بیشتر بخوانید

نحوه رفتار صحیح با دخترانی که باظاهرشان کنار نمی آیند

نحوه رفتار صحیح با دخترانی که باظاهرشان کنار نمی آیند

کلاسی که کودک شما برای شاد بودن در بزرگسالی باید برود

کلاسی که کودک شما برای شاد بودن در بزرگسالی باید برود

رفتارهای غلط و مخرب والدین با کودکان

رفتارهای غلط و مخرب والدین با کودکان

قانون و مقررات تربیت کودک حساس

قانون و مقررات تربیت کودک حساس

چگونه ترس کودکان را کاهش دهیم؟

چگونه ترس کودکان را کاهش دهیم؟

با گیرکردن اجسام در گلو ی کودکان چه کنیم؟

با گیرکردن اجسام در گلو ی کودکان چه کنیم؟

نکاتی برای تغذیه سالم کودکتان

نکاتی برای تغذیه سالم کودکتان

بهانه گیری کودکتان دلیلی دارد و راه حلی

بهانه گیری کودکتان دلیلی دارد و راه حلی

طرز تهیه پنکیک کودک

طرز تهیه پنکیک کودک

کنترل و رفتار با کودکی که در مهمانی بی ادبی می کند

کنترل و رفتار با کودکی که در مهمانی بی ادبی می کند
اسباب بازی های بچه باهوش ها
استفاده از اسباب بازی ها، یکی از بهترین راه ها برای فعال کردن هوش بچه هاست.

بچه‌های باهوش چه‌اسباب بازی هایی دوست دارند

در این مطلب به‌شما می‌گوییم در هر سن، چه‌انتظاری را باید از سبک بازی کردن فرزندتان داشته‌باشید و چه‌اسباب بازی هایی را باید به‌او هدیه‌کنید.

اسباب بازی را از دست همبازی هایش می‌گیرد و هر بار که‌به‌خانه‌می‌آیید، یکی از وسایل بازی فرزند صاحبخانه‌را در کیفش می‌بینید؟ کودکی که‌تا قبل از سه‌سالگی این رفتارها را ابراز می‌کند به‌مشکلات شخصیتی و رفتاری جدی مبتلاست یا اینکه‌تنها مرحله‌ای از رشدش را سپری می‌کند؟

اگر می‌خواهید پاسخ این سؤال ها را بگیرید و بدانید در جریان بازی های کودکانه، کدام رفتارها سالم تر هستند، ادامه‌این مطلب را بخوانید. در دانشنامه‌بازی کردن به‌شما می‌گوییم در هر سن، چه‌انتظاری را باید از سبک بازی کردن فرزندتان داشته‌باشید و چه‌اسباب بازی هایی را باید به‌او هدیه‌کنید.

تا شش سالگی دخترها و پسرها همبازی هستند
در ابتدای کودکی تفاوت زیادی میان بازی های دخترها و پسرها مشاهده‌نمی شود اما با بالاتر رفتن سن، آغاز دوره‌دبستان و ورود به‌اجتماع، مرزبندی های میان این دو جنس بیشتر می‌شود و این مرزها که‌بسیاری از آنها آموخته‌شده‌هستند، در بازی ها هم خود را نشان می‌دهند. وقتی این تفکیک نوع در بازی های دو گروه‌شکل می‌گیرد، دیگر همبازی شدن دخترها و پسرها بی معنا شده‌و حتی گاهی با تمسخر هم جنسان همراه‌می‌شود.

پسرها دوست دارند در جریان بازی، انرژی بدنی شان را تخلیه‌کنند و سراغ بازی های پرتحرک یا قدرتی می‌روند. استفاده‌از ابزارها، تیراندازی، بادبادک بازی، دوچرخه‌سواری، تیله‌بازی، کشتی، مشت زنی، فوتبال، دوچرخه‌سواری، کامیون بازی، دویدن و ... از بازی هایی است که‌معمولا پسرها به‌آنها رغبت نشان می‌دهند.

دخترها بازی های ساکن را ترجیح می‌دهند و دوست دارند کم تحرک و آرام خود را سرگرم کنند. عروسک بازی، طناب بازی، تشکیل کلاس درس، بافندگی و خیاطی، فروشندگی، معمابازی و... ازجمله‌بازی های مورد علاقه‌دخترهاست.


بازی های تمرینی
در هر سنی کودکان به‌شیوه‌خاصی سرگرم می‌شوند. در روزهای اول تولد، لگد زدن و حرکت دادن دست ها جذاب ترین بازی برای کودک شماست. حتی خارج کردن صدا از حنجره‌و حرکت دادن لب ها هم در این دوره‌برای او بازی است. کمی بعد کودک دوست دارد اطرافیانش هم در این بازی های ساده‌همراه‌او شوند و با دالی موشه، او را سرگرم کنند.

