بیشتر بخوانید

شخصیت شناسی با کفش

شخصیت شناسی با کفش

زن مورد علاقه ی مرد متولد اردیبهشت ماه

زن مورد علاقه ی مرد متولد اردیبهشت ماه

تست خودشناسی بسیار جالب

تست خودشناسی بسیار جالب

طالع و شخصیت بانوی اردیبهشت ماهی

طالع و شخصیت بانوی اردیبهشت ماهی

فال کار برای متولدین ماه های مختلف

فال کار برای متولدین ماه های مختلف

ویژگی های مردان فروردین ماهی در عشق و زندگی

ویژگی های مردان فروردین ماهی در عشق و زندگی

مرد خرداد ماهی در ازدواج با متولد کدام ماه بهتر است؟

مرد خرداد ماهی در ازدواج با متولد کدام ماه بهتر است؟

پایان دعوای زن و شوهری با گنجشک مرده !!

پایان دعوای زن و شوهری با گنجشک مرده !!

طالع بینی شخصیت افراد با مغز

طالع بینی شخصیت افراد با مغز

طالع بینی ادویه ماه تولد

طالع بینی ادویه ماه تولد
طالع بینی چینی
طالع بینی چینی در سال نهنگ 91

متولدین فروردین
 طالع مرد :
در برخورد با محبوبه‌و معشوقه‌اگر چه‌بطور کلی آدم آرامی است ، اما این آرامش نباید شما را خام بکند مخصوصاً اگر در ده‌اول این ماه‌به‌دنیا آمده‌باشد . او زیاد حرف نمی زند ، خیلی تظاهر نمی کند و شاید حتی نتواند مرد عاشق پیشه‌ای جلوه‌کند اما اگر می‌توانستید به‌داخل قلب و مغزش رسوخ کنید با کمال تعجب می‌دیدید که‌براستی غوغایی برپاست . این ظاهر آرام در حقیقت خاکستری است که‌روی توده‌های آتش ریخته‌شده‌است .او در هر کاری یکی از جدی ترین ، صمیمی ترین و خشن ترین افراد روزگار است . صداقت و بی غل و غشی او مانع از گمراهی شما می‌گردد و طبیعت ایده‌آلیست عشق را همیشه‌شکوفا و آتشین نگاه‌می‌دارد .

طالع زن :
او باید از عشق خود احساس غرور کند اما این امر نباید موجب بشود که‌شما ذوق و استعداد او را نادیده‌بگیرید و هر قدر نیازمندی او به‌شما زیادتر باشد،باز کوشش می‌کند که‌دو برابر آن نیازمندی های شما را برآورده‌سازد.او می‌تواند از خطای دوستانش چشم بپوشد مال و وقتش را صرف دیگران کند و اما وقتی پای دل به‌میان آمد ناگهان موجود دیگری می‌شود آنچه‌که‌از آن اوست این امر قاطعیت مطلق دارد.کوچکترین خطائی می‌تواند حسادت او را مثل یک بمب منفجر کند . مواظب باشید که‌در حضورش از آرتیست های مورد علاقه‌خود تعریف نکنید .اگر دلش بشکند در مدتی بسیار کوتاه‌از توده‌ای از آتش تبدیل به‌قطعه‌ای یخ می‌گردد اما نکته‌مهم این است که‌آتش تندش زود خاموش می‌شود .

متولدین اردیبهشت
 طالع مرد :
این مرد تقریباً هرگز به‌چیزی اعتراض نمی کند و از شما ایرادی نمی گیرد و دیری نمی گذرد که‌شما با دیدن خود در خانه‌ای که‌می‌توانید هر کاری که‌دلتان خواست انجام بدهید و احساس اطمینان از اینکه‌شوهر تان همیشه‌فکر همه‌چیز را می‌کند ، از خود می‌پرسید که‌چرا قبل از ازدواج رؤیاهای طلائی زندگی در ابرها را در سر داشته‌اید آنقدر کار منزل و مخصوصاً رسیدگی به‌حساب و کتاب و دخل و خرج خواهید داشت که‌تقریباً مجالی پیدا نمی کنید برای آرزوهای طلائی برآورده‌نشده‌خود اشک حسرت بریزید. نقشه‌کارهای فردی خود را با کمال دقت و احتیاط طرح ریزی می‌کند اوهمیشه  مقداری از آذوقه‌خود را برای زمستان ذخیره‌می‌کند.

