بیشتر بخوانید

نحوه رفتار صحیح با دخترانی که باظاهرشان کنار نمی آیند

نحوه رفتار صحیح با دخترانی که باظاهرشان کنار نمی آیند

کلاسی که کودک شما برای شاد بودن در بزرگسالی باید برود

کلاسی که کودک شما برای شاد بودن در بزرگسالی باید برود

رفتارهای غلط و مخرب والدین با کودکان

رفتارهای غلط و مخرب والدین با کودکان

قانون و مقررات تربیت کودک حساس

قانون و مقررات تربیت کودک حساس

چگونه ترس کودکان را کاهش دهیم؟

چگونه ترس کودکان را کاهش دهیم؟

با گیرکردن اجسام در گلو ی کودکان چه کنیم؟

با گیرکردن اجسام در گلو ی کودکان چه کنیم؟

نکاتی برای تغذیه سالم کودکتان

نکاتی برای تغذیه سالم کودکتان

بهانه گیری کودکتان دلیلی دارد و راه حلی

بهانه گیری کودکتان دلیلی دارد و راه حلی

طرز تهیه پنکیک کودک

طرز تهیه پنکیک کودک

کنترل و رفتار با کودکی که در مهمانی بی ادبی می کند

کنترل و رفتار با کودکی که در مهمانی بی ادبی می کند
کودکان حق دارند در لحظه حال زندگی کنند و لذت ببرند
عبارات نادرست در دوران کودکی آنها را به دلهره می اندازد،کودکان حق دارند در لحظه حال زندگی کنند و لذت ببرند.

اجازه‌دهید زندگی کودکان، کودکانه‌باشد

نخستین کانونی که‌ارزش ها و آرزوهای یک کودک در آن شکل می‌گیرد، خانواده‌است. اما آیا کودکان در این کانون گرم و مطمئن برداشت های درستی از برخی جملات خیر و دعاهای ما دارند یا خیر، آیا ما با دعاهایی که‌برای آن ها بر زبان می‌آوریم، مثل «عروس بشی الهی»، این تصویر را در آن ها ایجاد نخواهیم کرد که‌خوشبختی فقط و فقط مساوی است با یافتن همسر و او تنها در این شرایط است که‌می‌تواند خوشبخت باشد، اگر این شرایط دائمی نباشد تکلیف چیست؟!


اگر فرصت یافتن همسری خوب و شریط مطمئن زندگی برایش فراهم نشود، چاره‌چیست؟ آیا او در زندگی شکست خورده‌است؟ ایا به‌زبان آوردن برخی عبارات کلیشه‌ای این چنینی حتی با نیت خیر می‌تواند از نگاه‌روان شناختی در شکل گیری آرزوها و رویای کودکان و نوجوانان اثرگذار باشد و به‌دنیای کودکی آنان آسیب وارد کند؟ همه‌اینها پرسش هایی هستند که‌با «سید حسن تقوی»، مشاور و روان شناس مرکز مشاوره‌رها، مطرح کردیم و درباره‌شان با او گفت و گو کردیم.

او در این گفت و گو تاکید می‌کند:«کودکان حق دارند در لحظه‌حال زندگی کنند و لذت ببرند. این چنین عباراتی آینده‌را زودتر از موعد در ذهن آنها پدیدار می‌کند و حاصل آن، نگرانی و غصه‌خوردن در دوران کودکی می‌شود. چرا که‌نگاه‌ما به‌آینده‌توأم با نگرانی و دلشوره‌است.»
 
زندگی کودکانه

اجازه‌دهید کودکان، کودکی کنند

 

نکاتی در مورد دوران کودکی:


از منظر روان شناسی وقتی به‌یک دختربچه‌گفته‌می‌شود انشاالله‌عروسیت، این جمله‌تا چه‌اندازه‌در شکل گیری رویاها و آرزوهای این کودک تاثیرگذار است؟


ابتدا باید بررسی کنیم که‌آیا این اظهارات و عبارات همچنان در ادبیات و گفت و گوهای روزمره‌در خانواده‌ها وجود دارد یا خیر؟ تصور می‌شود با تغییرات فرهنگی و اجتماعی که‌در سال های اخیر گریبانگیر جامعه‌ما و به‌تبع آن خانواده‌ها شده‌است، روابط بستگان و آشنایان با یکدیگر کاهش محسوسی داشته‌و فضاهای دیگری جایگزین شده‌است.