از صفر تا دو سالگی، بازی وسیله‌ای است برای بیدار کردن حواس کودک. فرزند شما در این دوره‌دوست دارد لمس کند، بچشد، گوش کند، اعضای بدنش را حرکت دهد و از کیفیت و جنس اشیای مختلف باخبر شود. او ابتدا با تقلید و سپس با تکرار، مهارت های تازه‌پیدا می‌کند.

بازی های تخیلی
این بازی ها در یک و نیم سالگی خود را نشان می‌دهند اما آغاز جدی آنها در سه‌سالگی است. در جریان بازی کودک می‌تواند یک کاسه‌آب را به‌عنوان یک دریای بزرگ جلوه‌دهد و از یک عروسک با قد 10 سانتی متر، یک جنگجوی شکست ناپذیر بسازد در حالی که‌در بازی های تقلیدی، نمایشی و نمادی کودکان از آنچه‌دیده‌و تجربه‌کرده‌اند الگو برمی دارند، در بازی های تخیلی با استفاده‌از تجربیات گذشته، رویدادهای جدیدی که‌چندان سابقه‌برخورد با آنها نداشته‌اند را می‌سازند.

 

بازی های کودکان


بازی های تقلیدی
بازی های تقلیدی از سه‌سالگی به‌بعد به‌دنیای کودکان وارد می‌شود و در یادگیری مهارت های تازه‌و رشد یافتن به‌آنها کمک می‌کند. بچه‌ها ابتدا تقلید را از پدر و مادر خود آغاز می‌کنند و در بازی های شان فعالیت هایی را شبیه‌سازی می‌کنند که‌والدین شان در طول روز آنها را ابراز می‌کنند. آنها حتی شغل والدین شان را می‌گیرند و به‌شیوه‌آنها به‌امور خانه‌رسیدگی می‌کنند.

بازی های نمایشی
تقلید رفتارهای بزرگ ترها تنها کاری نیست که‌کودکان در بازی ها انجام می‌دهند. آنها در بازی به‌شیوه‌آنها با دیگران ارتباط برقرار می‌کنند و از لحن و حتی سبک پوشش والدین شان الگو می‌گیرند. کودکان در این بازی ها از محدودیت هایی که‌در دنیای واقعی دارند، فرار می‌کنند و سعی می‌کنند دنیا را آن طور که‌دوست دارند، بسازند. غرق شدن بیش از اندازه‌کودک در بازی های نمایشی از نظر محققان می‌تواند نشانه‌اضطراب بالا و میل شدید او به‌زندگی در شرایطی دیگر باشد.

 

بازی های نمادی
این بازی ها از حدود یک سال و نیمگی آغاز می‌شود و در شش سالگی به‌کمال می‌رسد و تا حدود هشت سالگی هم ادامه‌پیدا می‌کند. زبان باز کردن و توانایی کودک در تشخیص نمادها و به‌کار گرفتن آنها، شروع بازی های نمادی است. کودک در این بازی ها شکل واقعیت را تغییر می‌دهد و اشیایی که‌وجود ندارد را در خیالش می‌سازد و به‌شکلی نمادین آنها را به‌خدمت می‌گیرد.

او نشانه‌ها را جایگزین اشیا، حیوانات و رویدادهای حقیقی می‌کند. در این دوره‌عناصر جدیدی وارد بازی کودکان می‌شوند. آنها می‌توانند در بازی های شان به‌اشیایی که‌وجود ندارد موجودیت دهند یا با چند تکه‌چوب برجی بسازند که‌صدها نفر در آن زندگی می‌کنند. فرزند شما وقتی در این دوره‌با بالش ها خانه‌می‌سازد، تمرین زندگی می‌کند.

بازی های با قاعده
آثاری که‌در این مرحله‌بازی بر زندگی و شخصیت فرزندتان می‌گذارند، تا پایان عمر با او می‌مانند. او از 7 تا 11 سالگی با قواعدی که‌از بزرگ ترها آموخته‌بازی می‌کند و رقابت و قراردادها را به‌بازی می‌آورد و تنها با پذیرش همین قراردادهاست که‌بچه‌ها می‌توانند با هم همبازی شوند. از شروع هفت سالگی به‌بعد، فرزندتان آرام آرام از بازی های تخیلی و نمادین به‌سمت بازی های حقیقی و فکری می‌رود. احتمالا او در 10 سالگی ترجیح می‌دهد به‌جای عروسک بازی، بسکتبال بازی کند یا همبازی شما در یک رقابت شطرنج شود.

