بیشتر بخوانید

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و دوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و دوم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیست و چهارم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیست و چهارم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در هفته 25 بارداری

وضعیت مادر و جنین در هفته 25 بارداری

اندازه جنین در هفته 26 بارداری و مراقبتهای لازم در این هفته

اندازه جنین در هفته 26 بارداری و مراقبتهای لازم در این هفته

وضعیت مادر و جنین در هفته27 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته27 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته 29 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته 29 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در “هفته 28 بارداری” و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در “هفته 28 بارداری” و مراقبتهای لازم

رشد جنین در هفته 31 ام بارداری و مراقبتهای لازم

رشد جنین در هفته 31 ام بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و سوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و سوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در هفته 30 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت جنین و مادر در هفته 30 بارداری و مراقبتهای لازم
هنگام بغل کردن نوزاد مراقب باشید
اگر پدر و مادرها روش های صحیح بغل کردن نوزاد را ندانند ناخواسته باعث آسیب رساندن به نوزاد میشوند, بهترین روش بغل کردن نوزاد کدام است؟

روش های صحیح بغل کردن نوزاد

بعضی از مادرها از بغل کردن بچه‌می‌ترسند. آنها می‌ترسند که‌مبادا بچه‌را زمین بیندازند یا بچه‌را در آغوش شان ناراحت کنند. کودک در ابتدای تولد، بسیار حساس است و اعضای بدنش نسبت به‌هر حرکت ناگهانی و خدای نکرده‌افتادن، آسیب پذیر است. بنابراین بعضی از مادرها از ترس آسیب رساندن به‌فرزندشان، از بغل کردن او می‌ترسند.

شما در طول روز وقت زیادی را با کوچولوی خود می‌گذرانید. به‌خصوص روزهایی که‌او هنوز راه‌نمی رود و بیشتر اوقات در آغوش شماست.

بغل کردن نوزاد

نحوه‌بغل کردن نوزاد

در واقع شما او را بغل می‌کنید تا احساس راحتی کند، تا او را از نقطه‌ای به‌نقطه‌ای دیگر ببرید و مهم تر از همه‌این ها این که‌شما و او به‌هم نزدیک باشید و از با هم بودن لذت ببرید. این بغل کردن در حقیقت راهی است برای اینکه‌شما و همسرتان علاقه‌خود را به‌فرزند کوچولوی خود ابراز کنید و شاید به‌نوعی خودتان را به‌یکدیگر زنجیر کنید.

در عین حال باید اجازه‌بدهید دیگران هم فرزند کوچولوی شما را در آغوش بگیرند. این دیگران شامل مادربزرگ، خاله‌و عمه، دایی و عمو و دوستان و نزدیکانتان هستند. اجازه‌بدهید همه‌آن ها هم فرزند شما را در آغوش بگیرند تا کوچولوی شما همه‌دوستان و نزدیکانش را بشناسد. این وسط فقط یک مسئله‌حائز اهمیت است، آن هم این که‌چطور با یک بغل معمولی همه‌عشق و احساس تان را و البته‌امنیت را به‌فرزند خود هدیه‌بدهید.

به‌هوش باشید!
بغل کردن نوزاد کوچولوی تان در عین حال که‌می‌تواند لذت بخش ترین اتفاق زندگی تان باشد، اگر صحیح نباشد ممکن است برای او دردسر ایجاد کند. شاید به‌نظرتان عجیب بیاید اما در آغوش گرفتن هم اصولی دارد که‌باید رعایت شود تا فرزند شما چه‌به‌لحاظ روحی و چه‌به‌لحاظ جسمی احساس امنیت کند. برای همین است که‌باید هوشیار باشید درباره‌روش های درست بغل کردن نوزاد خود بیشتر بدانید.

زنگ خطر
عدم تقارن یا چرخش سر حالتی است که‌سر کودک در آن طوری رشد می‌کند که‌قسمت بی حرکت آن به‌شکل تخت یا به‌زبان ساده‌تر زیادی صاف درآید. به‌عنوان مثال اگر بچه‌همیشه‌یا بیشتر اوقات به‌پشت دراز بکشد ممکن است پشت سر او صاف شود. اگر به‌پهلو دراز بکشد ممکن است کنار سرش شکل صاف تری پیدا کند. بنابراین بغل کردن بچه‌و حرکت دادن او و البته‌حرکت کردن سر او از جمله‌الزاماتی است که‌باید حتما انجام شود.
در واقع مشکلاتی که‌پیش تر ذکر شد در صورتی به‌وجود می‌آید که‌بچه‌تمام شب ها یا بیشتر اوقات در یک حالت به‌خصوص روی تخت خود قرار بگیرد. برای جلوگیری از چنین حالتی باید بچه‌را در شکل های مختلف بغل کنید تا باعث گردش و حرکت سر او شوید. اگر هم چنین مشکلی برای کودک شما پیش آمد با مراجعه‌به‌پزشک می‌توانید این ماجرا را حل کنید.