از سویی تعداد فرزندان در خانواده‌ها در مقایسه‌با دو سه‌ده‌قبل نیز کاهش چشمگیری داشته‌است و ترافیک فرزندان در بزرگسالی را روان تر کرده‌است، در شرایط پیشین نزدیکان و آشنایان خانواده‌برای ابزار همدلی و همراهی با والدین آرزوی عروس و داماد شدن بچه‌ها را مطرح می‌کردند و به‌نوعی این پیام را یادآوری می‌کردند که‌والدین عزیز به‌هوش و آگاه‌باشید که‌فرزندان شما همیشه‌در این قد و قواره‌نمی مانند و درصدد آماده‌سازی خود برای انتقال فرزندان به‌جامعه‌باشید.
 
زندگی کودکانه

اجازه‌دهید کودکان، کودکی کنند

 

از منظر دیگر عرصه‌ورود زنان به‌جامعه‌بر پایه‌کمیت و کیفیت است که‌در حال حاضر، نسبت به‌زمانی که‌این دعاها برای دختربچه‌ها نقل و نبات محافل خانوادگی بود، بسیار گسترده‌تر شده‌است و اکنون دختران با پایان یافتن تحصیلات دبیرستان و انتخاب های متنوعی که‌دارند به‌دنبال آن هستند که‌تاخیر مناسب و بعضا نامناسبی ایجاد کنند، و قبل از رفتن به‌خانه‌بخت گزینه‌ای برای این تاخیر پیدا کنند، و چه‌گزینه‌ای برای این تاخیر و تعویق و استمرار بهتر از دانشگاه.


بنابراین روشن است، وقتی بزرگ ترها هم انعکاس این تاخیر را مشاهده‌می‌کنند، دیگر آرزوهای خود را صرفا به‌عروس و داماد شدن آنان خلاصه‌نمی کنند. پس این گونه‌گفتارها این روزها عرضه‌کمتری دارد و هم تقاضای کمتری، یعنی هر چه‌تقاضا برای ازدواج در جوانان کمتر باشد، عرصه‌این آرزو از سوی بستگان و بزرگسالان در دوران کودکی کاهش می‌یابد.

با فرض سنتی بودن یک خانواده‌و رواج داشتن این دسته‌جملات، آیا شنیدن این جمله‌به‌کرات از سوی یک کودک به‌این امر منتهی می‌شود که‌هدف و رویای خود را عروس شدن ببیند و همه‌برنامه‌ها و محورهای زندگی خود را حتی در دوران نوجوانی به‌سمت این امر سوق دهد؟


به‌نوعی باعث بلوغ زودرس نیز می‌تواند باشد و فرایند روان شناختی موثر در آن پدیده، توجه‌انتخابی است، یعنی ما به‌کودک خط می‌دهیم و او را تشویق می‌کنیم که‌برای خوشبخت شدن گزینه‌ازدواج و عروس یا داماد شدن تنها گزینه‌است و تلویحا این پیام را ناخواسته‌به‌کودک تلقین و تحمیل می‌کنیم که‌تو با ازدواج خوشبخت می‌شوی.

به‌عنوان مشاور، نظر شما در مورد دعاهایی این چنینی، حتی با نیت خیر و نیک خواهی تا چه‌اندازه‌می‌تواند به‌شخصیت مستقل کودکان آسیب زننده‌باشد؟


مقوله‌شخصیت و شکل گیری آن بحث مجزا و سنگین تری است و چنین عباراتی چندان نقشی در پیدایش و شکل گیری شخصیت ایفا نمی کند. بلکه‌روی رفتارها و عملکردهای رفتاری و اجتماعی اثر نامطلوب ممکن است ایجاد کند. یعنی افت تحصیلی و فاصله‌گرفتن بیشتر از خانواده‌و والدین و تمرکز افراطی بر روابط بین فردی در دوران بلوغ و نوجوانی.
 
