ارزیابی ارزش صادراتی صنایع غذایی

فصل 20. ارزیابی روند صادرات صنایع غذایی نشان دهنده سقوط آزاد صادرات این بخش از نظر ارزشی و وزنی در دوره مورد نظر است. بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوی گمرک، در فاصله سال های 1396 تا پایان سال 1401 ارزش صادرات صنایع غذایی 29 درصد کاهش یافته است که این روند در 5 ماهه اول سال 1402 ادامه داشته است و این کاهش را می توان ناشی از کاهش قیمت آزاد دانست. غذا. صنعت صادرات

برآوردها نشان می دهد که در دوره مورد بررسی در سال 1396 نسبت به سال 1392 صنایع غذایی بیشترین رشد را از نظر ارزشی داشته است. برآوردها نشان می دهد که روند صادرات در سال 1395 معادل 2 میلیون و 717 هزار دلار بوده است.

اتفاقا در این دو سال بیشترین ارزش صادراتی صنایع غذایی شکل گرفت و از نظر وزنی بیشترین افزایش صادرات در سال های 1399 و 1400 حاصل شد. بر اساس اطلاعات اعلام شده، روند صادرات وزنی این بخش در سال 1398 معادل یک میلیون و 880 هزار تن بوده و در سال 1400 این رقم به یک میلیون و 810 هزار تن رسیده است.

روند صادرات صنایع غذایی

بر اساس اطلاعات اظهارنامه گمرکی و گزارش اتاق بازرگانی تهران، طی مدت بررسی، از بین 11 محصول مورد نظر، صادرات 10 محصول از نظر ارزشی کاهش چشمگیری داشته و تنها “شیر و فرآورده های شیر” کاهش یافته است. این گروه در این مدت اندکی افزایش یافت و بر ارزش صادرات 2 درصد بود.

بر اساس اطلاعات اعلام شده در دوره مورد حسابرسی، «محصولات صنعت آرد، مالت، نشاسته و …». با ثبت کاهش 83 درصدی، بیشترین کاهش ارزش صادرات را داشت. بر اساس آمار این گروه غذایی از نظر وزنی در دوره مورد مطالعه 92 درصد کاهش داشته اند. اما روند صادرات «کاکائو و فرآورده های آن» از نظر ارزشی 70 درصد و از نظر وزنی 38 درصد کاهش داشته است.

گروه سوم که بیشترین کاهش ارزشی را داشته اند، «میوه و تره بار» بوده که در این مدت 54 درصد کاهش داشته و کاهش ارزش این بخش به 38 درصد رسیده است.

اما در دوره مورد بررسی با ارزیابی گروه های غذایی می توان گفت که برخی از گروه ها از نظر صادرات افزایش، اما از نظر ارزشی کاهش یافته اند.

بنابراین می توان به «گروه قهوه، چای، مات و ادویه» اشاره کرد که در این مدت صادرات از نظر وزنی 108 درصد افزایش اما از نظر ارزشی 14 درصد کاهش را به ثبت رساند.

گروه بعدی شامل «محصولات غذایی متفرقه» است که 59 درصد افزایش وزن و 24 درصد کاهش ارزش داشته است./خبرآنلاین

Patrick Hodges

کاوشگر دوستانه استاد موسیقی مغرور. درونگرای افراطی کارشناس سفر. نویسنده. متعصب غذای بی عذرخواهی

تماس با ما