نمایندگان شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه هفتم طرح توسعه، بند «ب» ماده 88 لایحه هفتم طرح را تصویب کردند. بر اساس این تصمیم، سازمان های اداری و استخدامی و سازمان های برنامه ای موظفند در اجرای قانون برنامه تا تصویب و اجرای سند موضوع بند «الف» این ماده، رتبه های استخدامی و اعتبارات لازم برای آموزش و پرورش را تعیین کنند. و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاه های فرهنگیان

تماس با ما