بیشتر بخوانید

میدانید مردان چگونه ابراز علاقه میکنند؟

میدانید مردان چگونه ابراز علاقه میکنند؟

راه حل کاهش دخالت خانواده ها در زندگی مشترک

راه حل کاهش دخالت خانواده ها در زندگی مشترک

جملاتی که زنان نمیدانند ولی برای مردان آزار دهنده است

جملاتی که زنان نمیدانند ولی برای مردان آزار دهنده است

اشتباهات شایع زنان در زندگی مشترک

اشتباهات شایع زنان در زندگی مشترک

ابراز علاقه در دوران نامزدی چگونه باشد بهتر است؟

ابراز علاقه در دوران نامزدی چگونه باشد بهتر است؟

دلایلی که باعث میشود زن و شوهر بهم خیانت کنند

دلایلی که باعث میشود زن و شوهر بهم خیانت کنند

کارهایی که باعث دلسردی همسرتان می شود

کارهایی که باعث دلسردی همسرتان می شود

مزایا و معایب جدی دوستی در فضای مجازی

مزایا و معایب جدی دوستی در فضای مجازی

رفتار درست با مرد پرخاشگر و شوهری که دست بزن دارد

رفتار درست با مرد پرخاشگر و شوهری که دست بزن دارد

نکات مهم قبل از ازدواج با مرد کوچکتر از خودتان

نکات مهم قبل از ازدواج با مرد کوچکتر از خودتان
راهکاری برای بهبود بحران طلاق عاطفی
طلاق عاطفی یا جدایی عاطفی که در هیچ کجا ثبت نمی شود، زمینه ساز حکم فرمایی یک تشنج روانی در خانواده است.

راهی برای جلوگیری از طلاق عاطفی

خانواده‌درمانی،راهکار بهبود بحران طلاق عاطفی، طلاق پدیده‌ای است که‌به‌گسست خانواده‌میانجامد وتاکنون مطالب بسیاری دررابطه‌با آسیب ها وعواقب تلخ پدیده‌طلاق ورفتارشخصیت فرزندان این خانواده‌ها،شنیده‌ام.
لیکن بررسی های اخیر نشان می‌دهد؛که‌زوج های تحصیل کرده‌به‌دلایل مختلفی همچون نگرانی از آینده‌مبهم فرزندان خود،به‌طلاق عاطفی و جدایی که‌درهیچ کجا ثبت نمی شود و زمینه‌سازحکم فرمایی یک تشنج روانی درخانواده‌است،روی می‌آورند.
آماروتحقیقات نشان می‌دهد که‌طلاق عاطفی درکشور53 درصد بوده‌ودراین حالت والدین سعی می‌کنند تا به‌رغم میل خود،با تحمل سختی ها و مشاجرات پیاپی ودرگیری های آزار دهنده‌و طاقت فرسا،فرزندان خود را ازابتلا به‌آسیب های احتمالی بیمه‌کنند.
نکته‌دوم اینکه‌دراین گونه‌خانواده‌ها؛ والدین به‌این خاطر که‌از دور زندگی آن ها از نگاه‌مردم خوب وموفق ارزیابی شود؛لذا به‌هرنحوه‌ممکنی سعی می‌کنند،زندگی خود را در همان وضع نگه‌دارند.
لیکن کارشناسان براین باورند که‌درصورتی که‌زوجین ازلحاظ ادامه‌زندگی مشترک به‌نتیجه‌مثبتی نرسیدند،بهترین راهکار جدایی رسمی وپایان مشاجرات می‌باشد؛چراکه‌که‌در خانواده‌هایی که‌مشاجرات و درگیری ها به‌صورت مداوم جریان دارد؛این فرزندان هستند که‌قربانیان دائمی داستان زندگی به‌شمار می‌روند وبیشترین آسیب ها متوجه‌روحیه‌ایشان می‌شود.

