منظور از قاچاق پوشاک، واردات و فروش غیرقانونی بدون رعایت مقررات مربوطه از طریق مرزها یا مجاری غیرقانونی است. این فعالیت غیرقانونی عواقب جدی برای جامعه و اقتصاد دارد. به گفته همیدریزو دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق پوشاک در بازار کاهش چشمگیری داشته است. بر اساس این گزارش، بر اساس آمار ارائه شده این میزان از 3.2 میلیارد دلار به حدود 1.5 میلیارد دلار کاهش یافته است. البته آماری که فعالان صنعت پوشاک

تماس با ما