طالع زن :
زن ها خیلی بیش از آنچه‌تابع عقل خود باشند پایبند احساسات خود هستند اما این حرف به‌هیچ صورت مفهومش این نیست که‌یک زن متولد اردیبهشت عاقل و چیز فهم نمی باشد.او
 می تواند یک هم صحبت و یک همدم بسیار خوب برای یک مرد باشد ، اما شخصاً عاشق سینه‌چاک درگیر شدن با موضوعاتی نظیر نسبیت انیشتین و یا فرمول جاذبه‌در فضا نیست. اما در عین حال به‌قدرت جادویی زن بودن خود نیز آنقدر اطمینان دارد که‌بگذارد اگر شما مایل هستید آقای خانه‌باشید ، اما اگر شما از عهده‌این کار برنیامدید آن وقت خودش کنترل کارها را در دست می‌گیرد.

متولدین خرداد
طالع مرد :
گاه‌عاشق است و گاه‌اخم می‌کند ، گاه‌از کسی قلباً نفرت دارد ولی از روی سیاست و مصلحت با او چنان گرم می‌گیرد که‌گویی دیگر هیچ کس را به‌اندازه‌او در دنیا دوست نمی دارد . کسانی که‌با او سر و کار دارند همیشه‌گیج و سر در گم هستند که‌میل باطنی و عقاید پنهانی او از چه‌قرار است . از این گذشته‌مرد متولد خرداد میل ندارد که‌هیچ کس ولو همسرش ولو  به‌خلوت دل او و ضمیر مخفی او راه‌یابد . او راز درونی اش را با هیچ کس در میان نمی گذارد و کسی را به‌صندوقچه‌اسرار دل خود محرم نمی کند.

طالع زن :
در حالی که‌مجذوب قدرت روحی و هوشی یک مرد است از جانب دیگر وجودش به‌سوی هنر و شعر و موسیقی چشم دوخته‌است . او وقتی مردی را پیدا کرد که‌دارای قدرت خلاقیت است ، آن وقت شخصیت دوگانه‌اش شروع به‌خودنمایی می‌کند . او در همان لحظاتی که‌با مرد دلخواه‌خویش به‌تماشای یک نمایشگاه‌رفته‌و خوشحال است که‌سرانجام کسی را پیدا کرده‌که‌مثل خودش از دیدن تابلوهای زیبا لذت ببرد ، ناگهان وجود ثانوی از وی می‌پرسد که‌آیا این مرد هنر دوست مرد زندگی هم هست؟

متولدین تیر
طالع مرد :
اگر شما زنی هستید که‌معتقدید که‌کرایه‌خانه‌و اقساط بدهی را باید سر موعد پرداخت کرد مطمئن باشید که‌مناسب ترین مرد روزگار را در کنار خود دارید . به‌احتمال قوی او یکی از معتقدترین افراد روزگار به‌لزوم تأمین زندگی است اعم از اینکه‌درآمدش کم باشد یا زیاد ، تمام روز را به‌این فکر است که‌چطور می‌تواند آینده‌مالی و اقتصادی خودش ، شما و بچه‌هایتان را به‌بهترین وجه‌تأمین کند .امور مالی یکی از موضوعاتی است که‌از همان اوان کودکی توجه‌و علاقه‌او را به‌خود جلب می‌کند و دیری نمی گذرد که‌پی می‌برد جمع کردن پول بهتر از خرج کردن آن است .

طالع زن :
او به‌شیوه‌ای بسیار لطیف و زنانه‌، همراه‌با برافروختگی صورت و حجب و حیای دخترانه‌است . او برای ابراز منظور و حالت خود از کلیه‌مکر و حیله‌های زنانه‌استفاده‌می‌کند و طبیعی است که‌این حالت دوم مخصوصاً اگر شما هم عاشق او شده‌باشید ، بسیار هیجان انگیز و زیباست .دختر متولد تیر کسی نیست که‌مطلوب بدست آورده‌خویش را به‌این آسانی ها از دست بدهد .