 

طلاق عاطفی

طلاق عاطفی یک تشنج روانی در خانواده

 

طلاق عاطفی و آثار مخرب آن بر فرزندان

در طلاق قانونی،همه‌اعضای خانواده‌تکلیف خود را روشن دانسته‌ودچاراستیصال کمتری هستند؛در حالی که‌این گمگشتگی در طلاق عاطفی ادامه‌دار می‌شود.
البته‌آسیب های وارده‌به‌کودکان بستگی به‌شرایط سنی و شرایط شخصیتی فرزندان دارد.
به‌عنوان مثال،این امکان وجود دارد که‌براثر اختلافات شدید والدین و بی اعتنایی آنان به‌هم، کودکی که‌خوراک خوبی داشته،عادات غذایی اش تغییر کرده‌و دچار کم اشتهایی شود و در فرزندان بزرگ تر،اختلالات باعث ایجاد احساس گناه‌در فرزند می‌شود و آنان خود را مسوول این اختلافاتت می‌دانند.
در نتیجه‌خشم و رنجش خود را بر روی خواهر و یا برادر خود تخلیه‌می‌کنند.این تنش ها در نوجوانان می‌تواند منجر به‌پناه‌بردن آنها به‌تماس های تلفنی طولانی با دوستان و چت کردن و وب گردی های افراطی شود.
در این شرایط غفلت والدین ممکن است باعث شود که‌فرزند هرکاری که‌دوست دارد،انجام دهد.
افزایش ضعف درسی بچه‌ها،به‌علت از دست دادن تمرکز از ساده‌ترین اثرات مخرب این اختلافات است؛به‌نحوی که‌کم کم و به‌مرورزمان امکان رسیدگی به‌ضعف های درسی ایشان وجود نخواهد داشت.
البته‌لازم به‌ذکراست؛تاثیر اختلافات وطلاق عاطفی برشخصیت ورفتارهای دختران و پسرانن متفاوت است و شاید بتوان گفت که‌اثرمنفی این مساله‌برپسرها شدیدترازدختران است.
پسرها بیشتر با رفتارهای بیرونی وکنترل نشده‌پرخاشگری،رفتارمنفی،قشقرق و... واکنش نشان می‌دهند؛درحالی که‌دختران بیشتر دچار اختلالات درونی،اضطراب و استرس می‌گردند.

انتقام جویی فرزندان،دستاورد طلاق عاطفی
سیاوش شایسته،کارشناس مسائل خانوادگی درهمین رابطه‌گفت:فرزندان والدین پرخاشگری که‌به‌صورت مداوم با یکدیگر اختلاف و درگیری دارند،بیش از فرزندان طلاق در معرض ناهنجاری و بزه‌قرار دارند.
وی با بیان این مطلب افزود:براساس تحقیقات،به‌عمل آمده‌آسیب وارده‌بر فرزندان طلاق امری احتمالی است و اینکه‌فرزند وارد محیطی نابه‌هنجار می‌شود و یا اینکه‌والدین نتوانند سرپرستی فرزند و یا فرزندانی را که‌به‌عهده‌گرفته‌اند را به‌درستی انجام داده‌و یا سرپرستی آنان را به‌دیگران محول کنند؛لیکن در خانواده‌هایی که‌اختلاف و کشمش میان والدین به‌صورت مداوم وجود دارد،به‌طورقطع عوامل آسیب زا در شخصیت فرزندان ظهور خواهد،یافت.
شایسته‌در ادامه‌گفت:در خانواده‌هایی که‌به‌صورت پیوسته‌مشاجره‌و دعوا میان والدین صورت می‌پذیرد و ایشان ساعات و یا روزهای متمادی با یکدیگر قهر هستند؛در واقع فرزندان در محیطی که‌بی عاطفگی،سردی،نبود آرامش در آن حکم فرماست؛تربیت می‌شوند و به‌این علت که‌محیط گرمی را از نظر عاطفی تجربه‌نمی کنند،پرخاشگری را به‌عنوان یک رفتار آموخته‌و حتی در صفات شخصیتی خود آن را به‌نمایش خواهند گذاشت.
این کارشناس،مساله‌انتقام از والدین را یکی دیگر از مشکلات ناشی از نبود محیطی صمیمی و گرم در خانواده‌دانست و افزود:نبود محیط گرم و صمیمی می‌تواند در گرایش فرزندان به‌بزه‌و رفتارهای نابهنجار موثر باشد.
شایسته‌خاطرنشان کرد:در چنین خانواده‌هایی که‌روابط عاطفی مناسبی حکمفرما نیست، دیده‌می‌شود که‌فرزندان به‌دنبال جایگزینی آن در محیط بیرون از خانه‌هستند؛به‌طور مثال در فرزندان پسر این خانواده‌ها گرایش به‌همسالان و دوستان ناباب زمینه‌را برای بزهکاری و یا اعتیاد فراهم می‌آورد و در فرزندان دختر،گرایش به‌همسالان حتی از جنس مخالف در شکل نا صحیح آن زمینه‌را برای سواستفاده‌و مشکلات رفتاری دیگر فراهم می‌سازد.

