بیشتر بخوانید

تفاوت های عجیب چشم روشن ها با چشم تیره ها

تفاوت های عجیب چشم روشن ها با چشم تیره ها

شخصیت شناسی ؛ شما چه مدلی دست میدید ؟

شخصیت شناسی ؛ شما چه مدلی دست میدید ؟

راه حل روانشناس برای فراموش کردن خاطرات بد

راه حل روانشناس برای فراموش کردن خاطرات بد

شخصیت شناسی اسم این بار با حروف انگلیسی

شخصیت شناسی اسم این بار با حروف انگلیسی

آنچه زنگ موبایل تان در مورد شخصیت شما می گوید

آنچه زنگ موبایل تان در مورد شخصیت شما می گوید

شخصیت شناسی جالب خانم ها با فرم رژلب شان

شخصیت شناسی جالب خانم ها با فرم رژلب شان

نوع حمام کردن تان در مورد شخصیت شما چه می گوید؟

نوع حمام کردن تان در مورد شخصیت شما چه می گوید؟

بگو چطور عطسه می کنی تا شخصیتت رو بگم

بگو چطور عطسه می کنی تا شخصیتت رو بگم

شخصیت شناسی رنگ و سبک لباس پوشیدن شما

شخصیت شناسی رنگ و سبک لباس پوشیدن شما

شخصیت شناسی افراد از مدل پیامک زدنشان

شخصیت شناسی افراد از مدل پیامک زدنشان
تعریف ثبات شخصیت و راه رسیدن به آن
افرادی که در رفتار خود، ثبات شخصیت دارند معمولا در تصمیمات خود کمتر دچار اشتباه می شوند زیرا خصوصیات رفتاری آنها موجب رسیدن به موفقیت و رفاه اجتماعی آنها می شود.

چگونه‌شخصیتی با ثبات داشته‌باشیم؟

تا کنون در زندگی با افرادی مواجه‌شده‌اید که‌دارای شخصیت با ثبات و محکمی هستند؟ این افراد در تصمیمات خود راسخ بوده‌و دچار تزلزل نمی شوند. این افراد معمولا نزد دیگران محبوب بوده‌و افراد دیگر برای ارتباط با آنها تمایل بیشتری دارند. ثبات شخصیت یکی از مؤلفه‌های مهم در موفقیت و رفاه‌حرفه‌ای و عاطفی می‌باشد.

ثبات شخصیت نوعی سبک زندگی است که‌افراد در آن با تصمیمات و تفکرات مناسب، رفتاری ثابت و با نوسانات روحی متوسط تعیین می‌گردند.

ثبات شخصیت

ویژگی های افراد دارای ثبات شخصیت

افراد دارای ثبات شخصیت معمولا به‌انتخاب خود اطمینان دارند، به‌تصمیمات خود احترام می‌گذارند و تلاشی برای تغییر آن نمی کنند. این افراد با اعتماد به‌نفس بالای خود واکنش مناسبی در شرایط بحرانی نشان می‌دهند، زودرنج نیستند و شخصیت متزلزلی ندارند.

آنها در عواطف و احساسات خود دارای ثبات هستند و برای دیگران ارزش قائل می‌شوند. افراد با ثبات شخصیت مهمولا رفتارهای آنی و بدون فکر ز خود بروز نمی دهند و به‌خودشان آسیب نمی زنند.

مفهوم بی ثباتی شخصیت

شخصیت بی ثبات یعنی فرد در رفتار و احساسات خود ثباتی نداشته‌باشد. افرادی که‌ثبات شخصیتی ندارند ممکن است مبتلا به‌اختلال شخصیت مرزی باشند. آنها نسبت به‌انتخاب خود دچار شک و دودلی می‌شوند، دمدمی هستند و از طرد شدن می‌ترسند.

این افراد علاوه‌بر اعتماد به‌نفس پائین، با کوچکترین اتفاقی عصبانی شده‌و خشم خود را بروز می‌دهند و چنانچه‌در مجله اینترنتی فنجان اشاره‌کرده‌ایم آنها در بیشتر مواقع حالت افسرده‌بوده‌و در نشان دادن احساسات خود افراط می‌کنند. به‌طور کلی می‌توان گفت نوسانات شدید در شخصیت، عاطفه‌و احساسات از ویژگی های بارز بی ثباتی شخصیت است.