 
زندگی">زندگی-کودکانه.jpg" alt="زندگی">زندگی کودکانه" height="333" width="500" title="کودکان حق دارند در لحظه‌حال زندگی">زندگی کنند و لذت ببرند">

اجازه‌دهید کودکان، کودکی کنند

 

کودکان حق دارند در لحظه‌حال زندگی کنند و لذت ببرند. این چنین عباراتی آینده‌را زودتر از موعد در ذهن آنها پدیدار می‌کند و حاصل آن، نگرانی و غصه‌خوردن در دوران کودکی می‌شود. چرا که‌نگاه‌ما به‌آینده‌توأم با نگرانی و دلشوره‌است. و این آسیبی بزرگ و تقریبا غیرقابل جبران است. چرا که‌ما دوران کودکی محدودی داریم و ناگزیر بزرگسال خواهیم شد و این یعنی کمبود بچگی کردن در دوران کودکی و لذت نبردن از بازی های کودکی.

آسیب هایی که‌این دسته‌از دختربچه‌ها به‌واسطه‌شنیدن مستمر این دعا و یا دعاهایی این چنینی متحمل می‌شوند شامل چه‌موارد و موضوعاتی است و چه‌تاثیراتی در آینده‌آنها خواهدگذاشت؟

بین دختر و پسر تفاوتی مشاهده‌نمی شود و این باور جامعه‌است که‌دختران آسیب بیشتری را تجربه‌می‌کنند، درواقع این طور نیست و نرخ وقوع آسیب برابر است. مهم ترین و اصلی ترین آسیب این است که‌د رکودکان تفکر مساوی گونه؛ به‌غلط شکل می‌گیرد. تفکری مساوی گونه، یعنی یک چیزی با چیز دیگری برابر و مساوی است. برای مثال:خوشبختی تو مساوی با قبولی در کنکور، عروس شدن تو مساوی با خوشبخت شدن، رد شدن تو در کنکور مساوی با بدبختی و سیاه‌روزی، مثال های زیادی از این قبیل که‌به‌غلط مساوی در ذهن کودکانمان ایجاد کرده‌ایم و این آسیب کمی نیست که‌ما برای یک کودک این گونه‌نامساوی ها را مساوی در ذهنش تقوتی کنیم.
بیشتر بخوانید

وقتی خود والدین باعث حسادت بین فرزندانشان می شوند!

وقتی خود والدین باعث حسادت بین فرزندانشان می شوند!