متولدین مرداد
طالع مرد :
عشق مردان متولد مرداد ماه‌هرگز خالی از دردسر نیست .او بسیارمهربان است و انتظارات شمارا بیش از آن چه‌فکر کنید برآورده‌می‌کند و بعد ناگهان متوجه‌بشوید که‌عملاً در زندان قرار گرفته‌اید . آیا او حسود است ؟ بله‌، آنچنان که‌شما می‌توانید با حروف درشت و چراغ نئون بر سر منزل بنویسید که‌شوهر من خیلی حسود است.

طالع زن :
چنین به‌نظر می‌رسد که‌خداوند در روز خلقت زن مرداد ، از نظر نشاط ، سر زندگی ، هوش ، ظرافت ، زیبایی و آزادگی حداکثر دست و دلبازی را در حق او به‌خرج داده‌است . از یک چنین زنی هرگز نباید انتظار داشت که‌از کسی پیروی کند تا حرفی از دهان شخصی بیرون می‌آید چشم بسته‌آن را قبول نماید . اگر مشاهده‌کردید که‌زن متولد مرداد شما فقط پنجاه‌درصد موارد حرف هایتان را قبول می‌کند خود را آدم خیلی خوش شانسی بدانید زیرا او در صورتی که‌خواسته‌باشد خیلی مراعات حال شما را کرده‌باشد خود را همسر و مساوی شما می‌داند ، اما از سوی دیگر این را هم باید بدانید که‌زن متولد مرداد جواهر نایاب و گران قیمتی است که‌به‌دست آوردنش آسان نیست.

متولدین شهریور
طالع مرد :
مرد متولد شهریور ماه‌خیلی راحت تر از مردان دیگر می‌تواند مجرد زندگی کند و چون ذاتاً به‌سرنوشت معتقد است اگر دید که‌با کسی رابطه‌عاشقانه‌پیدا نمی کند خیلی راحت آن را پای سرنوشت غیر قابل تغییر خود می‌نویسد و وضع خود را می‌پذیرد و به‌همین دلیل هم شما بسیاری از متولدین این ماه‌را می‌بینید که‌تا میانسالی مجرد باقی مانده‌اند و شکایتی هم ندارند

طالع زن :
او از ریاکاری و دغل بازی در عشق بیزار است . وقتی او عشق را به‌عنوان یک عشق حقیقی قبول کرد صداقت ذاتی اش موجب می‌گردد عمیقاً و از جان و دل خود را وقف آن کند و به‌این دلیل به‌هیچ کس و به‌هیچ چیز اجازه‌نمی دهد که‌این خلوص ملکوتی را خدشه‌دار سازد . او تنها زنی است که‌در آن واحد هم احساساتی و هم اهل عمل است .عشق زن متولد شهریور از آنچنان گرمی و خلوصی برخوردار است که‌بدون شک مورد رشک و حسد دیگران قرار می‌گیرد ، اما این گرمی مخصوصاً حصول اطمینان از خلوص آن ممکن است مدتی وقت بگیرد.

متولدین مهر
طالع مرد :
مرد متولد مهر در عقیده‌خود راسخ و ثابت قدم است ، اما فرق بین او و دیگر کسانی که‌دارای ثبات قدم می‌باشند این است که‌به‌محض آنکه‌با منطق تشخیص داد عقیده‌اش اشتباه‌است فوراً آن را تغییر می‌دهد . کسی که‌در ماه‌مهر متولد شده‌باشد به‌هیچ صورت مایل به‌رنجاندن دیگران نیست و اگر مشاهده‌می‌کنید که‌گاهی با پای رنجش خاطر با دیگران به‌بحث و جدل می‌پردازد حتم داشته‌باشید که‌از عواقب آن به‌کلی غافل است . او اگر فقط احساس کند که‌عواطف کسی را جریحه‌دار کرده‌است و یا حتی اگر پس از سال ها پی ببرد که‌عشق کسی را نادیده‌گرفته‌به‌شدت آزرده‌خاطر و دلگیر می‌شود.

