بیشتر بخوانید

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و دوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و دوم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیست و چهارم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیست و چهارم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در هفته 25 بارداری

وضعیت مادر و جنین در هفته 25 بارداری

اندازه جنین در هفته 26 بارداری و مراقبتهای لازم در این هفته

اندازه جنین در هفته 26 بارداری و مراقبتهای لازم در این هفته

وضعیت مادر و جنین در هفته27 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته27 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته 29 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته 29 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در “هفته 28 بارداری” و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در “هفته 28 بارداری” و مراقبتهای لازم

رشد جنین در هفته 31 ام بارداری و مراقبتهای لازم

رشد جنین در هفته 31 ام بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و سوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و سوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در هفته 30 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت جنین و مادر در هفته 30 بارداری و مراقبتهای لازم
خبری نگران کننده در مورد مصرف مسکن در دوران بارداری
تحقیقات نشان می دهد مصرف دارو های مسکن (پاراستامول یا استامینوفن ) در دوران بارداری می تواند باعث عقیم شدن جنین شود و به زاد و ولد بعدی او آسیب بزند.

مصرف دارو پاراستامول یا استامینوفن در دوران بارداری می‌تواند باعث عقیم شدن جنین شود

تا پیش از این به‌زنان توصیه‌می‌شد در طول دوران بارداری از دارو به‌خصوص مسکن ها اجتناب کنند و به‌آن ها گفته‌شد اگر نیاز به‌مسکن دارند، باید تا جایی که‌ممکن است مقدار کمی پاراستامول بخورند اما حالا تحقیقات نشان می‌دهد مصرف دارو پاراستامول یا استامینوفن در دوران بارداری می‌تواند باعث عقیم شدن جنین شود ! خبری نگران کننده‌که‌به‌تازگی منتشر شده‌است.
مطالعات پیشین نشان داده‌اند ایبوپروفن می‌تواند به‌باروری دختران صدمه‌بزند اما مطالعه‌جدید نشان داد هر دو دارو می‌تواند به‌باروری آینده‌، زاد و ولد بعدی آسیب برساند - تاثیر روی پسران و نیز دختران یکسان است.

مصرف داروهای مسکن چه‌تاثیری بر روی جنین می‌گذارد

بررسی ها نشان می‌دهند در طی دوران بارداری هر یک نفر از سه‌نفر چنین داروهایی را مصرف خواهند کردو این دارو اثر زیادی بر دی ان ای و پیامدهای دائمی دارد ولی چرا؟
مسکن در دوران بارداری

عوارض مصرف مسکن در دوران بارداری 

در مورد جنین دختر و پسر به‌یک اندازه‌مصرف این مسکن ها مخرب بود ، طی بررسی ها تخمدان هایی که  یک هفته‌در معرض پاراستامول بودند بیشتر از 40 در صد سلول تولید کننده‌تخم داشتند و بعد از قرار گرفتن ایبوپروفن تعداد سلولها تقریبا نصف شد.
 
دانشمندان در دانشگاه‌ادینبرگ برای بررسی اثرات پاراستامول و ایبوپروفن به‌نمونه‌هایی از جنین انسان و تخمدان ها نگاه‌کردند. آن ها با استفاده‌از چندین روش تجربی مختلف، از جمله‌تست های آزمایشگاهی بر روی نمونه‌های بافت انسانی و مطالعات حیوانی ، آثار مشابهی را یافتند. طبق مطالعات انجام شده‌بافت های انسانی یک هفته‌درمحیط کشت در معرض دارو قرار گرفتند ، پی بردند تعداد سلول های تخم کاهش پیدا کرده.
مسکن در دوران بارداری

تاثیر مصرف داروهای مسکن بر روی جنین

این تیم همچنین اثرات درمان مسکن بر روی موش ها را آزمایش کرد که‌پیوند بافت بیضه‌ی پسر و تخمک های دختر در جنین انسان را به‌همراه‌داشتند، این پیوند برای جنین پسر با تقلید از نحوه‌رشد بیضه‌و عملکرد در طول رحم نشان داده‌شده‌است. پس از یک روز درمان با دز معادل انسانی، تعداد سلول های تولید کننده‌اسپرم در بافت پیوندی تا 17 درصد کاهش یافته‌بود و پس از یک هفته‌درمان دارویی تقریبا یک سوم سلول کم تر وجود داشت.
 