گرده افشانی گیاهان و بروز آسم در کودک

گرده افشانی گیاهان و بروز آسم در کودک

تب کودک و کنترل آن

تب کودک و کنترل آن

بهترین مایعات برای کودکی که سرماخورده است

بهترین مایعات برای کودکی که سرماخورده است

دود سیگار و سینوزیت در کودکان

دود سیگار و سینوزیت در کودکان

راه اول و آخر والدین برای حل مشکل لجبازی کودکان

راه اول و آخر والدین برای حل مشکل لجبازی کودکان

آموزش حرف زدن به کودک از تولد تا 3 سالگی

آموزش حرف زدن به کودک از تولد تا 3 سالگی

کاهش درد “دندان درآوردن کودک” و غذای مخصوص دندان + علائم

کاهش درد “دندان درآوردن کودک” و غذای مخصوص دندان + علائم

از کجا بدونیم کودک به چی آلرژی داره ؟

از کجا بدونیم کودک به چی آلرژی داره ؟

برای کودک تان کتاب بخوانید

برای کودک تان کتاب بخوانید
مشاهده

مطالب بیشتر در کودک

چگونگی محافظت از دندانهای کودکان

چگونگی محافظت از دندانهای کودکان

بررسی استرس در کودکان

بررسی استرس در کودکان

جدی و مهم در مورد دندان شیری کودکتان

جدی و مهم در مورد دندان شیری کودکتان

والدین زیرک با بچه های بد غذا چه می کنند؟

والدین زیرک با بچه های بد غذا چه می کنند؟

تغذیه کودک با شیر مادر

تغذیه کودک با شیر مادر

برنامه کامل مراقبت از پوست نوزاد در زمستان

برنامه کامل مراقبت از پوست نوزاد در زمستان

کودکتان حتما یک بیش فعال است اگر ...

کودکتان حتما یک بیش فعال است اگر ...

روش مواجهه با مکیدن انگشت در کودک

روش مواجهه با مکیدن انگشت در کودک

نکاتی برای سلامت پای کودک دلبندتان

نکاتی برای سلامت پای کودک دلبندتان

نشانه ای که می گوید کودک شما یک نابغه است

نشانه ای که می گوید کودک شما یک نابغه است

مطالب مرتبط

تاثیرات دوران کودکی بر شخصیت و زندگی بزرگسالی

تاثیرات دوران کودکی بر شخصیت و زندگی بزرگسالی

پردرآمدترین هنرپیشه ها و خوانندگان جهان + عکس

پردرآمدترین هنرپیشه ها و خوانندگان جهان + عکس

 ناگفته های جهانگیرالماسی از کودکی خود

ناگفته های جهانگیرالماسی از کودکی خود

زخم های عاطفی دوران کودکی و تاثیر آن در بزرگسالی

زخم های عاطفی دوران کودکی و تاثیر آن در بزرگسالی

محسن حاجیلو از زندگی شخصی و کاری اش میگوید + تصاویر

محسن حاجیلو از زندگی شخصی و کاری اش میگوید + تصاویر

خواننده های ایرانی در دوران کودکی چه شکلی بودند؟

خواننده های ایرانی در دوران کودکی چه شکلی بودند؟

اثرات منفی آسیب های دوران کودکی بر بزرگسالی

اثرات منفی آسیب های دوران کودکی بر بزرگسالی

6 نتیجه منفی نادیده گرفتن احساسات دوران کودکی

6 نتیجه منفی نادیده گرفتن احساسات دوران کودکی

کودکی سیاوش خیرابی در آغوش جمشید مشایخی

کودکی سیاوش خیرابی در آغوش جمشید مشایخی

بازیگرانی که در کودکی مشهور شدند + از دیروز تا امروز

بازیگرانی که در کودکی مشهور شدند + از دیروز تا امروز

دلنوشته لیلا حاتمی با عکسی از دوران کودکی اش

دلنوشته لیلا حاتمی با عکسی از دوران کودکی اش

کودکی شهرزاد کمال زاده با تیپ پسرونه !

کودکی شهرزاد کمال زاده با تیپ پسرونه !

عکس جالب از کودکی حامد بهداد

عکس جالب از کودکی حامد بهداد

رونمایی سحر جعفری جوزانی از عکس کودکی اش

رونمایی سحر جعفری جوزانی از عکس کودکی اش

عکس بازیگر نقش کودکی حضرت محمد در فیلم محمد رسول الله(ص)

عکس بازیگر نقش کودکی حضرت محمد در فیلم محمد رسول الله(ص)

فایده مکیدن شست و جویدن ناخن!

فایده مکیدن شست و جویدن ناخن!

زنی که عمدا با جرم گیر چشمانش را کور کرد + تصاویر

زنی که عمدا با جرم گیر چشمانش را کور کرد + تصاویر

اهمیت تغذیه در دوران کودکی

اهمیت تغذیه در دوران کودکی

چگونه مانند کودکان زندگی کنیم؟

چگونه مانند کودکان زندگی کنیم؟

عکس کودکی پرستو صالحی در صفحه اینستاگرام!

عکس کودکی پرستو صالحی در صفحه اینستاگرام!