باهوش ها بدوبدو نمی کنند
کودکان تیزهوش وسایل و اسباب بازی هایی را انتخاب می‌کنند که‌بتوانند با آنها دست به‌ابداع و ابتکار بزنند. بچه‌های باهوش تر انرژی کمتری را در زمان بازی خرج می‌کنند و از آنجا که‌دوست دارند در بازی های شان تنوع ایجاد کنند، زمان کمتری را برای انجام یک بازی صرف می‌کنند. آنها در سنین بالاتر سراغ بازی هایی می‌روند که‌هم به‌فکر نیاز دارد و هم کمی تحرک دارد. برای مثال بچه‌های باهوش در حدود 10 سالگی کلکسیون سنگ جمع می‌کنند.

در مورد بازی ها، باهوش ها تقریبا مثل عقب مانده‌ها عمل می‌کنند. با این تفاوت که‌یک کودک عقب مانده‌وقتی به‌تنهایی با ماشین بازی می‌کند و از عهده‌روشن کردن آن برنمی آید، با کوباندنش به‌اطراف و پرت کردنش آن را می‌شکند اما کودک باهوش به‌هر قیمتی که‌شده‌راز اسباب بازی اش را کشف می‌کند.

بازی کودکان

 

 

چه‌بازی برای چه‌سنی خوبه؟
در هر مرحله‌از رشد، بچه‌ها به‌یک شیوه‌بازی کردن رو می‌آورند. کوچک تر ها تنها بازی می‌کنند و بزرگ ترها به‌دوست های شان دل می‌بندند. در دوره‌ای بچه‌ها عاشق اسباب بازی های صدادار هستند و در دوره‌ای دیگر عروسک بازی را ترجیح می‌دهند.

رنگ و صدا دوست دارد
موبایل های رنگی و موزیکال، جغجغه‌و اسباب بازی هایی که‌آویزان می‌شوند و کودک می‌تواند به‌آنها خیره‌شود و آنها را در دست بگیرد، بهترین وسایل بازی برای یکی، دو سال اول زندگی فرزندتان هستند.

کودکان زیر سه‌ماه‌یکی، دو دقیقه‌و بچه‌های شش ماه‌بین 5 تا 10 دقیقه‌با اسباب بازی ها سرگرم می‌شوند. اما فرزند شما در دو سالگی می‌تواند 10 تا 15 دقیقه‌به‌تنهایی بازی کند.

عاشق پازل است
فرزند سه، چهار ساله‌شما با پازل حسابی سرگرم می‌شود و عروسک های نرم و بزرگی که‌شیر می‌خورند یا به‌راحتی بغل می‌شوند را دوست دارد. او از اینکه‌عروسکش را در کالسکه‌بگذارد و به‌گردش ببرد، لذت می‌برد.

درحالی که‌بچه‌ها از همان 4-3 سالگی ترجیح می‌دهند با همسالان شان بازی کنند، بچه‌های باهوش بازی های انفرادی را بیشتر دوست دارند و با خودشان بهتر سرگرم می‌شوند.

عروسک بازی می‌کند
فرزند پنج ساله‌تان عروسک های کوچک را دوست خواهد داشت. او می‌تواند با چند سرباز کوچک میدان جنگ بسازد یا با چند پرنسس 10 سانتی یک داستان خوب را سر هم کند.

در حدود شش سالگی، فرزندتان اسباب بازی هایی که‌تحرک بیشتری را طلب می‌کند دوست خواهد داشت. او از اینکه‌توپ بسکتبال کوچکش را در حلقه‌بیندازد و دوچرخه‌سواری کند لذت می‌برد.

برای همبازی شدن زود است
کودکان نوپا با هم بودن را دوست دارند اما هنوز نمی توانند با هم بازی کنند. آنها هنوز معنای مشارکت و همراهی را نمی دانند و یادنگرفته‌اند از یک موضوع با هم لذت ببرند. گذشته‌از این، تخیل کودکان نوپا هنوز آنقدر قوی نشده‌که‌بتوانند محور داستانی برای بازی های شان مشخص کنند و همدیگر را به‌عنوان شخصیت های آن داستان بپذیرند.

اگر فرزند نوپای تان در کنار یکی از همسالانش مشغول بازی است، مراقب باشید با هم درگیر نشوند و اسباب بازی ها را از دست هم نگیرند. در سه‌سالگی کودک شما تا اندازه‌ای باید مهارت بازی با بچه‌های دیگر را کسب کرده‌باشد. اگر این اتفاق هنوز نیفتاده، وقتش است که‌به‌روانشناس کودک مراجعه‌کنید.

بیشتر بخوانید

وقتی خود والدین باعث حسادت بین فرزندانشان می شوند!

وقتی خود والدین باعث حسادت بین فرزندانشان می شوند!

