بیشتر بخوانید

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و دوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و دوم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیست و چهارم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیست و چهارم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در هفته 25 بارداری

وضعیت مادر و جنین در هفته 25 بارداری

اندازه جنین در هفته 26 بارداری و مراقبتهای لازم در این هفته

اندازه جنین در هفته 26 بارداری و مراقبتهای لازم در این هفته

وضعیت مادر و جنین در هفته27 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته27 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته 29 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته 29 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در “هفته 28 بارداری” و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در “هفته 28 بارداری” و مراقبتهای لازم

رشد جنین در هفته 31 ام بارداری و مراقبتهای لازم

رشد جنین در هفته 31 ام بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و سوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و سوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در هفته 30 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت جنین و مادر در هفته 30 بارداری و مراقبتهای لازم
محاسبه بهترین سن مادر شدن با ماشین حساب !
محققان هلندی برای داشتن بارداری و فرزند سالم و محاسبه بهترین سن بارداری اول تا سوم ماشین حساب باروری تهیه کردند.

بهترین سن بارداری اول تا سوم را با ماشین حساب بارداری محاسبه‌کنید

محققان هلندی محاسبه‌گر باروری ای را براساس سن زنان تهیه‌کرده‌اند. به‌این صورت که‌زنانی که‌3 فرزند می‌خواهند در صورتی که‌از 23 سالگی شروع کنند، 90 درصد احتمال موفقیت در این باره‌را خواهند داشت اما بعد از سن 32 سالگی احتمال داشتن چندین بچه‌به‌شدت کاهش می‌یابد و اگر آن را تا 38 سالگی نادیده‌بگیرند، احتمال آن کم تر از 50 درصد می‌شود .

چنانچه‌در بخش بارداری مجله اینترنتی فنجان گفته‌ایم محققان هلندی یک ماشین حساب باروری تهیه‌کرده‌اند که‌احتمال داشتن یک خانواده‌رویایی براساس سن یک زن را پیش بینی می‌کند. آن ها پیش بینی می‌کنند افرادی که‌خواهان دو فرزند هستند باید از 27 سالگی بچه‌دار شدن را شروع کنند تا میزان موفقیت 90 درصدی داشته‌باشند.

میانگین سن شروع یک خانواده‌در دنیا در طول چهار ده‌گذشته‌افزایش یافته‌و در نتیجه‌به‌دلیل اینکه‌دنبال شغل هستند سن مادر شدن بالا رفته‌است که‌در حال حاضر این سن 30 سالگی است که‌در سال 2004 27 سالگی بوده‌و در سال 1970 تنها 24 سالگی بوده‌است.

سن بارداری

جدول محاسبه‌بهترین سن بارداری

با این وجود زنانی که‌در ده‌سی سالگی خود هستند و بچه‌می‌خواهند لازم نیست که‌بترسند.برخی ها ممکن است فکر کنند، اوه‌خدای من، من باید زود شروع کنم،" اما برای بسیاری از زنان این درست نیست.

"برای زنانی که‌در لبه‌سنی هستند، می‌تواند باعث شود که‌آن ها چیزهای مختلفی را امتحان کنند تا به‌آنها کمک کند اما ما نمی خواهیم مردم را وادار به‌تغییر زندگی خود کنیم از طرفی کارشناسان دیگر می‌گویند که‌این زنان اگر می‌خواهند بچه‌دار شوند باید فوری دست به‌کار شوند و خانواده‌خود را تشکیل دهند، زمان بسیار کمی برای "اقدام " دارند.

الگوی کاری زنان در طول سالها پیرامون مردان تغییر یافته‌است و این کار واقعاً برای آن ها مناسب نیست. زنان زمان بسیار کمی دارند که‌اگر میخواهند به‌دانشگاه‌بروند، شغلی پیدا کنند و قبل از شروع یک خانواده‌ثبات مالی داشته‌باشند.

شروع سن بارداری

سن بارداری چگونه‌حساب میشود؟

پروفسور آلن پاسی، متخصص باروری در دانشگاه‌شفلد گفت که‌این ماشین حساب باید برای اجرای پیام به‌دختران در کلاس ششم و دانشگاه‌جهت کمک به‌آن ها برای برنامه‌ریزی زندگیشان به‌کار رود.

"همه‌فکر می‌کنند که‌شما می‌توانید صبر کنید - این نشان می‌دهد که‌نمی توانید این جدول باید کپی شود و روی دیوار درمانگاه‌ها نصب شود.

ما باید این هدف را نیز در ششم شکل ترسیم کنیم و در معرض دید دانشجویان دانشگاه‌قرار دهیم تا آنها "از نحوه‌برنامه‌ریزی زندگی خود آگاه‌باشند." در اوایل این تابستان، دانشمندان هشدار دادند که‌افراد مشهوری که‌در ده‌40 سالگی خود از طریق IVF یا تخمهای اهدا شده‌بچه‌دار شدند، "امید کاذبی" به‌زنان می‌بخشند.

دکتر مارتا دویسا از بیمارستان کویرون در بارسلونا در یک کنفرانس باروری گفت که‌در سنین 38 و 39 سالگی احتمال موفقیت برای بچه‌دار شدن کم تر از یک 25 درصد است.

