بیشتر بخوانید

نحوه رفتار صحیح با دخترانی که باظاهرشان کنار نمی آیند

نحوه رفتار صحیح با دخترانی که باظاهرشان کنار نمی آیند

کلاسی که کودک شما برای شاد بودن در بزرگسالی باید برود

کلاسی که کودک شما برای شاد بودن در بزرگسالی باید برود

رفتارهای غلط و مخرب والدین با کودکان

رفتارهای غلط و مخرب والدین با کودکان

قانون و مقررات تربیت کودک حساس

قانون و مقررات تربیت کودک حساس

چگونه ترس کودکان را کاهش دهیم؟

چگونه ترس کودکان را کاهش دهیم؟

با گیرکردن اجسام در گلو ی کودکان چه کنیم؟

با گیرکردن اجسام در گلو ی کودکان چه کنیم؟

نکاتی برای تغذیه سالم کودکتان

نکاتی برای تغذیه سالم کودکتان

بهانه گیری کودکتان دلیلی دارد و راه حلی

بهانه گیری کودکتان دلیلی دارد و راه حلی

طرز تهیه پنکیک کودک

طرز تهیه پنکیک کودک

کنترل و رفتار با کودکی که در مهمانی بی ادبی می کند

کنترل و رفتار با کودکی که در مهمانی بی ادبی می کند
بهترین توصیه به والدین درباره تلویزیون دیدن کودک
در این مطلب گزارشی از آسیب های تماشای بیش از حد تلویزیون برای کودکان و راهکارهایی برای کم کردن ساعتهای تماشای تلویزیون برای والدین ارائه میکنیم که خواندنش خالی از لطف نیست.

روشهایی مناسب برای کم کردن تلویزیون دیدن کودکان

امروزه‌تلویزیون به‌یکی از ضروریات زندگی هر فرد تبدیل شده‌است اما تماشای بیش از حد تلویزیون آسیب های زیادی را متوجه‌افراد میکند که‌برای پیشگیری از آن باید به‌فکر راهکارهایی اساسی بود تا والدین از طریق آن بتوانند ساعت های تلویزیون دیدن کودکان را کنترل کنند.

تماشای تلویزیون یک فعالیت مهم و عمده‌است که‌تاثیرات مثبتی روی اطلاعات، دانش و یادگیری دارد. تلویزیون می‌تواند تاثیری قوی در رشد ارزش ها و شکل دهی رفتار داشته‌باشد، ولی می‌تواند تاثیرات نامطلوبی نیز در زندگی کودک بگذارد. زمانی که‌صرف تماشای تلویزیون می‌شود کودک را از فعالیت های مهمی چون مطالعه، تکالیف مدرسه، بازی، ورزش، تعاملات خانوادگی و رشد اجتماعی باز می‌دارد.
همچنین کودکان می‌توانند اطلاعاتی را از تلویزیون دریافت کنند که‌نامناسب و غیر صحیح است به‌خصوص آن که‌کودکان در یک مرحله‌سنی قادر نسیتند بین واقعیت و فانتزی ارائه‌شده‌در برنامه‌های تلویزیونی تفاوت قائل شوند.

از مضرات تلویزیون دیدن بیش از حد بیشتر بدانید

کودکانی که‌ساعات زیادی را صرف تماشای تلویزیون می‌کنند ممکن است موارد زیر در آن ها بیشتر دیده‌شود:
پیشرفت تحصیلی ضعیف تری داشته‌باشند.
کمتر کتاب بخوانند و مطالعه‌کنند.
فعالیت فیزیکی و ورزشی کمتری داشته‌باشند.
چاقی و افزایش وزن در آن ها بیشتر باشد.