گرده افشانی گیاهان و بروز آسم در کودک

گرده افشانی گیاهان و بروز آسم در کودک

تب کودک و کنترل آن

تب کودک و کنترل آن

بهترین مایعات برای کودکی که سرماخورده است

بهترین مایعات برای کودکی که سرماخورده است

دود سیگار و سینوزیت در کودکان

دود سیگار و سینوزیت در کودکان

راه اول و آخر والدین برای حل مشکل لجبازی کودکان

راه اول و آخر والدین برای حل مشکل لجبازی کودکان

آموزش حرف زدن به کودک از تولد تا 3 سالگی

آموزش حرف زدن به کودک از تولد تا 3 سالگی

کاهش درد “دندان درآوردن کودک” و غذای مخصوص دندان + علائم

کاهش درد “دندان درآوردن کودک” و غذای مخصوص دندان + علائم

از کجا بدونیم کودک به چی آلرژی داره ؟

از کجا بدونیم کودک به چی آلرژی داره ؟

برای کودک تان کتاب بخوانید

برای کودک تان کتاب بخوانید
مشاهده

مطالب بیشتر در کودک

چگونگی محافظت از دندانهای کودکان

چگونگی محافظت از دندانهای کودکان

بررسی استرس در کودکان

بررسی استرس در کودکان

جدی و مهم در مورد دندان شیری کودکتان

جدی و مهم در مورد دندان شیری کودکتان

والدین زیرک با بچه های بد غذا چه می کنند؟

والدین زیرک با بچه های بد غذا چه می کنند؟

تغذیه کودک با شیر مادر

تغذیه کودک با شیر مادر

برنامه کامل مراقبت از پوست نوزاد در زمستان

برنامه کامل مراقبت از پوست نوزاد در زمستان

کودکتان حتما یک بیش فعال است اگر ...

کودکتان حتما یک بیش فعال است اگر ...

روش مواجهه با مکیدن انگشت در کودک

روش مواجهه با مکیدن انگشت در کودک

نکاتی برای سلامت پای کودک دلبندتان

نکاتی برای سلامت پای کودک دلبندتان

نشانه ای که می گوید کودک شما یک نابغه است

نشانه ای که می گوید کودک شما یک نابغه است

مطالب مرتبط

انتخاب اسباب بازی بر اساس جنسیت کودک؟!

انتخاب اسباب بازی بر اساس جنسیت کودک؟!

خطری پنهان در اسباب بازی های حمام

خطری پنهان در اسباب بازی های حمام

رابطه تعداد اسباب بازی با هوش کودکان

رابطه تعداد اسباب بازی با هوش کودکان

اسباب بازی های مناسب برای کودکان زیر یک سال

اسباب بازی های مناسب برای کودکان زیر یک سال

کلکسیون گرانقیمت اسباب بازی + عکس

کلکسیون گرانقیمت اسباب بازی + عکس

اسباب بازی برای کودک در مسافرت ضروری است

اسباب بازی برای کودک در مسافرت ضروری است

آشنایی با خانه بازی (خانه اسباب بازی)

آشنایی با خانه بازی (خانه اسباب بازی)

اسباب بازی مناسب کودک زیر 1 تا 3 سال

اسباب بازی مناسب کودک زیر 1 تا 3 سال

بهترین اسباب بازی ها مناسب نوزاد تا کودک 6 ساله

بهترین اسباب بازی ها مناسب نوزاد تا کودک 6 ساله

این اسباب بازی های عجیب همه را وحشت زده میکند!

این اسباب بازی های عجیب همه را وحشت زده میکند!

اسباب بازی کودکان چه نقشی در آینده شغلی آنها دارد؟

اسباب بازی کودکان چه نقشی در آینده شغلی آنها دارد؟

ایده بهترین اسباب بازی برای کودکان 3 تا 5 ساله

ایده بهترین اسباب بازی برای کودکان 3 تا 5 ساله

هرنوع و جنس اسباب بازی رو چطور بشوییم ؟

هرنوع و جنس اسباب بازی رو چطور بشوییم ؟

ساخت آباژور با اسباب بازی های دورریختنی + آموزش

ساخت آباژور با اسباب بازی های دورریختنی + آموزش

ویژگی های اسباب بازی برای نوزادان زیر 6 ماه تا یک سال

ویژگی های اسباب بازی برای نوزادان زیر 6 ماه تا یک سال

آنچه باید موقع خرید اسباب بازی برای کودک دانست

آنچه باید موقع خرید اسباب بازی برای کودک دانست

تفریح و اسباب بازی گران قیمت بزرگسالان ثروتمند

تفریح و اسباب بازی گران قیمت بزرگسالان ثروتمند

گرانترین اسباب بازی جهان با الماس و طلا! + عکس

گرانترین اسباب بازی جهان با الماس و طلا! + عکس

بهترین اسباب بازی برای کودکان یک تا دو ساله

بهترین اسباب بازی برای کودکان یک تا دو ساله

روز جهانی لگو و حقایق این اسباب بازی محبوب

روز جهانی لگو و حقایق این اسباب بازی محبوب