محاسبه‌سن بارداری

محاسبه‌بهترین سن بارداری اول تا سوم

تلاش برای بچه‌دار شدن از 44 سالگی به‌بعد بی فایده‌است و با این حال، افزایش سن مادری به‌معنی این است که‌یک پنجم از بچه‌دار شدن ها با لقاح مصنوعی در ده‌40 سالگی مادران انجام می‌شود و دانش زیادی در مورد کاهش باروری با افزایش سن در جمعیت عمومی وجود ندارد.

و این درست است که‌بارداری در زنان مسن تر و افراد مشهور به‌ما کمکی نمی کنند؛ زیرا بسیاری از مردم نمی دانند که‌چه‌زمانی وقت مناسب برای اهدای تخمک است.

میانگین سنی برای شروع خانواده‌دار شدن به‌طور مداوم در طی چهار ده‌گذشته‌افزایش یافته‌است زیرا تعداد مادازدواج ها در کل کم شده‌است .

بیشتر بخوانید

وضعیت جنین و مادر در “هفته دوازدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دوازدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته چهاردهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته چهاردهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته پانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته پانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هفدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هفدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هجدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هجدهم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیستم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیستم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته نوزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته نوزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته شانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته شانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و یکم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و یکم بارداری”
مشاهده

مطالب بیشتر در بارداری و نوزاد

وضعیت جنین و مادر در هفته چهارم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته چهارم بارداری

راهنمای بارداری هفته به هفته + تغییر وضعیت جنین

راهنمای بارداری هفته به هفته + تغییر وضعیت جنین

وضعیت جنین و مادر در هفته اول تا سوم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته اول تا سوم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته هشتم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته هشتم بارداری

هفته هفتم بارداری و نکات بسیار مهم هفته هفتم

هفته هفتم بارداری و نکات بسیار مهم هفته هفتم

گام به گام با مراقبت های بارداری در هفته ششم

گام به گام با مراقبت های بارداری در هفته ششم

انتظارات در “هفته نهم بارداری” و توصیه های هفته نهم

انتظارات در “هفته نهم بارداری” و توصیه های هفته نهم

انتظارات و توصیه های هفته پنجم بارداری

انتظارات و توصیه های هفته پنجم بارداری

وضعیت و تغییرات جنین و مادر در هفته یازدهم بارداری

وضعیت و تغییرات جنین و مادر در هفته یازدهم بارداری

وضعیت جنین و مادر در “هفته سیزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته سیزدهم بارداری”

مطالب مرتبط

بهترین و بدترین سن برای باردار شدن

بهترین و بدترین سن برای باردار شدن

ترفندهایی طلایی برای تشویق مردان به بچه دار شدن

ترفندهایی طلایی برای تشویق مردان به بچه دار شدن

جالب ترین فایده های مادر شدن در سن 35 سالگی

جالب ترین فایده های مادر شدن در سن 35 سالگی

مردان تا چند سالگی بچه دار میشوند؟

مردان تا چند سالگی بچه دار میشوند؟

بهترین سن بارداری و عوارض بارداری در سن بالا

بهترین سن بارداری و عوارض بارداری در سن بالا

سن مناسب انجام کولونوسکوپی چند است؟

سن مناسب انجام کولونوسکوپی چند است؟

بهترین سن برای مشاوره در زمینه مشکلات فک کودکان

بهترین سن برای مشاوره در زمینه مشکلات فک کودکان

بیماری که بعد 30 سالگی سراغ خانم ها میاد

بیماری که بعد 30 سالگی سراغ خانم ها میاد

زمان باردار شدن بعد از نزدیکی چقدر است؟

زمان باردار شدن بعد از نزدیکی چقدر است؟

بیماری که بعد 40 سالگی سراغ خانم ها میاد

بیماری که بعد 40 سالگی سراغ خانم ها میاد

گفتگوی جالب آزاده نامداری با گلاره عباسی + تصاویر

گفتگوی جالب آزاده نامداری با گلاره عباسی + تصاویر

کارهایی که 30 سالگی سن انجام آنهاست

کارهایی که 30 سالگی سن انجام آنهاست

الان دیگه زمان بچه دار شدن شماست

الان دیگه زمان بچه دار شدن شماست

تغییری که بدن هر زن در دهه 20 سالگی تجربه می کند

تغییری که بدن هر زن در دهه 20 سالگی تجربه می کند

دروغ های مالی قبل از 30 سالگی

دروغ های مالی قبل از 30 سالگی

نقش مهران مدیری در مجری شدن مژده لواسانی! + تصاویر

نقش مهران مدیری در مجری شدن مژده لواسانی! + تصاویر

چکاپ های مورد نیاز برای سالمندان

چکاپ های مورد نیاز برای سالمندان

وفاداری بازیگر ایرانی به همسرش + تصاویر

وفاداری بازیگر ایرانی به همسرش + تصاویر

بحران سی سالگی در خانم ها چگونه است؟

بحران سی سالگی در خانم ها چگونه است؟

مشکلات سلامتی زنان بعد از سنین 30 سالگی

مشکلات سلامتی زنان بعد از سنین 30 سالگی