تلویزیون دیدن کودک

تماشای بیش از حد تلویزیون آسیب های زیادی را متوجه‌کودکان میکند

کودکان ممکن است در برنامه‌های تلویزیونی و ماهواره‌با موضوعاتی چون پرخاشگری، رفتارهای نادرست جنسیتی و مصرف مواد مخدر آشنا شوند و از آنجا که‌هنوز تفکر انتقادی و منطقی در آن ها شکل نگرفته‌است ممکن است چیزهائی را که‌می‌بینند به‌عنوان موارد معمول، سالم و قابل قبول بپذیرد.
چنانچه‌برنامه‌های تلویزیونی به‌سمتی رود که‌مفاهیم خشونت و پرخاشگری در آن ها زیاد باشد و سیستم ارتباطی خانواده‌نیز به‌گونه‌ای مختل باشد که‌هیچگونه‌بحث و تبادل نظری در مورد این برنامه‌ها بین اعضای خانواده‌صورت نگیرد، می‌تواند تاثیر نامطلوبی روی رفتار کودک بگذارد، ممکن است کودک رفتار تهاجمی و پرخاشگرانه‌را به‌عنوان راه‌و روشی برای حل مشکلات و مسائلش انتخاب کند و یا با شخصیت های خاصی مثل قربانی یا مهاجم همانندسازی کرده‌و رفتارهای آنان را تقلید کند.
کودکانی که‌خود مشکلات رفتاری و هیجانی دارند و یا در کنترل تکانه‌های خود مشکل دارند، ممکن است راحت تر توسط برنامه‌های نامناسب تحت تاثیر قرار بگیرند. اگر چه‌برنامه‌های پرخاشگرانه‌و خشونت آمیز تلویزیون تنها علت پرخاشگری کودکان نیست اما می‌تواند یک عامل مهم باشد.