شخصیت بی ثبات در کدام اختلال ها دیده‌می‌شود؟

اختلال شخصیت مرزی نمونه‌ای از اختلالاتی است که‌دارای شخصیت بی ثبات می‌باشد. در این اختلال فرد در رفتار خود تعادلی ندارد و در یک شرایط ممکن است شخصی را دوست داشته‌و در موقعیت دیگر نسبت به‌او احساس تنفر داشته‌باشد.

بی ثباتی شخصیت

افراد مبتلا به‌اختلال شخصیت مرزی، به‌هویت، وفاداری ها، اهداف و ارزش های خود مطمئن نیستند و در اعتماد کردن به‌دیگران با مشکل مواجه‌هستند. آنه‌روابط متزلزل و رفتارهای خطرناکی دارند و اغلب در مصرف مواد مخدر و الکل زیاده‌روی می‌کنند. همچنین واکنش و عصبانیت آنها غیر طبیعی است و ممکن است به‌خود آسیب برسانند. این افراد از طرد شدن نزد دیگران هراس داشته‌و احساس پوچی می‌کنند.

راه‌رسیدن به‌ثبات شخصیت

شخصیت با ثبات و قوی یکی از خصوصیاتی است که‌بسیاری از افراد تمایل به‌داشتن آن دارند. برای رسیدن به‌یک شخصیت با ثبات نیاز به‌تلاش، تمرین و گذشت زمان می‌باشد.

پذیرش واقعیت و اشتباهات فردی

در ابتدا باید واقعیت را همانطور که‌هست پذیرفته‌و از انکار اشتباهات خودداری کرد. سپس با تقویت اراده در انجام کارها، هدف مشخصی برای زندگی و راههای رسیدن به‌آن را تعیین نمود.

ثبات شخصیت یعنی نباید حرفی که‌نمی توانید به‌آن عمل کنید را نزنید. افکار مثبت را تقویت و از افکار منفی دوری کنید چرا که‌افکار منفی اراده‌را سست می‌کند.

تفکر عمیق

با کمی تفکر می‌توان رفتاری را که‌موجب ثبات شخصیت می‌شود را یافته‌و آن را تقویت کرد. البته‌نباید خود را تحت فشار قرار دهید زیرا ممکن است نتیجه‌مطلوب نگرفته‌و حتی نسبت به‌قبل بی ثبات تر شوید.

با تفکر عمیق ذهن خود را تقویت کرده‌و کنترل بیشتری روی آن داشته‌باشید. برای تفکر عمیق، نیاز به‌نشستن در محیط ساکت و تنفس عمیق است. ذهن خود را از مسائل متفرقه‌خالی کرده‌و روی تنفس خود متمرکز شوید. شاید در ابتدا انجام این کار سخت باشد اما با کمی تمرین، مهارت خواهید یافت. تفکر عمیق به‌مدت 15 دقیقه‌در طی روز، به‌شناخت ابعاد شخصیتی شما بسیار کمک می‌کند.

راههای ثبات شخصیت

تعین اهداف

استواری در طول زندگی بسیار خوب استاما تعیین اهداف، به‌موفقیت در ثبات شخصیت بیشتر کمک می‌کند. به‌طور مثال اگر کاهش وزن یکی از اهداف شما است در زمینه‌رژیم غذایی (مصرف غذاهای سالم) و ورزش ثابت قدم باشید.

تقویت نیروی اراده

بدون تقویت اراده‌نمی توان شخصیب با ثباتی داشت. برای دستیابی به‌ثبات نیاز به‌عزم راسخ است. راهکارهایی برای افزایش قدرت اراده‌ی خود داشته‌باشید. شاید انجام این روشها دشوار به‌نظر برسد اما در راستای رسیدن به‌هدف، باید خود را به‌تلاش کردن مجاب کنید، حتی اگر این مسیرها به‌موفقیت ختم نشوند.