طالع زن :
خیال نکنید که‌داشتن یک همسر سنجیده‌و دقیق حوصله‌شما را سر خواهد برد ، درست برعکس شما در جوار یک چنین زنی ناگهان متوجه‌می‌شوید که‌بیش از یک ساعت است که‌دارید به‌حرف های او گوش می‌دهید بدون اینکه‌متوجه‌گذشت زمان شده‌باشید و از حرف ها و استدلال او به‌راه‌حل های باور نکردنی رسیده‌اید ، علت هم این است که‌او در تمام طول مدتی که‌مشغول بحث در اطراف موضوعی است.لحظه‌ای لبخند دلنشین و معروف خود را فراموش نمی کند و شاید رعایت همین ظاهر مطلوب و چاشنی کردن لبخندهای ملیح و بکار بردن جملات دلنشین و متقاعد کننده‌است که‌موجب می‌شود موفقیت های زیادی کسب کند. او برای قانع کردن دیگران مطلقاً از منطق استفاده‌می‌کند .

متولدین آبان
طالع مرد :
در مقابله‌با حوادث با مهارت ، قدرت بسیار، آرامش و متانت خود را حفظ می‌کند و قیافه‌و برخوردش با وقایع زندگی خانوادگی و حوادث شغلی توأم با خونسردی و آرامش تمام است اما در پشت این متانت دنیایی پر جنب و جوش و پر غلیان وجود دارد که‌ناشی از جاذبه‌نیرومند پلوتو است . مواظب باشید که‌هرگز به‌شوهر متولد این ماه‌دروغ نگویید و احساسات او را جریحه‌دار نکنید و یا برخلاف پرستیژ و غرور مردانه‌او رفتار و گفتاری موهن نداشته‌باشید زیرا که‌انتقام و عکس العمل خشمگینانه‌او بسیار سوزنده‌و خطرناک است .

طالع زن :
زن متولد آبان نترس است و در عرصه‌مشکلات خود را به‌آب و آتش می‌زند و در دل طوفان به‌سوی هدف می‌شتابد و با جرات با مخاطرات مواجه‌میشود و سرانجام او را می‌بینیم که‌به‌گونه‌ای شگفت انگیز بر تمام موانع فائق می‌آید و موقعیت برتر خود را حفظ می‌کند . این زن برخلاف اکثر زن ها سر نگهدار است و خدا می‌داند که‌در گنجینه‌دل خویش چه‌اسراری نهفته‌دارد.

متولدین آذر
طالع مرد :
با افکار انقلابی او مخالفت نکنید و یادتان باشد که‌پس از ازدواج با مردی که‌تحت تاثیر صورت فلکی کماندار است بیش از هر زن دیگری در معرض خطر طلاق و از دست دادن شوهر خود قرار گرفته‌اید . وقتی دیدید که‌او کمان خود را در دست گرفت و تیرهایش را یکی پس از دیگری به‌سوی هدفی غیرممکن رها می‌کند بهترین کار آن است که‌فکر خود را به‌موضوع دیگری معطوف سازید و آن وقت در یک شب عاشقانه‌خواهید دید که‌صادقانه‌به‌شما می‌گوید :نه‌براستی همسر ایده‌آلی برای او هستید .

طالع زن :
اگر می‌خواهید با همسر متولد آذر خود زندگی آرامی داشته‌باشید هرگز به‌وی دستور ندهید که‌چنین و چنان بکند ، بلکه‌خواسته‌های خویش را در قالب جملاتی که‌در جنبه‌در خواست دارند بیان نمائید و حتم داشته‌باشید که‌هرگز با خواسته‌ای انجام نشده‌مواجه‌نخواهید شد ، او اگر چه‌مثل هر زن دیگری مایل است که‌تحت الحمایه‌باشد اما از دستور شنیدن و فرمان بردن سخت بیزار است.

متولدین دی
طالع مرد :
بر خلاف اغلب مردمان هر قدر بیشتر پا به‌سن می‌گذارد سر زنده‌تر و شاداب تر می‌شود. او هرگز در نقش یک عاشق دلخسته‌ظاهر نمی شود . اما شعله‌علاقه‌، بدون آنکه‌دیده‌شود ، هرگز در دل وی خاموش نخواهد شد و این شعر حافظ که‌می‌گوید :« آتشی که‌نمیرد همیشه‌در دل ماست » درباره‌وی کاملا صادق است .حمایت مرد متولد دی از همسر و فرزندانش زیاد و جدی است و این امر با گذشت زمان تغییر پیدا نمی کند . برای او شما همیشه‌همان دختر جوان خواهان حمایتی هستید که‌در روزهای اول آشنایی با او بوده‌اید و فرزندانش نیز همیشه‌کودکان او هستند ولو اینکه‌خود صاحب کودکان متعدد باشند.