راهکارهای کم کردن تلویزیون دیدن توسط کودکان

والدین فعال و مسئول می‌توانند به‌گونه‌ای عمل کنند تا کودکان تجربه‌ای مثبت با تلویزیون و سایر رسانه‌های تصویری داشته‌باشند موارد زیر توصیه‌هائی برای والدین است:
1. به‌برنامه‌هائی که‌کودک شما می‌بیند توجه‌نموده‌و گاهی اوقات آن برنامه‌ها را با فرزند خود تماشا کنند.
2. زمان تماشای تلویزیون را محدود کرده‌و در زمان هائی ار روز تلویزیون را خاموش کنید.
3. تلویزیون را در اتاق کودک قرار ندهید چرا که‌در این صورت نمی توانید برای زمان استفاده‌از آن محدودیت و قانون خاصی بگذارید. آن را در یک مکان عمومی تر قرار دهید.
4. زمان صرف غذا، زمان تعامل و دور هم جمع شدن اعضای خانواده‌و زمان مطالعه‌زمانی نیست که‌با تماشای تلویزیون از کیفیت آن کاسته‌شود، در مواقع فوق تلویزیون را خاموش کنید.
5. زمانی که‌احساس می‌کنید برنامه‌خاصی از تلویزیون برای کودک شما مناسب نیست آن را خاموش نمائید.
6. اجازه‌دهید بچه‌ها برنامه‌های فردی و مورد علاقه‌خود را با نظارت شما انتخاب کنند اما اجازه‌ندهید هر برنامه‌ای ببیند.
7. در مورد چیزهائی که‌در تلویزیون می‌بینید با فرزند خود به‌بحث و تبادل نظر بپردازید روی نکات مثبت همچون همکاری، دوستی و احترام گذاشتن به‌دیگران در برنامه‌ها و فیلم های تلویزیون تاکید کنید.
8. زمان تماشای برنامه‌های تلویزیون فرصت خوبی است که‌اطلاعات کودک را راجع به‌تاریخ، افراد، مکان ها، شهرها و وقایع مختلف افزایش دهید.
9. در ارتباط با برنامه‌در مورد ارزش های اخلاقی، خانوادگی و فردی صحبت کنید.
10. در مورد پیامدها و عواقب رفتارهای پرخاشگرانه‌و پرخطر همچون مصرف سیگار، مواد مخدر صحبت کنید.
11. در مورد تاثیر تبلیغات در زندگی روزمره‌صحبت کنید.
12. بحث راجع به‌موضوعات فوق باعث رشد تفکر انتقادی در کودک می‌گردد، تفکری که‌باعث می‌شود کودک هر گونه‌اطلاعاتی را بدون تفکر کردن نپذیرد بلکه‌پیرامون آن تحقیق کرده، اطلاعات جمع آوری کند و سپس در صورت صحیح بودن آن را بپذیرد. با توصیه‌ها و نقش فعال شما کودک می‌تواند از تلویزیون برای یاد گیری سالم و مثبت استفاده‌کند.
13. برنامه‌های نامناسب را جلوی بچه‌ها رد کنید و مهر عدم تائید روی آن ها بزنید و روی این نکته‌تاکید کنید که‌این فکر و عقیده‌و یا این رفتار روش مناسبی برای حل مشکل نیست و راه‌حل های بهتری وجود دارد.
14. اجازه‌ندهید کودک شما برنامه‌های خشونت آمیز، صحنه‌های قتل و دیگرکشی و یا برنامه‌های نامناسب دیگر را ببیند، کانال را عوض کنید و یا تلویزیون را خاموش کنید و توضیح دهید که‌چه‌مواردی در برنامه‌های فوق اشتباه‌است و قابل قبول نیست.
15. در برنامه‌های جنگی، خشن و تهاجمی به‌کودک یادآوری کنید که‌گر چه‌هنرپیشه‌یا قهرمان این ماجرا واقعاً آسیب نمی بیند و کشته‌نمی شود، اما چنین اعمالی در زندگی واقعی ما منجر به‌درد، ناراحتی و حتی مرگ می‌شود.
16. زمان استفاده‌از تلویزیون صرف نظر از نوع برنامه‌(حتی اگر نامناسب هم نباشد) باید محدود شود چرا که‌فرصت و زمان پرداختن به‌فعالیت های مناسبی چون خواندن، مطالعه‌کردن، بازی با دوستان، ورزش و فعالیت بدنی، تعامل با اطرافیان و آموختن مهارت های اجتماعی و ارتباطی را از کودک می‌گیرد.
17. در صورتی که‌کودک تحت فشار گروه‌یا همسالان است سعی کنید با سایر والدین ارتباط برقرار کنید و به‌آن ها به‌بحث و تبادل نظر بنشینید و از نقطه‌نظرات آن ها استفاده‌کنید.
بیشتر بخوانید

وقتی خود والدین باعث حسادت بین فرزندانشان می شوند!

وقتی خود والدین باعث حسادت بین فرزندانشان می شوند!

گرده افشانی گیاهان و بروز آسم در کودک

گرده افشانی گیاهان و بروز آسم در کودک

تب کودک و کنترل آن

تب کودک و کنترل آن

بهترین مایعات برای کودکی که سرماخورده است

بهترین مایعات برای کودکی که سرماخورده است

دود سیگار و سینوزیت در کودکان

دود سیگار و سینوزیت در کودکان

راه اول و آخر والدین برای حل مشکل لجبازی کودکان

راه اول و آخر والدین برای حل مشکل لجبازی کودکان

آموزش حرف زدن به کودک از تولد تا 3 سالگی

آموزش حرف زدن به کودک از تولد تا 3 سالگی

کاهش درد “دندان درآوردن کودک” و غذای مخصوص دندان + علائم

کاهش درد “دندان درآوردن کودک” و غذای مخصوص دندان + علائم

از کجا بدونیم کودک به چی آلرژی داره ؟

از کجا بدونیم کودک به چی آلرژی داره ؟

برای کودک تان کتاب بخوانید

برای کودک تان کتاب بخوانید
مشاهده

مطالب بیشتر در کودک

چگونگی محافظت از دندانهای کودکان

چگونگی محافظت از دندانهای کودکان

بررسی استرس در کودکان

بررسی استرس در کودکان

جدی و مهم در مورد دندان شیری کودکتان

جدی و مهم در مورد دندان شیری کودکتان

والدین زیرک با بچه های بد غذا چه می کنند؟

والدین زیرک با بچه های بد غذا چه می کنند؟

تغذیه کودک با شیر مادر

تغذیه کودک با شیر مادر

برنامه کامل مراقبت از پوست نوزاد در زمستان

برنامه کامل مراقبت از پوست نوزاد در زمستان

کودکتان حتما یک بیش فعال است اگر ...