برقراری ارتباط صورت به‌صورت
باید این نکته‌را بدانید که‌نوزاد شما در چند ماه‌ابتدایی تولدش چقدر به‌آغوش شما آن هم درست در شرایطی که‌صورت به‌صورت شماست و چشم هایش را به‌چشم های شما دوخته‌احتیاج دارد. او به‌این نوع در آغوش گرفتن احتیاج دارد چون کمکش می‌کند تنفس خود را منظم کند. گرمای بدن شما را احساس کند، صورت تان را از نزدیک ببیند و صدای ضربان قلبتان را بشنود. بچه‌از این نوع در آغوش گرفتن به‌شدت احساس امنیت می‌کند.

چطور نوزاد خود را بغل کنید
به‌محض این که‌نوزادی متولد می‌شود انگار که‌مادر او به‌طور طبیعی می‌داند چطور باید فرزند خود را در آغوش بگیرد. با کدام دستش بچه‌را بغل کند و با چه‌دستی از کدام قسمت از بدن او محافظت کند. گاهی اوقات بچه‌را با یک دست بغل می‌کنید تا دست دیگرتان برای بقیه‌کار ها آزاد باشد. گاهی طوری او را در آغوش می‌گیرید که‌ابعاد دیدش وسیع است و می‌تواند سرش را به‌هر طرف که‌می‌خواهد بچرخاند. بعضی وقت ها هم طوری بغلش می‌کنید که‌فقط می‌تواند روی یک نقطه‌به‌خصوص دید واضحی داشته‌باشد. با این حال در آغوش گرفتن نوزاد باید ها و نباید ها و البته‌انواعی دارد که‌در این مطلب به‌برخی از آن ها اشاره‌می‌شود:

1. هرگز بچه‌را طوری بغل نکنید که‌دو دستان شما روی شکمش قرار بگیرد طوری که‌پا هایش آزاد باشد و به‌روبه‌رو دید داشته‌باشد. در واقع شما بچه‌را از شکم بغل کرده‌اید و دستان تان را دور شکمش حلقه‌کرده‌اید؛ کاری که‌باعث می‌شود ناخودآگاه‌فشار زیادی به‌شکم و معده‌نوزاد شما بیاید و در بلند مدت برایش دردسرساز شود. پس از چنین روشی بپرهیزید.

2. به‌منظور آرامش بخشیدن به‌نوزادتان راه‌خاصی برای بغل کردن او وجود دارد. در این روش باید از دست مسلط خود استفاده‌کنید. سر نوزاد باید کف دست مسلط شما قرار بگیرد و بقیه‌بدن او روی ساعد و بازوی تان باشد و حتی الامکان به‌بدن شما نزدیک شود. برای محافظت هر چه‌بیشتر از نوزادتان دست دیگر را روی بدن او حائل کنید تا در صورت نیاز از آن دست هم برای نگهداری بچه‌استفاده‌کنید.

3. در آغوش گرفتن گهواره‌ای برای مواقعی مناسب است که‌شما می‌خواهید فرزندتان را شیر بدهید. در این روش سر نوزاد شما باید روی بازوی تان قرار بگیرد. ساعد همان دست تان باید زیر بدن نوزاد قرار بگیرد. در عین حال باید پشت باسن فرزند خود را با کف دست نگه‌دارید تا کوچولوی شما در شرایط امن شیر بخورد.

4. دست مسلط خود را به‌حالت صندلی زیر باسن بچه‌قرار بدهید طوری که‌نوزاد روی دست شما بنشیند. دست دیگر را دور بدن نوزاد حلقه‌کنید بدون اینکه‌هیچ فشاری به‌بدن او بیاید و فقط جنبه‌محافظت داشته‌باشد. به‌این ترتیب نوزاد شما به‌فضای روبه‌رویش کاملا مسلط است و دید کافی دارد. البته‌این نوع بغل کردن برای بچه‌های بزرگ تر مناسب است که‌می‌توانند سر و گردن خود را کنترل کنند.

5. اگر نوزادتان گریه‌می‌کند و نق می‌زند با یک نوع خاص از بغل کردن می‌توانید او را آرام کنید. در این روش باید سر نوزاد را روی شانه‌تان بگذارید تا بچه‌به‌حالت خمیده‌در آغوش شما قرار بگیرد. در این حال با یک دست قسمت پایینی بدن او را نگه‌دارید و با کف دست دیگر از سر او محافظت کنید.

