ذکرهای خاص افزایش رزق و روزی

ادعیه و ذکرهای خاص افزایش رزق و روزی

اعمال مشترک ماه شعبان المعظم

اعمال مشترک ماه شعبان المعظم

فضیلت و ثواب بیشمار صلوات در ماه شعبان

فضیلت و ثواب بیشمار صلوات در ماه شعبان

اعمال طلایی ماه شعبان در مفاتیح الجناح

اعمال طلایی ماه شعبان در مفاتیح الجناح

دعای هر روز ماه مبارک رمضان با ترجمه

دعای هر روز ماه مبارک رمضان با ترجمه

اعمال و مستحبات نماز عید فطر به طور کامل

اعمال و مستحبات نماز عید فطر به طور کامل

اعمال ویژه و برتر ده روز اول ذی الحجه

اعمال ویژه و برتر ده روز اول ذی الحجه

“اعمال ماه محرم” از شب و روز اول تا دهم

“اعمال ماه محرم” از شب و روز اول تا دهم

مطالب مرتبط

تعقیبات نماز صبح، ظهر، عصر و مغرب

تعقیبات نماز صبح، ظهر، عصر و مغرب

دعای مجرب ازدواج از امامان و آیت الله بهجت

دعای مجرب ازدواج از امامان و آیت الله بهجت

روش خواندن نماز حاجت برای برآورده شدن حاجات

روش خواندن نماز حاجت برای برآورده شدن حاجات

اعمال مستحبی شب و روز اول رمضان

اعمال مستحبی شب و روز اول رمضان

دعاهای مجرب برای ازدواج جوانان

دعاهای مجرب برای ازدواج جوانان

اعمال ویژه و برتر ده روز اول ذی الحجه

اعمال ویژه و برتر ده روز اول ذی الحجه

آداب نماز توبه و تمام نکات نماز استغفار

آداب نماز توبه و تمام نکات نماز استغفار

احادیث بسیار تاثیرگذار درباره نماز

احادیث بسیار تاثیرگذار درباره نماز

روش صحیح و وقت خواندن نماز غفیله

روش صحیح و وقت خواندن نماز غفیله

متن دعای روز چهارشنبه و نماز مخصوص این روز

متن دعای روز چهارشنبه و نماز مخصوص این روز

اعمال لیله الرغائب و فضیلت شب آرزوها

اعمال لیله الرغائب و فضیلت شب آرزوها

نماز مستحبی ماه رجب که پیامبر سفارش کردند

نماز مستحبی ماه رجب که پیامبر سفارش کردند

آخرین چهارشنبه ماه صفر این دعا را حتما بخوانید

آخرین چهارشنبه ماه صفر این دعا را حتما بخوانید

برترین اعمال روز جمعه و نماز مخصوص آن

برترین اعمال روز جمعه و نماز مخصوص آن

فضیلت نماز جمعه و ثواب بیشمار آن برای نمازگزار

فضیلت نماز جمعه و ثواب بیشمار آن برای نمازگزار

نماز جمعه

نماز جمعه

برای نجات از سختی ها چه دعایی بخوانیم ؟

برای نجات از سختی ها چه دعایی بخوانیم ؟

نماز شکر را چگونه باید بخوانیم ؟

نماز شکر را چگونه باید بخوانیم ؟

دعایی مخصوص برای سربه راه شدن فرزند

دعایی مخصوص برای سربه راه شدن فرزند

آموزش نماز

آموزش نماز