کودکتان حتما یک بیش فعال است اگر ...

روش مواجهه با مکیدن انگشت در کودک

روش مواجهه با مکیدن انگشت در کودک

نکاتی برای سلامت پای کودک دلبندتان

نکاتی برای سلامت پای کودک دلبندتان

نشانه ای که می گوید کودک شما یک نابغه است

نشانه ای که می گوید کودک شما یک نابغه است

مطالب مرتبط

کودک قبل این سن نباید تلویزیون تماشا کند !

کودک قبل این سن نباید تلویزیون تماشا کند !

اثرات مثبت و منفی تماشای تلویزیون بر روی کودکان

اثرات مثبت و منفی تماشای تلویزیون بر روی کودکان

تلویزیون در اتاق کودک و چاقی

تلویزیون در اتاق کودک و چاقی

تاثیرات خوب و بد تلویزیون بر کودکان

تاثیرات خوب و بد تلویزیون بر کودکان

مضرات تماشای زیاد تلویزیون برای کودکان

مضرات تماشای زیاد تلویزیون برای کودکان

رکورد تماشای 94 ساعته تلویزیون در گینس! + تصاویر

رکورد تماشای 94 ساعته تلویزیون در گینس! + تصاویر

رابطه چاقی کودکان و تماشای تلویزیون

رابطه چاقی کودکان و تماشای تلویزیون

راه حل ترک اعتیاد به تلویزیون در کودکان

راه حل ترک اعتیاد به تلویزیون در کودکان

فاصله مناسب چشم با تلویزیون برحسب ابعاد تلویزیون

فاصله مناسب چشم با تلویزیون برحسب ابعاد تلویزیون

بهترین جایگاه تلویزیون در دکوراسیون اتاق نشینمن

بهترین جایگاه تلویزیون در دکوراسیون اتاق نشینمن

احتمال مرگ زودرس با زیاده روی در تماشای تلویزیون

احتمال مرگ زودرس با زیاده روی در تماشای تلویزیون

تلویزیون بدترین روش برای سرگرم کردن بچه ها

تلویزیون بدترین روش برای سرگرم کردن بچه ها

امیرعلی نبویان مجری تازه داماد تلویزیون وجشن تولد کودک آسمانی + فیلم

امیرعلی نبویان مجری تازه داماد تلویزیون وجشن تولد کودک آسمانی + فیلم

بازگشت عموقناد به تلویزیون با یک برنامه جدید + عکس

بازگشت عموقناد به تلویزیون با یک برنامه جدید + عکس

بازگشت خاله شادونه به تلویزیون

بازگشت خاله شادونه به تلویزیون

بهترین و بدترین تاک شوهای ایرانی

بهترین و بدترین تاک شوهای ایرانی

فرمول فاصله تلویزیون تا چشم با توجه به سایز ال سی دی

فرمول فاصله تلویزیون تا چشم با توجه به سایز ال سی دی

از عوارض جدی داشتن تلویزیون در اتاق خواب چه میدانید؟!

از عوارض جدی داشتن تلویزیون در اتاق خواب چه میدانید؟!

چگونه تماشای تلویزیون را برای کودکان کم کنیم؟

چگونه تماشای تلویزیون را برای کودکان کم کنیم؟

عوارض تماشای زیاد تلویزیون در سالمندان

عوارض تماشای زیاد تلویزیون در سالمندان