 

طلاق عاطفی

طلاق عاطفی یک تشنج روانی در خانواده

 
سمیه‌ودادی،روانــشنــاس درایـن خصــوص گفت:تمامی تست های شخصیتی و روان شناسی نشان می‌دهد که‌فرزندان طلاق عاطفی به‌این علت که‌شاهد مسائلی چون اختلاف شدید والدین،توهین،بی توجهی و درگیری آن ها هستند؛بیشتر از فرزندان طلاق قانونی و ثبتی در معرض آسیب هستند.
این روانشناس با بیان این مطلب افزود:در خانواده‌هایی که‌والدین از یکدیگر طلاق عاطفی می‌گیرند؛شاهد تشکیل یک مثلث هستیم که‌طی آن هرکدام از والدین سعی می‌کنند با فرزندان علیه‌دیگری ائتلاف تشکیل دهند؛لذا به‌نوعی فرزندان را درگیر بحث و مشاجره‌خویش می‌نمایند و از آنجا که‌تفکر فرزندان همچون بزرگسالان و والدین ایشان نیست،در بیشتر موارد خود را مقصر دعوای والدین دانسته‌و سرزنش می‌کنند.
ودادی خاطر نشان کرد:با توجه‌به‌تبعات سنگین و زیان بار پدیده‌طلاق عاطفی برفرزندان،دو راهکار برای حل و بهبود اینگونه‌روابط موثر واقع خواهند شد.
ابتدا استفاده‌از خانواده‌درمانی که‌مراجعه‌کنندگان آن از دو دسته‌خارج نیستند:گروه‌اول والدینی هستند که‌به‌حل مشکلات خود و ادامه‌رابطه‌مشتاقند و گروه‌دوم والدینی هستند که‌فقط به‌علت ترس از گفته‌های مردم و یا آینده‌فرزندان خود با بی رغبتی به‌ادامه‌زندگی مشترک برای حفظ آن تلاش می‌کنند.

بیشتر بخوانید

راه درست بازگشت به زندگی بعد طلاق

راه درست بازگشت به زندگی بعد طلاق

مهم ترین بخش شناخت خانواده ها قبل ازدواج

مهم ترین بخش شناخت خانواده ها قبل ازدواج

اشتباهی که همه دخترها در انتخاب همسر مرتکب می شوند!

اشتباهی که همه دخترها در انتخاب همسر مرتکب می شوند!

متولدین هرماه سال عشق را چگونه می بینند ؟

متولدین هرماه سال عشق را چگونه می بینند ؟

آیا ازدواج پایان عشق است؟

آیا ازدواج پایان عشق است؟

اصلی ترین تفاوت عشق و دوست داشتن

اصلی ترین تفاوت عشق و دوست داشتن

آسیب های جدی دوستی های خیابانی

آسیب های جدی دوستی های خیابانی

جملات عاشقانه ای که هر زنی دوست دارد از مردش بشنود

جملات عاشقانه ای که هر زنی دوست دارد از مردش بشنود

رفتارهای غلط زن و مرد در روابط زناشویی

رفتارهای غلط زن و مرد در روابط زناشویی

پیامک هایی که نباید به مردان بفرستید

پیامک هایی که نباید به مردان بفرستید
مشاهده

مطالب بیشتر در روابط عاطفی

ازدواج با این مردان عاقبت خوشی ندارد !