به‌طور مثال در زمینه‌تغذیه‌سالم، ثابت قدم و استوار باشید تا در زمان گرسنگی، غذاهای سالم را انتخاب کنید. از گرفتن در موقعیت هایی که‌مجبور به‌اعمال قدرت بر تصمیم خود هستید دوری کنید.مثلا هنگام گرسنگی به‌خواروبار فروشی نرفته‌و ساده‌ترین روش برای رفع گرسنگی را انتخاب نکنید.

اعمال تغییرات به‌طور آهسته

انجام کارها در یک زمان باعث تحت فشار قرار گرفتن شما و در نتیجه‌خستگی می‌شود. به‌جای برداشتن گامهای بلند، تغییرات را آهسته‌اعمال کنید. به‌طور مثال اگر انجام کاری را در طول یک هفته‌به‌اتمام می‌رسانید، این کار به‌صورت عادت روزمره‌در می‌آید، پس از اتمام کار در پایان هفته، کار دیگری را آغاز کنید.

برنامه‌ریزی و هدفمندی

مشخص کردن مرزها

تعیین حدود و مرزها به‌ثبت رسیدن شخصیت را ممکن و ساده‌تر می‌سازد زیرا پس از آن برای عملکرد خود حدود مشخصی داشته‌و این جمله‌را خواهید گفت:"من می‌خواهم ثابت قدم شوم". با تعیین حدود و مرز،برای چگونگی رسیدن به‌اهداف و تعیین زمان خود محدودیت قرار می‌دهید . به‌طور مثال به‌جای اینکه‌بگوئید " من می‌خواهم از فرزندم قدردانی کنم"، بگوئید" من از فرزندم بابت مرتب کردن اتاق و کمک به‌شستن ظروف تشکر می‌کنم".

افزایش انگیزه

بارها در مطالب بخش سبک زندگی مجله اینترنتی فنجان به‌این مورد مهم اشاره‌کرده‌ایم که‌بدون انگیزه‌نمی توان در زندگی تغییراتی را اعمال کرد و به‌جای ثبات شخصیت، ممکن است رفتارهای نه‌چندان مناسب خود را در گذشته‌تکرار کنید.

حذف افکار منفی

افکار منفی قاتل قدرت اراده‌و ثبات شخصیت است. با داشتن افکار منفی شما حداقل تلاش خود را برای حفظ اعمال ثابت خواهید کرد. الگوهای ذهنی خود را تغییر داده‌و به‌جای استفاده‌از افعال نمی توانم و نمی شود از فعال تلاش می‌کنم و می‌توانم استفاده‌کنید.

تاثیر افکار منفی

ثابت ماندن در خواسته‌ها

همه‌ما می‌دانیم که‌سنگ، بسیار محکم است اما قطره‌آب با ثبات خود می‌تواند به‌آرامی در سنگ رسوخ می‌کند. برای رسیدن به‌ثبات شخصیت باید در راستای رسیدن به‌خواسته‌ها تلاش کرد.

بیشتر بخوانید

خانه ی شلخته تان در مورد شخصیت شما چه میگوید؟

خانه ی شلخته تان در مورد شخصیت شما چه میگوید؟

شخصیت شناسی نقاشی آدم بزرگها

شخصیت شناسی نقاشی آدم بزرگها

حسرتی که هر انسانی قبل از مرگ به آن میرسد !

حسرتی که هر انسانی قبل از مرگ به آن میرسد !

ریشه ی اختلال خواب نوجوانان و راه حل آن

ریشه ی اختلال خواب نوجوانان و راه حل آن

تکنیک های ساده برای فراموش نکردن درس

تکنیک های ساده برای فراموش نکردن درس

شخصیت شناسی جالبی که حتما باید امتحان کنید

شخصیت شناسی جالبی که حتما باید امتحان کنید

عاداتی که خبرندارید ولی ارثی هستند

عاداتی که خبرندارید ولی ارثی هستند

علامت عزت نفس پایین داخل کمد لباس شماست !

علامت عزت نفس پایین داخل کمد لباس شماست !