طالع زن :
او وظیفه‌خود می‌داند که‌شما را هفته‌ها و یا حتی ماه‌ها تنها بگذارد و به‌منزل پدری خود برگردد از سوی دیگر او را می‌توانید به‌معنای واقعی شریک زندگی خود بدانید چه‌در صورت لزوم و در ضمن بحران ها با تمام وجود به‌کمک شما می‌شتابد و بدون کوچکترین اعتراضی حاضر می‌شود بار خانواده‌را چه‌از نظر مالی و چه‌از نظر احساسی و روحی بر دوش بکشد ، یک نکته‌دیگر را هم باید در این زمینه‌تذکر داد و آن این است که‌مانع رابطه‌و علاقه‌و تمایل شما به‌پدر و مادرتان نمی شود اگر والدین شما نیازمندی های مالی داشته‌باشند ، هیچ زنی به‌اندازه‌او کمک های شما را به‌ایشان تلقی نمی کند .

متولدین بهمن
طالع مرد :
علاقه‌این مرد به‌خانواده‌ای که‌در آن متولد و بزرگ شده‌است ، نه‌تنها با ورود شما به‌زندگی از بین نمی رود بلکه‌تقلیل هم پیدا نمی کند و خیلی به‌نفع شماست که‌سعی کنید که‌نسبت به‌پدر و مادر و خواهر و برادران او علاقه‌مندی از خود نشان بدهید. البته‌این امکان وجود دارد که‌شما او را ظاهراً نسبت به‌خانواده‌خود بی تفاوت ببینید ، به‌شما توصیه‌می‌کنم که‌گول حالت ظاهری را نخورید و خدای ناکرده‌زبان به‌بدگویی از خواهر شوهر و مادر شوهر باز نکنید و یا نسبت به‌آنها بی توجهی و بی علاقگی از خود نشان ندهید.

طالع زن :
وقتی از جلوی چشم او دور شدید ، تا حدود 99 درصد از فکر و خیال او هم دور شده‌اید و به‌این دلیل هم هست که‌هرگز دل او برای کسی تنگ نمی شود . به‌هر صورت اگر این زن از شما بی وفایی دید خیلی ساده‌و ناگهان یک عقب گرد می‌کند و در خلاف جهت سابق به‌حرکت در می‌آید . در این حالت بهتر است وقت خود را برای برگرداندن او تلف نکنید .
پس از آنکه‌روابط عاطفی او و شما قطع شد ، در عرض مدتی کمتر از یک دقیقه‌تمام  مهر و محبت شما را از فکر و قلب خود بیرون می‌ریزد و می‌توانید حتم داشته‌باشید که‌حتی یک خاطرات آن ایام را هم در فکر خود زنده‌نگاه‌نمی دارد .

متولدین اسفند
طالع مرد :
مرد متولد اسفند متعصب نیست و هرگز به‌قضاوت نمی نشیند . او تا زمانی که‌شخصاً به‌صحت مطلبی پی نبرده‌باشد نظریه‌ای ابراز نمی دارد و تازه‌در این حالت نیز او حالت انتقاد نخواهد داشت. خیلی به‌ندرت ممکن است به‌کسی اتهامی وارد کند و در مقابل به‌میزان وسیع اغماض و گذشت از خود نشان می‌دهد و هرگز این فکر در سرشان پیدا نمی شود که‌ممکن است از آنچه‌به‌وی می‌گویند سوءاستفاده‌کند . عقاید و رفتار دیگران برای این شخص محترم است .

طالع زن :
ناراحت ترین مردها در جوار زن متولد اسفند احساس آرامش می‌کنند . او آبی است که‌بر روی آتش ریخته‌می‌شود . پس از چند دقیقه‌گفتگو مرد آشکارا درک می‌کند که‌به‌علت اشتباهات خود مورد سرزنش او قرار نمی گیرد . از آن گذشته‌زن متولد اسفند همیشه‌ایمان راسخ دارد که‌شکست های مرد زندگی او به‌علت ندانم کاری های دیگران است .او هرگز شوهر خود را مجبور نمی کند که‌قدم های سریعتری در زندگی بردارد ، موقعیت اجتماعی این مرد هرچه‌که‌باشد برای او کافی و حتی بهترین است .
 

