بیشتر بخوانید

تستی برای اندازه گیری سریع میزان افسردگی

تستی برای اندازه گیری سریع میزان افسردگی

عواقب منفی کارکردن زیاد

عواقب منفی کارکردن زیاد

دلیل قضاوت کردن درباره دیگران چیست؟

دلیل قضاوت کردن درباره دیگران چیست؟

فردی که سکته می کنه دنیا رو چطور می بینه ؟

فردی که سکته می کنه دنیا رو چطور می بینه ؟

ضریب هوشی یا آی کیو

ضریب هوشی یا آی کیو

هوش هیجانی یا EQ

هوش هیجانی یا EQ

رفع استرس در کوکان

رفع استرس در کوکان

افسردگی پاییزی سراغ تان آمده اگر ...

افسردگی پاییزی سراغ تان آمده اگر ...

افسردگی را ساده درمان کنید

افسردگی را ساده درمان کنید

عواملی که موجب بی خوابی میشوند

عواملی که موجب بی خوابی میشوند
5 روش موثر برای درمان ذهن آشفته و داشتن آرامش
برای پیدا کردن آرامش داخلی و خلاص شدن از ذهن آشفته و درمان ذهن بی قرار خود اول باید اراده قوی داشته باشید و با انجام چند روش موثر به آرامش داخلی برسید.

کلیدهایی برای درمان ذهن آشفته و پیدا کردن آرامش داخلی

اگر چه‌ابتدا کنترل آن دشوار است، اما میتوان یاد گرفت که‌چگونه‌می‌شود یک ذهن بی سر و صدا را مدیریت کرد و سر و صدایش را خاموش کنید تا بتوانید آرامش داخلی را بدست آورید.ذهن بیقرار، هیچ نوع استراحت و آرامشی نمی دهد.

شما در نهایت از یک نگرانی به‌نگرانی دیگر، از یک ترس به‌اضطراب دیگری می‌پرید.برخی افراد می‌توانند این مفهوم ذهن بی قرار را با کنجکاوی و بهره‌وری اشتباه‌بگیرند در حالی که‌این درست است که‌انرژی داخلی گاهی اوقات نشان دهنده‌تمایل به‌یادگیری است، اما اغلب این بیقراری در واقع فقط سر و صدای ذهنی است و این سردرگمی، خستگی و ناراحتی است.

اغلب گفته‌می‌شود که‌دشمنی بدتر از آن نیست که‌در ذهن خودتان ایجاد می‌کنید. اما به‌جای این که‌به‌طور خاص مسئولیت خود را ببیند، باید این استرس های داخلی را به‌عنوان ترکیبی ظریف از چندین چیز مشاهده‌کنید. در متن زیر در مجله اینترنتی فنجان قصد داریم برخی از پیشنهاداتی را برای شما در مورد بازتاب کمک در پیدا کردن احساس آرامش و صلح داخلی به‌شما بگوییم. انجام آنها آسان است، فقط یک ماده‌ضروری نیاز دارد:

درمان ذهن آشفته

دوری از ذهن آشفته‌و بی قرار

اراده‌قوی

ذهن بی قرار و اقیانوسی آشفته‌در ذهن ، یکی از مشهورترین کتابها که‌در مورد شرایط پیچیده‌سر و صدای ذهنی با افسردگی در هم آمیخته‌است، توسط کای جیمسون نوشته‌شده‌است.این روانپزشک در دانشگاه‌جان هاپکینز در بالتیمور در مورد کار منحصر به‌فرد خود توضیح می‌داده‌است.

جیمسون می‌گوید، من به‌عنوان یک دختر جوان، همیشه‌مستعد ابتلا به‌بی ثباتی عاطفی بودم ؛ غم و اندوه‌در طول نوجوانی، من را همراهی می‌کرد و زمانی که‌زندگی حرفه‌ای خودم را آغاز کردم، به‌چرخه‌های غیر قابل اجتناب بین ترس، اضطراب و ذهن بی قرار که‌به‌من اجازه‌زندگی داد، افتادم. مطمئنا اگر خودتان را در این خطوط ساده‌پیدا کردید، حتما این 5 چیز را در ذهن داشته‌باشید که‌می‌تواند به‌شما کمک زیادی کند.

5 توصیه‌موثر برای درمان ذهن آشفته

1. خلاص شدن از وزن غیر ضروری برای یافتن آرامش

شما در حال حمل وزن اضافه‌به‌همه‌جا هستید، حتی اگر نتوانید آن را ببینید، به‌محض اینکه‌شروع به‌دیدن این وزن در ذهن خود کنید احساس خوبی خواهید داشت.

شما توسط افرادی احاطه‌شده‌اید که‌به‌جای اینکه‌انرژی برای شما فراهم کنند، انرژی شما را غارت می‌کنند و می‌توانید مواردی را انتخاب کنید که‌برای شما مفید نیستند پس درک کنید که‌کمتر ،بهتر از بیشتر است.