دانشمندان دریافتند قرار گرفتن در معرض پاراستامول ایبوپروفن ، مکانیسم هایی در سلول ایجاد می‌کند که‌تغییراتی در ساختار دی ان ای ، که‌به‌آن علائم اپی جنتیک گفته‌می‌شود. این نشانه‌ها را می‌توان به‌ارث برد و به‌توضیح چگونگی تاثیر مصرف مسکن روی باروری در نسل های آینده‌کمک می‌کند ؛ پژوهشگران بیان کرده‌اند اثرات احتمالا ناشی از تاثیر روی مولکول های به‌نام غده‌پروستات است که‌دارای عملکردهای کلیدی در تخمدان ها و بیضه‌ها هستند.
مسکن در دوران بارداری

 ارتباط مصرف داروهای مسکن با عقیم شدن جنین

این مطالعه‌که‌در حوزه‌بهداشت محیطی منتشر شد ، توسط شورای تحقیقات پزشکی، جامعه‌بریتانیایی غدد تر شح داخلی و دیابت صورت گرفت .دکتر راد میچل، که‌تحقیقات را در مرکز درمان بهداشت باروری در دانشگاه‌ادینبرگ انجام داده‌است ، گفت :" ما زنان را تشویق می‌کنیم تا قبل از مصرف مسکن در بارداری به‌دقت فکر کنند و دستورالعمل های موجود را دنبال کنند - کم ترین مقدار ممکن در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌دست آورند ."
 
تحقیقات اخیر فرانسه‌نشان داد مصرف ایبوپروفن تنها دو روز در طول بارداری ، کافی بود که‌منجر به‌مشکلات باروری در کودکان پس از تولد  شود و این یعنی همان خبر بدی که‌باید تمام زنان باردار و یا در معرض بارداری بدانند ، بدتر اینکه‌دانشمندان هشدار دادند حتی اگر زنان مصرف این مسکن ها را متوقف کنند، آسیب برگشت ناپذیر است.
مسکن در دوران بارداری

عقیم شدن جنین با مصرف داروهای مسکن

NHS به‌زنان باردار توصیه‌می‌کند که‌در طول شش ماه‌اول از ایبوپروفن اجتناب کنند، چون با ریسک افزایش سقط جنین مرتبط بوده‌است. اگر نیاز به‌مسکن دارید ، توصیه‌می‌شود با " کم ترین مقدار موثر برای کوتاه‌ترین زمان ممکن " مصرف کنید. زنان باردار به‌به‌خاطر ریسک بالا عوارض ایبوپروفن نباید آن را مصرف کنند.
 
دکتر چانا ، متخصص بالینی در غدد ترشح داخلی تناسلی در کالج سلطنتی لندن گفت:" پاراستامول و ایبوپروفن عموما در دوران بارداری مورد استفاده‌قرار می‌گیرند با این حال، طی سال گذشته، تعداد رو به‌افزایش گزارش ها حاکی از آن است که‌ممکن است نیاز داشته‌باشیم به‌سلامت خود  دقت بیشتری کنیم. مطالعه‌اخیر این احتمال را ایجاد می‌کند که‌پاراستامول و ایبوپروفن ممکن است رشد " سلول های تخم " را کاهش دهند که‌بعدا به‌تخم یا اسپرم در کودکان متولد نشده‌تبدیل می‌شوند ." او بیان کرد این مطالعه‌تنها به‌بافت آزمایشگاه‌نگاه‌می‌کند، اما باید به‌همراه‌تحقیقات مشابه‌دیگری در نظر گرفته‌شود.
مسکن در دوران بارداری

عوارض باور نکردنی مصرف قرص های مسکن بر جنین

در حالی که‌هنوز زود است مصرف این دارو را قطع کنیم ، مورد رو به‌رشدی وجود دارد که‌ایمنی آن ها برای زنان باردار را بررسی می‌کند ."
دکتر سارا ، معاون مدیر مراقبت و مدیریت خطر بخش دارو گفت:" زنان باید از مصرف دارو در دوران بارداری اجتناب کنند مگر اینکه‌کاملا ضروری باشد باید پیش از انجام این کار با پزشک، ماما و داروساز صحبت کنند ."
جان اسمیت، مدیر اجرایی انجمن اختصاصی انجمن اختصاصی بریتانیا گفت:"مطالعه‌ای که‌به‌استفاده‌از ایبوپروفن در دوران بارداری می‌پردازد به‌زنان باردار توصیه‌میکند که‌در دوران بارداری از مصرف دارو اجتناب کنند، مگر اینکه‌توصیه‌پزشک باشد ."
بیشتر بخوانید

