بیشتر بخوانید

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و دوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و دوم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیست و چهارم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیست و چهارم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در هفته 25 بارداری

وضعیت مادر و جنین در هفته 25 بارداری

اندازه جنین در هفته 26 بارداری و مراقبتهای لازم در این هفته

اندازه جنین در هفته 26 بارداری و مراقبتهای لازم در این هفته

وضعیت مادر و جنین در هفته27 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته27 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته 29 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته 29 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در “هفته 28 بارداری” و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در “هفته 28 بارداری” و مراقبتهای لازم

رشد جنین در هفته 31 ام بارداری و مراقبتهای لازم

رشد جنین در هفته 31 ام بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و سوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و سوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در هفته 30 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت جنین و مادر در هفته 30 بارداری و مراقبتهای لازم
آشنایی کامل با “زایمان بریچ” در زایمان طبیعی
زایمان بریچ چیست؟ چه عواملی موجب بروز حالت و زایمان بریچ در زایمان طبیعی می شوند؟ پزشک چگونه تشخیص زایمان بریچ می دهد؟ کدام زنان بیشتر تحت زایمان بریچ قرار می گیرند؟ رابطه بدنی مادر با “زایمان بریچ” چیست؟

همه‌چیز درباره‌زایمان بریچ

شاید نام زایمان بریچ را شنیده‌باشید. زایمانی که‌طبیعی است اما به‌مشکلات خاصی انجام می‌شود و علل اصلی آن شرایط خاص بدن مادر و حرکت جنین در دوران بارداری است.

زایمان بریچ چیست؟

بطور معمول جنین ها به‌صورت سر به‌پایین در رحم مادر قرار دارند و هنگام زایمان ابتدا سرشان خارج می‌شود.هنگامی که‌جنین در وضعیتی برعکس حالت فوق قرار می‌گیرد و در هنگام زایمان ابتدا با باسن یا پا خارج می‌شود، این وضعیت قرارگیری در رحم را نمایش بریچ و زایمان را زایمان بریچ می‌نامیم.

روش تشخیص زایمان بریچ

شیوع نمایش سفالیک (سر) در زایمان 95% ونمایش بریج 3-4% است.البته‌در اواسط حاملگی ممکن است جنین در وضعیت بریچ باشد ولی معمولا در رحم چرخیده‌و بصورت معمول در میاید؛ اگر تا هفته‌36 حاملگی این چرخش روی ندهد بدلیل نزول جنین به‌داخل لگن ، احتمال تصحیح آن بسیار کاهش مییابد و جنین اغلب بریچ باقی میماند. تشخیص وضعیت بریج در سونوگرافی راحت است ولی با مانورهای لئوپولد و سمع قلب جنین (محل صدای قلب در بریج بالای ناف است) نیز میتوان به‌نتایجی دست یافت.

علل زایمان بریچ

نوزادانی که‌به‌طور زودرس متولد می‌شوند، با احتمال بیشتری نسبت به‌سایر نوزادان در وضعیت بریچ در رحم قرار می‌گیرند. همچنین اگر بیش از یک جنین در رحم باشد، یا جنین هیدروسفالی (بزرگی سر) داشته‌باشد احتمال زایمان بریچ بیشتری وجود دارد. لانه‌گزینی جفت در سگمان تحتانی رحم ، وجود سپتوم داخل رحمی و حالتهای خاص جنینی مثل اکستانسیون شدید ستون مهره‌ها سایر علل بریچ هستند.

 زایمان بریچ

نکات زایمان بریچ و روش انجام زایمان بریچ

عوارض زایمان بریچ

اصولا انجام زایمان بریج از زایمان عادی دشوارتر است و امکان دیستوشی (گیرکردن نوزاد هنگام زایمان) و عوارض آن بالاست لذا اغلب پزشکان ترجیح میدهند چنین نوزادانی را بخصوص در صورت تنگی لگن مادر با روش سزارین بدنیا بیاورند.

 زایمان طبیعی بریچ چگونه‌است؟

 جنین هایی که‌در وضعیت بریچ قرار دارند، را می‌توان به‌نحوی بی خطر با زایمان طبیعی به‌دنیا آورد. اما برای اجتناب از عوارض احتمالی، بسیاری از پزشکان جنین هایی را در وضعیت بریچ قرار دارند با عمل سزارین به‌دنیا می‌آورند. نوزادانی که‌به‌طور زودرس متولد می‌شوند، با احتمال بیشتری نسبت به‌نوزادانی که‌دوره‌کامل بارداری را گذرانده‌اند، در وضعیت بریچ در رحم قرار می‌گیرند.
همچنین اگر بیش از یک جنین در رحم باشد، نیز احتمال بیشتر زایمان بریچ وجود دارد.