بیشتر بخوانید

فال جالب و متفاوت ایتالیایی

فال جالب و متفاوت ایتالیایی

طالع بینی دختران مجرد

طالع بینی دختران مجرد

فال چای

فال چای

فال پرنده

فال پرنده

فال ابرو

فال ابرو

طالع بینی ازدواج کیهانی

طالع بینی ازدواج کیهانی

فال رنگ چشم

فال رنگ چشم

فال جالب عطسه در تمام ساعات و روزهای هفته

فال جالب عطسه در تمام ساعات و روزهای هفته

فلز ماه تولدتون چیه و در مورد شما چی میگه ؟

فلز ماه تولدتون چیه و در مورد شما چی میگه ؟

فال حیوان ماه تولد

فال حیوان ماه تولد
مشاهده

مطالب بیشتر در فال

طالع بینی چینی سال 2019،سال خوک بر شما چه خواهد گذشت؟

طالع بینی چینی سال 2019،سال خوک بر شما چه خواهد گذشت؟

فال رنگ

فال رنگ

طالع بینی چینی

طالع بینی چینی

فال میوه ؛ میوه مورد علاقه تان از شما چه می گوید؟

فال میوه ؛ میوه مورد علاقه تان از شما چه می گوید؟

سمبل و سنگ ماه تولد

سمبل و سنگ ماه تولد

تست خودشناسی

تست خودشناسی

فال گروه خونی

فال گروه خونی

فال گل

فال گل

شخصیت شناسی به وسیله انگشتر

شخصیت شناسی به وسیله انگشتر

تا حالا با نخود فال گرفتید ؟ امتحان کنید

تا حالا با نخود فال گرفتید ؟ امتحان کنید

مطالب مرتبط

مرد ایده آل متولدین 12 ماه سال

مرد ایده آل متولدین 12 ماه سال

ویژگی های مردان فروردین ماهی در عشق و زندگی

ویژگی های مردان فروردین ماهی در عشق و زندگی

مرد اسفند ماهی در عشق و زندگی چگونه است؟

مرد اسفند ماهی در عشق و زندگی چگونه است؟

خصوصیات اخلاقی و احساسی مرد بهمن ماهی

خصوصیات اخلاقی و احساسی مرد بهمن ماهی

زن مورد علاقه ی مرد متولد اردیبهشت ماه

زن مورد علاقه ی مرد متولد اردیبهشت ماه

طالع بینی ازدواج کیهانی

طالع بینی ازدواج کیهانی

فال و طالع بینی شغلی خود را در سال 97 بخوانید

فال و طالع بینی شغلی خود را در سال 97 بخوانید

فال و طالع بینی نوروز سال 95

فال و طالع بینی نوروز سال 95

طالع بینی و رازهای جالب ساعت متولد شدن شما

طالع بینی و رازهای جالب ساعت متولد شدن شما

بهترین عطر متولدین ماه های مختلف

بهترین عطر متولدین ماه های مختلف

ویژگی هایی که تنها یک زن مهر ماهی دارد

ویژگی هایی که تنها یک زن مهر ماهی دارد

طالع و شخصیت بانوی اردیبهشت ماهی

طالع و شخصیت بانوی اردیبهشت ماهی

خصوصیات بارز و علامت عشق یک زن تیر ماهی

خصوصیات بارز و علامت عشق یک زن تیر ماهی

خصوصیات اخلاقی و رفتاری بانوی دی ماهی

خصوصیات اخلاقی و رفتاری بانوی دی ماهی

رازهای جالب از خصوصیات مردان دی ماهی

رازهای جالب از خصوصیات مردان دی ماهی

ویژگی هایی که زنان شهریوری را خاص می کند

ویژگی هایی که زنان شهریوری را خاص می کند

چهره های مشهور متولد مهر ماه + تصاویر

چهره های مشهور متولد مهر ماه + تصاویر

تولد و درگذشت چهره های مشهور ایرانی در17 فروردین

تولد و درگذشت چهره های مشهور ایرانی در17 فروردین

زنان آذر ماهی در عشق و زندگی چگونه اند ؟

زنان آذر ماهی در عشق و زندگی چگونه اند ؟

چهره های مشهور ایرانی متولد و درگذشته 9 اسفند

چهره های مشهور ایرانی متولد و درگذشته 9 اسفند