ازدواج با این مردان عاقبت خوشی ندارد !

دخترانی که قربانی پیشنهادی دروغین می شوند

دخترانی که قربانی پیشنهادی دروغین می شوند

کلید موفقیت در روابط زناشویی

کلید موفقیت در روابط زناشویی

رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج خوب یا بد؟

رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج خوب یا بد؟

بهترین رفتار با همسر پشیمان از خیانت

بهترین رفتار با همسر پشیمان از خیانت

حقایقی بیشتر از ازدواج

حقایقی بیشتر از ازدواج

همسر افسرده تان دوست دارد بدانید که ...

همسر افسرده تان دوست دارد بدانید که ...

از اولین روز زندگی متاهلی این طور رفتار کنید بهتره

از اولین روز زندگی متاهلی این طور رفتار کنید بهتره

دوست خوب سلامت شما را تضمین می کند

دوست خوب سلامت شما را تضمین می کند

عاقبت دوستی های نافرجام و راه حل مشکل

عاقبت دوستی های نافرجام و راه حل مشکل

مطالب مرتبط

طلاق با کودکان چه می کند ؟

طلاق با کودکان چه می کند ؟

بد و خوب های رفتار با کودک طلاق

بد و خوب های رفتار با کودک طلاق

اثرات منفی طلاق والدین بر نوجوانان

اثرات منفی طلاق والدین بر نوجوانان

این علائم خبر از خودشیفتگی در کودکان می دهد

این علائم خبر از خودشیفتگی در کودکان می دهد

اختلاف سنی مناسب والدین با فرزندان

اختلاف سنی مناسب والدین با فرزندان

آسیب پذیری طلاق عاطفی و جلوگیری از جدایی عاطفی

آسیب پذیری طلاق عاطفی و جلوگیری از جدایی عاطفی

پیامبر در مورد حفظ حقوق فرزندان چه سفارشی فرمودند!

پیامبر در مورد حفظ حقوق فرزندان چه سفارشی فرمودند!

خطاهای والدین و دوستی نامناسب دختر و پسر

خطاهای والدین و دوستی نامناسب دختر و پسر

سندروم آشیانه خالی ؛ لازمه همه زوج ها بخوانند

سندروم آشیانه خالی ؛ لازمه همه زوج ها بخوانند

تاثیر منفی طلاق عاطفی برکودکان

تاثیر منفی طلاق عاطفی برکودکان

بی تفاوتی والدین در برابر خطرات خیابان گردی جوانان

بی تفاوتی والدین در برابر خطرات خیابان گردی جوانان

آثار مخرب طلاق بر روی فرزندان

آثار مخرب طلاق بر روی فرزندان

تعریف طلاق عاطفی و نشانه های آن

تعریف طلاق عاطفی و نشانه های آن

ویژگی والدینی که در تربیت فرزند موفق ترند

ویژگی والدینی که در تربیت فرزند موفق ترند

طلاق عاطفی زوجین و راهکارهای جلوگیری از آن

طلاق عاطفی زوجین و راهکارهای جلوگیری از آن

طلاق چه تاثیری بر سلامت روان و عواطف فرزندان دارد؟

طلاق چه تاثیری بر سلامت روان و عواطف فرزندان دارد؟

ازدواج با فرزندان طلاق به طلاق ختم میشود؟

ازدواج با فرزندان طلاق به طلاق ختم میشود؟

تبعات فرق گذاشتن بین فرزندان

تبعات فرق گذاشتن بین فرزندان

مشکلاتی که بعد از طلاق به سراغتان می آید!

مشکلاتی که بعد از طلاق به سراغتان می آید!

روش مقابله با دلزدگی و طلاق عاطفی در زندگی زناشویی

روش مقابله با دلزدگی و طلاق عاطفی در زندگی زناشویی