کدام زنان باردار زایمان بریچ می‌کنند؟

مادری که‌بارداری قبلی داشته‌است، مادری که‌حاملگی چندقلو دارد، مادری که‌مایع آمنیونی داخل رحم او خیلی کم یا خیلی زیاد است، مادری که‌رحمش شکلی نابهنجار دارد، یا توده‌های غیرمعمولی مانند فیبروئیدها در آن رشد کرده‌است و مادری که‌جفت او به‌طور کامل یا نسبی دهانه‌رحم را مسدود کرده‌است، بیشتر تحت زایمان بریچ قرار می‌گیرد. پیش رس بودن نوزاد نیز در این زایمان مؤثر است.

بیشتر بخوانید

وضعیت جنین و مادر در “هفته دوازدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دوازدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته چهاردهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته چهاردهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته پانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته پانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هفدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هفدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هجدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هجدهم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیستم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیستم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته نوزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته نوزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته شانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته شانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و یکم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و یکم بارداری”
مشاهده

مطالب بیشتر در بارداری و نوزاد

وضعیت جنین و مادر در هفته چهارم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته چهارم بارداری

راهنمای بارداری هفته به هفته + تغییر وضعیت جنین

راهنمای بارداری هفته به هفته + تغییر وضعیت جنین

وضعیت جنین و مادر در هفته اول تا سوم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته اول تا سوم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته هشتم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته هشتم بارداری

هفته هفتم بارداری و نکات بسیار مهم هفته هفتم

هفته هفتم بارداری و نکات بسیار مهم هفته هفتم

گام به گام با مراقبت های بارداری در هفته ششم

گام به گام با مراقبت های بارداری در هفته ششم

انتظارات در “هفته نهم بارداری” و توصیه های هفته نهم

انتظارات در “هفته نهم بارداری” و توصیه های هفته نهم

انتظارات و توصیه های هفته پنجم بارداری

انتظارات و توصیه های هفته پنجم بارداری

وضعیت و تغییرات جنین و مادر در هفته یازدهم بارداری

وضعیت و تغییرات جنین و مادر در هفته یازدهم بارداری

وضعیت جنین و مادر در “هفته سیزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته سیزدهم بارداری”

مطالب مرتبط

علائم اصلی شروع درد زایمان طبیعی

علائم اصلی شروع درد زایمان طبیعی

برای شرایط شما زایمان طبیعی بهتر است یا سزارین ؟

برای شرایط شما زایمان طبیعی بهتر است یا سزارین ؟

همه چیز درباره زایمان طبیعی با بی حسی اپیدورال

همه چیز درباره زایمان طبیعی با بی حسی اپیدورال

تشخیص زمان دقیق زایمان با سونوگرافی

تشخیص زمان دقیق زایمان با سونوگرافی

زایمان طبیعی هم عوارض داره ؟

زایمان طبیعی هم عوارض داره ؟

تفاوت مهم زایمان طبیعی و سزارین

تفاوت مهم زایمان طبیعی و سزارین

زایمان در خانه یا بیمارستان؟

زایمان در خانه یا بیمارستان؟

فواید زایمان طبیعی یا نداشته های زایمان سزارین !

فواید زایمان طبیعی یا نداشته های زایمان سزارین !

القای زایمان چیست و چه زمانی انجام می شود؟

القای زایمان چیست و چه زمانی انجام می شود؟

زایمان طبیعی موجب افتادگی رحم می شود؟

زایمان طبیعی موجب افتادگی رحم می شود؟

تغییری در بدن که میگوید زمان زایمان نزدیک است

تغییری در بدن که میگوید زمان زایمان نزدیک است

زنان بارداری که زایمان زودرس آنها را تهدید می کند

زنان بارداری که زایمان زودرس آنها را تهدید می کند

علائم رسیدن وقت زایمان که کسی به شما نمی گوید

علائم رسیدن وقت زایمان که کسی به شما نمی گوید

زایمان کاذب چیست و چه نشانه هایی دارد ؟

زایمان کاذب چیست و چه نشانه هایی دارد ؟

راه غلبه بر ترس از زایمان طبیعی و سزارین

راه غلبه بر ترس از زایمان طبیعی و سزارین

زمان مناسب زایمان دوقلوها کدام هفته است؟

زمان مناسب زایمان دوقلوها کدام هفته است؟

کاهش درد زایمان با یک دانه ی طبیعی

کاهش درد زایمان با یک دانه ی طبیعی

آسیب های جدی به نوزاد حین زایمان

آسیب های جدی به نوزاد حین زایمان

زنی که در عرض 14 روز 2 بار زایمان کرد! + عکس

زنی که در عرض 14 روز 2 بار زایمان کرد! + عکس

هرآنچه باید در مورد حاملگی طول کشیده بدانید

هرآنچه باید در مورد حاملگی طول کشیده بدانید