خلاص شدن از وزن غیر ضروری

حس خوب و ذهن آرام با داشتن وزن مناسب

2. دیوارهای محافظتی خود را بسازید

ذهن بی قرار رنج می‌برد ،زیرا بسیار نفوذ پذیر است. این اجازه‌می‌دهد تا نگرانی های بیرونی همراه‌با ضمیرتان وارد شوند و همچنین منافع کسانی که‌در اطراف شما هستند. زمانی که‌انرژی منفی صلح داخلی شما را متوقف می‌کند، به‌نقاط ضعف شخصی شما متصل می‌شود این یک ترکیب وحشتناکی است ، شما باید دیوارهای خود را به‌روش زیر بسازید:

 • خودتان را از چیزهایی که‌در هماهنگی با شما قرار ندارند ،دور کنید.
 • نخواهید که‌مردم خودخواه‌یا منافع کاذب را دوست داشته‌باشید.
 • دیوارها را در برابر افرادی که‌طوفان را در روزهای آرامتان وارد می‌کنند، افزایش دهید.
 • دیوارها را در برابر افرادی که‌به‌شما احترام نمی گذارند، بسازید.
 • آنها را ببخشید، اما بگذارید تا بروند.

3. سکوت بهبود می‌یابد

حداقل یک بار در روز، یک ساعت و نیم، دو ساعت، شما باید در سکوت مطلق خودتان بروید ؛ این لحظات صلح و آرامش درونی شما، اجازه‌می‌دهند تا با نیازهای خود ارتباط برقرار کنید و آرامش ذهنتان را داشته‌باشید.

ذهن عصبی که‌از یک نگرانی به‌سوی نگرانی دیگر می‌پرد، تمایلات خودش را فراموش می‌کند آنها دیگر میزان ارزشمند بودن و مهم بودنتان را به‌یاد نمی آورند. در سکوت استراحت کنید و ترس و صدای داخلتان را خاموش کنید ، اجازه‌دهید با احساساتی مانند رضایت، صلح داخلی و تعادل بین قلب و ذهن محاصره‌شوید.

راه‌درمان ذهن آشفته

برای درمان ذهن آشفته‌در سکوت مطلق خودتان بروید

4. برای یک دقیقه‌توقف کنید و نفس بکشید، و سر و صداهای ذهنی را خاموش کنید

گذشته، رفته‌است. شما نمی توانید آن را ویرایش کنید، و آینده‌هم هنوز نیامده. بنابراین اصل توجه‌خود را بر روی اینجا و حال حاضر نگه‌دارید، جایی که‌خودتان را در این لحظه‌پیدا می‌کنید. توقف کنید و نفس بکشید، یک نفسی عمیق بکشید و آنرا پنج ثانیه‌نگه‌دارید. سپس با صدای بلند هوا را خارج کنید. با این تمرین ساده، چه‌باور کنید چه‌نکنید، ذهن شما آزاد می‌شود.

به‌مغز اکسیژن می‌رساند و به‌شما آرامش می‌دهد. هنگامی که‌بدن شما احساس خوبی دارد، زمان آن است که‌با خودتان ارتباط برقرار کنید سپس، با شرمندگی از خود بپرسید که‌چه‌میخواهید، چه‌چیزی را جستجو میکنید، چه‌چیزی نمیخواهید، و حواستان کجاست ، ایده‌خوبی است که‌این ورزش را هر روز صبح انجام دهید.

یافتن آرامش در زندگی

 

برای رسیدن به‌آرامش نفس عمیق بکشید 

5. قدردانی کنید

این جنبه‌بدون شک پیچیده‌ترین است ؛ استراحت کنید و بر روی افکار زیر تأمل کنید:

 • اگر در مورد افرادی که‌شما را دوست ندارند فکر کنید، از خودتان فاصله‌گرفته‌اید. این می‌تواند یک پاسخ ساده‌باشد ،اما هنوز نیازمند شجاعت است.
 • اگر احساس ناخوشایندی می‌کنید، کمی فکر کنید:انتخاب کنید که‌اینطور نباشید.
 • این احساسات را خاموش کنید و به‌یاد داشته‌باشید که‌ارزشمند هستید.
 • برای تمام چیزهای کوچک که‌اطراف شما هستند، تشکر می‌کنید.
 • تشکر از اینکه‌از لحاظ جسمی خوب هستید، با داشتن افراد خاصی که‌از طرفتان که‌دوستشان دارید و کسانی که‌شما را دوست دارند.
 • یاد بگیرید برای هر روز جدید تشکر کنید.
 • فرصت های جدید هر روز در افق باز می‌شوند تا شما بتوانید به‌اهداف خود برسید.
 • خوشحال و آرام و متعادل باشید.
بیشتر بخوانید