6. اگر نوزادتان خیلی کوچک است حین در آغوش گرفتن او حتما از سر و گردنش محافظت کنید. اگر او را صاف و به‌حالت ایستاده‌بغل می‌کنید حتما با یک دست کمر او را نگه‌دارید چون نوزاد هنوز آنقدر بزرگ نشده‌که‌بتواند بدنش را سفت و شق نگه‌دارد.

بیشتر بخوانید

وضعیت جنین و مادر در “هفته دوازدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دوازدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته چهاردهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته چهاردهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته پانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته پانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هفدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هفدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هجدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هجدهم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیستم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیستم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته نوزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته نوزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته شانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته شانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و یکم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و یکم بارداری”
مشاهده

مطالب بیشتر در بارداری و نوزاد

وضعیت جنین و مادر در هفته چهارم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته چهارم بارداری

راهنمای بارداری هفته به هفته + تغییر وضعیت جنین

راهنمای بارداری هفته به هفته + تغییر وضعیت جنین

وضعیت جنین و مادر در هفته اول تا سوم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته اول تا سوم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته هشتم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته هشتم بارداری

هفته هفتم بارداری و نکات بسیار مهم هفته هفتم

هفته هفتم بارداری و نکات بسیار مهم هفته هفتم

گام به گام با مراقبت های بارداری در هفته ششم

گام به گام با مراقبت های بارداری در هفته ششم

انتظارات در “هفته نهم بارداری” و توصیه های هفته نهم

انتظارات در “هفته نهم بارداری” و توصیه های هفته نهم

انتظارات و توصیه های هفته پنجم بارداری

انتظارات و توصیه های هفته پنجم بارداری

وضعیت و تغییرات جنین و مادر در هفته یازدهم بارداری

وضعیت و تغییرات جنین و مادر در هفته یازدهم بارداری

وضعیت جنین و مادر در “هفته سیزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته سیزدهم بارداری”

مطالب مرتبط

روش صحیح بغل کردن نوزاد به چه صورت است؟

روش صحیح بغل کردن نوزاد به چه صورت است؟

چطور باید نوزادم را بغل کنم؟

چطور باید نوزادم را بغل کنم؟

روز جهانی آغوش با یک بغل مهربانی

روز جهانی آغوش با یک بغل مهربانی

10 دلیل مهم برای آنکه کودکتان را در آغوش بگیرید + فواید

10 دلیل مهم برای آنکه کودکتان را در آغوش بگیرید + فواید

فواید باور نکردنی در آغوش گرفتن یکدیگر

فواید باور نکردنی در آغوش گرفتن یکدیگر

فواید شگفت انگیز در آغوش گرفتن همسر

فواید شگفت انگیز در آغوش گرفتن همسر

نکاتی مهم درباره بهداشت زیر بغل

نکاتی مهم درباره بهداشت زیر بغل

رفع سیاهی زیر بغل با ماسک های طب سنتی

رفع سیاهی زیر بغل با ماسک های طب سنتی

فعالیت های اساسی نوزادان در ماه های اول زندگی

فعالیت های اساسی نوزادان در ماه های اول زندگی

آیا درد زیر بغل در مردان و زنان نشانه سرطان است؟

آیا درد زیر بغل در مردان و زنان نشانه سرطان است؟

باکتری های زیر بغل شما را در برابر بیماری ها ایمن میکند

باکتری های زیر بغل شما را در برابر بیماری ها ایمن میکند

آیا اسپری و انواع مام زیر بغل خطرناک هستند؟

آیا اسپری و انواع مام زیر بغل خطرناک هستند؟

هشداری که زیر بغلتان می دهد!

هشداری که زیر بغلتان می دهد!

جلوگیری از مشکلات پوست زیربغل در هوای گرم

جلوگیری از مشکلات پوست زیربغل در هوای گرم

چرا نباید کودکان را زیاد بوس کرد!

چرا نباید کودکان را زیاد بوس کرد!

فواید انجام یوگای دو نفره مادر و نوزاد

فواید انجام یوگای دو نفره مادر و نوزاد

ببری که بهداد سلیمی را در آغوش گرفت ! + تصاویر

ببری که بهداد سلیمی را در آغوش گرفت ! + تصاویر

زنده شدن نوزاد نارس هنگام دفن!

زنده شدن نوزاد نارس هنگام دفن!

زمان سینه خیز رفتن نوزاد و علت تاخیر در آن

زمان سینه خیز رفتن نوزاد و علت تاخیر در آن

8 رفتاری که هرگز نباید با یک نوزاد انجام دهید

8 رفتاری که هرگز نباید با یک نوزاد انجام دهید