با این تست، اعصاب خود را بسنجید

با این تست، اعصاب خود را بسنجید

این تست میگه که شما منزوی هستید یا نه

این تست میگه که شما منزوی هستید یا نه
مشاهده

مطالب بیشتر در روانشناسی

ارزیابی رفتاری کارکنان با نحوه کار کردن آنها

ارزیابی رفتاری کارکنان با نحوه کار کردن آنها

بررسی روابط دوستی دختر و پسر از نظر روانشناسی

بررسی روابط دوستی دختر و پسر از نظر روانشناسی

آنچه فرم صورتتان در مورد شخصیت شما فاش می کند

آنچه فرم صورتتان در مورد شخصیت شما فاش می کند

شخصیت شناسی جالب متولدین 365 روز سال

شخصیت شناسی جالب متولدین 365 روز سال

شخصیت شناسی طبق شکل ، فرم و فاصله انگشتان دست

شخصیت شناسی طبق شکل ، فرم و فاصله انگشتان دست

شخصیت شناسی شما با فصل تولدتان

شخصیت شناسی شما با فصل تولدتان

چرا بدون آنکه بدانیم از دیگران تقلید می کنیم؟

چرا بدون آنکه بدانیم از دیگران تقلید می کنیم؟

افراد دروغگو را چگونه بشناسیم ؟

افراد دروغگو را چگونه بشناسیم ؟

شخصیت شناسی با عکس

شخصیت شناسی با عکس

خصوصیات بارز و علامت عشق یک زن تیر ماهی

خصوصیات بارز و علامت عشق یک زن تیر ماهی

مطالب مرتبط

شخصیت قوی و محکم ها این شکلی اند !

شخصیت قوی و محکم ها این شکلی اند !

رازی که صدایتان در مورد شخصیت شما فاش می کند

رازی که صدایتان در مورد شخصیت شما فاش می کند

نشانه های اختلال شخصیت مرزی چگونه بروز می کند ؟

نشانه های اختلال شخصیت مرزی چگونه بروز می کند ؟

5 عادت که بخش پنهان شخصیت تان را لو می دهد

5 عادت که بخش پنهان شخصیت تان را لو می دهد

شخصیت شناسی فرزند اول و دوم

شخصیت شناسی فرزند اول و دوم

تست تشخیص طرز فکر دیگران درباره شخصیت شما

تست تشخیص طرز فکر دیگران درباره شخصیت شما

شخصیت شناسی جالب دست خط از روی نوشتن حرف "t"

شخصیت شناسی جالب دست خط از روی نوشتن حرف "t"

با پاسخ به چند سوال شخصیت پنهانی خود را بشناسید

با پاسخ به چند سوال شخصیت پنهانی خود را بشناسید

بیماری هایی که در شخصیت شما تاثیر گذارند

بیماری هایی که در شخصیت شما تاثیر گذارند

شما چه تیپ شخصیتی دارید؟

شما چه تیپ شخصیتی دارید؟

8 شخصیت که زندگی شما را سمی می کنند!

8 شخصیت که زندگی شما را سمی می کنند!

شخصیت مالی خود را بهتر بشناسید

شخصیت مالی خود را بهتر بشناسید

علامت یک فرد مبتلا به شخصیت ضد اجتماعی

علامت یک فرد مبتلا به شخصیت ضد اجتماعی

شخصیت های ماندگار و متفاوت زن در تلویزیون

شخصیت های ماندگار و متفاوت زن در تلویزیون

شخصیت شناسی جالب خانم ها با فرم رژلب شان

شخصیت شناسی جالب خانم ها با فرم رژلب شان

آشنایی با شخصیت های شرور سینمای هالیوود + تصاویر

آشنایی با شخصیت های شرور سینمای هالیوود + تصاویر

معمای شخصیت خانمی در خندوانه حل شد!

معمای شخصیت خانمی در خندوانه حل شد!

علاقه باورنکردنی یک خانواده به شخصیت کارتونی + تصاویر

علاقه باورنکردنی یک خانواده به شخصیت کارتونی + تصاویر

علت سوء ظن یا بیماری پارانوئید و درمان آن چیست؟

علت سوء ظن یا بیماری پارانوئید و درمان آن چیست؟

رنگ لاک ناخن هایتان در مورد شخصیت شما چه می گوید؟

رنگ لاک ناخن هایتان در مورد شخصیت شما چه می گوید؟