وضعیت جنین و مادر در “هفته دوازدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دوازدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته چهاردهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته چهاردهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته پانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته پانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هفدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هفدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هجدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هجدهم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیستم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیستم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته نوزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته نوزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته شانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته شانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و یکم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و یکم بارداری”
مشاهده

مطالب بیشتر در بارداری و نوزاد

وضعیت جنین و مادر در هفته چهارم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته چهارم بارداری

راهنمای بارداری هفته به هفته + تغییر وضعیت جنین

راهنمای بارداری هفته به هفته + تغییر وضعیت جنین

وضعیت جنین و مادر در هفته اول تا سوم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته اول تا سوم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته هشتم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته هشتم بارداری

هفته هفتم بارداری و نکات بسیار مهم هفته هفتم

هفته هفتم بارداری و نکات بسیار مهم هفته هفتم

گام به گام با مراقبت های بارداری در هفته ششم

گام به گام با مراقبت های بارداری در هفته ششم

انتظارات در “هفته نهم بارداری” و توصیه های هفته نهم

انتظارات در “هفته نهم بارداری” و توصیه های هفته نهم

انتظارات و توصیه های هفته پنجم بارداری

انتظارات و توصیه های هفته پنجم بارداری

وضعیت و تغییرات جنین و مادر در هفته یازدهم بارداری

وضعیت و تغییرات جنین و مادر در هفته یازدهم بارداری

وضعیت جنین و مادر در “هفته سیزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته سیزدهم بارداری”

مطالب مرتبط

عوارض مصرف مسکن در دوران بارداری برای جنین

عوارض مصرف مسکن در دوران بارداری برای جنین

مسکن هایی که برای زنان باردار ممنوع است

مسکن هایی که برای زنان باردار ممنوع است

تاثیر منفی مسکن ایبوپروفن بر قدرت باروری مردان

تاثیر منفی مسکن ایبوپروفن بر قدرت باروری مردان

آشنایی با انواع مسکن ها و شیوه عملکرد آنها

آشنایی با انواع مسکن ها و شیوه عملکرد آنها

مصرف مسکن بدون تجویز پزشک ممنوع!

مصرف مسکن بدون تجویز پزشک ممنوع!

نحوه فعال سازی “رمز یکبار مصرف بانک مسکن”

نحوه فعال سازی “رمز یکبار مصرف بانک مسکن”

معجزه مصرف جو در دوران بارداری

معجزه مصرف جو در دوران بارداری

آنچه در تغذیه دوران بارداری نباید بخورید

آنچه در تغذیه دوران بارداری نباید بخورید

اهمیت مصرف آهن و فولیک اسید در دوران بارداری

اهمیت مصرف آهن و فولیک اسید در دوران بارداری

نکات حقوقی در نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر

نکات حقوقی در نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر

در دوران بارداری توت تازه نخورید!

در دوران بارداری توت تازه نخورید!

تاثیر مصرف پروپرانولول در بارداری روی جنین

تاثیر مصرف پروپرانولول در بارداری روی جنین

مصرف دارو در دوران بارداری

مصرف دارو در دوران بارداری

باید نبایدهای مصرف آسپرین در بارداری

باید نبایدهای مصرف آسپرین در بارداری

سرطان مغز استخوان کودک با مصرف “الکل در بارداری”

سرطان مغز استخوان کودک با مصرف “الکل در بارداری”

تولد پسران عقیم از مادران سیگاری!

تولد پسران عقیم از مادران سیگاری!

خوردن جگر در دوران بارداری خطری دارد ؟

خوردن جگر در دوران بارداری خطری دارد ؟

درد پشت سر چه دلایلی دارد و چگونه درمان می شود؟

درد پشت سر چه دلایلی دارد و چگونه درمان می شود؟

عوارض کلوفیبرات + نکات مصرف در بارداری کپسول کلوفیبرات

عوارض کلوفیبرات + نکات مصرف در بارداری کپسول کلوفیبرات

خطرات یک بارداری سالم را بشناسید

خطرات یک بارداری سالم را بشناسید