کاهش استرس با رازک

کاهش استرس با رازک

علت و علامت یک بیمار روانی مالیخولیایی

علت و علامت یک بیمار روانی مالیخولیایی

خواب بدون استرس را تجربه کنید

خواب بدون استرس را تجربه کنید

حقایق اتاق درمان که قبل از ملاقات با مشاور باید بدانید

حقایق اتاق درمان که قبل از ملاقات با مشاور باید بدانید

عادت هایی که همیشه بد نیستند

عادت هایی که همیشه بد نیستند

حدید سنگی با خواص باورنکردنی برای جسم و روح

حدید سنگی با خواص باورنکردنی برای جسم و روح

اطلاعاتی درباره بیماری آلزایمر که نمی دانید

اطلاعاتی درباره بیماری آلزایمر که نمی دانید

دلیل اصلی عدم تمرکز و درمان راحت آن

دلیل اصلی عدم تمرکز و درمان راحت آن

چراغ خواب برای مغز بسیار مضر است

چراغ خواب برای مغز بسیار مضر است

کنترل بیماری ام اس با کاهش استرس

کنترل بیماری ام اس با کاهش استرس
مشاهده

مطالب بیشتر در سلامت روان

عدم تاثیر ازدواج بر بیماری روانی

عدم تاثیر ازدواج بر بیماری روانی

بهداشت روانی چیست و نبودش چه علامتی دارد؟

بهداشت روانی چیست و نبودش چه علامتی دارد؟

تغییرات مهم روانی و رفتاری دوران بلوغ + راهکار والدین

تغییرات مهم روانی و رفتاری دوران بلوغ + راهکار والدین

نشانه های افسردگی ؛ کدام برای زنان و کدام برای مردان ؟

نشانه های افسردگی ؛ کدام برای زنان و کدام برای مردان ؟

از بین بردن دلشوره و اضطراب

از بین بردن دلشوره و اضطراب

کودک شما هم اسباب بازی اش را می خورد؟

کودک شما هم اسباب بازی اش را می خورد؟

راه حلی برای افراد کم رو و خجالتی

راه حلی برای افراد کم رو و خجالتی

علائم افسردگی زمستانی ؛ شاید شما هم دارید !

علائم افسردگی زمستانی ؛ شاید شما هم دارید !

رازی در پس اختلالی به نام هویت جنسیتی

رازی در پس اختلالی به نام هویت جنسیتی

افسردگی، بیماری امروزی که فراموش شده

افسردگی، بیماری امروزی که فراموش شده

مطالب مرتبط

راه رهایی از تمام شلوغی ها ذهنی

راه رهایی از تمام شلوغی ها ذهنی

مفهوم ذهن آگاهی و تمرینات ساده ی آن

مفهوم ذهن آگاهی و تمرینات ساده ی آن

آشنایی با نکاتی ساده برای مدیریت ذهن

آشنایی با نکاتی ساده برای مدیریت ذهن

ترک این 5 عادت مساوی است با ذهن قوی

ترک این 5 عادت مساوی است با ذهن قوی

دانستنی های بسیار جالب در مورد ذهن

دانستنی های بسیار جالب در مورد ذهن

اشخاص منفی باف، ذهن خوان و فاجعه ساز!

اشخاص منفی باف، ذهن خوان و فاجعه ساز!

ترفندهایی برای پیشگیری از زود رنجی

ترفندهایی برای پیشگیری از زود رنجی

روش های طلایی و بدون دارو برای رهایی از افسردگی

روش های طلایی و بدون دارو برای رهایی از افسردگی

علت تکرار بی اختیار یک آهنگ در ذهن کشف شد !

علت تکرار بی اختیار یک آهنگ در ذهن کشف شد !

تکنیک حفظ سلامت روان در روزهای قرنطینه کرونایی

تکنیک حفظ سلامت روان در روزهای قرنطینه کرونایی

چگونه “افکار منفی” را از خود دور بسازیم ؟

چگونه “افکار منفی” را از خود دور بسازیم ؟

توانایی زنان در خواندن ذهن افراد

توانایی زنان در خواندن ذهن افراد

عباس غزالی در اعترافات ذهن خطرناک من + عکس

عباس غزالی در اعترافات ذهن خطرناک من + عکس

دیگر نمیخواهم آدم زودرنجی باشم !

دیگر نمیخواهم آدم زودرنجی باشم !

تقویت مغز و حافظه با تمرین جالب لمس سکه!

تقویت مغز و حافظه با تمرین جالب لمس سکه!

انجام نقشه برداری مغز توسط دکتر نامی در خندوانه

انجام نقشه برداری مغز توسط دکتر نامی در خندوانه

4 قدم تا به دست آوردن اعتماد به نفس

4 قدم تا به دست آوردن اعتماد به نفس

با حرکت چشم فرد مقابل ذهنش را بخوانید + روش

با حرکت چشم فرد مقابل ذهنش را بخوانید + روش

5 ترفند برای ایجاد آرامش دراتاق خواب

5 ترفند برای ایجاد آرامش دراتاق خواب

40 راز فوق العاده برای رسیدن به آرامش کامل ذهن و درون

40 راز فوق العاده برای رسیدن به آرامش کامل ذهن و درون